På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Mobility Manager
Spela filmen

Mobility Manager

I mobility managers arbetsuppgifter ingår att arbeta med att stödja företag, verksamheter och individer med gröna resplaner, genomföra utåtriktade dialoger och aktiviteter, initiera, förverkliga och utvärdera olika MM-åtgärder samt utveckla arbetsmetoder inom beteende och påverkan.

Mobility managers arbete präglas av samarbete och är i mångt och mycket relationsbyggande, därför att mobility manager har många kontakter med allmänheten, företag, verksamheter, olika förvaltningar, organisationer och myndigheter. 

Utbildning

Grundläggande grundkunskaper finns på flera av gymnasieskolans program.

Eftergymnasial utbildning inom miljö-, samhälle-, beteende- eller kulturvetenskap finns inom yrkeshögskola, högskola och universitet.

Personliga egenskaper

För att trivas i och lyckas med yrkesrollen som mobility manager behöver man vara en initiativrik och mycket engagerad person, som brinner för nytänkande och innovation inom mobility management och hållbart resande.

Arbetsplats

Mobility manager kan vara anställd inom en kommunal verksamhet, t ex på Gatu- och trafikkontoret inom den Tekniska förvaltningen.

Visa mer
Visa mindre

40 Lediga jobb

Naturvårdshandläggare av åtgärder för hotade arter

Arbetsgivare / Ort: Länsstyrelsen i Dalarnas län
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast idag
Publicerad: 2021-02-10
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Miljöhandläggare

Om jobbet
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. Vi söker en medarbetare till Enheten för Naturskydd där vi arbetar med handläggning av naturvårdsärenden, främst enligt miljöbalken, utför åtgärder för hotade arter och bygger upp kunskap om länets terrestra natur. Enheten för Naturskydd är en av fyra enheter på Avdelningen för naturvård. Övriga enheter arbetar med natur- och fjällförvaltning samt viltfrågor. Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter inom naturvård och samarbete med engagerade kollegor. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en medarbetare som ska vara en i arbetsgruppen som arbetar med hotade arter som är aktuella i länet, inventera arter och naturtyper och vara delaktig i utförandet av praktiska åtgärder. Åtgärder kan komma att handla om allt från att ta fram informationsmaterial, att genomföra egna inventeringar, förankra åtgärder hos markägare till att utföra praktiska åtgärder i fält. Att leda både anlitade konsulter och egen anställd personal ingår i arbetsuppgifterna. Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter inom naturvård och samarbete med engagerade kollegor. KVALIFIKATIONER Krav: • Relevant utbildning med inriktning naturvårdsbiologi. • Goda kunskaper och intresse för arter och naturvårdsarbete. • Erfarenhet av utförande av praktiskt naturvårdsarbete för artbevarande • Uttrycker dig väl i tal och skrift. • Körkort (minst B behörighet) • God datorvana Meriterande: • Kunskaper i GIS • Körkort för röjsåg och motorsåg • Kunskaper om odlingslandskapsmiljöer och artkunskap inom pollinerande insekter • Erfarenhet av artinventeringar Personliga egenskaper: • Du har lätt för att samarbeta och är intresserad av resultaten och de mervärden ett gott samarbete ger. • Du inser värdet av dialog för att nå praktiska naturvårdsmål i samverkan. • Du arbetar strukturerat. Du är driftig, initiativrik och kan självständigt prioritera och ansvara för ditt arbete samtidigt som du håller övriga berörda informerade om arbetet. • Du ställer dig bakom myndighetens värdegrund och är införstådd i vad arbetet som statlig tjänsteman ställer för krav på objektivitet och gott omdöme. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser. ÖVRIGT Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi erbjuder medflyttarservice via Rekryteringslots Dalarna. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Välkommen med din ansökan till: www.lansstyrelsen.se/dalarna/jobb
Arbetsgivare
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Miljöhandläggare till vattenverksamhet – allmän visstidsanställning

