Kompetensutveckla i Sundsvall

Kompetensutveckla är ett Sundsvallsbaserat företag med verksamhet över hela Sverige. Vår målsättning är att bli det självklara valet för alla företag och organisationer som vill höja sin personals kompetens.

Vi vill vara en viktig stöttepelare för alla företag som vill förbättra arbetsmiljön för sina anställda. Vi vet att arbetsmiljön är väldigt viktig för företagens lönsamhet och tillsammans så kan vi skapa lönsamma, innovativa och attraktiva arbetsplatser med lyckliga medarbetare. Det är viktigt att alltid ligga i framkant, våga experimentera och testa nytt och med anledning av detta har vi nu bland annat infört fri träning under arbetstid och experimenterar med sextimmarsdagar.


Kompetensutveckla dig hos oss
Vi erbjuder öppna utbildningar på ett flera orter runt om i Sverige, men kan naturligtvis hjälpa till med att skräddarsy kompetenshöjande utbildningar som är anpassade efter just er verksamhet.

Vår affärsidé är att erbjuda aktuella kurser inom främst arbetsmiljökunskap och så kallade säkerhetskurser. Våra kurser skall alltid vara bra och genomarbetade och syftet är att kursdeltagarna ska få kunskap och bra verktyg som dem kan använda i sin dagliga verksamhet.

Vi erbjuder även kurser på engelska >>


Vi ställer upp med följande när ni anlitar oss:

  • Du får handledare och föreläsare med mångårig erfarenhet.
  • Du får föreläsare och handledare som använder sig av moderna pedagogiska metoder för att du ska lära dig för livet.
  • Du får en flexibel samarbetspartner som kan stötta dig i hela eller delar av ditt arbetsmiljöarbete.
  • Du får tillgång till vår breda kompetensbas med samarbetspartners inom arbetsmiljö med expertkompetens.
  • Du får en professionell och kvalitetsmedveten samarbetspartner.


I dagsläget har vi fysiska utbildningar på följande orter: Jönköping, Linköping, Sveg, Umeå, Luleå, Stockholm, Göteborg, Växjö, Norrköping, Örnsköldsvik, Uppsala, Kalmar, Borlänge, Karlstad, Falun, Malmö, Piteå, Örebro, Helsingborg, Linköping, Gävle, Söderhamn, Kiruna, Västerås, Sundsvall, Skellefteå, Visby och Östersund.

Vi erbjuder också Lärarledda Webbutbildningar via ZOOM och TEAMS samt Streamade Digitala Utbildningar.

Har du några frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss!

Visa mer
Visa mindre

Privata utbildningar hos Kompetensutveckla i Sundsvall

ABC FÖR SKYDDSOMBUD, 2 dagar

Deltagarna skall få en grundläggande arbetsmiljökunskap och en god förståelse för hur samverkan i arbetsmiljöfrågor mellan arbetsgivare, chefer, skyddsombud och övriga anställda i organisationen bör och kan fungera. utbildningen är en partsneutral. Utbildningen passar alla förtroendevalda i alla branscher som arbetar i företag både med och utan kollektivavtal.

ARBETE PÅ VÄG 1.1, 1.2 och 1.3, 1 dag

Utbildning för arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om vägarbeten på allmänna vägar, oavsett om det är byggande, underhåll eller drift. Passar även personer med projekteringsansvar.

ATT LEDA ANDRA UTAN ATT VARA CHEF, 2 dagar

Under två effektiva dagar kommer du att lära dig om olika ledarstilar och få insikt i vad du har för styrkor och utvecklingsområden inom ditt ledarskap. Du lär dig även hur du ska kommunicera för att skapa engagemang i ditt team och få till en god gruppdynamik. Vi kartlägger också hur du agerar vid konflikter och bemötandet av ”besvärliga personer”.

