På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Socialantropolog

Socialantropolog

Socialantropologer som också kan kaIIas för kulturantropologer arbetar med beskrivningar och analyser av samhällsformer och människors relationer till varandra och människors reIarioner tiII sin omgivning. 

Skilda aspekter av det samhälle som studeras, till exempel ekologiska, ekonomiska, politiska eller religiösa, ses som delar av ett integrerat system där förändringar i en del får återverkningar i de övriga. Huvudmetoden är deltagande observation, det vill säga forskaren lever bland de människor som studeras och både iakttar och deltar i det sociala livet.
Socialantropologi handlar om människor och mångfald. Antropologin är läran om människan som samhällsbyggare och meningsskapare.

Socialantropologin belyser hur kulturella och sociala variationer i mänskligt tänkande och handlande uppstår, hur de upplevs och vad de får för konsekvenser, men också vad mänskligheten har gemensamt.

Genom fältarbete och deltagande observation i en främmande kulturell miljö under en längre tidsperiod försöker socialantropologen förstå hur människor själva upplever sin värld och varför de gör det på sitt eget speciella sätt. Socialantropologer studerar idag alltifrån ursprungsfolk och bonde- och stadsbefolkningar i tredje världen till lokalsamhällen, minoritetsgrupper och subkulturer i vår egen del av världen

Det jämförande perspektivet kan också ge nya insikter i vårt eget samhälles institutioner och de värderingar vi omges av.

En examen i ämnet kan bland annat leda till arbete på forskningsnivå eller inom olika biståndsorganisationer. Ex.kan man arbeta som ansvarig för relationsteamet på Läkare Utan Gränser och ha som uppdrag att samla in pengar från företag, privatpersoner och stiftelser för att kunna finansiera organisationens verksamhet. Med utbildning i socialantropologi i bagaget kan man arbeta med social hållbarhet, miljöpsykologi och lärandemiljöer genom observationer och intervjuer ( fråga ut och "studera människor") - inom en mängd olika organisationer, ex. på arkitektbyråer.

Andra exempel på vad man kan arbeta med är:
- handläggare på Migrationsverket
- på Sidas Humanitära enhet med ansvar för humanitärt bistånd med inriktning på flyktingfrågor och samarbete med FN:s flyktingkommissariat UNHCR
- redaktör på Svenska kyrkans informationsavdelning
- ansvarig för administrativa och konsulära frågor på en ambassad
- kris- och beredskapssakkunnig (inom Utrikesdepartementets jourverksamhet)
- antropolog på Boverket
- utredare inom olika kommunala verksamheter.

Yrkesporträtt
Möt Emelie som studerade socialantropologi, företagsekonomi samt konstvetenskap och arbetar med kulturfrågor på SVT.

Läs mer under Samhällsvetare.

Länhttp://näthatsgranskaren.se ktips: 

4 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.