Arbetsgivare / Ort: Länsstyrelsen i Stockholms län
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 7 March (2 dagar kvar)
Publicerad: 2021-02-12
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Arbetsplatsen Enheten för mark- och vattenskydd arbetar med prövning, tillsyn och tillsynsvägledning inom vattenverksamheter, vattenskyddsområden och förorenade områden. Arbete med tillsyn av vattenverksamheter innefattar allt ifrån anmälan och tillsyn av små bryggor och muddringar till tillsyn av pågående stora infrastrukturprojekt vilket till exempel kan vara stora hamnar och tunnelbaneutbyggnader. Vi deltar också i prövningar i Mark- och miljödomstolen vid ansökningar rörande tillståndspliktiga vattenverksamheter. Vi gör även tillsynsbesök i fält. Vi som arbetar med vattenverksamhet är en grupp på nio personer med bred kompetens. Vi har ett öppet arbetsklimat vilket gör att vi kan arbeta både enskilt och gemensamt men alltid med möjlighet till diskussioner och avstämningar.  Vi har tillgång till internt stöd inom länsstyrelsens alla sakområden bland annat juriststöd. Arbetsuppgifter Vi söker dig som vill jobba med tillsyn och prövning av vattenverksamheter enligt 11:e kapitlet miljöbalken. Det kan till exempel gälla muddringar och bryggor, ledningsdragningar i vatten, kajanläggningar samt andra vattenanläggningar. Det kan också vara ärenden som rör, markavvattning, diken och dammar. Arbetet ställer krav på rättssäker, noggrann och skyndsam handläggning. Arbetet utförs i nära samarbete med övriga vattenhandläggare och med andra funktioner inom myndigheten såsom vattenförvaltning, naturvård och planfrågor. Du kommer också ha kontakter med andra myndigheter, kommuner, verksamhetsutövare och privatpersoner. I arbetsuppgifterna ingår även att utveckla arbets- och samarbetsformer både internt och med andra länsstyrelser och myndigheter. Andra arbetsuppgifter inom enheten kan bli aktuella. Kvalifikationer Du ska ha: • relevant naturvetenskaplig och/eller teknisk examen på högskolenivå t.ex. miljö- och hälsoskyddsinspektör, geolog, hydrolog, ingenjör, miljövetare eller annan • utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig • god kunskap om eller erfarenhet av tillsyn eller prövning enligt miljöbalken • mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska • körkort, klass B Du ska vara: Vi söker dig som är lyhörd och proaktiv med syfte att utvecklas i din yrkesroll och att utveckla verksamheten. Du är trygg i dig själv och i din professionella roll och van vid, och trivs med, att arbeta självständigt. För oss betyder det att du har god förmåga att på egen hand analysera, organisera och prioritera dina arbetsuppgifter utifrån angivna ramar och riktlinjer. Vidare är du mån om att skapa och förvalta goda relationer, såväl internt som externt. Du är resultatorienterad och noggrann. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Det är meriterande om du har: • erfarenhet av att tillämpa miljöbalken för vattenverksamheter ur ett myndighetsperspektiv • arbetat med vattenverksamheter som konsult eller liknande Anställning Anställningsform: Allmän visstidsanställning, dock längst till och med 31 december 2021 Omfattning: heltid Tillträde: snarast Länsstyrelsen verkar för en hållbar och inkluderande arbetsmiljö. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer. Vi arbetar i centralt belägna lokaler i Stockholm. Ansökningsförfarande Sista ansökningsdag: 2021-03-07 Referensnummer: 112-8488-2021 Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser. Om Länsstyrelsen Som regeringens företrädare är Länsstyrelsen i Stockholm en samlande kraft i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för en långsiktigt hållbar utveckling – där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas. Vi är 500 medarbetare som strävar efter god samhällsutveckling. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektor och medborgare. Vårt gemensamma förhållningssätt till arbetet är präglat av ansvar, respekt, balans och engagemang. Den unika bredden i Länsstyrelsens verksamhet gör att vi kan erbjuda våra anställda intressanta och varierande arbetsuppgifter, med goda möjligheter till utveckling. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/stockholm.
Arbetsgivare
Länsstyrelsen i Stockholms län
Hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/stockholm
Ansökan
Ansök senast 7 March (2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Miljöspecialist till Förbifart Stockholm

Arbetsgivare / Ort: Trafikverket
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 7 March (2 dagar kvar)
Publicerad: 2021-02-08
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Miljöhandläggare

Om jobbet

Som Miljöspecialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Nu söker vi en miljöspecialist till program Förbifart Stockholm. Här kommer du får möjlighet att arbeta brett med miljöfrågor i en utvecklade och dynamisk projektmiljö och möjligheter att forma tjänsten efter din expertis. Är du en av våra nya medarbetare?

Miljöspecialist till Förbifart Stockholm

Arbetsuppgifter

Som miljöspecialist i program Förbifart Stockholm kommer du att arbeta i byggskedet med miljöfrågor bland annat inom områdena mark, vatten, luft, klimat, natur och buller- och vibrationer. Du kommer att ingå som en del i Förbifart Stockholms projektorganisation, där du tillsammans med projektledningen ansvarar för att samordna och driva miljöarbetet gentemot våra entreprenörer. Du kommer även att ingå i ett team av miljöspecialister som arbetar i E4 Förbifart Stockholm där vi delar erfarenheter, diskuterar olika frågeställningar gällande miljö och stöttar varandra.

