På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Fritidsledare
Spela filmen

Fritidsledare

Som fritidsledare har du människors fritid som ditt arbete. Det vanligaste är att fritidsledaren arbetar med ungdomar, men målgruppen kan också vara barn eller pensionärer. Tillsammans ordnar ni olika aktiviteter, allt från musik och sport till keramik eller dans. Fritidsledaren arbetar med att skapa gemenskap och trygghet i gruppen.

Arbetet går ut på att erbjuda möjligheter till en aktiv fritid för barn och ungdomar. Initiativet till vad som ska hända kommer från besökarna, och fritidsledarens roll är att stödja och coacha deltagarna i genomförandet. Det kan innebära att ordna aktiviteter av olika slag, allt från sport och friluftsliv till musik och måleri.

En del av arbetstiden går åt till att samarbeta med andra som också kommer i kontakt med ungdomarna och barnen. Det kan till exempel vara personalen i skolan, kommunens socialsekreterare och fältassistenter, kvarterspolisen och föräldrar. Fritidsledare kan arbeta förebyggande och vara en viktig del i arbetet mot mobbing och kränkande behandling.

Utbildning

En bra grundutbildning finns på gymnasiets Barn- och fritidsprogrammet.

Fritidsledare utbildas vid folkhögskola, som finns på många platser i landet. Utbildningen är två år och har olika inriktning vid de olika skolorna:

 • inriktning mot socialpedagogiskt arbete bland barn och ungdomar
 • inriktning mot socialpedagogiskt ledarskap
 • profil fritidsgårdsarbete
 • ledarskapsprofil
 • inriktning mot arbete på HVB-hem/boende
 • Community Work, handlar om att stärka sin förmåga och förtrogenhet att mobilisera människor till att förändra och Action Learning, en teori om erfarenhetens centrala betydelse i människans handlande och lärande
 • inriktning mot internationella frågor
 • inriktning mot friluftsliv, friskvård och globala frågor
   

För att bli antagen krävs grundläggande behörighet till högskolestudier.

På vissa universitet och högskolor finns det möjligheter att tillgodoräkna sig delar av fritidsledarutbildningen för vidare studier i ämnena pedagogik och sociologi liksom vissa studieprogram. Varje universitet och högskola avgör själva i vilken mån fritidsledarutbildning kan tillgodoräknas som en del i kommande studier.

Framtidsutsikter

Fritidsledarna möter en tuff arbetsmarknad med hård konkurrens om de lediga jobben. För de som är utbildade fritidspedagoger är situationen på arbetsmarknaden något ljusare.

Personliga egenskaper

Arbetet innebär mycket kontakt med människor och det är viktigt att vara lyhörd och intresserad av mänskliga relationer. För de unga man träffar är man en viktig kontakt med vuxenvärlden. Fritidsledaren fungerar som en vuxen förebild.

Arbetsplats

Fritidsledaren i en kommun har ofta en skola, fritidsgård eller kvartersgård som bas. I dag är det vanligt att fritidsgårdarna delar lokal med skolan. Fritidsledare kan i så fall också arbeta med mellanstadiebarn inom skolbarnsomsorgen. Då leder man aktiviteter för dem efter skoldagens slut och under loven.

Fritidsledare kan även arbeta inom LSS.

Länktips

 • framtid.se - Svenska ungdomar är bra på att samarbeta
 • kometprogrammet.se - verktyg för att minska bråk och konflikter i hem och skolan
 • kulturskoleradet.se
 • fub.se - en organisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv
Visa mer
Visa mindre

