Enneagramkonsult

Enneagramkonsult

Som Enneagramkonsult arbetar du med att utveckla team, ledare och medarbetare med fokus på självinsikt.

Enneagramkonsulten arbetar med att utveckla individerna för att förbättra kommunikation, samarbete och effektivitet. Arbetet bygger på Enneagrammet, en psykologisk utvecklingsmodell baserad på nio grundläggande livsstrategier. Med livsstrategi menas ett vanemässigt sätt att tänka, känna och agera.

Enneagrammet som psykologisk modell började utvecklas i mitten på 1900-talet. Enneagrammet beskriver både beteenden och drivkrafterna bakom dem, vilka ofta är omedvetna. Utveckling beskrivs i utvecklingsnivåer som visar beteende beroende på medveten närvaro, personlig mognad och psykisk balans. Modellen skapar även förståelse inför hur olika vi uppfattar tillvaron och hur vi kan utveckla ett mer effektivt samarbete.

Utbildning

Du behöver ha en certifiering i Enneagrammet för att kunna arbeta som Enneagramkonsult. Det finns inga andra formella krav på utbildning, men kunskaper inom beteendevetenskap, psykologi och HR är lämpliga utbildningsbakgrunder. 

En bra grundkunskap får du bl a på gymnasiets Ekonomiprogrammet eller Samhällsvetenskapsprogrammet.

Arbetsplats

Enneagramkonsulten arbetar med föredrag och skräddarsydda övningar för att få individer och team att se och använda sina resurser på bästa sätt. Det gäller också att skapa förståelse och respekt mellan teamets medlemmar och att använda allas naturliga styrkor på ett optimalt sätt.

Som Ennegramkonsult kan du även arbeta med öppna utbildningar, workshops och individuell coachning. Det är ett väldigt utåtriktad arbete och kräver en god förmåga att sälja in dina tjänster.

Enneagramkonsulter är ofta egna företagare eller arbetar inom en större organisation.

Det finns ett 50-tal certifierade konsulter i Sverige.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.