På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Genusvetare
Spela filmen

Genusvetare

3 Lediga jobb

Miljöanalysspecialist till Havsfiskelaboratoriet i Lysekil

Arbetsgivare / Ort: Sveriges Lantbruksuniversitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 28 januari (2 dagar kvar)
Publicerad: 2022-01-14
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Ärftlighetsforskare

Om jobbet
Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) brinner för vår vision ”starka fiskbestånd i friska vatten”. Vi växer, och söker medarbetare som vill utvecklas och göra skillnad tillsammans med oss. Institutionen för akvatiska resurser bedriver miljöanalys, rådgivning, forskning och utbildning i akvatisk ekologi med fokus på fisk och skaldjur. Institutionen är SLU:s största och har drygt 180 anställda vid tre huvudorter: Lysekil, Öregrund och Stockholm (Drottningholm), samt fyra fältstationer. Vår verksamhet är starkt profilerad mot datainsamling och analys av fisk och fiske och ekosystem. Institutionen präglas av en intensiv samverkan med det omgivande samhället. Detta skapar en vital forskningsmiljö och ger oss unika möjligheter att ta fram kunskap som är förvaltningsnära och direkt tillämpbar i praktiken.   Arbetsuppgifter: Ditt arbete kommer fokusera på marint områdesskydd. Det avser både arbete och vetenskapligt stöd åt förvaltning för inrättande av nya marina skyddsområden men också arbeta med övervakning och uppföljning av inrättande marina skyddade områden. Du kommer att driva ett antal olika projekt med mål att utvärdera och förbättra vår marina miljö tillsammans med andra forskare, miljöanalytiker eller med andra europeiska marina institut. Inom ramen av detta arbete förväntas du leda projekt, analysera olika typer av biologisk information, miljötillstånd och påverkan från olika verksamheter, särskilt fiske.  Detta arbete innebär fältresor och arbete på andra platser än i Lysekil. Kvalifikationer: Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av projektledning till en tjänst som miljöanalysspecialist. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och tidigare arbetslivserfarenhet.  Skakrav: • Doktorsexamen • Erfarenhet av att skriva egna rapporter samt sammanställa olika typer av data och information Meriterande: • Erfarenheter och kunskap om fiske • Projektledning coh erfarenhet av att ta projekt i mål • Kunskap om bevarandefrågor och naturresursförvaltning inom relevant område samt de förordningar och direktiv som styr dem är ytterligare meriterande • Erfarenhet och kunskap om fiske, nationellt och internationellt, samt tidigare erfarenheter av ekosystemanalyser eller arbete inom annan statlig myndighet Personliga egenskaper • God samarbetsförmåga är mycket viktigt men du behöver även kunna arbeta självständigt • Tala och skriva svenska obehindrat • Behärska engelska i tal och skrift • Du har lätt för att snabbt sätta dig in i nya frågeställningar, identifiera nyckelfrågor och ta relevanta beslut Placering: Lysekil Anställningsform:   Tidsbegränsad anställning 24 månader med ev. möjlighet till förlängning. Omfattning: 100% Tillträde: Enligt överenskommelse. Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-01-28. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. www.slu.se
Arbetsgivare
Sveriges Lantbruksuniversitet
Hemsida: http://www.slu.se
Ansökan
Ansök senast 28 januari (2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Forskare om genomisk anpassning hos fisk

Arbetsgivare / Ort: Sveriges Lantbruksuniversitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 31 januari (5 dagar kvar)
Publicerad: 2021-12-17
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Ärftlighetsforskare

