På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Arbetsmarknadsanalytiker
Spela filmen

Arbetsmarknadsanalytiker

Arbetsmarknadsanalytikers intresseområden är frågor kring bland annat följande; hur tillväxt skapas, vad BNP* är och vilka förutsättningar som krävs för att produktiviteten och inkomsterna ska öka.

Arbetsmarknadsanalytiker kan bland annat arbeta med arbetsmarknadsprognoser, det vill säga göra bedömningar angående arbetsmarknadsutsikter.

Två gånger om året gör Arbetsförmedlingen en prognos för arbetsmarknadens utveckling den närmaste tiden. Arbetsförmedlingens prognosen bygger på intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare och presenteras i rapporter för hela Sverige men även per län. Arbetsförmedlingens prognosarbete utgör också underlag till webbapplikationen Yrkesguiden och rapporten "Var finns jobben?", som innehåller sammanfattningar av Arbetsförmedlingens yrkesprognoser per yrkesområde.

En del yrkesprognoser finns i Yrkesguiden. Dock är det ganska begränsat antaI yrken som ArbetsförmedIingen gör prognoser för. Här kan du se en videofilm där arbetsförmedlingens analytiker berättar mer.

* Bruttonationalprodukt (BNP) är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en tidsperiod, vanligen ett år. Det kan uttryckas som värdet av total konsumtion av varor och tjänster, bruttoinvesteringar samt export minus import. Om man i ett land summerar värdet av alla färdiga varor och tjänster som producerats under ett år, får man fram landets bruttonationalprodukt. Det finns ett starkt positivt samband mellan BNP per capita och mått på levnadsstandard och hälsa men användandet av måttet som en nivå på levnadsstandard har blivit kritiserat och många länder söker nu aktivt efter alternativa mått.

Utbildning

Lämpliga utbildningar finns inom högskola/universitet. På gymnasiet rekommenderas det i första hand utbildning på samhällsvetenskapsprogrammet. 

Arbetstitlar och arbetsplatser

Arbetsmarknadsanalytiker kan ex. arbeta som Prognoschef på Arbetsförmedlingen.

På Ekonomifakta hittar du skolmaterial i det aktuella ämnet (arbetsmarknaden och yrkesprognoser).

Visste du att...?

... det uppskattningsvis finns ca 8.000 yrken, men ingen vet det exakta antalet. Detta bl a på grund av att nya yrken "tillkommer" och gamla "dör ut"

... genomsnittlig minimilön 2017 är i Sverige ca 19.500 kr/månad.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.