12 Lediga jobb

Fritidsledare

Arbetsgivare / Ort: Enköpings kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 29 September (1 dag kvar)
Publicerad: 2020-09-14
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga? Vill du veta mer om oss som arbetsgivare? Titta in på vår jobbsida: https://jobb.enkoping.se Inom utbildningsförvaltningen erbjuder vi invånarna pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning av hög kvalitet. Som anställd inom verksamheten får du möjlighet att arbeta och utvecklas i en stimulerande miljö med livslångt lärande som målsättning. Om det är en inställning som passar dig, är du välkommen att söka! Lillkyrkaskolan finns i det natursköna Trögden ungefär 1,5 mil utanför Enköping. Vår geografiska placering ger goda förutsättningar att använda närmiljön till att lära i olika sammanhang. Vi ser det som självklart att delar av undervisningen är utomhus. På Lillkyrkaskolan har vi elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Vi har omkring 150 elever och vi är cirka 20 i personalen. Personalen är välutbildad och tar del av varandras kompetenser genom samarbete i lärarlag. Då skolan är en mindre skola har vi ett utvecklande kollegialt utbyte med gemensamma träffar varje vecka. Personalgruppens styrkor är att det finns en stor flexibilitet och ser positivt på förändringar som leder till högre måluppfyllelse. Vi strävar efter att alla elever, personal och vårdnadshavare ska känna en stor trygghet och trivsel hos oss och då skolan inte är så stor skapas en miljö där alla känner alla. ARBETSUPPGIFTER Pedagogiskt arbete i fritidshem och grundskola. Du kommer i ett nära samarbete med två utbildade lärare i fritidshem och tre ambitiösa fritidsledare bedriva pedagogiskt arbete under hela skoldagen. Förutom uppdraget i fritidshemmet ingår det även i arbetsuppgifterna att ge stöd till elever i deras skolarbete. Du undanröjer hinder för inlärning och bidrar till att skapa en skola som fungerar för alla. Du arbetar nära de andra pedagogerna och arbetsuppgifter som kan bli aktuella är närvarorapportering, rastvärd, matvärd, närvara vid förflyttningar och undervisning. KVALIFIKATIONER För att du ska vara den person som vi söker så krävs det att du har en positiv, flexibel och lösningsfokuserad grundsyn. Du är trygg i dig själv med god självinsikt, är en lagspelare, men har också förmåga att arbeta självständigt när uppdraget så kräver. Som person är du engagerad och har ett stort intresse i varje enskild elevs kunskapsutveckling och sociala utveckling. Du ska ha lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och se möjligheterna i förändringar. Du kan samarbeta genom att skapa goda relationer med andra, är lyhörd och har förmåga att sätta dig in i andras perspektiv. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Varmt välkommen med din ansökan! Rekrytering sker om inte tjänsten som fritidspedagog tillsätts. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan. Har du frågor om systemet eller hur du ska göra din ansökan, kontakta Visma Recruit på 0771-693 693. Personuppgiftsansvariga nämnder för rekryteringen är kommunstyrelsen och rekryterande nämnd. Din ansökan sparas i 2 år. Om du blir anställd sparas din ansökan i din personakt. Dina personuppgifter kan komma att överföras till ett eventuellt anställningsavtal. Rättslig grund för att ta in dina personuppgifter är intresseavvägning. Ansökningarna hanteras av en extern leverantör. Om du anställs får du mer information om vad som gäller för dina personuppgifter i din anställning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har kan du läsa mer på enkoping.se/personuppgifter. Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Arbetsgivare
Enköpings kommun
Ansökan
Ansök senast 29 September (1 dag kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Fritidsledare

