Forskare för handeln
Spela filmen

Forskare för handeln

Forskare för handeln är en viktig funktion för att stärka handelsnäringen, handelsföretag och anställda inom handel samt samhället i stort. Handelsrådets forskningsagendan presenteras i skriften Initiativ för att stärka handeln, vilken har tagits fram för att utveckla forskningsarbete och öka samverkan mellan akademin och branschen.

Du kan exempelvis arbeta som digital KPI-konsult med dataanalyser för att utveckla och förbättra försäljning och datadriven produktutveckling. KPI är en förkortning för Konsumentprisindex. KPI mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar. KPI är det vanliga måttet för kompensations- och inflationsberäkningar i Sverige.

Utbildning

Hög akademisk utbildning krävs, det vill säga du studerar först på grund- och sedan på avancerad nivå på en högskola eller på ett universitet.

Se även information om utbildning i yrkespresentationen Forskare.

Visste du att...?

... Handeln står för 11% av jobben, tillväxten och välfärdens finansiering i Sverige.
Källa: svenskhandel.se

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.