Teolog

Teolog

Teologer studerar religion.

Religion är något som berör allt ifrån världspolitiken och samhällslivet till individers privata sökande efter lycka och mening. Religion handlar också i mångt och mycket om värderingar och attityder och är för många en nyckel till identitet. Utan kunskaper om religion blir inte bara historiska skeenden och dagspolitiska händelser utan också sociala beteenden och kulturella uttryck ofta obegripliga.

Begreppet teologi härstammar från grekiska språket och kan översättas ungefär som "läran om Gud". I sin ursprungliga, och bokstavliga, betydelse, är det teoretiska tankar och uppfattningar kring det övervärldsliga, världens beskaffenhet och människans förhållande till den övervärldsliga verkligheten.

I Sverige används ordet teologi ofta synonymt med religionsvetenskap, de vetenskapliga studier av religion.

Som teolog kan man specialisera sig på olika grenar inom teologi, t.ex:

  1. Kristen teologi
  2. Bibelteologi
  3. Teologin i icke-kristna religioner
     

I dagens globaliserade värld finns det behov av människor med kunskap i teologiska frågor inom allt fler områden. Teologer är oftast verksamma inom yrken där interkulturell kompetens är av yttersta vikt. Det kan till exempel vara inom områden som information, kultur, journalistik och utbildning.

Teologer har fördjupade kunskaper och bred kompetens i att tolka, analysera och arbeta med frågeställningar inom många delar av samhället. De kan bidra till ökad förståelse av olika kulturer och trosuppfattningar, arbeta med integrationsfrågor och hjälpa och vägleda människor inom frivilligorganisationer och på många olika arbetsplatser inom offentlig sektor.

Utbildning

Teologie magisterexamen (1 år påbyggnad efter 3 år, kandidat) kan utgöra den vetenskapliga delen i utbildningar till flera yrken inom olika religiösa samfund, ex. präst, pastor och diakon.

Visste du att...?

... den förste svenske kardinalen någonsin, blev den 67-årige Anders Arborelius, som fick sin titel den 28 juni 2017, utnämnd av Påve Franciskus. Det anses som en stor uppmuntran för den katolska kyrkan i Sverige.

Utöver själva titeln innebär kardinalsämbetet att man får en "egen" kyrka i Rom, som kardinalen förväntas besöka några gånger per år vid större högtider.

Det finns idag ca 225 kardinaler, men av dem är endast ca hälften röstberättigade, man måste vara yngre än 80 år om man ska ha rätt att rösta på en ny påve.

Visa mer
Visa mindre

5 Lediga jobb

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.