TCC Sverige AB, YH

TCC Sverige AB är ett privat och oberoende företag som främst arbetar inom transportsektor järnväg. Företaget är idag verksam inom grundutbildningar, fortbildning, uppföljning kompletterande utbildningar, urvalstester järnväg, samt lastsäkringar och special kompetens inom järnvägens regelverk.

TCC har cirka 20 års erfarenhet av att grundutbilda lokförare för den svenska järnvägsmarknaden och har utbildat över 60% av de idag verksamma lokförarna i Sverige.

Verksamhet
TCC levererar kvalificerade utbildningar inom järnvägssektorn. Vi hjälper företag och organisationer med urval och rekryteringar, vilket vi även gör i Norge och Danmark. På begäran ger vi även utbildningar i ett flertal andra länder.

TCC är certifierade utbildningsanordnare med över 170 godkända utbildningsplaner samt en bred kompetens inom dessa.

Företaget har verksamhet i Stockholm, Hallsberg, Göteborg, Umeå, Boden, Luleå, Gävle, Uddevalla, Orust, Trollhättan, Töreboda, Ånge, Karlshamn, Örebro, Kalmar, Linköping

TCC är anslutna till kvalitetssystemet TransQ med ID 203824. Vi har även ett internt system för kvalitetssäkring för lokförarutbildningar på huvudspår som är ett en förutsättning för de tillstånd TCC har av Transportstyrelsen som Utbildningsanordnare och Examinator.

Visa mer
Visa mindre