På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Arkitekt
Spela filmen

Arkitekt

Arkitekter ritar byggnader av olika slag, från villor till industrifastigheter.

Du utformar ett förslag i form av ritningar, texter och modeller. Förslaget innehåller t ex planlösningar, hur rummen ska vara utformade, var fönstren ska vara placerade och hur elledningarna ska dras.

Som arkitekt kan du även arbeta med projektering. Uppdrag kan gälla både nybyggnad och om- eller tillbyggnad eller modernisering av äldre hus. Arkitekten behöver ta hänsyn till tekniska, ekonomiska, ekologiska och utseendemässiga krav och önskemål.

Arkitekten jobbar ofta i stora projektgrupper och samordnar de olika delarna i byggprojektet till en fungerande helhet. Under arbetets gång utbyts idéer och förslag med uppdragsgivare, byggföretag, leverantörer, kollegor och andra som är inblandade i projektet.

Utbildning

Arkitekter utbildas vid de tekniska högskolorna. Utbildningstiden är fem år vid heltidsstudier. Efter tre år finns möjlighet att avlägga kandidatexamen. En del av platserna bokas för sökande som har gjort Arkitektprovet

Planeringsarkitekter (Fysisk planering) utbildas endast vid Blekinge tekniska högskola i Karlskrona. Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier. Även arkitekt- och landskapsarkitektutbildade kan inrikta sig mot arbete som planarkitekt.

Landskapsarkitekter utbildas under fem år vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Inredningsarkitekter utbildas vid Konstfack i Stockholm. 180 högskolepoäng, tre års heltidsstudier.

Framtidsutsikter

Prognosen är balans för nyexaminerade år 2025. Pensionsavgångarna väntas inte bli så stora under prognosperioden, eftersom det är små årskullar som närmar sig pension under perioden. Dagsaktuella digitaliseringskunskaper spelar en allt större roll på arbetsmarknaden, vilket kan stärka nyexaminerade arkitekters attraktivitet på arbetsmarknaden.

Arbetsplats

Dina uppdragsgivare kan vara privatpersoner, företag eller kommuner.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

79 Lediga jobb

Planarkitekt till Stadsbyggnadsförvaltningen

Arbetsgivare / Ort: Västerås kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-09-10
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Planarkitekt

Om jobbet
Västerås växer så det knakar och planenheten har under de senaste åren fördubblat sin personalstyrka. Vi fortsätter att rekrytera i samma takt och nu behöver vi dig med specialistkompetens för att komplettera vårt gäng. Samhällsbyggnad har aldrig varit roligare än det är i Västerås stad just nu. Vi är med där det händer och har en unik roll i utvecklingen av Västerås. Varmt välkommen med din ansökan. Planenheten ingår i Stadsbyggnadsförvaltningen och vi jobbar i första hand med detaljplanering men du kan också få jobba med fördjupade översiktsplaner och andra stadsutvecklingsprojekt. Vi jobbar gärna över gränserna och du får bra möjligheter till kompetensutveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi befinner oss i ett expansivt skede med flera roliga stadsutvecklingsprojekt och digitalisering av vår planprocess. Våra kollegor beskriver enheten som öppen, inkluderande och medskapande. ARBETSUPPGIFTER Du kommer jobba med att driva detaljplaneprojekt inom hela samhällsbyggandet med varierande storlek och komplexitet, både självständigt och tillsammans med projektgrupp. Du tar fram planhandlingar, skisser och utredningar på uppdrag av byggnadsnämnden. Bredden på de olika projekt som utvecklingen av Västerås erbjuder gör arbetet som planarkitekt hos oss som mycket varierande och utmanande. Du delar med dig av din kunskap till dina kollegor och stöttar i komplexa frågor i olika projekt. För tillfället pågår ett förändringsarbete med att digitalisera vår samhällsbyggnadsprocess vilket gör det extra intressant för dig som vill jobba kreativt och bidra till nya arbetssätt både på kort och lång sikt. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom arkitektur eller fysisk planering alternativt annan liknande utbildning. Du har god kunskap om fysisk planering och ett stort intresse för stadsplanering. Om du jobbat lite extra med miljöfrågor och miljöbedömningar eller riksintressefrågor i detaljplaneprocessen är det mycket intressant. God kunskap i detaljplaneprocessen och gällande lagstiftning är ett krav. Om du tycker om att jobba projektorienterad och är van att själv strukturera och planera dina arbetsuppgifter kommer du trivas bra hos oss. B-körkort är ett krav då du med jämna mellanrum behöver ta dig till detaljplanerat område i kommunen. Varmt välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Välkommen till Västerås stad - Västmanlands största arbetsgivare. Vi är 11 000 kollegor som tillsammans får en hel stad att fungera. Vi vet att det är i våra möten vi kan göra skillnad, oavsett om det är i våra verksamheter eller digitalt. Därför är vår värdegrund Alltid bästa möjliga möte en viktig del i vårt uppdrag. För att få en stolt och välfungerande stad och nå vår vision om staden utan gränser vill vi också att våra medarbetare ska spegla mångfalden i samhället. Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här: https://www.vasteras.se/jobbochkarriär Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Arbetsgivare
Västerås kommun
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Stadsarkitekt

