På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

TCC Sverige AB, YH

TCC Sverige AB är ett privat och oberoende företag som främst arbetar inom transportsektor järnväg. Företaget är idag verksam inom grundutbildningar, fortbildning, uppföljning kompletterande utbildningar, urvalstester järnväg, samt lastsäkringar och special kompetens inom järnvägens regelverk.

TCC har cirka 20 års erfarenhet av att grundutbilda lokförare för den svenska järnvägsmarknaden och har utbildat över 60% av de idag verksamma lokförarna i Sverige.

Verksamhet
TCC levererar kvalificerade utbildningar inom järnvägssektorn. Vi hjälper företag och organisationer med urval och rekryteringar, vilket vi även gör i Norge och Danmark. På begäran ger vi även utbildningar i ett flertal andra länder.

TCC är certifierade utbildningsanordnare med över 170 godkända utbildningsplaner samt en bred kompetens inom dessa.

Företaget har verksamhet i Stockholm, Hallsberg, Göteborg, Umeå, Boden, Luleå, Gävle, Uddevalla, Orust, Trollhättan, Töreboda, Ånge, Karlshamn, Örebro, Kalmar, Linköping

TCC är anslutna till kvalitetssystemet TransQ med ID 203824. Vi har även ett internt system för kvalitetssäkring för lokförarutbildningar på huvudspår som är ett en förutsättning för de tillstånd TCC har av Transportstyrelsen som Utbildningsanordnare och Examinator.

Visa mer
Visa mindre

YH-utbildningar hos TCC Sverige AB, YH

Arbetsmiljöingenjör

Studietakt / Ort
100% / DISTANS (Skellefteå kommun)
Utbildningsstart
2022-09-05
2023-09-04
Utbildningsslut
2024-06-30
2025-06-30
Antal poäng
440 YH-poäng (ca 2.2 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

Är en bra arbetsmiljö det du brinner för?

I vår yh-utbildning Arbetsmiljöingenjör får du kunskaper om vilka lagar och regelverk som gäller på en avancerad nivå inom arbetsmiljöområdet. Du får lära dig om vilka kemiska, fysikaliska, organisatoriska och psykosociala faktorer som kan påverka arbetsmiljön.

Som arbetsmiljöingenjör arbetar du med allt som rör arbetsmiljö, inklusive kemiska hälsorisker till riskanalyser, personlig skyddsutrustning och olycksfallsutredningar. Du måste kunna kommunicera risker till ansvariga chefer och lösa arbetsmiljöproblem genom att föreslå adekvata lösningar. Det kan handla om att införa nya arbetsrutiner eller att ställa krav på underleverantörerna.

Som arbetsmiljöingenjör bidrar du också med kunskap om arbetsmiljölagstiftningen och har kontakter med myndigheter. Du arbetar även med implementering av arbetsmiljöledningssystem och certifieringssystem.

Utbildningen är på heltid och distans. Vi har 10 fysiska träffar i Skellefteå. Denna utbildning är en av få Yrkeshögskoleutbildningar i Sverige som bedrivs på kvalifikationsnivå-SeQR 6.

Utbildningen bygger på tre centrala delar: Självstudier, problemlösning och arbete i basgrupper. Basgruppsarbetet är den grundläggande arbetsformen i PBL. Här väljer gruppen själva hur arbetet skall organiseras och har stor frihet för sina studier men också ett stort ansvar.

Under utbildningen kommer du ha föreläsningar/seminarier ca 6-8 timmar per vecka via Zoom.

I utbildningen ingår 3 LIA-perioder, totalt 26 veckor, där den studerande i skarpt läge på olika arbetsplatser utvecklar dina teoretiska kunskaper i praktiken och skapar kontakter som leder till jobb. 

Efter utbildningen har du kompetens att urskilja sambandet mellan produktion, arbetsmiljö och yttre miljö samt hur ett förändringsarbete kan utföras för att främja organisationsutveckling.

VISA MINDRE

Järnvägsprojektör

Studietakt / Ort
100% / DISTANS (Bodens kommun)
Utbildningsstart
2022-08-29
2023-08-28
Utbildningsslut
2024-11-30
2025-11-30
Antal poäng
450 YH-poäng (ca 2.3 år)
Ansökan öppnar
Ansökan stänger
2023-05-26
VISA MER

De närmaste 10 åren kommer rekryteringsbehovet av järnvägsprojektörer inom området BEST (Ban, El, Signal, Tele) att vara stort. Utbyggnad av infrastrukturen tillsammans med pensionsavgångar gör att företagen behöver anställa kontinuerligt.

Utbildningen är på heltid som du läser på distans via vår lärplattform. Detta innebär att du har stor frihet att vara var du vill under din studietid, men vissa kurser som till exempel Vistelse i spår, HLR och studiebesök, går helt enkelt inte alltid att göra på distans.

Du måste kunna resa till studieorten 2 gånger per termin där varje träff är 2-3 dagar. Vid obligatoriska träffar betalar du själv eventuella resor och uppehälle.

Du planerar själv för att kunna följa med i utbildningens planer, och även som distansstuderande innebär heltidsstudier att du studerar ungefär 40 timmar per vecka, dagtid.