I rollen arbetar du brett med att samordna och säkra att projektets samtliga aktuella miljöaspekter omhändertas i nära samarbete med övriga projektmedlemmar och teknikdiscipliner. Du följer bland annat upp miljökrav, bevakar lagefterlevnad i miljödomar och andra tillstånd enligt miljöbalken och kulturmiljölagen, granskar entreprenörens miljöplan, deltar på miljöronder samt bidrar till egenkontroll och uppföljning i Trafikverkets kontrollprogram. Generellt innebär arbetet att se till att Trafikverkets rutiner och verktyg för miljö följs och tillämpas.

Miljöspecialisten ansvarar för att samordna och granska eventuellt tillkommande inventeringar och utredningar från såväl beställare som entreprenör. Miljöspecialisten arbetar tätt tillsammans med bygg- och projektledning och följer upp entreprenörens systematiska miljöarbete. Miljöspecialisten har även dialogen med tillsynsmyndigheterna och arbetar med rapporteringen till dessa.

Du kommer också att ingå i ett nätverk av miljöspecialister på verksamhetsområdet Stora Projekt och rapporterar till sektionschef Miljö. Detta ger dig stora möjligheter till samarbete med och stöd från andra miljöspecialister samt kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom den egna organisationen - vilket vi ser som en stor styrka. Det finns även möjlighet att driva eller delta i vårt forsknings- och utvecklingsarbete eller i utvecklingen av vårt arbetssätt.

Läs mer om program Förbifart Stockholm i länken nedan.

Övrig information

Tester kommer vara en del i denna rekryteringsprocess. De första intervjuerna kommer ske via Skype 25-26 mars.

#forbifartstockholm

Kvalifikationer

Vem är du?

För att trivas i den här rollen har du ett strategiskt tänk och kan se helheter utifrån flera aspekter såsom teknik, miljö, juridik, ekonomi och samhällsbyggande. Du är strukturerad, ansvarstagande, självgående och har en god analytisk förmåga samtidigt som du är lösningsorienterad och initiativtagande. Vi ser gärna att du eftersträvar ett välfungerande samarbete i alla sammanhang, och med hjälp av din goda kommunikationsförmåga kan du engagera din omgivning och förmedla ditt budskap på ett enkelt och tydligt sätt. 


För att lyckas i den här rollen ser vi att du har:

 • en högskole- eller universitetsexamen inom miljöområdet eller annan utbildning tillsammans med erfarenhet och kompetens som vi värderar likvärdigt
 • yrkeserfarenhet inom miljöområdet
 • erfarenhet av anmälnings- och tillståndsprocesser enligt miljöbalken
 • körkort för personbil
 • mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
 • goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Vi ser det som meriterande om du har:

 • erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor i byggskede
 • erfarenhet av att samordna miljöfrågor

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Forbifart-stockholm/

Arbetsgivare
Trafikverket
Hemsida: www.trafikverket.se
Ansökan
Ansök senast 7 March (2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Miljöspecialist till E4 Förbifart Stockholm

Arbetsgivare / Ort: Trafikverket
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 7 March (2 dagar kvar)
Publicerad: 2021-02-23
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Miljöhandläggare

Om jobbet

Som Miljöspecialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Nu söker vi en miljöspecialist till program E4 Förbifart Stockholm. Här kommer du får möjlighet att arbeta brett med miljöfrågor i en utvecklade och dynamisk projektmiljö och möjligheter att forma tjänsten efter din expertis. Är du en av våra nya medarbetare?

Miljöspecialist till E4 Förbifart Stockholm

Arbetsuppgifter

Som miljöspecialist i program E4 Förbifart Stockholm kommer du att arbeta i byggskedet med miljöfrågor bland annat inom områdena mark, vatten, luft, klimat, natur och buller- och vibrationer. Du kommer att ingå som en del i E4 Förbifart Stockholms projektorganisation, där du tillsammans med projektledningen ansvarar för att samordna och driva miljöarbetet gentemot våra entreprenörer. Du kommer även att ingå i ett team av miljöspecialister som arbetar i E4 Förbifart Stockholm där vi delar erfarenheter, diskuterar olika frågeställningar gällande miljö och stöttar varandra.

I rollen arbetar du brett med att samordna och säkra att projektets samtliga aktuella miljöaspekter omhändertas i nära samarbete med övriga projektmedlemmar och teknikdiscipliner. Du följer bland annat upp miljökrav, bevakar lagefterlevnad i miljödomar och andra tillstånd enligt miljöbalken och kulturmiljölagen, granskar entreprenörens miljöplan, deltar på miljöronder samt bidrar till egenkontroll och uppföljning i Trafikverkets kontrollprogram. Generellt innebär arbetet att se till att Trafikverkets rutiner och verktyg för miljö följs och tillämpas.