Arbetsgivare / Ort: Falkenbergs kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-09-03
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Arkitekt

Om jobbet
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Falkenberg är en kommun med stor tillväxt vilket skapar spännande utmaningar inom samhällsplaneringen. Idag är vi 46 000 invånare i kommunen. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid. ARBETSUPPGIFTER Som stadsarkitekt i Falkenbergs kommun är det din uppgift att vårda och främja god arkitektur och stadskvalitéter vid allt från översiktsplaner via detaljplaner till bygglov och utformning av allmän platsmark. Rollen är mångfacetterad. Du arbetar övergripande och strategiskt med arkitektur och stadsutveckling men handlägger också vissa ärenden. Du är stöd till kollegor i gestaltningsfrågor och vid handläggning av översikts- och detaljplaner samt viktiga kulturmiljö- och bygglovsfrågor. Du initierar och inspirerar kring arkitekturfrågor och stadsambitioner genom att förmedla kunskap till och ha dialog med exempelvis exploatörer, allmänhet och medarbetare. Stadsarkitekten har sin placering på Plan- och bygglovsavdelningen i kommunstyrelsens förvaltning. Avdelningen består av 25 engagerade och kunniga medarbetare. På avdelningen arbetar arkitekter, inspektörer och handläggare med detaljplanering och bygglovgivning i stadsbyggnadsprocessen, men också med bostadsanpassning, tillgänglighet och kulturmiljöfrågor. KVALIFIKATIONER Vi söker en engagerad person med förmåga att förmedla visioner och frågor om arkitektur, stadsbyggnad och samhällsutveckling. Du är lyhörd, kreativ, drivande och har en vilja att åstadkomma resultat med hög kvalitet genom goda samarbeten och hög grad av delaktighet. Du har en god samarbetsförmåga, arbetar med helhetssyn på samhällsutveckling och kan se ditt bidrag i det större sammanhanget. Du har husarkitektexamen och erfarenhet av gestaltning, arkitektur och stadsplanering. Vi ser gärna att du förstår de villkor som gäller i en politiskt styrd verksamhet. Du är van att driva projekt kring stadsutveckling och omvandlingsprocesser. Du trivs i en publik roll och har vana att hålla presentationer där du uttrycker dig väl i tal och skrift. Vill du vara med och påverka Falkenbergs framtid och utseende, bli en av oss! ÖVRIGT För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Falkenbergs kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer.
Arbetsgivare
Falkenbergs kommun
Hemsida: https://vaxer.falkenberg.se/
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Landskapsarkitekt

