Ehrensvärdska gymnasiet - Karlskrona

Ehrensvärdska gymnasiet är en skola i centrala Karlskrona med cirka 650 elever och som kännetecknas av driv och gemenskap. Hos oss råder en hjärtlig stämning och nyfikenhet på livet och ny kunskap.

Vi tror på att bygga goda och öppna relationer med tydliga rutiner som bas. Vår grundsyn är att du som elev alltid ska veta vad som förväntas av dig och vad du kan förvänta dig av oss.

På Ehrensvärdska gymnasiet finns möjlighet att läsa de högskoleförberedande utbildningarna Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet, samt spetsutbildningen Leonardo i matematik. Vi har även yrkesprogrammen Barn- och fritid, Vård- och omsorg, samt Hantverk frisör. Ehrensvärdska gymnasiet samordnar och ansvarar dessutom för alla gymnasieskolors idrottselever på idrottsprofilen och de nationellt godkända idrottsutbildningarna (NIU) i bordtennis, friidrott, fäktning, gymnastik, ishockey, simning och tennis, samt från och med hösten 2020 även i konståkning.

På Ehrensvärdska gymnasiet står elevernas utveckling och lärande i fokus. Vår målsättning är att alla elever ska klara sin gymnasieexamen och utvecklas så långt det är möjligt mot kunskapskraven. Utifrån devisen att vi hela tiden ska försöka bli lite bättre har vi under senaste åren haft ett resultat långt över riksgenomsnittet vad gäller andelen elever som tar sin gymnasieexamen.

Vi betonar vikten av ordning och reda med tydliga förhållningsregler, vilket enligt oss är grunden för att skapa studiero och trygghet i skolan. Likaså ska verksamheten på skolan genomsyras av demokratiska spelregler, jämlikhet, jämställdhet och respekt för individens frihet och integritet. Våra ledord på Ehrensvärdska gymnasiet, som har utarbetats gemensamt av personal och elever, är ömsesidig respekt, hänsyn, öppenhet och trivsel.

Följ Ehrensvärdska på facebook.

Visa mer
Visa mindre