Miljöspecialisten ansvarar för att samordna och granska eventuellt tillkommande inventeringar och utredningar från såväl beställare som entreprenör. Miljöspecialisten arbetar tätt tillsammans med bygg- och projektledning och följer upp entreprenörens systematiska miljöarbete. Miljöspecialisten har även dialogen med tillsynsmyndigheterna och arbetar med rapporteringen till dessa.

Du kommer också att ingå i ett nätverk av miljöspecialister på verksamhetsområdet Stora Projekt och rapporterar till sektionschef Miljö. Detta ger dig stora möjligheter till samarbete med och stöd från andra miljöspecialister samt kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom den egna organisationen - vilket vi ser som en stor styrka. Det finns även möjlighet att driva eller delta i vårt forsknings- och utvecklingsarbete eller i utvecklingen av vårt arbetssätt.

Läs mer om program E4 Förbifart Stockholm i länken nedan.

Övrig information

Tester kommer vara en del i denna rekryteringsprocess. De första intervjuerna kommer ske via Skype 25-26 mars.

#FörbifartStockholmE4

Kvalifikationer

Vem är du?

För att trivas i den här rollen har du ett strategiskt tänk och kan se helheter utifrån flera aspekter såsom teknik, miljö, juridik, ekonomi och samhällsbyggande. Du är strukturerad, ansvarstagande, självgående och har en god analytisk förmåga samtidigt som du är lösningsorienterad och initiativtagande. Vi ser gärna att du eftersträvar ett välfungerande samarbete i alla sammanhang, och med hjälp av din goda kommunikationsförmåga kan du engagera din omgivning och förmedla ditt budskap på ett enkelt och tydligt sätt. 


För att lyckas i den här rollen ser vi att du har:

 • en högskole- eller universitetsexamen inom miljöområdet eller annan utbildning tillsammans med erfarenhet och kompetens som vi värderar likvärdigt
 • yrkeserfarenhet inom miljöområdet
 • erfarenhet av anmälnings- och tillståndsprocesser enligt miljöbalken
 • körkort för personbil
 • mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
 • goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Vi ser det som meriterande om du har:

 • erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor i byggskede
 • erfarenhet av att samordna miljöfrågor

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Forbifart-stockholm/

Arbetsgivare
Trafikverket
Hemsida: www.trafikverket.se
Ansökan
Ansök senast 7 March (2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Handläggare inom försurning till Luftenheten

Arbetsgivare / Ort: Naturvårdsverket
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 8 March (3 dagar kvar)
Publicerad: 2021-02-19
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Miljöhandläggare

Om jobbet
Vill du vara med och arbeta med försurnings- och luftfrågor och ansvara för uppföljning av miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning? Luftenheten inom Naturvårdsverket söker nu en handläggare inom detta område. Du kommer att tillhöra Luftenheten på Klimatavdelningen. Luftenheten arbetar med Naturvårdsverkets data- och kunskapsförsörjning om luft. Enheten ansvarar för uppföljning av miljökvalitetsmålen Frisk luft och Bara naturlig försurning; kunskapsunderlag till årlig uppföljning och fördjupad utvärdering. Inom enhetens arbete ingår bl.a. analys av trender, scenarier och måluppfyllelse av nationella och internationella åtaganden och analys av den politiska utvecklingen. I uppdraget ingår att rapportera bl.a. luftdata till EU och FN, att utveckla styrmedel nationellt samt strategier, lagstiftning och mål inom EU och FN. Enheten ansvarar också för Programområde Luft inom miljöövervakningen samt regelgivning och vägledning för miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Vi arbetar även med vägtrafikens buller och påverkan på luftkvaliteten.  Arbetsuppgifter Vi söker dig som vill ansvara för uppföljningen av miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning. Analys av miljötillståndets utveckling, effekten av miljöåtgärder samt måluppfyllelse av såväl nationella som internationella mål och åtaganden är centrala delar i ditt arbete. Uppföljningen är grunden för åtgärdsarbetet och du kommer tillsammans med andra myndigheter att bidra till att ta fram såväl förslag till åtgärder som förslag till förbättrad uppföljning av försurningsmålet. Grunden för ditt arbete får du genom att beställa underlag från, och samarbeta med, ett stort antal myndigheter och konsulter som levererar data och underlagsmaterial. Du kommer att ansvara för angränsande delar av den nationella miljöövervakningen. Du förväntas även delta inom arbetet inom FN:s luftvårdskonvention och EU:s arbete för att minska utsläppen av luftföroreningar. Du kan också komma stödja arbetet med att fasa ut fluorerade växthusgaser. Dina kompetenser Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning, gärna inom naturvetenskap. Du har erfarenhet av luft- eller relaterade miljöfrågor, gärna försurningsfrågor. Det är meriterande om du har arbetat med luftföroreningars effekter på ekosystem och har en god förståelse för geokemi och vattenfrågor. Likaså är det meriterande om du har erfarenhet av miljöövervakning och/eller miljöåtgärdsarbete på regional, nationell eller internationell nivå. Arbete inom eller med myndigheter liksom erfarenhet av att vara beställare av underlag från myndigheter och konsulter är meriterande. Tjänsten kräver mycket god förmåga att samverka med andra. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra på ett lyhört och smidigt sätt och delar med dig av kunskaper, lyssnar och stödjer andra. Du tar initiativ och driver självständigt och i grupp dina ansvarsområden framåt. Du kan planera, prioritera och se till helheten. Du uttrycker dig väl i såväl tal som skrift på svenska och engelska och har god kommunikativ förmåga. Om anställningen Anställningen är en visstidsanställning på heltid i 1 år med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast möjligt. Anställningens placering är i Stockholm eller Östersund. Självklart delar du vår värdegrund, att du i ditt arbete är lyhörd, professionell och offensiv. Tjänsten kan innebära internationellt resande. Ansökan Välkommen med din ansökan senast den 8 mars 2021. Kontakt Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta nedan personer. Roger Sedin, chef för luftenheten Gustav Kjellander, facklig representant, ST Gunilla Söderström, facklig representant, Saco   Om Naturvårdsverket Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och arbetar pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Vi ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Arbetsgivare
Naturvårdsverket
Hemsida: http://www.naturvardsverket.se/
Ansökan
Ansök senast 8 March (3 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Almi söker Rådgivare med placering Karlskrona