Arbetsgivare / Ort: Huddinge kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-08-25
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Landskapsarkitekt

Om jobbet
Huddinge är en stor och växande Stockholmskommun med mer än 100 000 invånare. Här pågår en kraftfull utveckling som påverkar hela regionen. Här skapar vi goda livsmiljöer och ett växande näringsliv. Vi planerar, utvecklar och bygger ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. När du arbetar med samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge har du en viktig roll i en större helhet. Vi sätter ramarna för samhällsutvecklingen och har ansvar från idé till genomförande. Ett nära samarbete mellan olika kompetenser är en av våra framgångsfaktorer. Vi arbetar också nära beslutsfattarna, politikerna, och den starka utvecklingen i kommunen ger ett stort fokus på samhällsbyggnadsfrågorna. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare och nu behöver vi bli fler. Läs mer på www.huddinge.se/samhallsbyggare Trafik- och landskapssektionen på samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för planering, projektering och byggande av den offentliga miljön samt trafikplanering och mobility management. Vi arbetar med visionen för den offentliga miljön i tidigt skede och sedan med att förverkliga den i genomförandet. Vi planerar och gestaltar kommunens olika utomhusmiljöer, till exempel gator, torg, parker och lekplatser. Vi arbetar med människan i fokus för att skapa ett hållbart samhälle och med frågor inom exempelvis gestaltning, tillgänglighet, hållbarhet, attraktivitet, trygghet och hållbara transporter. Sektionen består i dag av 23 personer, varav 6 är landskapsarkitekter. - Om arbetet Som landskapsarkitekt arbetar du från den stora stadsplaneringsskalan ned till minsta detalj. Du arbetar genom hela kedjan från visioner, mål och strategier till planering, genomförande och fortsatt utveckling under förvaltningsskedet. Du arbetar med medborgarnas gemensamma rum och ser till människans relation till sin omgivning och till helheten vid planeringen. Du deltar i översiktlig planering, utvecklingsplaner, program och detaljplaneläggning av samhällsbyggnadsprojekt där du ansvarar för de offentliga miljöerna. Du säkerställer en god tillgång till attraktiva parker, lekplatser, stadsrum och naturområden i planeringen. Som landskapsarkitekt ska du också säkerställa mötesplatser för alla i det offentliga rummet, en mångfald av grönområden, platser för återhämtning, rekreation och lek. Du deltar i arbetet med detaljplaner där din roll är att bevaka den offentliga miljön och de riktlinjer som finns kring dessa samt ha en övergripande helhetssyn av den byggda livsmiljön. I arbetet ingår även att besvara remisser och muntliga föredragningar för politiker, medborgare m.fl. - Din profil Vi söker dig som är utbildad landskapsarkitekt och som gärna har flera års arbetslivserfarenhet inom yrket. Vi ser gärna att du har arbetat med stadsplanering inom kommunal verksamhet och har deltagit i arbete med större stadsbyggnads- eller infrastrukturprojekt. Vi ser gärna att du har erfarenhet att arbeta i detaljplanearbeten enligt PBL. Som person har du lätt för att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål. Du är kreativ och driver självständigt dina processer. Du är omtänksam, rak och tydlig i din kommunikation och agera lugnt och samlat under stressade förhållanden. Du har helhetssyn, ser sammanhang och löser problem. Förmåner För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner Facklig kontaktperson För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Arbetsgivare
Huddinge kommun
Hemsida: www.huddinge.se
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Planstrateg till Stadsbyggnadsförvaltningen

Arbetsgivare / Ort: Västerås kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-09-07
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Planarkitekt

