På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Teolog

Teolog

Teologer studerar religion.

Religion är något som berör allt ifrån världspolitiken och samhällslivet till individers privata sökande efter lycka och mening. Religion handlar också i mångt och mycket om värderingar och attityder och är för många en nyckel till identitet. Utan kunskaper om religion blir inte bara historiska skeenden och dagspolitiska händelser utan också sociala beteenden och kulturella uttryck ofta obegripliga.

Begreppet teologi härstammar från grekiska språket och kan översättas ungefär som "läran om Gud". I sin ursprungliga, och bokstavliga, betydelse, är det teoretiska tankar och uppfattningar kring det övervärldsliga ("Gud"), världens beskaffenhet och människans förhållande till den övervärldsliga verkligheten.
I Sverige används ordet teologi (av historiska skäl) ofta synonymt med "religionsvetenskap", de vetenskapliga studier av religion. Religionsvetenskapen kännetecknas dock av ett areligiöst förhållningssätt till religionen, till skillnad från den traditionella teologin som innefattar konfessionell dogmatik.

Den teologiska utbildningen vid svenska universitet har också en areligiös profil.

Som teolog kan man speciaIisera sig på oIika grenar inom teologi, exempeIvis på:

Kristen teologi

Bibelteologi

eIIer i

Teologin i icke-kristna religioner.

Religionssociologi
Religionssociologi - är ett akademiskt forskningsområde, där religionens roll i samspelet mellan individer och samhälle studeras.
Relevanta inom Religionssociologi frågor kan t.ex vara:
På vilket sätt religion kan & får vara synlig i offentligheten?
Hur bör religionsundervisningen utformas?
På vilka sätt kan religion verka som resurs för ungdomar?
Hur ser relationen mellan religion & medier ut (bland annat Sociala medier)?

Arbetsmarknad
I dagens globaliserade värld finns det behov av människor med kunskap i teologiska frågor inom allt fler områden. Teologer är oftast verksamma inom yrken där interkulturell kompetens är av yttersta vikt. Det kan till exempel vara inom områden som information, kultur, journalistik och utbildning.
Teologer har fördjupade kunskaper och bred kompetens i att tolka, analysera och arbeta med frågeställningar inom många delar av samhället. De kan bidra till ökad förståelse av olika kulturer och trosuppfattningar, arbeta med integrationsfrågor och hjälpa och vägleda människor inom frivilligorganisationer och på många olika arbetsplatser inom offentlig sektor. Ex. på jobb/yrken som en utbildad teolog kan få: informatör, kulturvetare, journalist, kulturinformatör, museipedagog, kulturförmedlare, guidefolkhögskolelärareprojektassistent, utbildningsadministratör, utbildningsinformatör, föreläsare, utbildare, intervjuare, handledareforskarassistent.

En magister- eller masterexamen ger en bra grund för forskarutbildning och ger samtidigt också bättre chanser när man söker jobb.

Teologie magisterexamen (1 år påbyggnad efter 3 år, kandidat) kan också utgöra den vetenskapliga delen i utbildningar till flera yrken inom olika religiösa samfund, ex. präst, pastor och diakon.

Bli forskare
Med en magister- eller masterexamen i teologi kan man söka vidarestudier på forskarutbildningsnivå och på sikt kunna bli forskare och/eller högskolelärare.

Du som är intresserad av detta yrket, kan finna intressant för dig information bIand annat på http://interreligiosacentret.se

Visste du att...?

  • Den förste svenske kardinalen någonsin blev den 67-årige Anders Arborelius, som fick sin titel den 28 juni 2017, utnämnd av Påve Franciskus. Det anses som en stor uppmuntran för den katolska kyrkan i Sverige.
  • Utöver själva titeln innebär kardinalsämbetet att man får en "egen" kyrka i Rom som kardinalen förväntas besöka "några gånger per år vid större högtider".
  • Det finns idag (uppgift från slutet av juni 2017) 225 kardinaler men av dem är det endast 121 röstberättigade (som är yngre än 80 år och som därmed har rätt att rösta på en eventuellt ny påve).

Länktips

Visa mer
Visa mindre

3 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.