På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Arkitekt Spela filmen

Arkitekt

Traditionell arbetsuppgift för arkitekter är att rita byggnader av olika slag, från villor till industrifastigheter. Dina uppdragsgivare kan vara en privatperson, ett företag eller en kommun. När du skissar använder du både penna och dator. Du utformar ett förslag i form av ritningar, texter och modeller. Förslaget innehåller t.ex. planlösningar, hur rummen ska vara utformade, var fönstren ska vara placerade och hur elledningarna ska dras.

Den traditionella arbetsuppgiften för arkitekter är att rita byggnader av olika slag. Det kallas för projektering. Uppdrag kan gälla både nybyggnad och om- eller tillbyggnad eller modernisering av äldre hus. Arkitekten behöver i sitt arbete även ta hänsyn till tekniska, ekonomiska, ekologiska och utseendemässiga krav och önskemål.

Arkitektens kunder kan vara en privatperson eller ett företag. Stat, kommun, landsting och länsstyrelser är andra exempel på uppdragsgivare. Arkitekten jobbar ofta i stora projektgrupper och samordnar de olika delarna i byggprojektet till en fungerande helhet. Under arbetets gång utbyts idéer och förslag med uppdragsgivare, byggföretag, leverantörer, kollegor och andra som är inblandade i projektet.

Se gärna en kort film (längd 3 min 21 sek) i vilken en arkitekt berättar om sitt arbete - här är en snabblänk till filmen.

Se också information om yrken: DjurstallsplanerareLandskapsarkitekt, Planeringsarkitekt och Inredningsarkitekt.

Utbildning

Arkitekter utbildas vid de tekniska högskolorna i Stockholm, Göteborg, Lund och Umeå. Utbildningstiden är fem år vid normal studietakt (studier på heltid). Efter tre år finns möjlighet att avlägga kandidatexamen. En del av platserna bokas för sökande som har gjort Arkitektprovet. Carl läser till arkitekt (byggnad). Lyssna på vad Carl har att berätta.

Fysisk planerare/planarkitekt (planeringsarkitekt) utbildas vid Blekinge tekniska högskola i Karlskrona. Utbildningen omfattar 5 års studier. Även arkitekt- och landskapsarkitektutbildade kan inrikta sig mot arbete som planarkitekt.

Landskapsarkitekter utbildas under fem år vid Lantbruksuniversitetet i Ultuna eller Alnarp. Båda tillhör SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet).

Inredningsarkitekter utbildas vid Konstfack i Stockholm. Vid Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg ges en utbildning i design som med rätt fördjupningsområde kan leda arbete med inredningsarkitektur. Kandidatexamen får man efter 3 år och masterexamen efter ytterligare 2 år.

Inblick i livet som arkitekt-studerande
umu.se/utbildning/program/arkitektprogrammet - en dag på Arkitekthögskolan.

Framtidsutsikter

Arbetsförmedlingen bedömer att arkitekter möter en balanserad arbetsmarknad det kommande året. Erfarna arkitekter är eftertraktade på arbetsmarknaden medan nyutexaminerade arkitekter kommer märka av en något försämrad arbetsmarknad. På fem till tio års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att det blir mycket liten konkurrens om jobben som arkitekt.

Övrigt

Arkitektexamen kan till engelska översättas som Degree of Master of Architecture.

Visste du att...?
Arkitekturupproret delar årligen Kasper Kalkon-priset för Sveriges fulaste nybyggnation. År 2017 blev priset tilldelat Nya kontorshuset vid Gamletullsgatan i Halmstad. Källa: arkitekturupproret.se.

Lilla ordboken
Skiss - ett utkast, en snabb schematisk återgifning (från antik grekiska σχ?διος – schedios, “'hastigt gjord, nonchalant'”, från σχεδι?ζω - schediazo, “'att göra något på rak arm'”) (ital. schizzo 'skiss'; 'stänk', 'smula'), inom arkitektur - en illustration.

Länktips

9 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.