Arbetsgivare / Ort: Haninge kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 30 September (2 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-14
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.  Beskrivning av verksamheten Kultur och fritidsförvaltningens framtidsbild kan sammanfattas som ”Vi berikar livet i Haninge” och vi arbetar för att rusta barn och unga för vuxenlivet. Haninge är en av fem kommuner i Sverige som medverkar i UNICEF:s pilotprojekt Barnrättskommun. Fritidsgårdsverksamhetens målbild betonar vikten av att som ung få vara den du är och bli den du vill vara! Våra unga i vår verksamhet bemöts av engagerade och kompetenta fritidsledare som verkar för delaktighet och trygghet i en tillgänglig och jämställd miljö. Vi jobbar med att utifrån ungas önskemål, initiativ och behov skapa nya och utvecklande aktiviteter. Delaktighet och inflytande är grundläggande värden för oss när våra barn och ungdomar är med och formar verksamheten med dig som fritidsledare som coach. Utifrån ungas livsstil, olikheter, aktuella trender och önskemål skapar vi en attraktiv mötesplats där unga i åldrarna 10-12 och 13-19 trivs och utvecklas.  Vendelsömalms fritidsgård är en verksamhet belägen i Vendelsö och ligger i nära anknytning till skolan. På gården arbetar fyra fritidsledare totalt och vi ingår i en enhet med ytterligare sju kollegor som arbetar på andra platser.  Ditt uppdrag Som fritidsledare hos oss arbetar du med att erbjuda behovsanpassade aktiviteter i öppen och strukturerad gruppverksamhet. Du leder och stimulerar våra besökare till att bli medskapare i sin egen fritid med målet att de ska pröva nytt och utveckla fler intressen. Arbetet innebär ansvar för att planera, dokumentera, genomföra och utvärdera aktiviteter och verksamhet. Du kommer samarbeta med såväl kollegor som andra samverkanspartners och samarrangera aktiviteter med både civilsamhälle samt näringsliv. I tjänsten ingår även att arbeta med att skapa trygga och inkluderande mötesplatser för unga samt givetvis ansvar för att sköta kontinuerliga rutiner i verksamheten som att hålla ordning i lokalerna, göra mellanmål, sköta köket, enklare städning och tvätt etc. Arbetsuppgifter som kan förekomma är också att leda projekt och hålla i arrangemang samt delta i arbetsgrupper. Vi strävar även efter att omvärldsbevaka och utveckla vår kompetens inom fritidsledarrollen genom att tex följa aktuell forskning och göra verksamhetsbesök i syfte att kunna rekrytera nya besökare. Dina kvalifikationer - Fritidsledarutbildning eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren anser ger likvärdig kompetens - Kunskap om att skapa meningsfulla aktiviteter i samverkan med barn och unga - Kunskap om att arbeta med och för delaktighet och inflytande för ungdomar - Förmåga att arbeta relationsbyggande och med förståelse och acceptans samtala och diskutera aktuella samhällsfrågor i mötet med barn och unga - Förmåga att skapa samverkan med både civilsamhälle samt näringsliv, som skola, föräldrar, föreningar, socialtjänst, polis etc. - Kunskap om olika socioekonomiska förutsättningar och hur de spelar en viktig roll i våra möjligheter att ta del av och våra val av aktivitet på fritiden - Kunskap om vad som bidrar till en inkluderande miljö och vad som bidrar till exkludering - Förstå och ha förmåga att se sociala beteenden och mönster på Internet, utifrån att sociala medier idag fungerar som en social mötesplats för ungdomar   Din kompetens Vi vill att du är självgående och verksamhetsfokuserad i det dagliga arbetet. Du drivs av att skapa verklig delaktighet och se barn och ungdomar utvecklas. Det är mycket viktigt för oss att du har en personlig mognad och vill vara och fungera som en god förebild. Du är en relationsbyggare och kan skapa tillit och förtroende utifrån ett coachande och strategiskt ledarskap. Då vi arbetar med många kontaktytor och samverkanspartners, som skola, socialtjänst, föräldrar, föreningar, polis etc är din samarbetsförmåga mycket viktig för oss. Vår behovsanpassade verksamhet ställer höga krav på såväl din flexibilitet som ditt ledarskap. Samhällets digitalisering och hur de unga hanterar den nya tekniken kommer påverka verksamheten och ställa krav på kompetens inom området.   Vi ser det som önskvärt att du har erfarenhet av arbete på fritidsgård samt kunskap om VBE och HBTQ-frågor, liksom kunskap om jämställdhet och normkritiskt förhållningssätt och arbete. Meriterande är även projektledarerfarenhet och vana av att prata inför grupper samt kunskap om metoder för arbete med utsatta och/eller utåtagerande barn och unga. Verksamheten bedrivs huvudsakligen under eftermiddags- och kvällstid samt helger. Vi erbjuder dig Hos oss får du ett utvecklande och flexibelt arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer.Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, friskvårdscheckar, samt möjlighet till semesterväxling. Välkommen med din ansökan! Intervjuer kommer ske löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Arbetsgivare
Haninge kommun
Ansökan
Ansök senast 30 September (2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Fritidsledare till Uppsala kommuns fritidsverksamheter

Arbetsgivare / Ort: Uppsala kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 30 September (2 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-16
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Fritidsledare