Arbetsgivare / Ort: Experis AB
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 8 March (3 dagar kvar)
Publicerad: 2021-02-19
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Almi söker Rådgivare med placering i Karlskrona "Har du ett starkt intresse av entreprenörskap och företagande och vill vara med om att utveckla spännande företag med tillväxtpotential? Då är detta rollen för dig!" Ditt uppdrag Som Rådgivare i Almi är ditt uppdrag att jobba uppsökande mot regionens små och medelstora företag och utifrån företagens behov erbjuda och leverera Almis tjänster inom affärsutveckling och finansiering till företag som har ambitionen att utvecklas och växa. Arbetet kräver målfokus och en förmåga att självständigt söka upp företag, analysera företagets helhetsbehov och erbjuda Almis eller våra partners tjänster. Som Rådgivare har du särskilt fokus på företag som har ambition och potential att växa och du levererar rådgivning kring tillväxtfrågor brett, med ekonomi, finansiering, hållbarhet, marknad och internationalisering som prioriterade områden. Jobbet kräver en förmåga att kunna bygga långsiktiga förtroendefulla relationer. Du ska gilla att jobba i team och samarbete men också trivas med att självständigt uppnå dina mål. Dina erfarenheter och egenskaper Du har en stark drivkraft och gillar att arbeta proaktivt och utåtriktat. För att lyckas i rollen tror vi att du har en akademisk examen och några års erfarenhet av affärsutveckling, verksamhetsutveckling eller produktutveckling i etablerade företag. Vi ser gärna att ditt fokus i tidigare uppdrag har varit inom marknad och försäljning där du har dokumenterade resultat. Har du erfarenhet av att ha drivit ett eget företag är det meriterande. Arbetet kräver personlig mognad och hög social kompetens. Du ska vara nyfiken och ha intresse av vad som händer i vår omvärld, tex. hur digitalisering och globalisering påverkar företagens affärer. Du har en affärsmässig inställning till ditt uppdrag, gillar att samarbeta och hitta kreativa lösningar. Du skapar resultat för dig, för oss, de bolag vi arbetar med och för näringslivet i Blekinge. Du är en lagspelare som är bekväm med att agera självständigt, ta ansvar och leverera resultat samt en vilja att samarbeta och vara med och lyfta vårt team på Almi Blekinge. Kontakt Tjänsten är en heltidstjänst med placering på Almis kontor i Karlskrona. Har du frågor om tjänsten så kontakta rekryteringskonsult Carina Berg på Jefferson Wells +46455 302773. Urvalet sker löpande så skicka in din ansökan idag, dock senast den 7 mars 2021. Att arbeta på Almi På Almi har alla ett starkt gemensamt intresse - vi vill se fler växande och framgångsrika företag i Sverige. För att trivas hos oss ska du stimuleras av att arbeta för andra människors framgång och ett hållbart företagande. Vi söker medarbetare som är utåtriktade, tänker affärsmässigt och har ett stort engagemang för företagande. Miljön är dynamisk och ger en fin möjlighet till personlig utveckling. Hållbarhet är ett av våra nyckelord och det innefattar bland annat ett stort fokus på en långsiktig hållbar arbetssituation för alla våra medarbetare. Det ska vara utvecklande att jobba på ALMI och man ska även ha en god energi kvar för det övriga i livet när man går hem efter arbetsdagens slut. Almi befinner sig i ett spännande utvecklingsskede. Det är en innovativ och nytänkande miljö. Drivkraften är att optimera resurserna för att skapa tillväxt i företag. På Almi är kompetensnivån hög och samhällsengagemanget en viktig drivkraft. Almi driver ett aktivt mångfaldsarbete och vi tror på att våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar vår verksamhet.
Arbetsgivare
Experis AB
Ansökan
Ansök senast 8 March (3 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Företagsrådgivare till Arbetsförmedlingen i Bollnäs

