Yrken som inte finns

Yrken som inte finns

Yrkesutbud förändras eftersom samhället utvecklas.

En del yrken "går till historien", andra håller sig kvar seklet in och seklet ut, som t.ex läkare och lärare, och nya yrken tillkommer hela tiden.

Här nere listar vi ett antal "gamla (utdöda) yrken", det vill säga yrken som inte längre finns, i alla fall inte i Sverige. Något av de yrken som vi klassar som "gamla yrken" kan fortfarande existera i någon del av världen.

Lykttändare - tände och släckte gatulamporna; de hade "semester" under de ljusa dygn kring midsommar eftersom det då inte behövdes något gatuljus.

Gråterska/gråtare - anställdes för att gråta på begravningar. Oftast var det kvinnor som anställdes för det ändamålet. Yrket har funnits i bland annat antikens Grekland, Romarriket och i Mellanöstern.

Iskarl - levererade is till kökens isskåp, föregångaren till kylskåp.

Mjölkbud - levererade mjölk till hushållen och även till en del större kök.

Väckare - väckte folk för att de skulle komma i tid till sina jobb och till andra viktiga evenemang. Väckare ersattes senare av en väckarklocka.

Kägelpojke - ställde i ordning käglorna i en bowlingshall.

Roddarmadam - var en kvinna som ofta var egenföretagare och som stod för kollektivtrafiken mellan Stockholms öar; yrket försvann i mitten av 1800-talet.

Polissyster - existerade mellan åren 1908 och 1958. 1908 anställdes 3 kvinnor som polissystrar i Stockholm. Polissystrarna hade mer begränsade befogenhet än de manliga ("riktiga") poliser. 1954 togs yrkestiteln "polissyster" bort. Från 1957 fick kvinnorna inom polisen samma utbildning som män.

Bödeln - avrättade människor som var dömda till döden.

Rackare - var bödelns dräng.

Biografpianist - spelade piano nedanför filmduken på en biograf, dvs ackompanjerade stumfilmens scener som visades på skärmen.

Rallare - var grovarbetare längs med bygget av järnvägar och kraftverk. Det var ofta gårdsarbetare som utförde arbetet "för hand" och följde med dit arbete fanns.

Yttravessare - var en benämning på en arbetare vid sågverken i Hälsingland. Yttravessare bodde inte ‘på bruket’, de kan ses som dåtidens pendlare med ganska låg status.

Intressant att fundera på vilka av dagens yrken som har försvunnit om 15-20 år.
Vad tror du...?