Fritidsledare
Spela filmen

Fritidsledare

Som fritidsledare har du människors fritid som ditt arbete. Det vanligaste är att fritidsledaren arbetar med ungdomar, men målgruppen kan också vara barn eller pensionärer. Tillsammans ordnar ni olika aktiviteter, allt från musik och sport till keramik eller dans. Fritidsledaren arbetar med att skapa gemenskap och trygghet i gruppen.

Arbetet går ut på att erbjuda möjligheter till en aktiv fritid för barn och ungdomar. Initiativet till vad som ska hända kommer från besökarna, och fritidsledarens roll är att stödja och coacha deltagarna i genomförandet. Det kan innebära att ordna aktiviteter av olika slag, allt från sport och friluftsliv till musik och måleri.

En del av arbetstiden går åt till att samarbeta med andra som också kommer i kontakt med ungdomarna och barnen. Det kan till exempel vara personalen i skolan, kommunens socialsekreterare och fältassistenter, kvarterspolisen och föräldrar. Fritidsledare kan arbeta förebyggande och vara en viktig del i arbetet mot mobbing och kränkande behandling.

Utbildning

En bra grundutbildning finns på gymnasiets Barn- och fritidsprogrammet.

Fritidsledare utbildas vid folkhögskola, som finns på många platser i landet. Utbildningen är två år och har olika inriktning vid de olika skolorna:

 • inriktning mot socialpedagogiskt arbete bland barn och ungdomar
 • inriktning mot socialpedagogiskt ledarskap
 • profil fritidsgårdsarbete
 • ledarskapsprofil
 • inriktning mot arbete på HVB-hem/boende
 • Community Work, handlar om att stärka sin förmåga och förtrogenhet att mobilisera människor till att förändra och Action Learning, en teori om erfarenhetens centrala betydelse i människans handlande och lärande
 • inriktning mot internationella frågor
 • inriktning mot friluftsliv, friskvård och globala frågor
   

För att bli antagen krävs grundläggande behörighet till högskolestudier.

På vissa universitet och högskolor finns det möjligheter att tillgodoräkna sig delar av fritidsledarutbildningen för vidare studier i ämnena pedagogik och sociologi liksom vissa studieprogram. Varje universitet och högskola avgör själva i vilken mån fritidsledarutbildning kan tillgodoräknas som en del i kommande studier.

Framtidsutsikter

Fritidsledarna möter en tuff arbetsmarknad med hård konkurrens om de lediga jobben. För de som är utbildade fritidspedagoger är situationen på arbetsmarknaden något ljusare.

Personliga egenskaper

Arbetet innebär mycket kontakt med människor och det är viktigt att vara lyhörd och intresserad av mänskliga relationer. För de unga man träffar är man en viktig kontakt med vuxenvärlden. Fritidsledaren fungerar som en vuxen förebild.

Arbetsplats

Fritidsledaren i en kommun har ofta en skola, fritidsgård eller kvartersgård som bas. I dag är det vanligt att fritidsgårdarna delar lokal med skolan. Fritidsledare kan i så fall också arbeta med mellanstadiebarn inom skolbarnsomsorgen. Då leder man aktiviteter för dem efter skoldagens slut och under loven.

Fritidsledare kan även arbeta inom LSS.

Efter utbildning kan du få anställning på fritidshem, fritidsgårdar, ungdomsgårdar eller inom förskolan. Somliga andra med denna typ av utbildning arbetar som idrottsledare eller friluftsledare.

Länktips

 • framtid.se - Svenska ungdomar är bra på att samarbeta
 • kometprogrammet.se - verktyg för att minska bråk och konflikter i hem och skolan
 • kulturskoleradet.se
 • fub.se - en organisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv
Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.