Om jobbet
Uppsala kommuns fritidsverksamhet Har du erfarenhet av arbete med unga? Vill du arbeta för att att alla barn och ungdomar ska känna sig trygga, bli bekräftade och ha en meningsfull fritid? Fritidsverksamheten inom Uppsala kommun söker nu vikarier som kan hoppa in med kort varsel. Vi ser fram emot din ansökan! Vi bedriver fritidsklubbar, tonårsverksamhet och evenemang inom fritidsverksamheten. Fritidsklubbarna är en öppen verksamhet för årkurs 4 till 6 med verksamhet dagligen mellan klockan 13.00-18.00 och heldagsomsorg vid lov och studiedagar. Tonårsverksamheten är kvälls och helgarbete med ungdomar mellan 13-18 år. Vi jobbar med uppdragen hälsa, kultur och lärande som genomsyras av likavillkor samt delaktighet. För att arbeta i våra verksamheter behöver du visa ett utdrag ur polisens belastningsregister som du kan beställa här (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/). Här kan du läsa mer om Uppsalas fritidsklubbar (https://fritidsklubbar.uppsala.se/) Ditt uppdrag Du kommer att hoppa in med kort varsel vid sjukdomar och förstärkning av arbetsgrupper. I arbetet ingår att tillsammans med barnen och ungdomarna göra roliga och meningsfulla aktiviteter i forma av rörelse, skapande och spel. Helt enkelt vara en trygg vuxen som kan läsa av situationen du befinner dig i. Din bakgrund Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med barn och unga inom till exempel öppenverksamhet, som idrottslärare eller föreningsledare. Vi ser gärna att du har fritidsledarutbildning, fritidspedagogutbildning eller hälsopedagogutbildning. Har du IT-kunskaper och språkkunskaper utöver svenska och engelska ses det som meriterande. Som person är du empatisk och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation samtidigt som du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Du är lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker. Vidare är du bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Dessutom har du en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Upplysningar Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Marie Isacsson, enhetschef, 018-727 54 34 Maud Uppvall, enhetschef, 018-727 66 02 Jaqline Claesson, enhetschef, 018-727 80 13 Facklig företrädare: Kommunal 018-727 24 40 Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Om vår organisation Välkommen till kulturförvaltningen. Här finns följande sju avdelningar: förvaltningsstaben, Bibliotek Uppsala, Fritid Uppsala, Reginateatern, Uppsala konstmuseum, Uppsala kulturskola och Offentlig konst. Förvaltningen ansvarar för den strategiska planeringen inom kulturområdet och den kommunala kultur- och fritidsverksamheten. Hos oss kan du även jobba med kulturmiljöfrågor, kulturstöd och bidrag till studieförbund och bygdegårdar. Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se) Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.
Arbetsgivare
Uppsala kommun
Ansökan
Ansök senast 30 September (2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Fritidsledare till Navestadsskolan

Arbetsgivare / Ort: Norrköpings kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 11 dagar - 3 månader
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 1 October (3 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-23
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Fritidsledare

Om jobbet
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA Det händer mycket i Norrköping. Allt fler företag väljer att etablera sig här och vi växer dagligen med nya invånare. Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid. VERKSAMHET Navestadsskolan i Norrköping är en 4-9 skola. På skolan studerar cirka 470 elever från många länder. Navestadsskolan har en lång tradition av undervisning i en mångkulturell miljö och av att förbereda eleverna för ett vuxenliv i en global värld. Navestadsskolan arbetar i årskursvisa arbetslag. På skolan finns resursteam och trygghetsteam som arbetar i nära dialog med arbetslagen för att skapa förutsättningar för samtliga elever att utvecklas kunskapsmässigt såväl som socialt. Skolan har en lång tradition av att erbjuda musikklasser där musik och körsång genomsyrar elevernas skoldagar. På Navestadsskolan finns även Norrköpings Hörselspår tillsammans med Silverdansens förskola och skola. Det är en verksamhet där Norrköpings kommun och Landstinget i Östergötland samverkar. På skolorna finns klasser med både hörande elever och elever med hörselnedsättning eller hörselimplantat (CI). ARBETSBESKRIVNING Som fritidsledare på Navestadsskolan arbetar du bland annat med morgon- och rastverksamhet. Du ingår i skolans trygghetsteam där ni tillsammans arbetar med att stötta eleverna under hela deras skoldag. DIN PROFIL Du är utbildad fritidsledare och känner dig trygg i din arbetsroll. Du är engagerad i ditt arbete och har alltid eleven i fokus, du vill vara med och skapa en optimal skolmiljö där elever ges stimulans till inlärning och utveckling. Du har lätt för att samarbeta och ser värdet i att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Vidare har du god självinsikt och förmåga att vara flexibel samtidigt som du kan planera, organisera och prioritera. Du är initiativtagande och startar gärna aktiviteter som du genomför med driv och målfokus. MER INFORMATION OCH ANSÖKAN Tjänsten är ett vikariat på heltid med start den 8 oktober fram till den 22 december 2020. Vill du veta mer om tjänsten kontakta rektor Mathias Berg på telefon 011-15 32 34 eller [email protected] Vi vill ha din ansökan senast den 30 september.  Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Arbetsgivare
Norrköpings kommun
Hemsida: http://www.norrkoping.se
Ansökan
Ansök senast 1 October (3 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Fritidsledare Älvdalens kommun

