Miljöplanerare

Miljöplanerare

Har du ett stort intresse för hållbar stadsutveckling och för miljöfrågor i stadsplanering? I så fall kan detta yrke vara rätt för dig.

Som miljöplanerare arbetar du med miljöfrågor, konsekvensbeskrivningar, analyser, utredningar och strategier för att skapa en hållbar stadsutveckling.

Miljöplanerare agerar ofta som sammanhållande arbetsfunktioner för miljöfrågor i planprocesser. Du deltar i projektgrupper för tidig planering, översiktsplaner, detaljplaner, trafik- och infrastrukturplanering samt stadsutvecklingsprojekt. Du kan även komma att process- och projektleda framtagandet av styrdokument inom miljö- och hållbarhetsfrågor.

I miljöplanerares arbete ingår att aktivt omvärldsbevaka förändringar och utveckling på miljöområdet knutet till fysisk planering.

Utbildning

Yrket är i Sverige icke-reglerat, arbetsgivare vilken utbildning som anses vara relevant och tillräcklig för att kunna anställas som miljöplanerare. Men allt som oftast efterfrågar arbetsgivare  en högskole- eller universitetsutbildning inom miljö eller samhällsbyggnad med inriktning mot hållbar fysisk planering.

Övriga kvalifikationer som arbetsgivare efterfrågar när de söker anställa en miljöplanerare är ofta erfarenhet av att ha arbetat med miljökonsekvensbeskrivningar och att samordna och bedöma specialistutredningar rörande bl a buller, luftkvalitet, dagvatten och markföroreningar. Det anses ofta som meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet och/eller med projektledning.

Grundläggande gymnasial utbildning finns på flera av gymnasieskolans program.

Personliga egenskaper

Du behöver ha god social förmåga, då jobbet förutsätter samarbete med andra förvaltningar och kommunala bolag samt med myndigheter. Du gillar att ta ansvar och har en mycket god förmåga att planera och balansera ditt arbete. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Det är viktigt att du kan kommunicera tydligt både skriftligt och muntligt. Du tycker om att inspirera och tala inför andra, och kan målgruppsanpassa ditt budskap.

Visa mer
Visa mindre

22 Lediga jobb

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.