På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Sociolog

Sociolog

Sociologer studerar hur människor fungerar i grupp samt granskar samhällsstrukturerna och lär sig att titta på dessa med nya ögon. Ämnet Sociologi behandlar maktstrukturer och sociala grupperingar och sociologer söker förklaringar till att samhället är uppbyggt som det är.

Sociologiska frågeställningar kan studeras på mikro- och på makronivå. Under studietiden tränar blivande sociologer upp sin analytiska förmåga och skaffar sig efter hand verktyg att själv utföra analyser av grupper och samhällsstrukturer.

En utbildning i sociologi ger god förmåga att analysera och utreda samhällsfrågor, och att bedöma, värdera och genomföra undersökningar om samhällsfenomen. Till sin hjälp i analysarbetet har sociologer kompetens inom både kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder.

Efter sociologistudierna kan man arbeta med att planera och genomföra undersökningar, utredningar eller analyser av diverse olika samhällsfrågor.

Som sociolog får man ingen yrkestitel via utbildningen, eftersom det inte är en yrkesutbildning, utan det är istället en så kallad ”bred” utbildning. Det gör att man kan jobba med många olika arbetsområden.

Man utbildar sig till en kompetens som är viktig och mycket användbar inom en rad olika yrken, exempelvis kan man vara Personalchef inom ett assistansföretag, som ansvarar för verksamheten och personalen eller Projektledare på Länsstyrelsen, som arbetar med jämställdhetspolitik och särskilt insatser för att förebygga våld i nära relationer.

Utbildning

Rekommenderad grundläggande gymnasieutbildning finns på Samhällsvetenskapsprogrammet.

Framtidsutsikter

Sociologer har en mycket bred arbetsmarknad inom både den privata och den offentliga sektorer.

Arbetsplats

Sociologer kan profilera sig inom flera olika områden, bland annat inom arbetsmarknad, organisation, migration, demografi, genus, hälsa, frågor som rör etnicitet och jämlikhet eller familjerelaterade frågor. Man kan arbeta exempelvis med personalfrågor och samhällsanalytiska frågor eller som utredare eller organisationsutvecklare.

Sociologer är verksamma inom organisationer, myndigheter och företag där de jobbar med frågor som rör arbetsmarknad och arbetsliv, välfärd och levnadssätt, mångfald och jämställdhet m.m. För att vara mer specifik jobbar ca 70% av Sociologer inom offentlig förvaltning, framförallt kommuner, myndigheter och universitet.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

9 Lediga jobb

Forskare

Arbetsgivare / Ort: Uppsala Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 31 januari (5 dagar kvar)
Publicerad: 2022-01-12
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Forskare
  • samhällsvetenskap