BAM - BÄTTRE ARBETSMILJÖ, 2 dagar

Deltagaren skall få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

BAM - BÄTTRE ARBETSMILJÖ, 3 dagar

Deltagaren skall få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera. Vi kommer under utbildningen också att jobba med olika fall för att säkerställa att vi skapar ett samband mellan teori och praktik.

BAM - BÄTTRE ARBETSMILJÖ, 5 dagar

Deltagaren skall få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera. Kursen vänder sig till er som via kollektivavtalet har krav på att gå 5 dagar BAM- utbildning.

BAS P/U - BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE, 1 dag

Deltagaren skall få kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågor ska beaktas från planering och projektering till utförande samt att deltagaren efter utbildning skall ha de kunskaper som krävs för att kunna fungera som byggarbetsmiljösamordnare.

BAS P/U - BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE, 2 dagar

Deltagaren skall få kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågor ska beaktas från planering och projektering till utförande samt att deltagaren efter utbildning skall ha de kunskaper som krävs för att kunna fungera som byggarbetsmiljösamordnare.

ELBAM - BÄTTRE ARBETSMILJÖ EL, 3 dagar

Deltagaren skall få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

INTENSIVKURS FÖRARBEVIS FÖR SNÖSKOTER, 2 dagar

Om du skall köra snöskoter så krävs ett förarbevis för snöskoter alternativt om du har ett B-körkort eller Traktorkort som är utfärdat före den 1:a Januari 2000 och ej varit återkallat. Kursen skall vara på minst 10 Timmar totalt och avslutas med ett teoriprov bestående av 25 frågor där man som minimum måste ha 20 rätt för att bli godkänd. För att få påbörja kursen måste man vara minst 15 år och 9 månader men för att sedan kunna avlägga teoriprovet måste man vara 16 år fyllda och det finns INGA undantag för detta.

FÖRSTA HJÄLPEN & HLR, halvdag

Kursen är för alla medarbetare i en organisation. Man vet aldrig när en olycka eller en sjukdom kommer att behöva hanteras så därför är det lämpligt att alla medarbetare utbildas i Första Hjälpen & HLR.

MOTORKAPSUTBILDNING, 1 dag

Ge dig som deltagare en teoretisk och praktisk grund med betoning på utförande och säkerhet. Efter genomgången utbildning skall deltagaren ha kunskap om handhavande av motorkap på ett betryggande sätt.

NY SOM CHEF, 2 dagar

Att bli chef kan förändra relationen till dina medarbetare och kursen förbereder dig på hur du ska hantera denna omställning och hur du ska sköta känsliga frågor som uppsägelse, omplacering, eller samarbetsproblem. Kursen ger dig också kunskaper om hur du hanterar stress och psykisk ohälsa för dig själv och dina medarbetare. Efter avslutad kurs kommer du ha fått de verktyg och insikter som krävs för att tackla din nya roll på ett framgångsrikt sätt.

SAM - SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE, 1 dag

Det här är en grundutbildning i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningen ska ge deltagaren kunskaper om de regler som styr det systematiska arbetsmiljöarbetet och skapa en förståelse för vad lagen kräver samt vem som ska göra vad. Vi går igenom föreskriften SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete och de minimumkrav som ställs på ett ledningssystem för arbetsmiljöarbetet samt grunderna för att få till ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete på er arbetsplats.

SKYLIFT / MOBILA ARBETSPLATTFORMAR, 1 dag

Vår utbildning på skylift / mobila arbetsplattformar betonar starkt säkerhetsaspekterna kring arbetet med saxliftar, bomliftar och andra typer av liftar. Utbildningen består av en teoretisk grundkurs som man utför via webben som sedan följs upp med praktisk körning.

VATTENSKOTERUTBILDNING, 2 dagar

Vattenskoterutbildning omfattar sammanlagt 16,5 utbildningstimmar. Av dessa utbildningstimmar utgörs åtta av självstudier, tre av lärarledd undervisning och fyra timmar av praktisk körning. Den teoretiska delen av utbildningen kommer att avslutas med en obligatorisk examination på 1,5 timme, för att säkerställa att deltagarna uppnått de av Transportstyrelsen uppställda s.k. lärandemålen.

