På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Speciallärare
Spela filmen

Speciallärare

Speciallärare - kallas en lärare som arbetar med elever i förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolor eller vuxenutbildning som är i behov av särskilt stöd. Vissa speciallärare är specialiserade på tal- och språksvårigheter, på synskadade eller hörselskadade elever eller sådana som har psykiska eller intellektuella funktionshinder. Specialläraren har en utbildning direkt riktad mot att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Behov av särskild stöd kan bland annat finnas på grund av dyslexi eller dyskalkyli, som eleven har. Det ingår i speciallärarens kompetens att kunna göra dyslexi och dyskalkyli utredningar och bestämma vilken hjälp eleven behöver få (det kan t.ex vara specialhjälpmedel i form av talböcker eller undervisning i små grupper alternativt individuell undervisning).

Utbildning

Speciallärare utbildas vid ett flertal högskolor. Oftast är utbildningen en påbyggnadsutbildning för yrkesverksamma lärare, dvs man måste först utbilda sig till Lärare.

Behörighetskraven till speciallärarprogrammet (uppgift från januari 2018) är att man har tagit ut sin grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen, eller motsvarande äldre examen, samt har skaffat sig 3 års erfarenheter från läraryrket efter avlagd examen.
OBS! För specialiseringen språk- skriv- och läsutveckling gäller dessutom krav på examen med ämnesstudier i svenska eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling motsvarande 22.5 hp (högskolepoäng).

Under 2017 beslutade den svenska regeringen om att utbildning i neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) ska bli en obligatoriskt del i utbildningar för speciallärare och specialpedagoger, vilket är ett viktigt steg mot att göra Sveriges skolor mer tillgängliga för barn och ungdomar med NPF. Speciallärare och specialpedagoger kommer i och med detta beslut bli ännu tydligare bärare av den fördjupade kunskapen om funktionsnedsättningar.

Övrigt

Speciallärarexamen brukar på engelska heta Postgraduate Diploma in Special Needs Training.

Visste du att...?
Ca 81% av barn och ungdomar i Sverige spelar spel (uppgift från januari 2017). Spelens komponenter, dynamik och design är konstruerade för att engagera, och de verktygen kan man plocka ur spelen och använda för att motivera elever till att prestera bättre och dessutom få ett tydligare sammanhang i skolan. Metoden har också visat sig mycket givande i arbete med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Gamification (eller spelifiering) handlar inte om att spela spel, utan om hur pedagogik och psykologi kan samspela för att öka engagemang, effektivitet och arbetsglädje i skolan och/eller i andra lärande situationer.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.