Beteendevetare
Spela filmen

Beteendevetare

Är du intresserad av organisationer och arbetsmiljö?
Då kan en beteendevetenskaplig utbildning vara något för dig. Som beteendevetare har du expertkunskaper i hur människor fungerar i olika sociala sammanhang. Det gör dig till en nyckelperson inom flera områden, särskilt när en organisation vill förbättra sin kommunikation och sina relationer internt.

Beteendevetare är ett paraplybegrepp där många olika yrken och ämnen ryms. De beteendevetenskapliga ämnena finns i första hand inom pedagogik, psykologi och sociologi.

Som beteendevetare har du kunskaper om organisation, mänskligt beteende och mänskliga relationer. Dessa tre faktorer har blivit allt viktigare i det moderna yrkeslivet och något man kan se som en långsiktig trend.

Beteendevetare med inriktning Kriminologi
Kriminologisk kompetens är användbar inom flera yrken och samhällsområden både nationellt och internationellt, där det handlar om att på olika sätt arbeta med påföljder och åtgärder för att förstå och förebygga brott. Du arbetar då med institutionsvård, brottsprevention, utredningar eller samhällsanalys inom områden relaterade till brottslighet och sociala problem.

Beteendevetare med inriktning Sociologi
Sociologer återfinns inom många områden där kunskaper om sociala relationer och människor är betydelsefulla. Det är möjligt att arbeta med områden där kompetens om utrednings- och förändringsarbete efterfrågas. Kompetensen som du får med sociologi som huvudområde efterfrågas på många håll i samhället, vilket öppnar för en professionell framtid inom både privat och offentlig sektor.

Beteendevetare med inriktning Pedagogik
Har man som beteendevetare pedagogik som sitt huvudområde kan man t ex arbeta med ungdomar som inte går i skolan och som har hamnat utanför arbetsmarknaden. Se gärna information om KAA och de som jobbar med den frågan.

Beteendevetare med inriktning psykologi
Beteendevetare med huvudämnet psykologi i sin utbildning kan vara specialiserade i t ex personal- och arbetsvetenskap (med fördjupad kunskap om grupper och individer i arbetslivet, arbetsrätt, hälsa och arbetslivsinriktad rehabilitering, operativt personalarbete, arbetsmiljöledning och personal- och kompetensförsörjning) eller i utredningsmetodik och utvärderingsarbete. 

Beteendevetare med huvudämne psykologi i sin examen kan vara anställda inom kommuner, statliga myndigheter och regioner, i privata eller i eget företag. Exempel på befattningar är: HR-specialist, rekryterare, enhetschef, arbetsmiljösamordnare, handläggare, kriminalvårdare och utredare.

Utbildning

Beteendevetenskapliga ämnen kan du studera vid de allra flesta universitet och högskolor. Som en del i en beteendevetenskaplig utbildning kan studenten exempelvis läsa arbetsvetenskap, arbetslivskunskap, företagsekonomi, informatik, organisation, socialpsykologi eller andra ämnen inom området samhällsvetenskap.

Förberedande utbildning finns på flera av gymnasieskolans program, men i första hand på Samhällsvetenskapsprogrammets inriktning Beteendevetenskap.

Framtidsutsikter

Jobbmöjligheterna för yrkeserfarna beteendevetare med bred kompetens ser ut att utvecklas positivt. Arbetsmarknaden för beteendevetare med yrkeserfarenhet bedöms vara i fortsatt god om fem år.

Arbetsplats

Beteendevetare arbetar inom många områden och med en bred variation av arbetsuppgifter, man kan t ex arbeta inom företagshälsovården, där man samarbetar i arbetslag tillsammans med läkare, fysioterapeuter, arbetsmiljöingenjörer, psykologer, företagssköterskor och hälsovetare.

Beteendevetare kan också arbeta som Arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.

Utbildning inom beteendevetenskap ger dig en ökad chans att få arbeta sida vid sida med människor och grupper som behöver olika typer av hjälp. Många inom denna yrkesgren väljer att öppna eget med konsultverksamhet eller vänder sig till både statliga och privata sektorer för att möta människor inom exempelvis vården eller skolan. Inom föreningsliv och idrottsföreningar kan det också anses som en tillgång att ha en bakgrund inom beteendevetenskap.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  1362 Lediga jobb som beteendevetare

  VISA FLER LEDIGA JOBB


  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.