ATT LEDA ANDRA UTAN ATT VAR CHEF - LÄRARLEDD WEBBUTBILDNING, 2 dagar

Under två effektiva dagar kommer du att lära dig om olika ledarstilar och få insikt i vad du har för styrkor och utvecklingsområden inom ditt ledarskap. Du lär dig även hur du ska kommunicera för att skapa engagemang i ditt team och få till en god gruppdynamik. Vi kartlägger också hur du agerar vid konflikter och bemötandet av ”besvärliga personer”.

AVROP & DIREKTUPPHANDLINGAR - LÄRARLEDD WEBBUTBILDNING, halvdag

Att genomföra en direktupphandling eller att avropa på ett befintligt ramavtal kan vara svårt. Kursen lär dig när och hur du får direktupphandla. Därtill ger kursen en god insikt i hur reglerna avseende ramavtal fungerar. Deltagaren ska få grundläggande kunskaper om direkthandlingar och avrop.

AVTALSUPPFÖLJNING - LÄRARLEDD WEBBUTBILDNING, halvdag

Att arbeta med uppföljning av avtal är av stor vikt för att se till att pengarna används på mest effektiva sätt och att besparingspotentialer blir till verklighet. Uppföljningen är också en viktig del i det strategiska inköpsarbetet. Genom att arbeta med uppföljning av sina avtal kan ni bidra till att nå uppsatta verksamhetsmål och driva utveckling under avtalsperioden. Det är viktigt att arbeta med uppföljning av avtalen för att se till att organisationen erhåller rätt vara/tjänst/entreprenad i rätt tid och till rätt pris.

BAM ONLINE – LÄRARLEDD WEBBUTBILDNING, 2 dagar

BAM - Bättre Arbetsmiljö är Sveriges absolut populäraste arbetsmiljöutbildning och brukar ses som den stora grundutbildningen när det gäller arbetsmiljö. Denna BAM-utbildning ger er grunderna för att kunna bedriva ett väl fungerande arbetsmiljöarbete. Vår BAM Online ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och motsvarar en vanlig lärarledd utbildning. Skillnaden är att ni kommer delta via ZOOM.

BAS P/U ONLINE – LÄRARLEDD WEBBUTBILDNING, 1 dag

Utbildningen vänder sig till dig som har gedigna arbetsmiljökunskaper och erfarenhet av att planera samt leda byggprojekt. Lämpliga förkunskaper är arbetsmiljöutbildningen BAM – Bättre Arbetsmiljö. Utbildningen ges via videolänk och motsvarar en vanlig lärarledd utbildning. Via detta medium kommer deltagarna ha möjlighet att samverka och ställa frågor till handledaren.

ELBAM ONLINE- LÄRARLEDD WEBBUTBILDNING, 3 dagar

ELBAM Online bygger på utbildningen BAM - Bättre Arbetsmiljö som är Sveriges största och populäraste arbetsmiljöutbildning men har ett fokus på elarbeten och elbranschen. ELBAM Online ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och speglar parters gemensamma syn på vad som är en grundläggande kunskapsnivå gällande arbetsmiljö. ELBAM eller likvärdig utbildning ska enligt Installationsavtalet 2020 - 2023 ges till skyddsombud och ledamöter i skyddskommittéer. Under utbildningen kommer deltagarna att lära sig om både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samt hur man kan arbeta för att förbättra dessa. Inga förkunskaper krävs.

BAS P/U ONLINE – LÄRARLEDD WEBBUTBILDNING, 2 dagar

Vår BAS P/U Online, 2 dagar vänder sig till dig som har erfarenhet av att planera och leda byggprojekt. Förkunskaper i arbetsmiljöfrågor är inget måste även om det är lämpligt med dessa. Utbildningen ges via videolänk och motsvarar en vanlig lärarledd utbildning. Via detta medium kommer deltagarna ha möjlighet att samverka och ställa frågor till handledaren.

