På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Präst
Spela filmen

Präst

Att vara präst eller pastor är mycket mer än bara ett yrke. Personligheten och den kristna tron är de främsta arbetsredskapen för prästen som möter människor både i glädje och i sorg.

Präster i Svenska kyrkan leder församlingsarbetet med gudstjänster, dop, vigsel och begravningar. De har också hand om konfirmandarbetet och kan arbeta med såväl barn som vuxna i olika grupper. Prästen undervisar i det kristna budskapet och ger själavård och kan även arbeta utanför församlingen: fängelsepräst, sjukhuspräst, polispräst och fältpräst är några exempel på prästtjänster utanför församlingen.

Mötet med människor är en mycket viktig del av prästeyrket. I arbetet som präst möter man människor i alla åldrar, i glädje och sorg och i många olika skeden och situationer i livet.

Under det första året efter prästvigningen tjänstgör prästen under handledning och kallas pastorsadjunkt.

Utbildning

Att vara präst är en av Svenska kyrkans vigningstjänster. Det betyder att man måste bli antagen som prästkandidat av biskopen i ett av Svenska kyrkans 13 stift, innan man kan ansöka till prästutbildningen vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.
Man tar själv kontakt med det stift där man önskar prästvigas.
Efter att man blivit antagen av ett stift, läser man en pastoralteologisk grundkurs, PG, motsvarande 10 veckors heltidsstudier (vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut).
Innan man kan påbörja de avslutande pastoralteologiska studierna, krävs att man i stiftet har genomfört:
• 8 veckors praktik i församling
• Mötesplats mellan stift och student under 8 till 10 dagar.
Efter avslutad utbildning vigs man till präst i ett av Svenska kyrkans stift. Där tjänstgör man sedan under 1 års tid som pastorsadjunkt.

Fackutbildning vid ett lärosäte (universitet eller högskola)
Från och med höstterminen 2013 krävs 255 hp (högskolepoäng) för att antas till det pastoralteologiska slutåret. Studierna ska omfatta minst en magisterexamen i teologi/religionsvetenskap motsvarande 240 hp. För att bli präst ska man ha en teologie magisterexamen eller en religionsvetenskaplig magisterexamen från ett universitet eller en högskola och att man antas som prästkandidat i ett stift. Därpå följer ett års avslutande studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Man börjar läsa på Svenska kyrkans grundkurs som är 16 veckor och ges vid flera folkhögskolor. Mer information om det finns på folkhogskola.nu

Nästa steg i prästutbildningen är religionsvetenskaplig utbildning vid högskolan till teologie kandidat-examen. Parallellt med den religionsvetenskapliga utbildningen deltar man i kursverksamheten, anordnad av stift.

Sedan återstår pastoral profilutbildning. De teoretiska studierna varvas med praktiskt arbete i en församling. Därefter kan man avlägga prästexamen och bli prästvigd.

Den religionsvetenskapliga utbildningen finns i Sverige vid universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå. Även i Stockholm kan man läsa hela den religionsvetenskapliga utbildningen. Där ges de pastoralteologiska kurserna i samverkan mellan Teologiska Högskolan i Stockholm och Ersta Sköndal högskola.

Den andra delen består av den praktisk-teologiska utbildningen.

Vid Johannelunds teologiska institut i Uppsala kan hela utbildningen till präst läsas, såväl den religionsvetenskapliga som den praktisk-teologiska.

Arbetsmarknad

Präster (och diakoner) kommer med stor sannolikhet att möta en god arbetsmarknad år 2022. Under året 2017 låg arbetslösheten för präster så lågt som under 0,3 %. Framtida pensionsavgångar bidrar till en fortsatt kraftig prästbrist.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.