Högskoleprovet

Högskoleprovet

Högskoleprovet är ett studiefärdighetsprov, det är helt frivilligt att skriva högskoleprovet. Det ökar dina chanser att komma in på de flesta utbildningarna på högskolan eller universitet i Sverige, då du deltar i fler urvalsgrupper i antagningen.

Resultatet på högskoleprovet kan aldrig försvåra dina chanser att bli antagen till en utbildning.

Resultat från högskoleprovet gäller i fem år. Det är ditt bästa resultat från de senaste fem åren som gäller. Högskoleprovet kan du skriva två gånger om året, ett prov är i april och ett i oktober, provdagen är alltid på en lördag. Resultatet är på en skala från 0,00 till 2,00 poäng. Oavsett resultat på högskoleprovet krävs det ändå att du är behörig, dvs. att du har läst ”rätt” kurser som krävs för respektive utbildning. Minst 1/3 och högst 2/3 av platserna ska fördelas till betygsgruppen respektive till högskoleprovsgruppen vid antagning till utbildning på högskola eller universitet.


Provets delar
Högskoleprovet består av åtta delprov, 80 uppgifter är kvantitativa (matematiska och logsika) och 80 uppgifter är verbala. Högskoleprovet består av fem provpass, varje pass är 55 minuter långt.

Vem får skriva högskoleprovet?
Alla får skriva högskoleprovet, oavsett medborgarskap, uppehållstillstånd eller ålder. Provet finns bara på svenska.

Vad kostar det att göra högskoleprovet?
Att skriva provet kostar 450kr.

Annan viktig information
Provet är endast användbart i Sverige.
Provresultatet är inte hemligt, eftersom det är en offentlig handling.

I några få fall finns det ett krav på att göra Högskoleprovet. Det är ett undantag. Exempel på när man måste göra högskoleprovet är om man söker via någon sort alternativ antagning och i de speciella kraven ingår att göra högskoleprovet. Ett annat fall då det är mycket bra eller nästan nödvändigt att göra högskoleprovet är: när man söker till en utbildning med mycket hört sökandetryck, som t.ex. Läkare, Veterinär eller Arkitekt. Detta p g a en situation kan uppstå när utbildningsplatserna inte räcker till ens till sökande med de högsta betygen och högst resultat på högskoleprovet. I sådana fall är det en kombination (betyg + resultat av högskoleprovet) som bedöms.

Tips till dig som ska skriva högskoleprovet
• Glöm inte att ta med en giltig legitimation
• Läs instruktionerna noga. Markera svaren noga.
• Disponera tiden väl, fastna inte vid svåra uppgifter. Ibland kan det vara värt att gissa, du kan aldrig få minuspoäng.
• Anteckna gärna i provhäftet.
• Svarshäftet måste fyllas i inom provtiden.
• Ta det lugnt och koncentrera dig på ditt prov.
• Använd rasterna till att koppla av och ät en ordentlig lunch.

studera.se hittar du information om facit, normeringstabeller och provfrågor för senaste högskoleprovet. Du hittar även information om hjälpmedel och annat som är viktigt att tänka på inför provet.

Här anmäler du dig till högskoleprovet.