På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Arbetsterapeut Spela filmen

Arbetsterapeut

I Sverige tiIIhör yrket arbetsterapeut tiII de så kaIIade legitimationsyrken.

Arbetsterapeuter gör det möjligt för individer att leva ett självständigt liv genom att träna människor att komma tillbaka till en fungerande vardag efter en sjukdom eller skada, men också att leva väl med en medfödd funktionsnedsättning.

Arbetsterapeuten provar och skriver ut tekniska hjälpmedel, exempelvis rullstol eller stöd för onda leder. Du medverkar också till att bostaden, arbetsplatsen eller skolan anpassas för att underlätta arbete eller det dagliga livet för den skadade eller handikappade. I detta arbete samarbetar arbetsterapeuten ofta med ingenjörer och tekniker. Som arbetsterapeut ägnar du dig också åt handledning och utbildning av anhöriga och annan behandlingspersonal.

Arbetsterapeuten arbetar med patienten/klienten individuellt eller i grupp. Ofta sker arbetet i team med andra yrkesgrupper. En viktig del i arbetsterapeutens arbete är att prova ut och anpassa olika tekniska hjälpmedel som kan underlätta tillvaron. I arbetsterapeutens arbetsuppgifter ingår också handledning och stöd till annan vårdpersonal och anhöriga.

Arbetsterapeuter kan också arbeta med barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och adhd.

Arbetsterapeuter är oftast anställda inom offentlig sektor (inom kommuner) och arbetar ofta på samhällsnivå. Det handlar till exempel om tillgänglighet i bostäder, yttre miljö och kollektivtrafik.

Utbildning

Efter tre år (180 högskolepoäng) på arbetsterapeututbildningen/arbetsterapeutprogrammet kan man avlägga arbetsterapeutexamen och ta ut sin legitimation från Socialstyrelsen. Utbildningar till arbetsterapeut i Sverige har i huvudsak samma innehåll (kan, dock, finnas vissa valbara kurser och några olika profiler på olika lärosäten).
Utbildningen är både praktiskt och teoretisk. Kontrollera aktuella behörighetskraven med utbildningsanordnaren (lärosäte: högskola eller universitet som anordnar utbildningen).

Fortbildning
Man kan fortsätta studera direkt efter avslutad utbildning till arbetsterapeut eller välja att studera mer senare, och t.ex avlägga magister- eller masterexamen i arbetsterapi. Det finns även möjlighet att efter ytterligare studier avlägga licentiat- och doktorsexamen.

För legitimerade arbetsterapeuter med magister-(ett års studier på heltid på avancerad nivå) eller masterexamen (två års studier på heltid på avancerad nivå) och minst fem års yrkeserfarenhet finns möjlighet att gå specialistutbildning och få specialistkompetens.

Karriär
Arbetsterapeuter kan jobba inom primärvård och skola, på sjukhus och inom äldreomsorg. De kan t.ex arbeta som rehabiliteringskoordinatorer, medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR), som professiongsstrateg på forbundet Sveriges Arbetsterapeuter, som chefer, som bostadsanpassningshandläggare, som samordnare inom Samhall och som säljare. För mer information var god se arbetsterapeuterna.se

Övrigt

Liknande yrken: Arbetsterapeut & Fysioterapeut
Arbetsuppgifter som fysioterapeuter och arbetsterapeuter har, "överlappar" i viss mån varandra. De två yrkeskategorierna samarbetar ofta kring samma patienter.
Skillnaden mellan yrken kan mycket förenklat förklaras på följande sätt: Fysioterapeut jobbar med "funktion" som den sjuka eller skadade kroppsdelen har nedsätning inom (för att förbättra den funktionen) och Arbetsterapeut - med "aktivitet", dvs att få in den skadade eller sjuka kroppsdelen in i de "gamla aktiviteter" som personen utförde inann hen blev sjuk eller skadad och kanske hitta de nya sätten att utföra de aktiviteter på.
Exempel: en bussförare genomgick en stor och kompliserad knäoperation; fysioterapeuten visar övningar för att hen ska kunna böja på knät igen och arbetsterapeuten lär bussföraren att använda benet för att hen ska kunna köra buss, dvs använda sitt förändrade ben i sitt gamla arbete men kanske på ett nytt sätt - kanske använda nya rörelsemönstren för att undvika belasta knät onödigt mycket.

TEMADAG
Arbetsterapins dag har tidigare infallit den tredje torsdagen i oktober. Från 2017 sammanfaller den med världsdagen för arbetsterapi - World OT Day som alltid är den 27 oktober.
Syftet med Arbetsterapins dag är att ha en dag för arbetsterapeuter att samlas och enas om sin profession, sprida kunskapen kring arbetsterapi och arbetsterapeuter. Att uppmärksamma sin profession genom en temadag kan i sin tur leda till fler anställningar och att arbetsterapeuter blir mer attraktiva på arbetsmarknaden. Kika gärna på Temadagar i oktober.

Olika behandlingsformer
Arbetsterapeuter kan använda sig av många olika behandlingsformer och metoder, bland annat relativt sällsynta (för Sverige) som t.ex. paraffinbad för händer och fötter, en behandling som kan lindra stelhet och smärta.

Visste du att...?
Aina Wifalk (1928 — 1983) var kurator & uppfinnare av rullatorn; rullatorer har sedan början av 1980-talet gett människor med gångsvårigheter nya möjligheter till frihet och livskvalitet. A.Wifalk tog aldrig något patent på rollatorn pga att hennes önskan var att så många som möjligt skulle ha tillgång till den. Källa: Svenskt Kvinnobiografiskt lexikon.

Länktips

17 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.