Om jobbet
Västerås växer och vi ökar takten i planeringen av nya spännande stadsdelar och verksamhetsområden. Västerås stad genomför en satsning för att öka kapaciteten och kvaliteten i stadsplaneringen. Därför rekryterar vi nu flera strategiska tjänster inom förvaltningen. Om du vill jobba med processledning och utveckling av detaljplaneprocessen är du varmt välkommen att söka tjänsten som planstrateg hos oss. Samhällsbyggnad har aldrig varit roligare än det är i Västerås stad just nu. Vi är med där det händer och har en unik roll i utvecklingen av Västerås. Varmt välkommen med din ansökan. Planenheten ingår i Stadsbyggnadsförvaltningen och vi jobbar i första hand med detaljplanering men du kan också få jobba med fördjupade översiktsplaner och andra stadsutvecklingsprojekt. Vi jobbar gärna över gränserna och du får bra möjligheter till kompetensutveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi befinner oss i ett expansivt skede med flera roliga stadsutvecklingsprojekt och digitalisering av vår planprocess. Våra medarbetare beskriver enheten som öppen, inkluderande och medskapande. ARBETSUPPGIFTER Du kommer jobba med att leda och utveckla detaljplaneprocessen i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för en proaktiv, rättssäker och effektiv planeringsprocess med hög kvalitet. Du är processledare för projekt inom stadsplaneringen som planprogram, utredningar och stadsdelsanalyser. Fokus kommer vara på detaljplaneringen och utveckling av planarbetets tidiga skeden. Du jobbar på uppdrag av stadsbyggnadsdirektör och planchef. Dialog och samverkan med externa byggaktörer, intressenter i staden och politiken är en stor del av jobbet. Förutom de strategiska uppdraget behöver du aktivt kunna ta dig an komplexa projekt, detaljplanera och handleda juniora kollegor i detaljplanearbetet. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har flera års erfarenhet av fysisk planering och detaljplanearbete. Du som söker har mycket goda kunskaper i hur den kommunala samhällsbyggnadsprocessen ser ut. Du har en högskoleutbildning som planarkitekt, samhällsplanerare, landskapsarkitekt eller annan motsvarande utbildning. Om du har gått en ledarskapsutbildning och har erfarenhet av att handleda kollegor är det meriterande. För att trivas i rollen behöver du tycka om att jobba projektorienterat och vara van att strukturera och planera dina egna arbetsuppgifter. Goda kunskaper i gällande lagstiftning, hållbart stadsbyggande och gestaltning är ett krav för tjänsten. Tjänsten kräver B-körkort för att du självständigt ska kunna undersöka framtida planläggning. Varmt välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Välkommen till Västerås stad - Västmanlands största arbetsgivare. Vi är 11 000 kollegor som tillsammans får en hel stad att fungera. Vi vet att det är i våra möten vi kan göra skillnad, oavsett om det är i våra verksamheter eller digitalt. Därför är vår värdegrund Alltid bästa möjliga möte en viktig del i vårt uppdrag. För att få en stolt och välfungerande stad och nå vår vision om staden utan gränser vill vi också att våra medarbetare ska spegla mångfalden i samhället. Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här: https://www.vasteras.se/jobbochkarriär Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Arbetsgivare
Västerås kommun
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Senior IAM Developer / Stockholm

Arbetsgivare / Ort: Maderik Institute Of Management AB / Stockholm
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-08-31
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Meriterande
  • Infrastrukturarkitekt

Språk
Krav
  • Engelska
Meriterande
  • Svenska

Om jobbet

For our client in Stockholm we are looking for a consultant who will work as Senior IAM Developer.

Content and scope:

Our client is seeking full time consultant/s (1-2) that can step onboard in Q4, 2021. Ideally the assignment starts in October as the ordinary resource is going on Paternity leave early November.

Description

Azure AD:

- Web application integrations with AzureAD

- Custom application integrations with AzureAD (App integrations using AzureAD Graph API)

+ SAML and OAuth2/OIDC

+ Conditional access policies

+ MFA (SSPR)

+ Identity and Access Management in AAD

+ Worked with AAD tenant for at least one year (user management and anything related to this)

+ Hybrid Identity Environment - Password hash sync (AD <-> AAD integrations etc.)