Arbetsgivare / Ort: Arbetsförmedlingen
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 8 March (3 dagar kvar)
Publicerad: 2021-02-22
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Företagsrådgivare

Om jobbet
Välkommen till händelsernas centrum. Här arbetar du på regeringens uppdrag och på en myndighet som just nu behövs mer än någonsin. Som experter på alla typer av arbetsmarknadsfrågor bidrar vi med allt från analyser till konkreta insatser som gör att fler människor snabbare och lättare hittar jobb. Nu utvecklar vi nya arbetssätt, nya lösningar och nya sätt att samarbeta med olika aktörer i hela landet. Därför behövs fler engagerade medarbetare som vill vara med och driva förändring inom viktiga områden – är du en av dem? Verksamhetsområde Arbetsgivare, Gävleborg Enheten Arbetsgivare Gävleborg söker nu en vikarierande företagsrådgivare med placeringsort Bollnäs. Som företagsrådgivare arbetar du med strategisk kompetensförsörjning hos våra företag och är motorn i enhetens arbetsgivararbete. För att lyckas i rollen behöver du vara proaktiv i arbetsgivarabetet och bygga långsiktiga relationer med både nya och gamla företagskunder. Det är viktigt att du har ett intresse för företagande och kan sätta dig in i kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt, behov av omställning, rekryteringsprocesser, lagar och regler som styr anställningsförhållanden mm. Du samverkar med näringslivs- och branschorganisationer samt kommuner för att fånga händelser i vår omvärld samt för att dela med dig av din expertkunskap på arbetsmarknaden. Det är vanligt förekommande att du framträder offentligt både internt och externt och du känner dig bekväm med att framträda inför publik Den expertkunskap du har om arbetsmarknaden, konjunktursvängningar och strukturomvandling ska också bidra till att vi har rätt inriktning på våra arbetsmarknadsutbildningar för framtida kompetensförsörjning. Internt är du ett starkt stöd till chefer och kollegor där du delar med dig av din kunskap och erfarenhet och bidrar till kollegors kompetensutveckling i arbetsmarknads- och arbetsgivarfrågor. Du samverkar med kollegor inom hela organisationen. Du behöver ha god kunskap om myndighetens värdegrund, vårt uppdrag, vår verksamhet och våra program och insatser. Dessa kunskaper använder du med driv och kreativitet i kompetensförsörjningsfrågor. Kvalifikationskrav Du har: - Godkänd gymnasieutbildning - Genomgått eller genomför myndighetens utbildning till företagsrådgivare - Flera års yrkeserfarenhet med arbete med arbetsgivare i extern- och relationsskapande roll samt yrkesmässig erfarenhet av en konsultativ roll till olika arbetsgivare - Erfarenhet av tillväxtfrågor - God kännedom om kommunal verksamhet och dess styrning - B-körkort Personliga egenskaper Du är: - relationsskapande och har förmågan att bygga och upprätthålla långsiktiga relationer - självgående mot uppsatta mål - har en god pedagogisk förmåga - väl grundad i självledarskapet Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier: - Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten - Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser - Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring Vårt erbjudande Vikariat under perioden 2021 04 01 - 2023 03 31. Vikariatet tillsätts under förutsättning att ordinarie innehavare av rollen blir fortsatt tjänstledig. Vi har goda förmåner, med bra semesteravtal, flextid, möjlighet till friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Hos oss finns ett stort engagemang, alla som arbetar här vill göra en insats. Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår hemsida www.arbetsformedlingen.se.  Ansökan Välkommen med din ansökan senast 2021-03-08 märkt med Af-2021/0014 6501. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. Bifoga även intyg som styrker att du har godkänd gymnasieutbildning. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor. Observera: Arbetsförmedlingens rekryteringsprocess utgår från evidensbaserat urval där urvalstester används i rekryteringen. Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.
Arbetsgivare
Arbetsförmedlingen
Ansökan
Ansök senast 8 March (3 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Hållbarhetscontroller