Under utbildningen kommer du ha föreläsningar/seminarier ca 6-8 timmar per vecka via Zoom och projektarbeten där du tillsammans med några studiekamrater löser verklighetsbaserade case. Det viktigt att du tycker om att studera i grupp och med dina studiekamrater.

I utbildningen ingår 3 LIA-perioder, totalt 20 veckor, där du jobbar i skarpt läge på olika arbetsplatser och utvecklar dina teoretiska kunskaper i praktiken samt skapar kontakter som leder till jobb. 

Efter din examen kan du arbeta som järnvägsprojektör med att projektera inom järnvägsteknikgrenarna signal-, el- och teleteknik, samt med att förstå sambanden mellan dessa teknikgrenar och banteknik. 

VISA MINDRE

Kvalificerad bantekniker

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2022-08-22
2023-08-21
Utbildningsslut
2023-06-30
2024-06-30
Antal poäng
230 YH-poäng (ca 1.2 år)
Ansökan öppnar
Ansökan stänger
2022-05-20
2023-05-19
VISA MER

Som bantekniker arbetar du med underhåll, felavhjälpning och nybyggnation av järnvägsspår. Arbetet kan ske både i tunnelbanor, på spårväg och på järnväg. I arbetet ingår även att byta ut komponenter som blivit slitna och kontrollera att all teknik fungerar som den ska.

Dagens tågtrafik med trängsel på spåren, höga hastigheter och tunga laster ställer höga krav på spårets uppbyggnad och funktion och som bantekniker är du en del av det viktiga arbetet att förbättra järnvägsspåren och säkerställa att tågen kommer fram i tid.

Arbetet genomförs utifrån när trafiken på spåren kan stängas av vilket kan innebära nattarbete och arbete under tidspress.

Du jobbar ofta i arbetslag och tillsammans med andra yrkesgrupper inom järnväg. Arbetet sker oftast utomhus i nästan alla väder. Periodvis måste du vara beredd på att arbeta utanför hemorten.

Att vara bantekniker inom järnvägen är mycket varierande, spännande och  roligt. Men även ett socialt arbete eftersom man oftast arbetar i nära samarbete tillsammans med andra tekniker.

VISA MINDRE

Lokförare

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2023-03-13
Utbildningsslut
2024-02-28
Antal poäng
220 YH-poäng (ca 1.1 år)
Ansökan öppnar
2022-06-01
Ansökan stänger
2022-09-30
Branscher
VISA MER

Vill du ha en arbetsplats med utsikt över hela Sverige?

Järnvägen har stort behov av utbildade lokförare. För dig som nyutbildad är chansen till arbete efter avslutad utbildning mycket goda! 

Utbildningen varvar teori med tre praktikperioder. 

Arbetsuppgifter
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter, utöver att framföra våra tåg säkert och miljöriktigt, ingår klargöring av fordon, växlingsarbete, säkerhetssyning, iordningställande av fordon och bromsprovning.

Under färdens gång har du kontakt med tågpersonalen och gör högtalarutrop för att hålla våra resenärer uppdaterade om trafikläget.

VISA MINDRE

Lokförare

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2023-01-30
Utbildningsslut
2023-11-30
Antal poäng
220 YH-poäng (ca 1.1 år)
Ansökan öppnar
Ansökan stänger
2022-06-01
Branscher
VISA MER

Vill du ha en arbetsplats med utsikt över hela Sverige?

Järnvägen har stort behov av utbildade lokförare. För dig som nyutbildad är chansen till arbete efter avslutad utbildning mycket goda! 

Utbildningen varvar teori med tre praktikperioder. 

Arbetsuppgifter
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter, utöver att framföra våra tåg säkert och miljöriktigt, ingår klargöring av fordon, växlingsarbete, säkerhetssyning, iordningställande av fordon och bromsprovning.

Under färdens gång har du kontakt med tågpersonalen och gör högtalarutrop för att hålla våra resenärer uppdaterade om trafikläget.

Tel: 070-6155344
Hemsida: www.tcc.se
E-post: [email protected]
VISA MINDRE

Lokförare

Studietakt / Ort
100% / Bodens kommun
Utbildningsstart
2023-01-30
Utbildningsslut
2023-12-01
Antal poäng
220 YH-poäng (ca 1.1 år)
Ansökan öppnar
Ansökan stänger
2022-08-15
Branscher
VISA MER

Vill du ha en arbetsplats med utsikt över hela Sverige?

Järnvägen har stort behov av utbildade lokförare. För dig som nyutbildad är chansen till arbete efter avslutad utbildning mycket goda! 

Utbildningen varvar teori med tre praktikperioder. 

Arbetsuppgifter
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter, utöver att framföra våra tåg säkert och miljöriktigt, ingår klargöring av fordon, växlingsarbete, säkerhetssyning, iordningställande av fordon och bromsprovning.

Under färdens gång har du kontakt med tågpersonalen och gör högtalarutrop för att hålla våra resenärer uppdaterade om trafikläget.

VISA MINDRE