På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Arbetsterapeut
Spela filmen

Arbetsterapeut

I Sverige tiIIhör yrket arbetsterapeut tiII de så kaIIade legitimationsyrken. Arbetsterapeuter gör det möjligt för individer att leva ett självständigt liv genom att träna människor att komma tillbaka till en fungerande vardag efter en sjukdom eller skada, men också att leva väl med en medfödd funktionsnedsättning.

Arbetsterapeuten provar och skriver ut tekniska hjälpmedel, exempelvis rullstol eller stöd för onda leder. Du medverkar också till att bostaden, arbetsplatsen eller skolan anpassas för att underlätta arbete eller det dagliga livet för den som behöver stöd. I detta arbete samarbetar arbetsterapeuten ofta med ingenjörer och tekniker. Som arbetsterapeut ägnar du dig också åt handledning och utbildning av anhöriga och annan behandlingspersonal.

Arbetsterapeuten arbetar med patienten/klienten individuellt eller i grupp. Ofta sker arbetet i team med andra yrkesgrupper. En viktig del i arbetsterapeutens arbete är att prova ut och anpassa olika tekniska hjälpmedel som kan underlätta tillvaron. I arbetsterapeutens arbetsuppgifter ingår också handledning och stöd till annan vårdpersonal och anhöriga.

Arbetsterapeuter kan också arbeta med barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och ADHD. Som arbetsterapeut är du oftast anställda inom offentlig sektor (inom kommuner) och arbetar ofta på samhällsnivå. 

Utbildning

Efter tre år (180 högskolepoäng) på arbetsterapeututbildningen kan man avlägga arbetsterapeutexamen och få legitimation från Socialstyrelsen. Utbildningen är både praktiskt och teoretisk. Kontrollera aktuella behörighetskraven med utbildningsanordnaren. Det går även att fortsätta studierna direkt efter avslutad utbildning till arbetsterapeut, t.ex avlägga magister- eller masterexamen i arbetsterapi. För legitimerade arbetsterapeuter med masterexamen och minst fem års yrkeserfarenhet finns möjlighet att gå specialistutbildning och få specialistkompetens.

Visste du att...?

Aina Wifalk (1928 — 1983) var kurator & uppfinnare av rullatorn; rullatorer har sedan början av 1980-talet gett människor med gångsvårigheter nya möjligheter till frihet och livskvalitet. A.Wifalk tog aldrig något patent på rollatorn pga att hennes önskan var att så många som möjligt skulle ha tillgång till den. Källa: Svenskt Kvinnobiografiskt lexikon.

Länktips

  • healthy-workplaces.eu - Europeiska arbetsmiljöveckan
  • av.se - Arbetsmiljöverkets hemsida
  • Arbetsterapeuterna
  • sodrasjukvardsregionen.se/amm - Arbets- & miljömedicin Syd (AMM Syd) undersöker & analyserar misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa
  • amm.se - Arbets- & miljömedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset utreder ohälsa relaterad till arbetslivet & omgivningsmiljön i Västra Götalandsregionen & Norra Halland
  • vo-college.se/NKR - Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet
Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.