Arbetsgivare / Ort: Älvdalens kommun
Omfattning / Varaktighet: Deltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 2 October (4 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-17
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Fritidsledare

Om jobbet
Beskrivning I Älvdalens kommun har vi tre öppna mötesplatser på kvällstid för våra ungdomar. Det finns fritidsgård i Älvdalen, Särna och Idre. Vi söker nu en tjänst på 50% som ska arbeta tillsammans med övrig personal på fritidsgården i Särna som ligger i anslutning till Buskoviusskolan.  Du kommer jobba tillsammans med andra kollegor i kommunen där ni tillsammans kan utveckla attraktiva mötesplatser.  Det är en aktiv mötesplats där många ungdomar i olika åldrar har sin fritid vilket ger ett omväxlande arbetet.  Arbetsuppgifter Dina arbetsuppgifter är att planera och se till att verksamheten fungerar för de ungdomar som besöker fritidsgården på kvällstid samt att även kunna medverka viss tid på dagtid vid behov och utifrån planering med övrig skolpersonal. Planeringen sker i samverkan med ungdomarna och personal på skola. Vi vill att våra ungdomar har en aktiv fritid och därför ställer vi krav på verksamheten som ska ha en bredd som gör att alla ungdomar känner sig välkommen och där ni skapar en trygg miljö tillsammans.  Kvalifikationer Du ska ha erfarenhet av arbete med barn och unga och bör ha utbildning inom området. Du ska vara väl insatt i demokratiska arbetsformer gällande barn och unga och ha god kännedom om barnens rättigheter såsom barnkonventionen i ditt dagliga arbete. Du ska vara en en tydlig och trygg ledare som kan kommunicera med ungdomar på ett positivt sätt.  Villkor Dina arbetstiderna ligger på kvällstid när fritidsgården är öppen för ungdomarna samt att vid behov även kunna stötta skolan på dagtiv vid vissa tillfällen. Vi ser helst att du har B-körkort för ditt uppdrag eftersom aktiviteterna kan ske på olika ställen i tätorten och då det kan krävas resor.  Om Älvdalens kommun Älvdalens kommun är till ytan en av Sveriges största kommuner med ca 7000 invånare och 550 medarbetare. Älvdalens kommun har en fantastisk natur som uppmuntrar till friluftsliv, sport, jakt och fiske, eller vad sägs om 85 slalompister, närmare 200 mil skoterleder, över 30 mil skidspår och oändliga vandringsleder och fiskevatten. Vi har ett gott kulturutbud och rikt musikliv.  Som arbetsgivare tror vi på en bra balans mellan arbete och privatliv och att du ska känna dig trygg och säker i ditt arbete. Vi arbetar utifrån vår värdegrund - Kärlek, Trygghet, Respekt och Överraskande, och har arbetsmiljöarbete och friskvård i fokus. Älvdalens kommun ligger tekniskt i framkant vilket underlättar till flexibilitet såväl i arbete som privat.  
Arbetsgivare
Älvdalens kommun
Ansökan
Ansök senast 2 October (4 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Fritidsledare Älvdalens kommun

Arbetsgivare / Ort: Älvdalens kommun
Omfattning / Varaktighet: Deltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 2 October (4 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-17
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Fritidsledare

