Akademiker i Sverige år 2022

Akademiker i Sverige år 2022

Akademikerorganisationen Saco gör årliga arbetsmarknadsprognoser för de "akademiska yrken". I en Sacorapport från november 2017 visas var jobben kommer att finnas år 2022. Av 66 undersökta akademikeryrken bedömer SACO att det blir lätt att få jobb i 25 st yrken.

Lätt att få jobb år 2022 i Sverige kommer bland annat* följande yrkeskategorier att ha:
Präst & Diakon
Lärare, bland annat Ämneslärare, Lärare F-3 och Mellanstadielärare, Speciallärare och Yrkeslärare
Specialpedagog
Studie- & yrkesvägledare
Apotekare
Farmaceut
Receptarie
Officerare
Arbetsmiljöingenjör
Arbetsterapeut
Audionom
BMA
Djursjukskötare
Fysioterapeut (f d Sjukgymnast)
Inredningsarkitekt
Planeringsarkitekt
Yrken inom IT- och data
Kemist
Matematiker
Statistiker
Optiker
Skolledare/Rektor
Socionom
Tandhygienist.
_____________________________________

Nere listas det yrken där det förutspås att vara "balans på den svenska arbetsmarknaden" år 2022, dvs det blir "mellansvårt" att få jobb (utbud möter efterfrågan):

Agronom & Lantmästare
Arkitekt (byggnadsverk)
Bibliotekarie, Civilekonom och Ekonom, Landskapsarkitekt, Logoped - ang. de yrken är man ganska säker på att det blir balans på arbetsmarknaden;
Biomedicinare
Brandingenjör
Civilingenjör
Dietist & Nutritionist
Fysiker & Sjukhusfysiker
Geovetare & Naturgeograf
Hortonom, Landskapsingenjör & Trädgårdsingenjör
Högskoleingenjör
Jurist
Jägmästare, Skogsvetare & Skogsmästare
Kiropraktor - ang. det yrke är man mycket säker på att det kommer att bli balans;
Läkare
Miljöutbildad - här är man inte så säker på hur det kommer att bli;
Personalvetare
Psykolog
Systemvetare
Tandläkare
Veterinär.

___________________________________

Jobb som blir svåra att få i Sverige år 2022:

Beteendevetare
Hälsovetare
Kommunikationsyrken - t.ex Kommunikatör
Samhällsvetare
Musei- och kulturmiljöyrken - är man ganska säker på att det blir rätt svårt att få jobb;
Biolog - man tror det blir svårt att få jobb, men det är inte helt säkert.

___________________________________
* - OBS! hela detta blogginlägg handlar endast om "akademiska yrken", dvs om YRKEN SOM KRÄVER HÖGSKOLEUTBILDNING.

Källa: Saco.