Gatuingenjör

Gatuingenjör

Gatuingenjören ansvarar för underhåll, reinvesteringar och anläggningsentreprenad i en beställarroll, vanligtvis inom den kommunala trafikförvaltningen. I arbetet ingår att upphandla, planera, följa upp och utvärdera projekt utförda av entreprenörer. Du följer utvecklingen inom branschen och svarar på skrivelser från allmänhet, andra förvaltningar och bolag.

Gatuingenjörer fungerar som stadens ansikte utåt när det gäller frågor och synpunkter kring underhåll och reinvesteringar på gatumark. De administrativa arbetsuppgifter sköter gatuingenjörer i första hand via kommunens ärendesystem, men det sker även via epost och telefon.

Som gatuingenjör kan du ha rollen som sakkunnig i möten och diskussioner med andra förvaltningar och bolag, t ex i samband med bygglovsremisser och framtagande av tjänsteutlåtanden, projektplaner och projektredovisningar. 

Utbildning

Du behöver högskoleutbildning inom väg- och vatten- eller anläggningsteknik eller motsvarande erfarenhet, t ex en yrkeshögskoleutbildning i kombination med flerårig arbetslivserfarenhet.

Bra grundutbildning finns inom gymnasieskolan, t ex Teknikprogrammet eller Samhällsvetenskapsprogrammet.

Visa mer
Visa mindre

16 Lediga jobb

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.