Om jobbet
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor. Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universiteten grundades år 1477. Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning. https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/ Arbetsuppgifter Forskaren kommer att forska och skriva om gränsöverskridande straffrättsligt samarbete, den europeiska utredningsordern, domstolsprövning och försvararrättigheter i den svenska EU-straffrättsliga kontexten. Vidare kommer forskaren arbeta med viss utbildningsverksamhet samt med utveckling av utbildningsmaterial. EU-straffrätt är ett dynamiskt rättsområde där behovet av forskning är stort. Inom EU pågår ett arbete med att stärka misstänkta och tilltalades processuella rättigheter i straffrättsliga förfaranden. Principen om ömsesidigt erkännande av domar och andra beslut av rättsliga myndigheter utgör en hörnsten i det straffrättsliga samarbetet. Principen syftar till att underlätta samarbetet mellan behöriga myndigheter och att stärka det rättsliga skyddet av enskildas rättigheter. En förutsättning för principens genomförande är att medlemsstaterna har förtroende för varandras straffrättsliga system. Ett sätt att öka förtroendet är att införa gemensamma minimiregler för enskildas rättigheter vid det straffrättsliga förfarandet. Under det svenska ordförandeskapet i EU hösten 2009 antog rådet en resolution om en färdplan för att stärka misstänktas och tilltalades processuella rättigheter vid straffrättsliga förfaranden. Utvecklingen av det EU-straffrättsliga området har under det senaste decenniet varit snabb i takt med ett ökat politiskt intresse för gränsöverskridande brottslighet och därmed sammanhängande straffrättsliga utmaningar. Flera EU-straffrättsliga frågor, såsom försvararrättigheter, regleras på internationell nivå, inom EU och nationellt (där det finns ytterligare regel- och beslutsnivåer). Rättsområdet är komplext, inte alltid sammanhängande och ibland fragmentariskt. Komplexiteten i sig motverkar ibland att de uppsatta målen uppfylls. Det är en uppgift för den EU-straffrättsliga forskningen att analysera strukturerna för den EU-straffrättsliga lagstiftningen, effekterna för domstolsprövning och rätten till ett effektivt försvar vid gränsöverskridande inhämtning av nationella bevis. Forskargruppen i EU-straffrätt vid den juridiska fakulteten har sedan flera decennier samarbetat nära med forskare vid universitet i andra länder. Forskaren kommer ingå i ett större europeiskt projekt där syftet är att analysera strukturerna för rättslig granskning i den europeiska utredningsordern inom ramen för rätten till ett effektivt rättsligt skydd. Projektet omfattar tillämpliga regler och praxis för domstolsprövning av utredningsåtgärder i Belgien, Tyskland, Italien, Polen och Sverige. Målet är att utarbeta en plan för bästa praxis i hela EU för att säkerställa en gemensam standard för effektivt skydd av försvarsrättigheter vid gränsöverskridande utredningar, samtidigt som strukturerna för domstolsprövning klargörs. Det är därmed en uppgift för den EU-straffrättsliga forskningen att analysera rättsreglerna systematiskt i syfte att ge vägledning för tillämpningen och diskutera alternativa, tydligare regleringar. Kvalifikationskrav Avlagt doktorsexamen i europarätt, straffrätt eller processrätt, eller motsvarande kompetens. Forskaren måste ha aktuell kunskap om utveckling av EU-straffrätten inom EU, särskilt Sverige. Forskaren ska kunna läsa och analysera juridiska dokument på svenska och engelska. Forskaren måste kunna kommunicera bra på svenska och engelska. Önskvärt/meriterande i övrigt För att stödja utvecklingen av yngre forskare vid juridiska fakulteten, företräde ges till sökande som har avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång. Ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem Varbi och omfatta ett kort brev som beskriver hur du uppfyller kvalifikationerna, CV, Examensintyg samt andra relevanta handlingar. Akademiska publikationer inklusive doktorsavhandling och upp till tre ytterligare publikationer. Om anställningen  Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2022-04-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Maria Bergström, e-post: [email protected] Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2022, UFV-PA 2021/4840. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Arbetsgivare
Uppsala Universitet
Ansökan
Ansök senast 31 januari (5 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Postdoktor i arbetslivsvetenskap

Arbetsgivare / Ort: MÄLARDALENS UNIVERSITET
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 31 januari (5 dagar kvar)
Publicerad: 2022-01-14
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Forskare
  • samhällsvetenskap

Om jobbet
Mälardalens universitet (MDU) är det progressiva och samverkande universitetet där vi tillsammans formar en hållbar framtid. Här möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 19 900 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning på våra campus i Eskilstuna och Västerås eller på distans. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDU bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. På akademin för hälsa, vård och välfärd läser våra studenter till bland annat beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och specialistsjuksköterskor. Hos oss finns forskningsinriktningen hälsa och välfärd. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med regioner, kommuner och företag i regionen. Anställningsinformation Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 2 år Omfattning: Heltid, 1 mars 2022 till 29 februari 2024  Sista ansökningsdag: 2022-01-31 Stationeringsort: Västerås Akademi/enhet/sektion: Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) Arbetsuppgifter Vi söker en postdoktor med erfarenhet av interventionsforskning. Anställningen består av 80% forskning och 20% undervisning i två år. Undervisningsdelen kommer att ligga inom ett område som matchar din expertis och/eller tidigare undervisningserfarenhet på grund-, avancerad- och/eller forskarnivå. Forskningsdelen omfattar samordning och insamling av data i två interventionsstudier inom ramen för SOFCO-projektet (Koncept för framtidens hållbara kontor). Projektet är tvärvetenskapligt och det övergripande syftet är att främja hälsosamt arbetsliv och livsstil samt bidra till hållbar utveckling. Projektet omfattar två interventionsstudier: • En studie om grönt kontorsarbete inomhus och utomhus. Datainsamlingen inkluderar webbaserade enkäter, intervjuer, mätning med stressarmband och specialglasögon. • En studie om hållbar livsstil och hälsa med fokus på matvanor, fysisk aktivitet och hållbar utveckling. Datainsamlingen inkluderar webbaserade enkäter, biologiska prover och fotodokumentation med hjälp av en app. Data kommer i första hand att samlas in i Stockholm och Västerås. Som postdoktor hos oss kommer du att ingå i en tvärvetenskaplig forskargrupp med två doktorander, en postdoktor och sju seniora forskare. Du kommer att få möjlighet att delta i forskningsmöten och seminarier, skriva vetenskapliga artiklar och ansökningar, delta i internationella konferenser och samverka med våra kollegor vid Linköpings universitet, Karolinska Institutet, Oxford University, University of Bicocca-Milano och Stanford Universitetet och de företag som är inblandade i projektet. För mer information om SOFCO-projektet: https://www.sofco.se/ Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 2 år. Kvalifikationer          Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen i arbetslivsvetenskap, psykologi, sociologi, folkhälsovetenskap eller relaterade ämnen. Kandidaten ska ha avlagt doktorsexamen högst 3 år före ansökningstidens utgång. Koordinering, insamling, hantering och analys av data är centrala delar i tjänsten och sökande förväntas vara välorganiserad, noggrann, kunna arbeta självständigt och samarbeta med kollegor Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Meriterande Kvalifikationer som anses vara meriterande är dokumenterad erfarenhet av att arbeta inom arbetslivsforskning, samordna och samla in data om livsstils- och / eller arbetslivsrelaterade exponeringar i interventionsstudier och att genomföra statistiska analyser. Dessutom är mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt, meriterande såväl som tidigare erfarenhet av undervisning.   Ansökan Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post till: Mälardalens högskola HR-sektionen Ref.nr: 2021/T-27 Box 883 721 23 Västerås Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.
Arbetsgivare
MÄLARDALENS UNIVERSITET
Hemsida: http://www.mdh.se
Ansökan
Ansök senast 31 januari (5 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Postdoktor i rådgivning, implementering av precisionsodlingsteknologi

