På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Beteendevetare
Spela filmen

Beteendevetare

Är du intresserad av organisationer och arbetsmiljö? Då kan en beteendevetenskaplig utbildning vara något för dig. Som beteendevetare har du expertkunskaper i hur människor fungerar i olika sociala sammanhang. Det gör dig till en nyckelperson inom flera områden, särskilt när en organisation vill förbättra sin kommunikation och sina relationer internt.

Beteendevetare är ett paraplybegrepp där många olika yrken och ämnen/huvudområden ryms. De beteendevetenskapliga ämnena finns i första hand inom pedagogik, psykologi och sociologi, varav oftast bara ett bIir huvudämnet. 

Som beteendevetare har du kunskaper om organisation, mänskligt beteende och mänskliga relationer. Dessa tre faktorer har blivit allt viktigare i det moderna yrkeslivet och något man kan se som en långsiktig trend.

Arbetsplatser och arbetsuppgifter
Beteendevetare arbetar inom många områden och med en bred variation av arbetsuppgifter, t.ex kan de arbeta inom företagshäIsovården, där de samarbetar i arbetslag tillsammans med läkare, fysioterapeuter, arbetsmiljöingenjörer, psykologer, företagssköterskor och hälsovetare. Beteendevetare kan också få anstäIIning som ArbetsmiIjöinspektör på Arbetsmiljöverket.
En hel del beteendevetare är egenföretagare med konsultverksamhet. Exempel på arbetsuppgifter är att ansvara för utredningar, undersökningar, behandlingsinsatser och kompetensutveckling.

Yrkesporträtt
Ett porträtt: lu.se/studera/valja-studier/mot-vara-studenter/livet-efter-studierna/processledaren-maria-lindqvist

Beteendevetare med inriktning Kriminologi
Kriminologisk kompetens är användbar inom flera yrken och samhällsområden både nationellt och internationellt, där det handlar om att på olika sätt arbeta med påföljder och åtgärder för att förstå och förebygga brott. Du arbetar då med institutionsvård, brottsprevention, utredningar eller samhällsanalys inom områden relaterade till brottslighet och sociala problem. 

Beteendevetare med inriktning Sociologi
Sociologer återfinns inom många områden där kunskaper om sociala relationer och människor är betydelsefulla. Det är möjligt att arbeta med områden där kompetens om utrednings- och förändringsarbete efterfrågas. Kompetensen som du får med sociologi som huvudområde efterfrågas på många håll i samhället, vilket öppnar för en professionell framtid inom både privat och offentlig sektor.

Beteendevetare med inriktning Pedagogik
Har man som beteendevetare pedagogik som sitt huvudområde kan man t.ex arbeta med "hemmasittare" (ungdomar som inte går i skoIa och inte aktivt söker jobb) och ha sin anstäIIning inom "närvaroteamet" på kommunens Barn- och utbiIdningsförvaItningen. Man kan t.ex ha arbetstiteI som KAA-ansvarig eller ProjektIedare för någon "närvaroförbättrings-" eIIer "trivseI-i-skoIan" projekt. Se även yrkespresentation "Pedagog".

Utbildning

Beteendevetenskapliga ämnen kan du studera vid de allra flesta universitet och högskolor. Som en del i en beteendevetenskaplig utbildning kan studenten exempelvis läsa arbetsvetenskap, arbetslivskunskap, företagsekonomi, informatik, organisation, socialpsykologi eller andra ämnen, ofta inom område "samhällsvetenskap".
Förberedande utbildning finns på flera av gymnasieskolans program, men i första hand på Samhällsvetenskapsprogrammets inriktning Beteendevetenskap.
Elevhistoria: möt Sandra G.

Visste du att... ?

"Stockholms syndrom" härstammar från ett gisslandrama som ägde rum i augusti 1973 på dåvarande Kreditbanken vid Norrmalmstorg i Stockholm. Och det är Nils Bejerot, en svensk psykiater och forskare, som myntade namnet stockholmssyndromet som kort och förenklat kan beskrivas som ett fenomen när offret tar parti för förövaren.

Lilla ordboken

Triskaidekafobi - en irrationell, stark rädsla för situationer, platser eller föremål som kan knytas till talet 13. På engelska brukar denna fobin kallas för paraskavedekatriaphobia eller friggatriskaidekaphobia.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.