Diakon

Diakon

För en diakon varierar arbetsuppgifterna mycket beroende på vilken utbildningsbakgrund man har och i vilken församling man tjänstgör i.

Diakonen arbetar mitt bland människorna i en församling, och leder det diakonala arbetet. Det kan handla om människor som söker upp dig för råd och hjälp, eller att leda en sorgegrupp för människor som mist en anhörig. Diakonen gör ofta hembesök hos gamla, sjuka och ensamma.

Diakonen har personliga samtal och rådgivning både per telefon och under besökstid. Det kan röra sig om andliga frågor men även sociala problem, till exempel ekonomiska frågor. Ibland arbetar diakonen med barn- och ungdomar, ibland med uppsökande fältarbete på gator och torg, ibland kan det handla om att hjälpa missbrukare och deras familjer. Flyktingar, invandrare, arbetslösa och handikappade är andra grupper som kan få stöd och hjälp.

Diakonen kan också delta i gudstjänsten genom att assistera prästen vid nattvarden eller att läsa en bön.

Förutom samarbete med prästen samarbetar diakonen med församlingspedagog, kyrkomusiker, socialförvaltningar och med hemtjänstpersonal. Det blir allt vanligare att diakonen även samverkar med andra kyrkor och samfund samt med ideella organisationer.

Utbildning

För att bli diakon krävs högskoleutbildning inom ett vårdande yrke, till exempel socionom, psykolog eller sjuksköterska.

Utbildningen till diakon innefattar flera delar, däribland Svenska kyrkans grundkurs, praktik och kursdagar tillsammans med blivande församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster. Svenska Kyrkans grundkurs anordnas på ett tiotal folkhögskolor.

Framtidsutsikter

Prognosen fem år framåt är att det kommer vara fortsatt liten konkurrens. Det utbildas för få diakoner trots att det redan idag är liten konkurrens om tjänsterna och det finns många vakanser. Arbetslösheten bland diakoner är mindre än 0,4 procent enligt statistik från Akademikernas a-kassa.

Personliga egenskaper

Medmänsklighet, personlig omsorg och förmåga att lyssna och ge stöd behövs i arbetet som diakon.

Arbetsplats

De allra flesta diakoner arbetar inom Svenska kyrkan idag. Några har vidareutbildat sig och arbetar mer terapeutiskt, medan andra gör en administrativ karriär på nationell nivå eller går vidare och disputerar inom ett valt område med anknytning till diakoni.

Visste du att...?

... den förste svenske kardinalen någonsin blev den 67-årige Anders Arborelius, som fick sin titel den 28 juni 2017, utnämnd av Påve Franciskus. Det anses som en stor uppmuntran för den katolska kyrkan i Sverige.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  312 Lediga jobb som diakon

  VISA FLER LEDIGA JOBB


  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.