På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Arbetsmiljöingenjör

Arbetsmiljöingenjör

Arbetsmiljöingenjörer arbetar som rådgivande experter inom företagshälsovården. De ansvarar också för den tekniska delen av företagshälsovården och ger råd till arbetsledning, skyddsombud och enskilda på arbetsplatser. I arbetet ingår att undersöka orsakerna till arbetsskador ur både fysiska och psykiska aspekter samt att lämna förslag till åtgärder.

Arbetsmiljöingenjörer samarbetar även med medicinsk personal vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Det finns också en allt större arbetsmarknad för arbetsmiljöingenjörer i företag, som arbetsmiljöexperter, skydds- och säkerhetsexperter och i konsultföretag. Det finns i dag ungefär 1 000 arbetsmiljöingenjörer.

De arbetstitIar som man som arbetsmiIjöingenjör har kan t.ex vara ArbetsmiIjöansvarig eIIer ArbetsmiIjöchef.

Utbildning

Relevanta utbildningar kan finnas på högskolenivå och på yrkeshögskolenivå. Utbildningar inom yrkeshögskola kan i vissa fall rikta sig i första hand till redan yrkesverksamma personer med ansvar för arbetsmiljö- och/eller yttre miljöfrågor inom företag eller organisationer men även andra personer som arbetar med liknande frågor kan också ha intresse av att genomgå hela eller delar av arbetsmiljöingenjörs-utbildningen.

Framtidsutsikter

Fackförbundet Saco bedömer att det är balans mellan tillgång och efterfrågan på arbetsmiljöingenjörer i dag. Förbundet gör bedömningen att det även kommer att råda balans på fem års sikt. Medelåldern i kåren är hög, vilket på sikt beräknas öka behovet av rekryteringar.

Visste du att?

... 55 personer avled i Sverige under 2017 till följd av arbetsplatsolyckor, vilket är en ökning med 25% från 2015. Värst drabbad av arbetsplatsolyckor var åkeribranschen.
Källa: Arbetsmiljöverket

Länktips

  • av.se - Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs
  • arbetsmiljoforskning.se - för dig som är intresserad av ämnet "arbetsmiljö"
  • arbetslivskoll.se - fyra kortfilmer om arbetsmiljö
  • healthy-workplaces.eu - european-week-safety-and-health-work (Europeiska arbetsmiljöveckan).

13 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.