Om jobbet
Institutionen för akvatiska resurser Institutionen för akvatiska resurser bedriver miljöanalys, rådgivning, forskning och utbildning i akvatisk ekologi med fokus på fisk och skaldjur. Institutionen är SLU:s största och har drygt 180 anställda vid tre huvudorter: Lysekil, Öregrund och Stockholm (Drottningholm), samt fyra fältstationer. Vår verksamhet är starkt profilerad mot datainsamling och analys av fisk och fiske och ekosystem. Institutionen präglas av en intensiv samverkan med det omgivande samhället. Detta skapar en vital forskningsmiljö och ger oss unika möjligheter att ta fram kunskap som är förvaltningsnära och direkt tillämpbar i praktiken. Besök oss på: www.slu.se/aquaticresources!  Bakgrund: Denna tjänst fokuserar på molekylära mekanismer som driver anpassningen till humusrikt (mörkt) vatten hos abborre och genomiken hos parasitsjukdomar hos laxfisk. Vi kommer att kombinera hel-genom- och transkriptom-sekvensering, skattningar av relevant ekologisk fenotypisk variation samt fiskarindividers tillväxt, överlevnad, etc. i s.k. common-garden-försök. Inom ramen för denna tjänst kommer du att hjälpa till med att analysera tillgängliga helgenomdata och bidra till det arbetet med de pågående försöken. Arbetet kommer att utföras i Anti Vasemägis forskargrupp vid Sötvattenslaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges Lantbruksuniversitet. Forskningen inom Vasemägi-gruppen fokuserar på att förstå sambanden mellan genotyp och fenotyp, genetisk grund för anpassning och hur kombinationen av naturligt och mänskligt inducerat urval fungerar på ekologiska tidsskalor. Publikationer som är relevanta för denna tjänst, se: https://internt.slu.se/en/cv-originals/anti-vasemagi/  Arbetsuppgifter: Du kommer att ingå i vårt team som arbetar med molekylär ekologi och populationsgenomik hos vattenlevande organismer. Du kommer att utföra analyser på bioinformatisk data från nästa generations sekvenseringsdata (RADseq, WGS, CNV), strukturell variation, populationsgenetiska analyser och laboratoriearbete. De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar analyser av nästa-generations sekvenseringsdata, skriva manuskript och föra detaljerad loggbok över analyserna. Du kommer också att delta i mindre projekt som inte nödvändigtvis är direkt relaterad forskning, men hjälper medarbetare i gruppen med deras projekt och kommer även att hjälpa till med att generera pilotdata för framtida forskningsansökningar. Arbetet kan också inkludera handledning för studenter inom grundutbildningen, såväl som inom forskarutbildningen, samt att hjälpa labb- och arbetskollegor. Kvalifikationer: Vi söker en starkt motiverad kandidat som har en doktorsexamen i bioinformatik, evolutionsbiologi, genomik eller närliggande forskningsområde. Sökande med en stark bakgrund inom nästa generations sekvenseringsdataanalys (SNP:er och strukturell variation), transkriptomik, populationsgenomik och/eller värd-parasitinteraktioner som kan styrkas av publikationer inom relevanta områden kommer att rankas högre än de som inte har denna bakgrund. Dessutom är det önskvärt att kandidaterna är bekanta med ett eller flera programmeringsspråk (som Python, Perl eller R). Sökande måste ha goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, samt ha god kommunikationsförmåga. Sökande förväntas också kunna arbeta självständigt och som en del av en arbetsgrupp. Efter behörighetskraven kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.  Följande dokument ska bifogas ansökan: (1) Cv och kopia av intyg på avlagd doktorsexamen, (2) beskrivning av huvudintressen inom vetenskapen och personlig motivering för att söka tjänsten, (3) beskrivning av forskningsbakgrund och erfarenheter och annan relevant information kopplat till denna tjänst. Placering: Drottningholm, Sweden Anställningsform: Tillfällig anställning 24 månader. Omfattning: 100% Tillträde: 1 mars 2022 Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-01-31 Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. www.slu.se
Arbetsgivare
Sveriges Lantbruksuniversitet
Hemsida: http://www.slu.se
Ansökan
Ansök senast 31 januari (5 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Miljöanalysspecialist till SLU Havsfiskelaboratoriet, Lysekil

Arbetsgivare / Ort: Sveriges Lantbruksuniversitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 13 februari (18 dagar kvar)
Publicerad: 2022-01-21
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Ärftlighetsforskare

Om jobbet
Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) brinner för vår vision ”starka fiskbestånd i friska vatten”. Vi växer, och söker medarbetare som vill utvecklas och göra skillnad tillsammans med oss. Institutionen för akvatiska resurser bedriver miljöanalys, rådgivning, forskning och utbildning i akvatisk ekologi med fokus på fisk och skaldjur. Institutionen är SLU:s största och har drygt 180 anställda vid tre huvudorter: Lysekil, Öregrund och Stockholm (Drottningholm), samt fyra fältstationer. Vår verksamhet är starkt profilerad mot datainsamling och analys av fisk och fiske och ekosystem. Institutionen präglas av en intensiv samverkan med det omgivande samhället. Detta skapar en vital forskningsmiljö och ger oss unika möjligheter att ta fram kunskap som är förvaltningsnära och direkt tillämpbar i praktiken. Arbetsuppgifter: Ditt arbete kommer till stora delar vara kopplat till att ta fram underlag för bedömning av status för fiskbestånd och den marina miljön samt undersökningar av den ekologiska dynamiken med fokus på marina toppredatorer. Dina arbetsuppgifter består av planering, insamling, analyser och sammanställningar inom flera olika projekt, dels på uppdrag av nationella myndigheter (framför allt Havs- och Vattenmyndigheten) och dels inom nationella och internationella forskningsprojekt. Arbetet inkluderar olika analysaktiviteter och utveckling av analysmetodik såsom bildanalys, dietanalys samt analys av märkningsdata, biologiska data, inventeringsdata och rumslig information. I arbetet ingår även fältarbete där märkning av fisk, fågel och däggdjur är en av arbetsuppgifterna. Arbetet sker i nära samarbete med andra kollegor vid institutionen samt med externa samarbetspartners. Kvalifikationer: Som person är du strukturerad, analytisk och praktiskt lagd. Du ska snabbt kunna sätta dig in i nya åtaganden, vara nytänkande och kunna lösa nya problemställningar. Du ska vara ansvarstagande, drivande och bra på att både arbeta självständigt och samarbeta i såväl större som mindre grupper. Du ska vara bra på att kommunicera och kan uttrycka sig tydligt på engelska i både tal och skrift.  Vi lägger mycket stor vikt vid din personliga lämplighet.  Du ska: • vara disputerad biolog och ha ett intresse för den marina miljön och dess ekologiska dynamik • ha erfarenhet av arbete inom uppdrag kopplade till fisk i kombination med marina fåglar och däggdjur • ha erfarenhet av laboratoriearbete • ha erfarenhet av bildanalys och GIS • ha erfarenhet av analys av data och goda kunskaper i programspråket R eller motsvarande • ha erfarenhet av vetenskaplig publicering inom marin ekologi • ha sjövana Särskilt meriterande är: • genomgången utbildning för, och praktisk erfarenhet av, märkning av fisk • teoretisk och praktisk erfarenhet av bildanalys och tillämpning av machine learning och artificiell intelligens för bildanalys   Placering: Lysekil Anställningsform: Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.   Omfattning: 100% Tillträde: 2022-04-01 Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-02-13. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. www.slu.se
Arbetsgivare
Sveriges Lantbruksuniversitet
Hemsida: http://www.slu.se
Ansökan
Ansök senast 13 februari (18 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.