På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Gatuingenjör

Gatuingenjör

Som gatuingenjör brukar man vara anställd på det kommunala Trafikkontoret och ansvara för underhåll, reinvesteringar och anläggningsentreprenader i en beställarroll. I arbetet ingår ofta även att handla upp, planera, följa upp och utvärdera projekt utförda av entreprenörer och delta i utvecklingsarbetet inom det aktuella området och följa utvecklingen inom branschen samt svara på skrivelser från allmänhet, andra förvaltningar och bolag.

Gatuingenjörer fungerar också som stadens ansikte utåt, dvs gentemot allmänheten när det gäller frågor och synpunkter kring underhåll och reinvesteringar på gatumark. De administrativa arbetsuppgifter sköter gatuingenjörer i första hand via stadens ärendesystem, men det sker även via epost och telefon.

Som gatuingenjör ansvarar man också för att driva och leda projekt med externa parter, även utanför sitt dagliga ansvarsområde, därför krävs det välutveckad förmåga att samarbeta med övriga medarbetare inom avdelningen, både inom samma geografi och inom samma verksamhetsområde i syfte att åstadkomma en så bra verksamhet som möjligt.

Gatuingenjörer fungera även som sakkunnig i möten och diskussioner med andra förvaltningar och bolag, t ex rörande bygglovsremisser och medverkar vid framtagande av tjänsteutlåtanden, projektplaner och projektredovisningar mm inom sitt verksamhetsområde.

Gatuingenjörer ingår vanligtvis i olika referensgrupper för verksamhetens räkning.

För att trivas i yrkesrollen som gatuingenjör behöver man ha stort intresse för underhålls- och utredningsfrågor, ha goda datakunskaper. Vidare krävs det förmåga att se helhetsperspektiv men även förmåga att fånga in detaljer samt vilja att bidra till utveckling genom erfarenhetsutbyte med kollegor.

Utbildning

Kvalifikationer som krävs för att kunna få anställning som gatuingenjör är vanligtvis högskoleutbildning inom väg- och vatten- eller anläggningsteknik eller att man har tillägnat sig motsvarande erfarenhet på annat sätt (t.ex en yrkeshögskoleutbildning i kombination med flerårig arbetslivserfarenhet av arbete som beställare eller utförare inom anläggningsbranschen. Att man innehar B-körkort (för personbil) kan ställas som ett krav för att få anställning. Bra grundutbildning finns inom gymnasieskolan bIand annat på Teknikprogrammet

Visste du att...?
I Göteborg uppmanas rörare "rösta" med sina fimpar i de så kallade "fimpomater", som är en satsning på Trygg-och-vacker stad. I stället för att slänga fimpen på gatan, kan rökare placera sina "röster" i de 30 st. rosa fimpomater, utplacerade över Göteborg, bland annat vid spårvagnshållplatserna. Exempel på vilka val-alternativ som finns att rösta på är "Tycker du att vädret är 1) eländigt eller 2) hemskt?". Källa: www.svt.se.

Visa mer
Visa mindre

2 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.