Socialantropolog

Socialantropolog

Socialantropologer som också kan kallas för kulturantropologer arbetar med beskrivningar och analyser av samhällsformer och människors relationer till varandra och människors relationer till sin omgivning. 

Skilda aspekter av det samhälle som studeras, till exempel ekologiska, ekonomiska, politiska eller religiösa, ses som delar av ett integrerat system där förändringar i en del får återverkningar i de övriga. Huvudmetoden är deltagande observation, det vill säga forskaren lever bland de människor som studeras och både iakttar och deltar i det sociala livet.

Socialantropologi handlar om människor och mångfald. Antropologin är läran om människan som samhällsbyggare och meningsskapare.

Socialantropologin belyser hur kulturella och sociala variationer i mänskligt tänkande och handlande uppstår, hur de upplevs och vad de får för konsekvenser, men också vad mänskligheten har gemensamt.

Genom fältarbete och deltagande observation i en främmande kulturell miljö under en längre tidsperiod försöker socialantropologen förstå hur människor själva upplever sin värld och varför de gör det på sitt eget speciella sätt.

Socialantropologer studerar idag alltifrån ursprungsfolk och bonde- och stadsbefolkningar i tredje världen till lokalsamhällen, minoritetsgrupper och subkulturer i vår egen del av världen. Det jämförande perspektivet kan också ge nya insikter i vårt eget samhälles institutioner och de värderingar vi omges av.

Utbildning

Bra grundkompetens för vidare studier finns på gymnasiets Naturvetenskapsprogrammet eller Samhällsvetenskapsprogrammet.

Arbetsplats

Med utbildning i socialantropologi i bagaget kan man arbeta med social hållbarhet, miljöpsykologi och lärandemiljöer genom observationer och intervjuer - inom en mängd olika organisationer.

Andra exempel på vad man kan arbeta med är:

 • handläggare på Migrationsverket
 • på Sida, med inriktning på flyktingfrågor och samarbete med FN:s flyktingkommissariat UNHCR
 • redaktör på Svenska kyrkans informationsavdelning
 • ansvarig för administrativa och konsulära frågor på en ambassad
 • kris- och beredskapssakkunnig
 • antropolog på Boverket
 • utredare inom olika kommunala verksamheter

Yrkesporträtt

Möt Emelie, som studerade socialantropologi, företagsekonomi samt konstvetenskap och arbetar med kulturfrågor på SVT.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.