På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Präst

Präst

Att vara präst eller pastor är mycket mer än bara ett yrke. Personligheten och den kristna tron är de främsta arbetsredskapen för prästen som möter människor både i glädje och i sorg.

Präster i Svenska kyrkan leder församlingsarbetet med gudstjänster, dop, vigsel och begravningar. De har också hand om konfirmandarbetet och kan arbeta med såväl barn som vuxna i olika grupper. Prästen undervisar i det kristna budskapet och ger själavård och kan även arbeta utanför församlingen: fängelsepräst, sjukhuspräst, polispräst och fältpräst är några exempel på prästtjänster utanför församlingen.

Mötet med människor är en mycket viktig del av prästeyrket. I arbetet som präst möter man människor i alla åldrar, i glädje och sorg och i många olika skeden och situationer i livet.

Under det första året efter prästvigningen tjänstgör prästen under handledning och kallas pastorsadjunkt.

Utibldning

För att bli präst ska du ha en teologie magisterexamen eller en religionsvetenskaplig magisterexamen från ett universitet eller en högskola. Därpå följer ett års avslutande studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Första steget är Svenska kyrkans grundkurs som är 16 veckor och ges vid flera folkhögskolor. Mer information om det finns på folkhogskola.nu.

Nästa steg i prästutbildningen är religionsvetenskaplig utbildning vid högskolan till teologie kandidat-examen. Parallellt med den religionsvetenskapliga utbildningen deltar man i kursverksamhet anordnad av pastoralinstitut och stift.

Sedan återstår pastoral profilutbildning, vilket innebär två terminers studier vid Pastoralinstitutet i Lund eller i Uppsala. De teoretiska studierna varvas med praktiskt arbete i en församling. Därefter kan man avlägga prästexamen och bli prästvigd.

Den första delen av utbildningen, den religionsvetenskapliga utbildningen, finns vid universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå. Även i Stockholm kan man läsa hela den religionsvetenskapliga utbildningen. Där ges de pastoralteologiska kurserna i samverkan mellan Teologiska Högskolan i Stockholm, Ersta Sköndal högskola och pastoralinstitutet i Uppsala.

Den andra delen den praktisk – teologiska utbildningen ges vid Pastoralinstituten i Uppsala och Lund.

Vid Johannelunds teologiska institut i Uppsala kan hela utbildningen till präst läsas, såväl den religionsvetenskapliga som den praktisk-teologiska.

Arbetsmarknad

Präster (och diakoner) kommer med stor sannolikhet att möta en god arbetsmarknad år 2022. Redan nu (november 2017) ligger arbetslösheten för präster under 0,3 % och framtida pensionsavgångar bidrar till en fortsatt kraftig prästbrist.

Visste du att...?
  • Den förste svenske kardinalen någonsin blev den 67-årige Anders Arborelius, som fick sin titel den 28 juni 2017, utnämnd av Påve Franciskus. Det anses som en stor uppmuntran för den katolska kyrkan i Sverige.
  • Utöver själva titeln innebär kardinalsämbetet att man får en "egen" kyrka i Rom som kardinalen förväntas besöka "några gånger per år vid större högtider".
  • Det finns idag (uppgift från slutet av juni 2017) 225 kardinaler men av dem är det endast 121 röstberättigade (som är yngre än 80 år och som därmed har rätt att rösta på en eventuellt ny påve).

Länktips

 

4 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.