På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Genusvetare
Spela filmen

Genusvetare

Genusvetenskapens fokus på att förstå olika mönster och maktstrukturer relaterade till kön ger användbara verktyg för att arbeta med dessa frågor i såväl arbetslivets olika delar som inom forskningen. Som genusvetare är man samhällsvetare med en stark spetskompetens.

Många svenska myndigheter arbetar idag aktivt med jämställdhet, mångfald och normkritik. Sida, FN och flera andra internationella organisationer betonar behovet av genusanalyser, vilket medför att genusfrågor kommer att bli alltmer centrala i internationellt fredsarbete, biståndsarbete och arbete för mänskliga rättigheter. Men en genusvetare är också aktuell för en mängd tjänster, som handläggare, utredare, jämställdhetssamordnare, informatör, entreprenör/egenföretagare, projektledare, personalvetare m fl.

Exempel på en genusvetares arbetsuppgifter är bl a Jämställdhetsarbete inom förvaltningar och företag, arbete med utvärderingar och samhällsplanering ur ett genusperspektiv, biståndsarbete, informationsarbete och samhälls- och kulturjournalistik.

Utbildning

Rekommenderad utbildning är i första hand kandidatprogrammet i genusvetenskap. Det kan också finnas påbyggnadsutbildningar på magister- och masternivå för de som har grundutbildning från ett av de kandidatexamen i genusvetenskap.

Utbildar man sig till genusvetare får man bred kompetens med spets, profil och samhällsrelevans. Dessutom innebär kandidatprogrammet i genusvetenskap stor möjlighet för studenten att profilera sig inom kunskapsområdet och numera även möjligheten till praktik för att förankra sina teoretiska kunskaper i praktiken och skaffa värdefulla kontakter.

Visste du att...?

... pagefrisyren blev på 1920-talet en symbol för kvinnlig frigörelse, när kvinnor klippte av sig sitt långa hår.
Källa: Nordiska museet

Länktips

Visa mer
Visa mindre

2 Lediga jobb

Forskare i evolutionär genomik

Arbetsgivare / Ort: Stockholms Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-04-12
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Ärftlighetsforskare

Om jobbet
vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag: 2021-05-10. Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö. Ämnesområdena är ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. Delar av forskningen har direkt miljö- och samhällsrelevans och bedrivs ofta brett och interdisciplinärt. Institutionen har ca 140 anställda, av vilka ca 35 är lärare och forskare och ca 50 är forskarstuderande.  Projektbeskrivning Forskaren kommer att arbeta inom det ERC-finansierade forskningsprojektet SuperGenE: Evolution av en supergen i ett klassiskt växtsystem - genomiska studier av distyli. I detta projekt undersöker vi den genomiska arkitekturen för distyli, en balanserad reproduktiv polymorfi som finns hos många vilda växtarter. Mer specifikt syftar projektet till att undersöka evolutionen av den genomiska region (även kallad supergen) som styr distyli hos vilda linarter (Linum). Vi kommer att undersöka förekomsten av rekombination, selektion samt evolution av genuttryck vid denna supergen. Inom projektet tar vi fram nya genomsekvenser för flera vilda linarter och analyserar storskaliga genom- och transkriptomdata. Forskaren kommer att ingå i en grupp av postdoktorer och doktorander som leds av Dr Tanja Slotte (www.tanjaslottelab.se). Vi är en del av Institutionen för ekologi, miljö och botanik (www.su.se/deep/).Arbetsmiljön är internationell och anställningen ger stora möjligheter till vetenskapligt utbyte både med genomiker, evolutionsbiologer och ekologer. Arbetsuppgifter Anställningen innefattar forskning inom ERC-projektet SuperGenE. Forskaren kommer att arbeta med evolutionsgenetiska analyser av genomiska data samt genuttrycksdata för att undersöka supergenevolution samt övergångar till självkompatibilitet. Tyngdpunkten för denna tjänst ligger på bioinformatiska och evolutionära analyser av storskaliga genomiska och transkriptomiska data. Behörighetskrav En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Bedömningsgrunder Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, särskilt med avseende på evolutionär genetik. Den sökande ska ha dokumenterad expertis i genomik och kunna analysera storskaliga genomiska dataset. Ett starkt intresse för och dokumenterad utbildning i samt publikationer inom bioinformatik, evolutionär genetik, populationsgenetik eller fylogenomik är en merit. Dokumenterat intresse av evolution av växters parningssystem och/eller supergenevolution är en merit. Utmärkta kunskaper i engelska (gruppens arbetsspråk) är av stor vikt. Forskaren behöver kunna arbeta väl som en del av en grupp såväl som självständigt. Slutligen är initiativförmåga, analytisk förmåga samt driv personliga egenskaper som är önskvärda. Anställningsvillkor Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst ett år, med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av Dr Tanja Slotte, [email protected] Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, [email protected], Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, [email protected], samt [email protected] (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi rekommenderar att ansökan, med tillhörande dokument, skrivs på engelska. Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.  Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Arbetsgivare
Stockholms Universitet
Hemsida: http://www.su.se
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Doktorand i växtsystematik

