På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Skolledare/Rektor

Skolledare/Rektor

Som skolledare kan man ha olika titlar men gemensamt är chefskapet och ledarfunktionen.

Rektor är ett exempel på en skolledare. Som skolledare har man ledningsansvaret i skolan eller inom ett utbildningsområde. Rektorer / skolledare ansvarar bland annat för skolans utveckling och ekonomi. Som rektor leder man och planerar arbetet i skolan. Som rektor arbetar man efter de mål som finns i läroplanen. Rektor är den som är chef för lärarna och för alla andra som arbetar i skolan.

Rektorer i Sverige finns inom förskoleverksamhet, grund- och gymnasieskolor, folkhögskolor, komvux och på högskolenivå  t.ex högskolor och universitet.

Utbildning

De flesta skolledare/rektorer är i grunden Lärare men kan också ha en annan utbildning t.ex kan de vara utbildade Studie- och yrkesvägledare, Socionomer, Beteendevetare eller Personaltjänstemän.

Se info om en högskolekurs Introduktion till skolledaryrket och Skoljuridik och myndighetsutövning på Göteborgs universitet (15 högskolepoäng, halvtid, bunden, uppgift från januari 2018).

Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning på akademisk (högskole-) nivå, som bl.a hjälper till att skapa nätverk och sätta igång utvecklingsprocesser. Studierna på rektorsprogrammet omfattar 30 hp, högskolepoäng, (motsvarande en termins heltidsstudier) och behandlar tre områden: skoljuridik & myndighetsutövning, mål- & resultatstyrning och skolledarskap.

Se även information på Skolverkets hemsida om vilka behörighetskrav som ställs på personal på svenska skolor, förskolor och fritidshem.

Yrkesporträtt

Möt Rickard, som arbetar som rektor och förskolechef i Järfälla kommun.

Lilla ordboken
Case
– en undervisningsmetod som kopplar ihop det man lär dig i skolan med det som händer i samhället; i undervisningen enligt case utgår man från verkligheten, arbetar över ämnesgränserna och i mångt och mycket med hjälp av världen utanför klassrummet.

Skolmyndigheter

Visste du att...?

... övertidsarbetet ligger i Sverige på en konstant hög nivå sedan 1990-talet. Extra utsatta är inom den svenska skolan är rektorer, men även andra yrkeskategoriern inom skolan arbetar ofta många timmar övertid. Övriga yrkeskategorier som är extrautsatta för övertid är konsulter och personer som arbetar inom vård och omsorg.
Källa: Arbetsmiljöverket

... den första kvinnliga rektorn i Sverige hette Sigrid Jonsson (1894-1989).
Källa: karlskoga.se


Ledighet för elever som går på gymnasiet

I Gymnasieförordningens 12:e kapitel 2§ läser man följande:

Rektor får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Rektor får även bevilja en elev ledighet från skolarbetet om det är nödvändigt för att eleven ska kunna utföra uppgifter som har samband med en gymnasial lärlingsanställning. Eleven får också i mindre omfattning befrias från vissa undervisningspass eller från annat skolarbete av rektorn.
I samband med erhållen ledighet ansvarar eleven för inhämtning av missade kursavsnitt, utförande av arbetsuppgifter och dylikt som har inträffat under ledigheten.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.