"Bättre" jobb med en utbildning?

"Bättre" jobb med en utbildning?

Oftast är det lättare att få jobb om du har en utbildning.

Även lönen påverkas av din utbildningsnivå. Men det är långt ifrån alla utbildningar som ger dig en högre lön, dvs utbildnigstid och lön går inte alltid hand i hand.Det är därför svårt att säga om du kommer att tjäna mer pengar om du läser vidare än om du låter bli. Det finns många andra faktorer som spelar in. Dessutom finns det en del jobb som kräver ganska lång utbildning, men som ändå inte ger särskilt höga löner.

 

Här nere kan du se den genomsnittliga månadslönen (uppgifter gäller för år 2017) för olika utbildningsnivåer. 
Läs mer på de svenska lärosätenas gemensam hemsida Studera.nu

 

Utbildningsnivå Kvinnor       Män
Förgymnasial utbildning, kortare än 9 år 23 900 25 900
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 25 900 29 900
Gymnasial utbildning, högst 2 år 28 200 32 400
Gymnasial utbildning, 3 år 27 700 31 500
Eftergymnasial utbildning, mindre än tre år 31 900 37 600
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 37 400 45 300
Forskarutbildning 49 300 54 900