+ AAD Application Proxy knowledge

+ B2B/B2C

On/Offboarding:

- Manage the HR on/offboarding processes which precedes the IT on/offboarding processes

+ Understanding and knowledge in LCM regards to identities within the IAM domain

+ Have a good understanding and experience of on/change/offboarding processes

Digital Identities:

- Administration in the IAM system and working with counterpart dependency systems

+ Experience of working within ISIM/SDI/Apache & LDAP/Postman/SQL

Microsoft 365 license provisioning:

- Admin and support

+ Knowledge around Microsoft license levels (F1/E1/E3/Kiosk etc.)

+ License provisioning

+ Experience of Exchange Online

Support the IAM AM team (offshore India):

- Incident handling

+ General knowledge in the IAM domain

+ Quick learner about processes

Configuration and coding in the IAM product(s):

- Refactoring, new development and maintaining IAM products

- Hand over instructions and knowledge sharing to stakeholders, e.g. to IT Service Desk

+ Java/Javascript knowledge

+ Powershell knowledge

Location: Solna/Stockholm once the Covid-19 restrictions are relieved.

Members of the IAM team can work remotely to some extent also after Covid-19, but is expected to be at the client’s office on a need basis.

The assignment is 100%.

Business travel is likely not required.

Result and expectations:

Once hand-over is completed the consultants are expected to be comfortable in their duties and rather quickly be able to deliver those tasks independently.

Knowledge transfer/sharing:

Proper hand-over will be delivered from existing team resources and is estimated to take 2-3 weeks.

Documentation:

Introduction and Hand-over plan

Current IAM set-up is documented

Back-log documentation is on good level

Other info:

Start date is flexible and can be agreed on individual basis.

Education/experience:

We are seeking a resource who has experience of IAM solution architecture and its components. You like to work agile and have an understanding of the agile mindset we have.

As a candidate for this assignment, you should have 3-5 years of technical education and at least 2 years of experience working in similar roles.

Your soft values include being calm and can handle stress when needed. You have coding experience of Powershell and Javascript/Java.

You have communication skills and a good hand in handling meetings and discussing requirements etc with stakeholders and business owners.

Profile

As a developer, you are a person who is passionate about solving technical challenges

Can easily understand and sort out complex issues

Can drive and develop solutions independently

Low prestige is one of the qualities that creates the conditions for success.

You need to be used to standing up for your solutions and be able to anchor your ideas within the team

You also need to have the ability to see the big picture

You need to understand and want to contribute knowledge and experience to our development teams

You have documentation skills and make sure to leave a clear trace what has been developed

Enjoy working in an agile team working environment (Scrum/SAFe), but also consulting the business regarding IAM matters or needs

Ability to question the value of what is being implemented

Must have/Mandatory Requirements:

As an IAM Developer just must have the following skills /experiences

o Very good skills in Javascript and/or Powershell

o Basic SQL and LDAP knowledge

o Azure AD Enterprise application knowledge

"Should have" Requirements:

As a IAM Developer, you are familiar with the following skills / experiences

- Design experience with Identity Lifecycle Management + Governance (LNG)

- Design experience with Privileged Access Management (PAM)

- Design experience with Access Management for internal users

- Design experience with Access Management for external users

- Technical writing

- Knowledge + preferably experience with federated IAM

- Knowledge and experience of AD and AD Azure

- Knowledge of PKI infrastructure and certificate management

Language skills:

English – fluent

Swedish – a useful qualification

The position may be filled prior to the closing date. Applicants are encouraged to apply as soon as possible for this vacancy.

Applicants need to have EU citizenship or a valid work permit for Sweden.

Questions about the position?

Serkan Kazan

Phone: +46 76 586 88 70

Mail: [email protected]

Send your application to: [email protected]

Arbetsgivare
Maderik Institute Of Management AB
Klarabergsviadukten 63
11164 Stockholm
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.