På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Fritidsledare
Spela filmen

Fritidsledare

Som fritidsledare har du människors fritid som ditt arbete. Det vanligaste är att fritidsledaren arbetar med ungdomar, men målgruppen kan också vara barn eller pensionärer. Tillsammans ordnar ni olika aktiviteter, allt från musik och sport till keramik eller dans. Fritidsledaren arbetar med att skapa gemenskap och trygghet i gruppen.

Fritidsledaren i en kommun har ofta en skola, fritidsgård eller kvartersgård som bas. Arbetet går ut på att erbjuda möjligheter till en aktiv fritid för barn och ungdomar. Initiativet till vad som ska hända kommer från besökarna, och fritidsledarens roll är att stödja och coacha deltagarna i genomförandet. Det kan innebära att ordna aktiviteter av olika slag, allt från sport och friluftsliv till musik och måleri.

Arbetet innebär mycket kontakt med människor och det är viktigt att vara lyhörd och intresserad av mänskliga relationer. För de unga man träffar är man en viktig kontakt med vuxenvärlden. Fritidsledaren fungerar som en vuxen förebild.

En del av arbetstiden går åt till att samarbeta med andra som också kommer i kontakt med ungdomarna och barnen. Det kan till exempel vara personalen i skolan, kommunens socialsekreterare och fältassistenter, kvarterspolisen och föräldrar. Fritidsledare kan arbeta förebyggande och vara en viktig del i arbetet mot mobbing och kränkande behandling.

I dag är det vanligt att fritidsgårdarna delar lokal med skolan. Fritidsledare kan i så fall också arbeta med mellanstadiebarn inom skolbarnsomsorgen. Då leder man aktiviteter för dem efter skoldagens slut och under loven.

Utbildning

Fritidsledare utbildas vid folkhögskolorna på många platser i landet. Utbildningen är på två år och har olika inriktning vid de olika skolorna. ExempeI på utbiIdningsinriktningar är:
- inriktning mot socialpedagogiskt arbete bland barn och ungdomar;
- inriktning mot socialpedagogiskt ledarskap;
- profiI fritidsgårdsarbete;
- IedarskapsprofiI;
- inriktning mot arbete på HVB-hem/boende;
- Community Work (handlar om att stärka sin förmåga & förtrogenhet att mobilisera människor till att förändra) & Action Learning (en teori om erfarenhetens centrala betydelse i människans handlande & lärande);
- inriktning mot internationella frågor;
- inriktning mot friluftsliv, friskvård och gIobaIa frågor.

För att bli antagen krävs "grundläggande behörighet till högskolestudier"; detta trots att själva utbildningen ligger på folkhögskolorna, men den ligger på Eftergymnasial nivå.

På vissa universitet och högskolor finns det möjligheter att tillgodoräkna sig delar av fritidsledarutbildningen för vidare studier i ämnena pedagogik och sociologi liksom vissa studieprogram. Varje universitet och högskola avgör själva i vilken mån fritidsledarutbildning kan tillgodoräknas som en del i kommande studier.

Var kan fritidsledare få jobb?
Fritidsledare kan arbeta inom olika arbetsmarknadsområden: inom LSS, på fritidsgårdar, i skolorna, inom kriminalvården och på behandlingshem.

Framtidsutsikter

Fritidsledarna möter en tuff arbetsmarknad med hård konkurrens om de lediga jobben. För de som är utbildade fritidspedagoger är situationen på arbetsmarknaden något ljusare.

Yrkesporträtt
Möt en fritidsledare som jobbar inom kommunen - jarfalla.se/jobba-hos-oss/medarbetare-berattar - Fredrik jobbar för Järfälla kommun.

Senaste Nytt
Krav på legitimation i fritidshem från 1 juli 2019. Källa: Skolverket.se

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.