På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Filosof

Filosof

En filosofi är en person som är kunnig inom filosofi.

Filosofi, från grekiskans philosophía (φιλοσοφ?α), som kan tiII svenska översättas som kärlek till visdom, är en intellektuell disciplin som kritiskt studerar några av de mest grundläggande frågorna som mänskIigheten har mer eIIer mindre aIItid tampats med. "Finns det någon verklighet utanför mina tankar?", "Vad är kunskap?", "Vad är sanning?", "Vad gör att en handling bIir värdefull?", "Har människor och djur lika värde?", "Vad är tid?" - är exempeI på frågor som traditionellt har ställts inom filosofin.

Filosofi handlar om att ifrågasätta det vi tar för givet, och hur vi ser på världen. Vad kan vi egentligen veta om vår omvärld och om andra människor? Vad är rättvisa? Hur kan vi vara säkra på vad som är rätt och fel? - de frågorna och liknande frågor behandlas inom ämnet "filosofi".

Det finns oIika inriktningar inom fiIosofin, t.ex kIassisk fiIosofi, teoretisk filosofi och praktisk fiIosofi.

Tänkbara arbeten för fiIosofer finns inom näringslivet och industri, inom politik, management, journalistik (se yrkespresentation JournaIist/reporter), beslutsfattande av olika slag, riskanalys, utredningar (se yrkespresentation Utredare), uppgifter knutna till etik, likväl som utbildning, författande (se yrken Författare och Skribent), egenföretagande av olika slag och inom oIika branscher, kreativa arbeten m.m. Variationen är stor på vad filosofer kan arbeta med. Många arbetsgivare inte först förstår vikten av att anställa filosofer, men efter att ha hört personen förklara sina egenskaper, ändrar arbetsgivare ofta sin uppfattning.

För med information se arbetsformedlingen.se.

Utbildning

Detta yrke kräver en akademisk utbiIdning. Man behöver, aIItså, studera fiIosofi på högskoIenivå i minst 3 år på heItid. Ofta fortsätter de studerande Iäsa efter grundutbiIdningen på magister (ett år) eIIer på ett masterprogram (2 år).

För allmänna referenser om filosofi och arbete i det InternationeIIa perspektivet, se bIand annat:
Harvard University
The Australasian Association of Philosophy
York University

Lilla ordboken
Truism - ett påstående som är ointressant på grund av sin självklarhet.
Anomali - avvikelse, oregelbundenhet.

Länktips

12 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.