Arbetsgivare / Ort: Göteborgs Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 9 March (4 dagar kvar)
Publicerad: 2021-02-16
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Miljö- och klimatstrateg

Om jobbet
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för att främja forskning, utbildning och samverkan inom hållbar utveckling. GMVs verksamhetsidé är att skapa samverkan för att generera och nyttiggöra kunskap om hållbar utveckling. Det innebär att vi fungerar som en kunskapsplattform som initierar, driver, administrerar och stöttar mångvetenskapliga projekt och satsningar inom hållbar utveckling. På GMV arbetar cirka 30 personer och vi finns vid Kapellplatsen.  GMV ansvarar för Göteborgs universitets miljöledningsarbete. Det innebär att GMV har det operativa ansvaret för utveckling och uppföljning av miljöledningssystemet. Då en av våra hållbarhetscontrollers skall vara tjänstledig söker vi nu en vikarie till vårt team med experter inom miljöledning. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består bland annat i att: * Identifiera behov, utveckla och driva miljöledningsarbetet vid Göteborgs universitet * Stödja verksamheten i arbetet med miljö och hållbar utveckling * Ansvara för samordning av arbetet med mål och handlingsplan inom miljöledningssystemet * Utveckla och driva uppföljningsprocesser inom miljöledningssystemet * Förse universitetsledning och institutioner med relevant information och beslutsunderlag för bedömning av prestandan inom hållbarhetsarbetet * Planera, genomföra och samordna intern miljörevision vid universitetet samt planera de externa miljörevisionerna och vara kontaktperson gentemot certifieringsbolaget * Planera och genomföra utbildningar för universitetets personal * Ansvara för uppdatering samt kontroll av efterlevnad av miljölagstiftning samt upprätthålla kommunikation med tillsynsmyndigheter * Ansvara för dokumentation inom miljöledningssystemet Samverka med andra universitet samt medverka i relevanta nätverk nationellt inom miljö och hållbar utveckling Kvalifikationer För att se den fullständiga annonsen med kvalifikationskrav, samt söka tjänsten, gå till www.gu.se   Anställning Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 24 månader, med en omfattning på 100%. Anställningen kan tillträdas tidigast från 2021-04-01 eller enligt överenskommelse. Placering tills vidare vid GMV.   Kontaktuppgifter för anställningen Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Eddi Omrcen, gruppledare och Hållbarhetsstrateg på telefon: 0733-622361, [email protected] Fackliga organisationer Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande Ansökan Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-03-09   Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.   Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Arbetsgivare
Göteborgs Universitet
Hemsida: http://www.gu.se/
Ansökan
Ansök senast 9 March (4 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Project Manager - Gate46 AB, Stockholm

Arbetsgivare / Ort: Konsult Kristina Hjertonsson / STOCKHOLM
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 9 March (4 dagar kvar)
Publicerad: 2021-02-24
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Företagskonsult

Språk
Krav
 • Svenska
 • Engelska

Om jobbet

Gate46 är idag den största fastighetskonsulten för retailers både på den svenska och nordiska marknaden. De senaste åren har även rådgivningen inkluderat kontor, logistik samt byggprojekt. Företaget grundades 2008 och har sedan dess varit drivande och innoverat branschen. Företaget har en tradition av att jobba för affären och har byggt sin framgång på ett rikstäckande och internationellt nätverk som ständigt har örat mot marknaden vad gäller kommande möjligheter.

Gate46 har från start visat starkt resultat och planen att växa är tydligt förankrad. Huvudkontoret är centralt beläget i härliga och inspirerande lokaler på Birger Jarlsgatan i Stockholm.

PROJECT MANAGER - GATE46 AB, STOCKHOLM

Vill du vara med och utveckla fastighetsbranschen vidare? Då intresset för att utveckla arbetsplatsen har ökat söker Gate46 nu en Project Manager inom hyresgästrådgivning med fokus på kontor.

För att lyckas i rollen som Project Manager på Gate46 är du en strukturerad projektledare, en bra förhandlare, du har driv och sinne för affärer samt erfarenhet av etablering och avveckling av kontor. Du ska vara lyhörd, prestigelös, engagerad och strukturerad. Samtidigt som du ska ha kontroll på detaljer är det viktigt med ett helhetsperspektiv för att hela tiden driva projekten framåt och i mål. Att tycka om att leda andra och ha en god planeringsförmåga är också viktiga egenskaper.