Arbetsgivare / Ort: Sveriges Lantbruksuniversitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 1 februari (6 dagar kvar)
Publicerad: 2021-12-16
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Forskare
  • samhällsvetenskap

Om jobbet
Institutionen för Mark & Miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning i jordbrukslandskapet och skogen såväl som i urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier kring livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål, samt de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Institutionens verksamhet är huvudsakligen lokaliserad till Mark-Vatten-Miljöcentrum på SLU Ultuna campus i Uppsala med en forskargrupp placerad i Skara. Institutionen för människa och samhälle bedriver forskning och utbildning om miljöpsykologi, företagsledning och rådgivning. Institutionens verksamhet är huvudsakligen lokaliserad till SLU i Alnarp med en forskargrupp placerad i Skara Forskargruppen för precisionsodling vid Institutionen för mark och miljö utlyser en postdoktorstjänst (2 år) om implementeringsstrategier och rådgivning i samverkan med SLU RådNu – Kompetenscentrum för rådgivning – vid Institutionen för människa och samhälle. Utlysningen är en del av ett regionalt samverkansprojekt, Tillämpningsklivet, som bl.a. syftar till att öka jordbrukets användning av tillgänglig teknik för ökad hållbarhet i livsmedelsproduktionen. Postdoktortjänsten ingår i ett delprojekt som syftar till att genom forskning och metodutveckling öka tillämpningen av beslutsstöd och teknik för ökad precision i jordbruket som främjar ökat resursutnyttjande och minskad miljöbelastning, så kallad precisionsodling. Precisionsodling definieras som en strategi som tar hänsyn till temporal och spatial variation för att förbättra hållbarheten i jordbruksproduktionen. För att genomföra detta finns en rad tekniska hjälpmedel som lantbrukare tar till sig av i varierande utsträckning. Rådgivning är ett forskningsfält som syftar till att förstå kommunikation, lärande och förändring, bl. a. i frågor som rör hållbar naturresurshantering, införandet av ny teknik och management. Arbetsuppgifter: Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att bedriva egen forskning i gränslandet mellan akademi och det omgivande samhället med ett teoretiskt fokus på faktorer som motiverar respektive motverkar tillämpning av tillgängliga beslutsstöd inom precisionsodling. Syftet är att identifiera flaskhalsar för implementering i praktiskt jordbruk, samt föreslå åtgärder. Du kommer att ansvara för att tillsammans med övriga forskare i projektet planera och utforma detaljerna i studien samt stå för genomförandet och leda resultatsammanställning, publicering och förmedling. Fältarbetet ska göras i Sverige med utgångspunkt i Skara och innebär nära kontakt med många olika aktörer, framförallt lantbrukare och rådgivare. Kvalifikationer: Den sökande skall ha en doktorsexamen inom relevant område som möjliggör studier med framför allt samhällsvetenskaplig metodik (helst inte äldre än tre år). Erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning i gränslandet mellan samhällsvetenskap och naturvetenskap är meriterande. Särskilt viktig är förmågan att kunna använda ett teoretiskt ramverk för att studera implementering och rådgivningens betydelse i dessa processer. Erfarenhet av lantbrukssektorn och fältstudier relevanta för projektet är meriterande. Vid bedömningen kommer vikt att läggas vid vetenskaplig produktivitet och förmåga att kunna verka i olika miljöer. Mycket goda kunskaper i svenska krävs, liksom god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet som god samarbetsförmåga i kombination med god förmåga till självständigt arbete.  Körkort (B) är ett krav. Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan. Placering: Skara Anställningsform: Postdoktor 2 år, med eventuell möjlighet till förlängning. Omfattning: 100% Tillträde: 2022-03-01 eller enligt överenskommelse. Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-02-01. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. www.slu.se
Arbetsgivare
Sveriges Lantbruksuniversitet
Hemsida: http://www.slu.se
Ansökan
Ansök senast 1 februari (6 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Forskningsassistent i datorlingvistik