NY SOM CHEF - LÄRARLEDD WEBBUTBILDNING, 2 dagar

Att bli chef kan förändra relationen till dina medarbetare och kursen förbereder dig på hur du ska hantera denna omställning och hur du ska sköta känsliga frågor som t.ex omplacering eller samarbetsproblem. Kursen kommer också ge dig kunskaper om hur du hanterar stress och psykisk ohälsa både för dig själv men också för dina medarbetare. Denna kurs kommer ge dig verktyg som gör att du blir mer säker och trygg i din nya roll. Du kommer att få lära dig hur du använder kommunikation och motivation för att hantera de utmaningar och svåra situationer som kan uppstå.

OSA ONLINE – LÄRARLEDD WEBBUTBILDNING, 1 dag

Utbildningen ämnar ge deltagarna de kunskaper och verktyg som behövs för att undersöka och riskbedöma den psykosociala arbetsmiljön. Deltagarna ska också få de kunskaper som krävs för att kunna minska risken för att ohälsosam arbetsbelastning ska uppstå och att arbetstidens förläggning inte leder till ohälsa samt för att hantera kränkande särbehandling.

SPENDANALYS - LÄRARLEDD WEBBUTBILDNING, halvdag

En spendanalys är en granskning av utbetalningar till externa leverantörer under vald period. Kortfattat förklarat är det är en analys av leverantörsreskontran ur ett inköpsperspektiv istället för ett ekonomiperspektiv. Få en överblick över organisationens spend, bland annat inköpsområden, inköpsvolymer, leverantörer, inköpsmönster, beställare, fakturor, entreprenader etc.

ADR ALLMÄN 1.3 - WEBBUTBILDNING, 1 dag

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för gods som, om det inte hanteras rätt under transport, riskerar att orsaka skador i sin omgivning, på såväl människor och djur som på fordon, byggnader och miljö. Även om en del gods i sig är ofarligt kan det innebära risker och faror just vid transport på grund av de yttre omständigheterna och påfrestningarna som en transport innebär. Syftet med ADR 1.3 är att genom ökade kunskaper förebygga olyckor under transport, förebygga eller begränsa skadeverkningar om en olycka skulle uppstå. Deltagarna får efter genomgången kurs kännedom om de lagar och regler som styr hanteringen av farligt gods.

ARBETE PÅ VÄG 1.1, 1.2, och 1.3 - WEBBUTBILDNING, halvdag

Våra utbildningar följer Trafikverkets riktlinjer och krav, enligt TRVKApv och TRVRApv samt TDOK 2018:0371 och TDOK 2018:0372. Erhållet intyg efter godkänt slutprov är ett intyg för att du tillgodosett dig rätt kunskap. - Deltagaren ska förstå vad det egna beteendet betyder för säkerheten. - Deltagaren ska kunna utrusta och utmärka sitt eget fordon samt ha kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal säkerhet och bästa tänkbara arbetsmiljö. - Personen som deltar på utbildningen ska också kunna identifiera risker och hitta lösningar för att skapa en säker arbetsplats.

ARBETSMILJÖ FÖR CHEFER - WEBBUTBILDNING, halvdag

Utbildningen är en chefsutbildningen i arbetsmiljö och vänder sig lika mycket till de som är nya i sin roll som chef som till erfarna chefer. Arbetsmiljöarbete är en fortlöpande process och ska vara en naturlig del av det dagliga arbetet och då arbetsmiljön och dess förutsättningar ständigt förändras i och med att organisationer förändras så måste arbetsmiljöarbetet ständigt behöver uppdateras. Det kan gälla allt från stora organisationsförändringar till inköp av nya maskiner.