Om jobbet
Beskrivning I Älvdalens kommun har vi tre öppna mötesplatser på kvällstid för våra ungdomar. Det finns fritidsgård i Älvdalen, Särna och Idre. Vi söker nu en tjänst på 40% som ska arbeta tillsammans med övrig personal på kvällstid på vår fritidsgård som ligger i nära anslutning till Älvdalsskolan i centrum av Älvdalen.  Du kommer jobba tillsammans med andra kollegor där ni tillsammans kan utveckla attraktiva mötesplatser i kommunen.  Det är en aktiv mötesplats där många ungdomar i olika åldrar har sin fritid vilket ger ett omväxlande arbetet.    Arbetsuppgifter Dina arbetsuppgifter är att planera och se till att verksamheten fungerar för de ungdomar som besöker fritidsgården på kvällstid. Planeringen sker i samverkan med ungdomarna och övrig personal. Vi vill att våra ungdomar har en aktiv fritid och därför ställer vi krav på verksamheten som ska ha en bredd som gör att alla ungdomar känner sig välkommen och där ni skapar en trygg miljö tillsammans.    Kvalifikationer Du ska ha erfarenhet av arbete med barn och unga och bör ha utbildning inom området. Du ska vara väl insatt i demokratiska arbetsformer gällande barn och unga och ha god kännedom om barnens rättigheter såsom barnkonventionen i ditt dagliga arbete. Du ska vara en en tydlig och trygg ledare som kan kommunicera med ungdomar på ett positivt sätt.  Villkor Dina arbetstiderna ligger på kvällstid när fritidsgården är öppen för ungdomarna. Vi ser helst att du har B-körkort för ditt uppdrag eftersom aktiviteterna kan ske på olika ställen i tätorten och då det kan krävas resor.  Om Älvdalens kommun Älvdalens kommun är till ytan en av Sveriges största kommuner med ca 7000 invånare och 550 medarbetare. Älvdalens kommun har en fantastisk natur som uppmuntrar till friluftsliv, sport, jakt och fiske, eller vad sägs om 85 slalompister, närmare 200 mil skoterleder, över 30 mil skidspår och oändliga vandringsleder och fiskevatten. Vi har ett gott kulturutbud och rikt musikliv.  Som arbetsgivare tror vi på en bra balans mellan arbete och privatliv och att du ska känna dig trygg och säker i ditt arbete. Vi arbetar utifrån vår värdegrund - Kärlek, Trygghet, Respekt och Överraskande, och har arbetsmiljöarbete och friskvård i fokus. Älvdalens kommun ligger tekniskt i framkant vilket underlättar till flexibilitet såväl i arbete som privat.  
Arbetsgivare
Älvdalens kommun
Ansökan
Ansök senast 2 October (4 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Fritidsledare

Arbetsgivare / Ort: Stockholms kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 6 October (8 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-22
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Fritidsledare

Om jobbet
Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning är beläget i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och med tillgång till flera strandbad. Våra 1 600 medarbetare är vår viktigaste resurs och vi söker dig som vill vara med och bidra till att våra verksamheter håller en hög kvalitet med våra invånare i fokus. Vi är varandras arbetsmiljö och vi strävar efter ett klimat som präglas av mod, respekt, tydlighet och hjälpsamhet. För att nå dit krävs ett nära ledarskap som kännetecknas av personlig mognad och tydlighet samt att du som medarbetare bidrar med ett aktivt medarbetarskap. Enheten för förebygg och behandling Enheten för förebygg och behandling vänder sig till barn och ungdomar 0-17 år samt deras föräldrar som bor i Hässelby-Vällingby stadsdel, för att erbjuda förebyggande insatser och tidigt lättillgängligt stöd, fritidsverksamhet och familjebehandling. Stödet ges inom ramen för socialtjänstens stöd- och serviceuppdrag samt på uppdrag av socialtjänstens myndighetsdelar. Ungdomar mellan 12-22 år boende i Hässelby-Vällingby samt Bromma erbjuds stöd av kuratorer på Västerorts ungdomsmottagning. Ett av enhetens verksamhetsområden omfattar även fritidsgårdar och parklekar i Hässelby-Vällingby. Verksamheten vänder sig i första hand till barn och ungdomar mellan 10-17 år. Fritiden består idag av 16 medarbetare samt 2 samordnare och en biträdande chef. Fritidsledarna arbetar tillsammans på tre fritidsgårdar och fyra parklekar. Inom fritiden pågår utvecklingsarbete inom våldsprevention i syfte att barn och unga ska ha trygga fritidsarenor. Vi söker nu en engagerad och utveklingsorienterad fritidsledare till våra fritidsverksamheter. Arbetsbeskrivning Vår ambition att alla som besöker våra fritidsarenor ska känna sig välkomna och delaktiga och trygga. Som fritidsledare arbetar du med att erbjuda unga en attraktiv fritidsverksamhet. Du ska tillsammans med unga och övriga medarbetare planera och genomföra aktiviteter. Hos oss har alla barn och unga en viktig roll i verksamhetens utveckling! Då stor del av verksamheten förekommer under kvällar och helger så är det viktigt att du kan arbeta på obekväma arbetstider. Kvalifikationer Vi söker dig som är utbildad fritidsledare, socialpedagog, fritidspedagog eller har motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har flera års erfarenhet av fritidsledaryrket. Då vi har ett omfattande arbete med att skapa jämställda och tillgängliga fritidsarenor behöver du ha kunskaper i jämställdhet-, genus-, normkritik och HBTQ-frågor. Vi tror att du är en person som känner stort engagemang och glädje i att få arbeta tillsammans med ungdomar. Du är trygg i dig själv och uppvisar en hög grad av personlig mognad och självkännedom. Innan anställning blir aktuell kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Urval och intervjuer sker löpande. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje personskompetens och därmed motverka diskriminering.   Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Arbetsgivare
Stockholms kommun
Ansökan
Ansök senast 6 October (8 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Aktivitetsledare till Råby Mötesplats