Arbetsgivare / Ort: Uppsala Universitet
Omfattning / Varaktighet: Deltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 3 februari (8 dagar kvar)
Publicerad: 2022-01-17
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor. Institutionen för lingvistik och filologi bedriver forskning och utbildning i ett antal olika språk och språkrelaterade ämnen och utgör en internationell miljö. Institutionens verksamhet täcker många av de klassiska och samtida språken och kulturerna i stora områden av Europa, Asien och Afrika, samt datorlingvistik och lingvistik. Utbildning erbjuds på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Arbetsuppgifter: Forskningsassistenten blir en del av forskningsteamet i projektet Universal Dependency Parcing (finansierat av VR), vilket studerar modeller för syntaktisk dependensparsning och deras tillämpning på typologiskt olika språk. Arbetsuppgifter består av att bistå forskare igenom att utföra experiment med språkliga data och färdig programvara och att sammanställa analysen av dessa experiment.  Arbetet består i att skriva s.k. skript som t.ex. formaterar data, skapar tabeller för analysen eller automatiserar upprepningen av experiment på flera datamängder. Kvalifikationskrav: För anställning krävs minst kandidatexamen i datorlingvistik, datavetenskap eller ett närliggande ämne. Dessutom krävs dokumenterad kompetens och erfarenhet av att använda maskininlärning och neurala nätverk för datorlingvistiska uppgifter. Önskvärt/meriterande i övrigt: Utbildning i datorlingvistik på masternivå är meriterande, liksom erfarenhet av forskning om syntaktisk parsning. Ansökningsförfarande: Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och innehålla följande: - Ansökningsbrev (max 2 sidor) - CV (max 5 sidor) - Kopior av relevanta betygshandlingar och intyg - Kontaktupplysningar till två referenspersoner Lön: Individuell lönesättning. Tillträde: 2022-02-01 eller enligt överenskommelse. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2023-02-14. Anställningens omfattning: 75% Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Hans Svensson, [email protected] Välkommen med din ansökan senast den 3 februari 2022, UFV-PA 2022/75. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Arbetsgivare
Uppsala Universitet
Ansökan
Ansök senast 3 februari (8 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Forskare i demografi (tidsbegränsad anställning)

Arbetsgivare / Ort: Stockholms Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 7 februari (12 dagar kvar)
Publicerad: 2022-01-25
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Forskare
  • samhällsvetenskap

Om jobbet
vid Sociologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2022-02-07. Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet erbjuder en dynamisk forskningsmiljö med många ämnesöverskridande samarbeten och en stark internationell forskningsprofil. Institutionen har idag närmare 100 anställda och ca 600 studenter per läsår. Institutionen inbegriper Stockholms universitets demografiska avdelning (SUDA). Projektbeskrivning Vi söker en forskare som ska bidra till SUDAs projekt om det senaste årtiondets förändrade mönster i familjebildning och barnafödande: www.sociology.su.se/english/research/research-projects/rising-social-inequalities-and-swedish-fertility-decline-1.519989 Arbetsuppgifter Befattningen inbegriper familjedemografisk forskning baserat på svenska registerdata. Behörighetskrav En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Bedömningsgrunder Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet redovisat i tidigare vetenskapliga publikationer av relevans för det aktuella projektet. Den sökande bör ha solid erfarenhet av demografisk forskning baserat på longitudinella data. Anställningsvillkor Anställningen avser heltid under ett år. Tillträde 2022 enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av SUDAs föreståndare, professor Gunnar Andersson, tfn 08-16 32 61, [email protected] Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, [email protected], Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, [email protected], samt [email protected] (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter • dina kontakt- och personuppgifter • din högsta examen • dina språkkunskaper • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner och att bifoga följande dokument • personligt brev • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver: – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet – varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet • kopia av bevis på doktorsexamen • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer). Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Arbetsgivare
Stockholms Universitet
Hemsida: http://www.su.se
Ansökan
Ansök senast 7 februari (12 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.