ARBETSMILJÖ FÖR MEDARBETARE - WEBBUTBILDNING, halvdag

Syftet med utbildningen är att ge medarbetarna ökade kunskaper i hur arbetet ska organiseras systematiskt för att bli en naturlig del av verksamheten. Som medarbetare ska du ha kännedom om lagar och föreskrifter som berör arbetsmiljön. Hur du praktiskt arbetar med arbetsmiljö, och aktivt samverkar för en bättre arbetsmiljö för dig och dina kollegor.

BAM – KUNSKAPSTEST - ONLINE

Detta är ett digitalt kunskapstest som vänder sig till dig som behöver stämma av dina grundläggande arbetsmiljökunskaper utifrån de kunskapsmål som är formulerade för vår BAM- utbildning. Testet innehåller 37 frågor och för att bli godkänd behöver du ha svarat rätt på 80 procent av frågorna. Efter att du blivit godkänd får du ett kursintyg som kan användas för att styrka din arbetsmiljökompetens.

BAM – WEBBUTBILDNING, 1 dag

Utbildningen bygger på den klassiska grundläggande arbetsmiljöutbildningen BAM - Bättre Arbetsmiljö. I och med att utbildningen är en distansutbildning som bygger på självstudier och videoföreläsningar så finns det möjlighet att lära sig i eget tempo från vilken plats som helst. Deltagaren skall få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöarbetet bör fungera. BAM - Bättre Arbetsmiljö är framtagen av LO, PTK och Svenskt Näringsliv och brukar anses vara grundutbildningen i arbetsmiljökunskap och ett flertal kollektivavtal ställer krav på att vissa arbetstagare, chefer m.m. går den.

BAS P/U – KUNSKAPSTEST - ONLINE

Detta kunskapstest BAS P/U passar dig som redan har de kunskaper som efterfrågas och som redan idag kanske arbetar som BAS P eller BAS U men som behöver kunna styrka kompetensen. Detta test ersätter alltså inte utbildning, kompetens och erfarenhet men kursintyget som du får efter avklarad test är ett intyg på att du har kunskaperna. Du har 30 dagar på dig att slutföra BAS P/U kunskapstest från det att du via mail fått dina inloggningsuppgifterna. Under de 30 dagarna kan du logga in och göra om testet så många gånger du hinner.

BAS P/U - WEBBUTBILDNING, 1 dag

Denna kurs ger er den kunskap som idag är lagstadgad för er inom byggbranschen. Den ger er dessutom den ”tyngd” och seriositet som de flesta beställare/byggherrar idag kräver för att få lämna offert. eBAS P/U är en distansutbildning vilket innebär att ni kan gå den när det passar er vart ni vill.

ELSÄKERHET VID ARBETE - WEBBUTBILDNING, halvdag

Utbildningen Elsäkerhet Vid Arbete ersätter Skötsel Av Elektriska Anläggningar. Alla som deltagit i kursen ska förstå och kunna tillämpa regelverket för elsäkerhet vid arbete och kunna utföra elarbeten på ett säkert sätt i de vanligaste typerna av elanläggningar. Vår utbildning Elsäkerhet Vid Arbete är godkänd av Elbranschens Centrala Yrkesnämnd - ECY.

FACKKUNNIG REPETITION - WEBBUTBILDNING, halvdag

Kursen vänder sig till redan fackkunniga personer som behöver repetera sina kunskaper enligt ESA (Elsäkerhetsanvisningarna), något som ska göras minst vart tredje år. Kursen är också lämplig för chefer, arbetsledare och skyddsombud som behöver repetera sina kunskaper för att kunna utföra sitt arbetsmiljöarbete på ett fullgott sätt.

FALLSKYDD TEORI - WEBBUTBILDNING, halvdag

Arbetsmiljölagstiftningen kräver att alla som utför bygg- och anläggningsarbete på två meters höjd eller högre och där det finns risk för fall ska ha en utbildning i fallskydd. Detta är en generell utbildning och behandlar flera olika typer av fallskydd. Syftet med utbildningen i fallskydd teori är att ge er som deltagare grundprinciperna samt kunskap om vilken sorts utrustning som krävs för olika typer av arbete och vänder sig till alla som arbetar på höjd (med fallhöjd över två meter), t ex på tak, ställning eller i liftar. Utbildningen är också lämplig för chefer, arbetsledare och skyddsombud som behöver kunskaper om fallskydd. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och EU-direktivet.

