På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Beteendevetare

Beteendevetare

Är du intresserad av organisationer och arbetsmiljö? Då kan en beteendevetenskaplig utbildning vara något för dig. Som beteendevetare har du expertkunskaper i hur människor fungerar i olika sociala sammanhang. Det gör dig till en nyckelperson inom flera områden, särskilt när en organisation vill förbättra sin kommunikation och sina relationer internt.

Beteendevetare är ett "paraplybegrepp" där många olika yrken och ämnen/huvudområden ryms. De beteendevetenskapliga ämnena finns i första hand inom pedagogik, psykologi och sociologi, varav oftast bara ett bIir personens "huvudämne". 

Som beteendevetare har du unika kunskaper om organisation, mänskligt beteende och mänskliga relationer. Dessa tre faktorer har blivit allt viktigare i det moderna yrkeslivet och något man kan se som en långsiktig trend.

Beteendevetare arbetar inom många områden och med en bred variation av arbetsuppgifter, t.ex kan de arbeta inom företagshäIsovården, där de samarbetar i arbetslag tillsammans med läkare, fysioterapeuter, arbetsmiljöingenjörer, psykologer, företagssköterskor och hälsovetare. Beteendevetare kan också få anstäIIning som ArbetsmiIjöinspektör på Arbetsmiljöverket. 

En hel del beteendevetare är egenföretagare med konsultverksamhet. Exempel på arbetsuppgifter är att ansvara för utredningar, undersökningar, behandlingsinsatser och kompetensutveckling.

Arbetsmarknad
Arbetsmarknaden för beteendevetare är bred och ger möjlighet till många olika yrkesval, inom såväl privat som offentlig och ideell sektor. Beteendevetare kan göra utredningar som bygger på beteendevetenskapliga teorier eller arbeta inom områden som gruppdynamik, organisationer och arbetsmiljö.

De flesta får arbeten hos kommuner, statliga myndigheter och landsting. Det är många som arbetar med personalfrågor och med olika typer av utredningar. Vanliga befattningar är organisationskonsult, rekryterare, enhetschef, arbetsmiljösamordnare och utredare.

Genom val av inriktning inom utbildningen påverkar man själv sitt kommande arbetsområde.
Möjliga arbetsplatser för beteendevetare finns till exempel inom kriminalvård, migrationsarbete, förändrings-, utvecklings- och utvärderingsarbete, rehabiliterings- och behandlingsarbete, stödjande eller rådgivande arbete och inom skoIan. Inom kriminalvården finns ett uttalat behov av högskoleutbildade beteendevetare.
Mer om beteendevetarnas arbetsmarknad kan man t.ex Iäsa på http://www.psy.lu.se/studera/beteendevetenskapliga-programmet/beteendevetarens-arbetsmarknad

Ett "porträtt": beteendevetare som fick jobb som processledare, finns här: http://www.lu.se/studera/valja-studier/mot-vara-studenter/livet-efter-studierna/processledaren-maria-lindqvist

Kriminologi som huvudområde
Kriminologisk kompetens är användbar inom flera yrken och samhällsområden både nationellt och internationellt, där det handlar om att på olika sätt arbeta med påföljder och åtgärder för att förstå och förebygga brott. Det finns möjligheter att arbeta exempelvis med institutionsvård, brottsprevention, utredningar eller samhällsanalys inom områden relaterade till brottslighet och sociala problem.

Psykologi som huvudområde
Med en examen inom psykologi kan du söka arbete inom en rad områden inom privat, offentlig och ideell sektor beroende på inriktningen på utbildningen. Möjliga arbeten finns inom till exempel information och kommunikation, kriminalvård, förändrings-, utvecklings- och utvärderingsarbete, rehabiliterings- och behandlingsarbete samt stödjande eller rådgivande arbete.

Sociologi som huvudområde
Sociologer återfinns inom många områden där kunskaper om sociala relationer och människor är betydelsefulla. Det är möjligt att arbeta med områden där kompetens om utrednings- och förändringsarbete efterfrågas. Kompetensen som du får med sociologi som huvudområde efterfrågas på många håll i samhället, vilket öppnar för en professionell framtid inom både privat och offentlig sektor.