Den vi söker:

- känner till och har arbetat med hela förhandlingsprocessen och medverkat vid behovsanalys i samband med utredning av lokalförändringar i befintliga och nya lokaler

- har tidigare erfarenhet av hyresförhandlingar, etablering och avveckling av kontorslokaler

- har erfarenhet av konsultyrket

- har arbetat med lokalanskaffning och eller uthyrning av kontorslokaler

- besitter en grundläggande hyresjuridisk- och ekonomisk kunskap

- kan och är väl insatt i svensk fastighetsmarknad samt gärna även i den nordiska marknaden

- kommunicerar väl i tal och skrift på både svenska och engelska

Personlighet:

- lyhörd och nyfiken som person med hög integritet

- självgående med eget driv och kan samspela med såväl kollegor som kund

- orädd och räds inte att lyfta luren för att knyta nya kontakter

- teamspelare som jobbar mot gemensamma mål tillsammans med dina kollegor

- duktig på att bygga nätverk och uppskattar utmaningar

- god förmåga att prioritera och strukturera upp ditt arbete

- ser möjligheter och kommer med kreativa och nytänkande idéer

Tjänsten är placerad i centrala Stockholm. Du välkomnas in i en företagskultur som kännetecknas av en kreativ och positiv entreprenörsanda med högt tempo och engagerade medarbetare som drivs av nya utmaningar. Rätt person erbjuds goda anställningsvillkor och stor möjlighet till utveckling i företaget.

Ansökan:

Tjänsten är en heltidstjänst och ska tillsättas så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut - skicka din ansökan redan idag.

Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta Kristina Hjertonsson på telefon 070- 3921600.

För att söka tjänsten går du in på RekryteringsKonsultens hemsida www.rekryteringskonsulten.nu

Vi hanterar inga ansökningar via brev eller e-post. Alla ansökningar till RekryteringsKonsulten hanteras konfidentiellt.

Välkommen med din ansökan!

Arbetsgivare
Konsult Kristina Hjertonsson
Birger Jarlsgatan 8
11214 STOCKHOLM
Hemsida: www.gate46.se
Ansökan
Ansök senast 9 March (4 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Konsult

Arbetsgivare / Ort: Nus Consulting Group AB / NACKA
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 11 March (6 dagar kvar)
Publicerad: 2021-02-09
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Språk
Krav
 • Svenska
 • Engelska

Om jobbet

KONSULT

#jobbjustnu


NUS Consulting Group är ett världsledande konsultföretag som har över 325 anställda på 19 kontor runt om i världen. Vi tillhandahåller ett brett utbud av tjänster inklusive fakturabehandling, molnbaserade energiinformationssystem, upphandling, riskhantering, budgetering och koldioxidövervakning. I över 85 år har företag världen över litat på NUS som en oberoende och pålitlig rådgivare som specialiserat sig på att förbättra kunders operativa, finansiella och miljömässiga resultat genom transformerande energihanterings- och hållbarhetslösningar.

För att utöka vårt Nordiska konsultteam ansöker vi nu en erfaren Konsult. Våra konsulter ansvarar för en portfölj av företagets nyckelkunder. Dessa ansvarsområden innebär bland annat att man svarar på kundförfrågningar, samordnar energirelaterade aktiviteter mellan företag och kunder, informerar kunder om utvecklingen på de lokala (och internationella) energimarknaderna, utvecklar och genomför strategier för energiupphandling/riskhantering, förhandlar med energileverantörer och koordinerar hållbarhetsprojekt. Vidare hjälper våra Konsulter, som besitter specialistkunskaper kunder avseende lokala tariffer, energirelaterade skatter, klimat och elcertifikatsavgifter med att förstå snåriga debiteringar och optimerar därmed våra kunders energikostnader som rutinmässigt resulterar i betydande kostnadsbesparingar.

Positionen utgår från vårt nordiska kontor i Nacka, Sverige. Personen vi söker har svenska som modersmål och har en utåtriktad personlighet med förmåga att kommunicera och förmedla information och rådgivning till våra kunder på ett föredömligt sätt. Goda IT kunskaper är en självklarhet och mycket goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift, är nödvändiga, i och med att engelska är vårt koncernspråk.

Ideala kandidater har även starka organisatoriska färdigheter och kan arbeta självständigt såväl som en del av ett integrerat projektteam. Det är fråga om en heltidstjänst och tillsvidareanställning. Vi erbjuder en attraktiv grundlön samt en årlig prestationsbonus som speglar dina prestationer.

Energimarknaderna är växande och dynamiska marknader som erbjuder obegränsade utmaningar och möjligheter till en framgångsrik konsultkarriär. NUS Consulting Group är en ledande internationell aktör på de här marknaderna och kan i sin tur erbjuda nödvändig träning, intressanta arbetsuppgifter och en yrkesverksamhet i en global miljö.

Ansökan, via e-post, lämnas till Mikael Demirian, [email protected]

Arbetsgivare
Nus Consulting Group AB
Smedjegatan 6
13154 NACKA
Hemsida: http://www.nusconsulting.com
Ansökan
Ansök senast 11 March (6 dagar kvar)

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.