HÅLLBAR UTVECKLING – ONLINE

Kvalitetssäkra och utveckla företagsverksamheten efter FN:s Agenda 2030 och de 17 globala målen. Denna digitala utbildning ger grundläggande kunskap om målen ur ett företags- eller verksamhetsperspektiv. Utbildningen är en streamad digital distansutbildning som kan genomföras på valfri ort när det passar kursdeltagaren. Efter bokning har deltagare 180 dagar på sig att genomföra utbildningen, som tar ca 2-3 timmar.

HÄRDPLAST - WEBBUTBILDNING, halvdag

I bygg & anläggningsbranschen förekommer många olika farliga ämnen som t ex härdplast. De farliga ämnena kan förekomma i olika byggskeden, såsom vid rivning, markarbeten eller under uppföranden.Härdplaster kan orsaka allergier och annan överkänslighet. Härdplaster hittar du exempelvis i vissa fogskum, i brandtätning, särskild färg för till exempel golv och stål, isolering på rör. Utbildningen tar ca åtta timmar att genomföra beroende på tidigare utbildning, datavana och arbetslivserfarenhet. Efter godkänt test så kan du skriva ut ditt utbildningsbevis direkt.

INSTRUERAD PERSON ENLIGT ELSÄKERHETSANVISNINGARNA- WEBBUTBILDNING, halvdag

Kursen vänder sig till den som är icke elfackkunnig och som ska utföra arbeten där det finns elektrisk fara. För att vistas i dessa miljöer krävs det en medvetenhet och kunskap om de risker som finns och som kan uppstå och kursen ska ge de grundläggande kunskaper som krävs för att arbete ska kunna utföras på ett säkert sätt.

KONTROLL FÖRE IDRIFTTAGNING - WEBBUTBILDNING, halvdag

Kursen riktar sig till alla som har kontrollansvaret på ett elinstallationsföretag. Under kursen kommer vi gå igenom de viktigaste punkterna i Elinstallationsreglerna och föreskrifterna som ska uppfyllas för att kriterierna för en säker elanläggning ska uppfyllas.

KVARTSDAMM - WEBBUTBILDNING, halvdag

Webbutbildning för de som behöver få kunskaper om riskerna och hur man förebygger dem när man arbetar med kvartshaltigt material. Detta förekommer för dig som arbetar med krossning, brytning, hantering av sten, slipning, bilning eller borrning i betong, tegel, murbruk och puts. Det är också vanligt vid stenläggning, rivningsarbeten och arbete i tunnlar.

OSA I PRAKTIKEN – WEBBUTBILDNING, halvdag

Utbildningen ger deltagarna de kunskaper och verktyg som behövs för att undersöka och riskbedöma den psykosociala arbetsmiljön. Deltagarna ska också få de kunskaper som krävs för att kunna minska risken för att ohälsosam arbetsbelastning ska uppstå och att arbetstidens förläggning inte leder till ohälsa samt för att hantera kränkande särbehandling.

SÄKRA LYFT - WEBBUTBILDNING, halvdag

Arbetsmiljöverket ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har dokumenterade kunskaper för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Säkerställ att ni har den kompetens som myndigheterna och beställarna kräver. Gå vår utbildning i säkra lyft. Deltagarna lär sig att hantera och koppla med rätt lyftredskap på ett säkert sätt samt får en tydlig bild gällande lagar och föreskrifter som gäller vid lyft.

