Ehrensvärdska gymnasiet - Karlskrona

Ehrensvärdska gymnasiets utbildningar vilar på en tydlig tvärvetenskaplig bas.Utbildningarna sker i målstyrda programteam som får stöd av specialister för att skapa en stimulerande och kreativ lärmiljö där elevernas utbildning är i centrum. Grundtanken är att skapa mindre enheter inom den stora skolan, där lärarlaget finns kring sina elever.

Vår skola har cirka 650 elever och ligger i vad vi kallar kvarteret läroverket i centrala Karlskrona. Vi har en behaglig och hjärtlig stämning mellan alla oss som arbetar och pluggar på skolan. Vi tror på att bygga goda och öppna relationer med tydliga rutiner som bas. Som elev ska du alltid veta vad som förväntas av dig och vad du kan förvänta dig av oss.


NIU - Nationell Idrottsutbildning
Vi samordnar alla skolors idrottselever på idrottsprofilen och de nationellt godkända idrottsutbildningarna i bordtennis, friidrott, fäktning, gymnastik och tennis.

Träningen bedrivs tre förmiddagar i veckan och kompletteras med ett teoripass på eftermiddagen. NIU-utbildningen går att kombinera med vilket som helst utav de nationella programmen vid Karlskronas kommunala gymnasier.


NYHET! Inriktning e-sport
Profilen passar dig som tävlar regelbundet och vill utveckla ditt datorspelande. Profilen erbjuds inom de flesta av våra program.


Elevernas utveckling och lärande står i centrum och verksamheten på skolan ska genomsyras av demokratiska spelregler, jämlikhet, jämställdhet och respekt för individens frihet och integritet. Vi respekterar alla människors lika värde. Vi välkomnar varje år elever med skiftande bakgrund - olika språk, skolor och kulturer. Mångfalden berikar vår verksamhet.

En öppen, rak och varm mentalitet är en självklar del i skolans anda. Ingen får utsättas för diskriminering, där en individ eller grupp missgynnas utifrån kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning. Alla tendenser till diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska aktivt motverkas.


Vill du flytta hit?
Vi har tillsammans med Karlskronahem utarbetat ett populärt boendekoncept som vi kan erbjuda dig. Vill du veta mer, kontakta vår aktivitetssamordnare på 0455-30 51 76.

Visa mer
Visa mindre