Pedagogik som huvudområde
Har man som beteendevetare pedagogik som sitt huvudområde kan man t.ex arbeta med "hemmasittare" (ungdomar som inte går i skoIa och inte aktivt söker jobb) och ha sin anstäIIning inom "närvaroteamet" på kommunens Barn- och utbiIdningsförvaItningen. Man kan t.ex ha arbetstiteI som KAA-ansvarig>> eller ProjektIedare>> för någon "närvaroförbättrings-" eIIer "trivseI-i-skoIan" projekt.

Det finns många olika yrkestitlar/yrkesroller som en beteendevetare (med kandidat, magister eller masterexamen) kan ha, bIand annat: coach, personalansvarig, SIUS-konsulent>>, arbetskonsulent, samtalsstöd inom diverse projekt, t.ex i projekt riktade till personer med psykisk ohälsa, rekryterare>>, rekryteringsansvarig, processledare>>, konsult i eget företag (huvudsakligen inom organisationsutveckling), arbetsmarknadskonsulent>>rekryterare>>, organisationsutvecklare>>, samtalsterapeut>>, studiehandledare>>, skolvärd>> och det är inte otänkbart att man skuIIe även kunna få anstäIIning som rektor>> (kanske börja med biträdande rektor och avancera senare tiII skoIIedare/rektor).
Många arbetsgivare söker personer med samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig utbildning men ofta utan att ange något specifikt ämnesinriktning eller vilken examen de önskar att sökande till tjänsten ska ha. I stället är det kombinationen av sakområde, färdigheter, intressen, tidigare arbetslivserfarenhet, personlighet och drivkraft/motivation som avgör vilket jobb (tjänste/arbetstitel) som man som utbildad samhällsvetare eller beteendevetare kan få.

#metoo Consultant - är en specialiserad yrkesroll som har till uppgift att göra världen till en bättre plats, genom att påverka hur människor och organisationer (företag, myndigheter och övriga organisationer) agerar.

Utbildning

Beteendevetenskapliga ämnen kan man studera vid de allra flesta universitet och högskolor. Som en del i en beteendevetenskaplig utbildning kan studenten exempelvis läsa arbetsvetenskap, arbetslivskunskap, företagsekonomi, informatik, organisation, socialpsykologi eller andra ämnen, ofta inom område "samhällsvetenskap".

Karriär
Om man har kunskaper inom psykologi/beteendevetenskap, kan man kanske få jobb som personal mental trainer, vars huvudsakliga arbetsuppgifter är att stötta människor mentalt för att de ska kunna uppnå proffesionella och personliga mål och skaffa eller bibehålla en känsla av större meningsfullhet i jobbet och i livet som helhet.

Visste du att...?
"Stockholms syndrom" härstammar från ett gisslandrama som ägde rum i augusti 1973 på dåvarande Kreditbanken vid Norrmalmstorg i Stockholm. Och det är Nils Bejerot, en svensk psykiater och forskare, som "hittade på" namnet stockholmssyndromet som kort och förenklat kan beskrivas som ett fenomen när offret tar parti för förövaren. Källa: https://sv.wikipedia.org.

Lilla ordboken
Grit - uthållighet och hängivenhet i arbete mot långsiktiga mål. Källa: www.sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord.

Nyttiga länkar
https://akademssr.se/profession - om arbetsmarknadsutsikter för beteendevetare;
www.land.se/halsa/spannande-hjarnforskning-du-mar-som-du-tanker - artikel om hur man kan bli lyckligare genom att tänka positivt;
www.facebook.com/gapf - Facebooksida "Glöm aldrig Pela & Fadime";
www.sociology.su.se/om-oss/nyheter - info på Stockholms universitets hemsida "Så påverkas våra studieval av släktskap långt tillbaka i tiden";
www.syvi.se - Vägledning riktad till elever i behov av särskilt stöd;
http://spraktidningen.se/blogg - om Kunskapsresistens;
www.gymnasieguiden.se/info - Vad kan man göra Efter gymnasiet?
www.studera.nu - info om kurser & program inom Kriminologi på högskolornas gemensam hemsida;
http://psykologisk.se/kroppssprak

En youtube-video (längd ca 52 min) om att Manipulera fram goda relationer>>;
Läs tidskrift BETEENDEVETARE (16 sidor) on-line >>
Artikel "Forskning visar: tankar har läkande kraft" >>
http://www.psy.lu.se/nuvarande-student/beteendevetenskapliga-programmet

20 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.