Arbetsgivare / Ort: Stockholms Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 21 May (11 dagar kvar)
Publicerad: 2021-04-26
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Ärftlighetsforskare

Om jobbet
Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag: 2021-05-21. Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) på Stockholms universitet har sin forskning och utbildning belägen vid Arrheniuslaboratorierna, på universitetsområdet Frescati. Forskningen här genomförs inom ett brett spektrum av biologiska ämnesområden, inklusive ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. För närvarande arbetar cirka 140 personer på DEEP med de allra bästa metoderna i en internationell forskningsmiljö som kännetecknas av internationellt erkända forskare och en hög grad av professionalism. Projektbeskrivning Institutionen för ekologi, miljö och botanik söker en doktorand för projektet Evolution och biodiversitet inom kaffefamiljen baserat på stora mängder molekylära data. Det aktuella forskningsprojektet behandlar mönster och processer kring evolution och diversitet inom valda delar av familjen kaffeväxter. Studierna kommer i första hand baseras på stora mängder molekylära data, bland annat från det nukleära genomet.  Se en utförligare projektbeskrivning i den fullständiga annonsen. Behörighetskrav Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i växtsystematik krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser på avancerad nivå om minst 60 hp, varav 15 hp ska vara kurs i växtsystematik och 30 hp ska vara självständigt arbete i växtsystematik. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag. Urval  Bedömningsgrunder vid urval för antagning till utbildning på forskarnivå i växtsystematik är förtrogenhet med ämnets teori och tillämpningar, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, förtrogenhet med engelska, kreativitet, initiativförmåga, självständighet och samarbetsförmåga. Förmåga att fungera och prestera såväl i grupp som självständigt är ett krav, liksom utmärkt analytisk förmåga. Meriterande är mycket goda kunskaper i engelska (i tal och skrift), kunskaper i bioinformatik, erfarenhet av att hantera mycket stora mängder genetiska data och/eller arbeta med datadrivna forskningsfrågor, samt god förmåga att kommunicera vetenskap och ett brinnande intresse för forskningsämnet. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning. Anställningsvillkor  Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.  Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.  Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Ytterligare information lämnas av ämnesföreträdaren och projektansvarige Professor Catarina Rydin, tfn 08-16 12 15. Nås säkrast på mail: [email protected] Fackliga företrädare Se den fullständiga annonsen. Ansökan Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi rekommenderar att ansökan, med tillhörande dokument, skrivs på engelska. Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb under Doktorandplatser. Välkommen med din ansökan!   Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Arbetsgivare
Stockholms Universitet
Hemsida: http://www.su.se
Ansökan
Ansök senast 21 May (11 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.