SAM – WEBBUTBILDNING, halvdag

Utbildningen ska ge deltagaren kunskaper om föreskriften Systematiskt Arbetsmiljöarbete, SAM (AFS 2001:1) och skapa en förståelse för vad som krävs för att bedriva ett fungerande SAM. eSAM - Webbutbildning ges som en videokurs och under utbildningen så går vi igenom föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete och de minimikrav som ställs på ett ledningssystem för arbetsmiljöarbetet och grunderna för att få till ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi kommer under utbildningen också att presentera en hel del material som ni kan ha nytta av i ert arbetsmiljöarbete.

SKÖTSEL AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR - WEBBUTBILDNING, halvdag

Att arbeta med elektriska anläggningar innebär många risker. Syftet med kursen är att skapa en förståelse över föreskrifterna om säkert elarbete för att kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där elektriska risker kan uppstå och förbygga el-olycksfall. Detta görs genom att man upprättar arbetsrutiner, gör riskanalys, väljer rätt arbetsmetod samt har en förståelse för anläggningsägarens underhållsansvar. Alla som deltagit i kursen ska förstå och kunna tillämpa regelverket för elsäkerhet vid arbete och kunna utföra elarbeten på ett säkert sätt i de vanligaste typerna av elanläggningar.

SLUTNA UTRYMMEN - WEBBUTBILDNING, halvdag

Kursen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra som behöver känna till de risker som kan uppstå vid arbeten i dessa farliga miljöer för att på sådant sätt kunna vidta de åtgärder som krävs. Kursen är också lämplig för de arbetstagare vars arbete kan ske eller kommer att ske i slutna rum, t.ex. svetsare, mekaniker och reparatörer.

STÄLLNING UPP TILL 9 METER - WEBBUTBILDNING, halvdag

Utbildning för er som bygger, ändrar och river ställningar upp till 9 meters höjd. Kursen eStällning är också lämplig för chefer, arbetsledare och skyddsombud som behöver ha kunskaper om denna riskkälla. Föreskriften reglerar också att arbetsledaren på er arbetsplats ska ha rätt utbildning. Hen ska ha minst samma utbildningsnivå för ställningar som ni har, gärna högre. Detta gäller även om chefen själv inte deltar i själva arbetet.

VÅLD OCH HOT I ARBETSMILJÖN - WEBBUTBILDNING, halvdag

Kursen fokuserar på de lagar, regler och föreskrifter som omfattar våld och/ eller hot på arbetsplatsen. Under kursen kommer vi att presentera olika verktyg att ta till för att hantera en hotfull eller våldsam situation. Vi kommer också att titta på olika konfliktsituationer som kan uppstå samt titta på verktyg och handlingssätt för att hotfulla situationer inte uppstår eller eskalerar.

VIBRATIONER – WEBBUTBILDNING, halvdag

Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare som arbetar i organisationer där medarbetarna exponeras för vibrationer. Kursen är också lämplig för medarbetare och skyddsombud/ arbetsmiljöombud. Kursen ska ge deltagarna en grundlig förståelse för vibrationers påverkan på människors hälsa och metoder för att identifiera, bedöma och minimera riskerna för vibrationsexponering och dess skador i arbetet. Syftet med utbildningen är att förse deltagarna med en djupgående förståelse för centrala begrepp som definieras i AFS 2005:15 och hur dessa är relevanta för arbetsmiljön. Vi kommer att lära oss att genomföra noggranna riskbedömningar av vibrationsexponering i enlighet med de angivna riktlinjerna. Dessutom kommer vi att utforska olika mätmetoder och insatsvärden för att kunna kvantifiera den dagliga vibrationsexponeringen. Kursen fokuserar på tillämpningen av regelverket och riktlinjerna som specificeras i AFS 2005:15, och kombinerar teoretisk kunskap med praktiska tillämpningar för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö.
Gör intresseanmälan

Kontakta Kompetensutveckla i Sundsvall

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad eller har frågor till Kompetensutveckla i Sundsvall. Kompetensutveckla i Sundsvall hör av sig inom kort!