Genusvetare

Genusvetenskapens fokus på att förstå olika mönster och maktstrukturer relaterade till kön ger användbara verktyg för att arbeta med dessa frågor i såväl arbetslivets olika delar som inom forskningen.
Som genusvetare är man samhällsvetare med en stark spetskompetens.

Många svenska myndigheter arbetar idag aktivt med jämställdhet, mångfald och normkritik. Sida, FN och flera andra internationella organisationer betonar behovet av genusanalyser, vilket medför att genusfrågor kommer att bli alltmer centrala i internationellt fredsarbete, biståndarbete och arbete för mänskliga rättigheter. Men en genusvetare är också samhällsvetare i bredare bemärkelse och är därför aktuell för en mängd tjänster såsom handläggare, utredare, jämställdhetssamordnare, lärare, föreläsare, doktorand, journalist/reporter, informatör, kvinnojoursmedarbetare, entreprenör/egenföretagare, projektledare, personalvetare och forskare.

Genusvetenskap är inte något för den som i första hand vill läsa till ett specifikt yrke. Utbildar man sig till genusvetare får man bred kompetens med spets, profil och samhällsrelevans. Dessutom innebär kandidatprogrammet i genusvetenskap stor möjlighet för studenten att profilera sig inom kunskapsområdet, och numera även möjligheten till praktik för att förankra sina teoretiska kunskaper i praktiken och skaffa värdefulla kontakter.

Exempel på en genusvetares arbetsuppgifter är:

- Jämställdhetsarbete inom förvaltningar, organisationer och företag; /se t.ex yrkespresentation JämstäIIdhetssamordnare>>/
- Arbete med utvärderingar och samhällsplanering ur ett genusperspektiv;
- Biståndsarbete;
- Informationsarbete;
- Samhälls- och kulturjournalistik;
 och CSR - Corporate Social Responsibility.

Visste du att...?

  • Pagefrisyren blev på 1920-talet en symbol för kvinnlig frigörelse, när kvinnor (mestadels unga tjejer) klippte av sig sitt långa hår. Källa: Nordiska museet.
  • Statement festival (Den mansfria festivalen) anordnas 31 augusti och 1 september 2018 på Bananpiren i Göteborg; 6 500 biljetters planeras gå till försäljning. Initiativtagare är komikern Emma Knyckare. Bakom arrangemanget står en ideell förening. Citat från Statements pressmeddelande: "Statement Festival arrangeras av den ideella föreningen Statement. Det långsiktiga målet är att lägga ner festivalen. Arrangörerna önskar att Statement Festival – som en frizon från sexuella övergrepp – inte var nödvändig."
  • circa 16 000 personer lever i Sverige idag under hot om våld och har de så kallade "skyddade personuppgifter"; ca 1 600 av dem har en starkare form av skydd som innebär bl a att det ej finns någon bostadsadress registrerad för de personerna (uppgift från februari 2018). En stor del av de personer som i Sverige lever under hot är kvinnor som har utsatts för våld eller hot om våld från sina f d manliga partners: makar eller pojkvänner.
  • Medellön för en man i Sverige under året 2016 var ca 34 100 kr/månad. Genomsnittslönen (medellönen) för hela den svenska arbetsmarknaden var under samma period, dvs år 2016, ca 32 800 kronor. Källa: www.scb.se.

Länktips
Mer information i ämnet finns bland annat på följande hemsidor:
http://fatta.nu/fatta-man
www.umo.se/Sex
http://rfslungdom.se
 www.allbright.se
www.nck.uu.se - Nationellt Centrum för Kvinnofrid
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bechdeltestet - ett test med vilken en films framställning av kvinnor kan bedömas (testet används även på litteratur)
http://womengineer.org - Womengenieers mål är att lika många kvinnor som män ska utbilda sig till ingenjörer
http://hum.gu.se - info om yrken och arbetsområden för högskoleutbildade "humanister"
www.tjejzonen.se - Tjejzonen arbetar med att förebygga psykisk ohälsa hos flickor mellan 12 & 25 år genom enskilda stödsamtal via chatt & telefon
http://skolvarlden.se/artiklar - läs artikel från 1 nov 2017 "Därför väljer elever utbildning utifrån kön"
www.dn.se/kultur-noje/mansfria-festival - läs artikel om den mansfria festival Statement sommaren 2018 på Bananpiren i Göteborg
www.svensktnaringsliv.se -  om Kvinnor och Män på den svenska arbetsmarknaden
http://womengineer.org - Varför bli ingenjör?
www.framtid.se/reportage - läs reportage Svenska ungdomar är bra på att samarbeta
https://soundcloud.com/sns - Podcast (längd ca 1 tim 20 min) - "Missgynnar pensionssystemet kvinnor?"
http://spraktidningen.se/blogg - om Kunskapsresistens
www.framtid.se/information - sammanfattning "Karriärkvinnorna genom historien"
https://historiskastudier.gu.se - info om projektet Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
http://jamstalldfestival.se - ett initiativ som arbetar för att Sveriges festivalscener ska bli jämställda

http://industripodden.libsyn.com/podcast

http://kvinnofolkhogskolan.se och www.genus.lu.se

6 liknande yrke(n)