Arbetsgivare / Ort: Västerås kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 7 October (9 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-23
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Fritidsledare

Om jobbet
Vill du få en unik möjlighet att arbeta i och med olika verksamheter? Nu söker vi en ny kollega till Råby Mötesplats. Här får du möjlighet att stärka våra seniorers sociala samhörighet och stimulera till ett aktivt och meningsfullt liv. Mötesplatsen erbjuder ett brett utbud av aktiviteter och vi utvecklas hela tiden efter besökarnas önskemål och engagemang. Till vår hjälp har vi föreningar, organisationer och frivilliga eldsjälar. Vi arbetar mycket med fysisk och intellektuell aktivitet samt med aktiviteter som stärker självkänslan samt bevarar och förbättrar funktioner. Vi arbetar utifrån hälsans 4 hörnstenar: social gemenskap, fysisk aktivitet, bra matvanor och meningsfulla uppgifter. Tjänsten innebär också att arbeta vissa helger som fritidsledare med ungdomar 13-17år. Bägge verksamheterna ligger i Råby Centrum där det också finns bibliotek, Råbyklubben, Idrottshall och vi arbetar alla i samverkan med varandra och du möter dagligen människor i olika åldrar. Enheten ingår i Kultur Idrott och Fritidsförvaltningen. Läs gärna mer om oss här: www.vasteras.se/kulturidrottochfritidsforvaltningen ARBETSUPPGIFTER Under större delen av din tjänst kommer du att arbeta på Mötesplatsen. Här ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera de aktiviteter Råby mötesplats erbjuder. Du ska trivas i en samverkande roll där du har mycket kontakt med lokala föreningar samt kommunala och privata verksamheter. Du ingår även i ett nätverk med våra andra mötesplatser som finns runt om i staden. I tjänsten ingår också att leda vissa gruppaktiviteter t.ex. fysisk aktivitet. Var tredje helg så arbetar du som fritidsledare. Du har i ditt ledarskap ett tydligt fokus på ungdomar där du har förmågan att leda, driva, motivera och skapa förståelse. Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och har förmågan att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Vi vill att du har förståelse för att människor tar till sig kunskap på olika sätt. Tjänstgöring under kvällar och helger förekommer. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har en gymnasial utbildning. Meriterande är också eftergymnasial utbildning som t.ex. fritidsledare, beteendevetare eller annan utbildning som är relevant för tjänsten. Vi vill att du har erfarenhet av att arbeta med människor och att du sedan tidigare har erfarenhet av samordning och samverkan med andra verksamheter eller organisationer. För den här tjänsten är det viktigt med en god kommunikation och servicekänsla. Du trivs i en roll där du får bygga relationer och där du får använda dig av din kreativa sida. Tjänsten kommer att innebära mycket självständigt arbete, vi vill därför att du är bra på att strukturera och driva ditt arbete. Varmt välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Välkommen till Västerås stad - Västmanlands största arbetsgivare. Vi är 11 000 kollegor som tillsammans får en hel stad att fungera. Vi vet att det är i våra möten vi kan göra skillnad, oavsett om det är i våra verksamheter eller digitalt. Därför är vår värdegrund Alltid bästa möjliga möte en viktig del i vårt uppdrag. För att få en stolt och välfungerande stad och nå vår vision om staden utan gränser vill vi också att våra medarbetare ska spegla mångfalden i samhället. Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här: https://www.vasteras.se/jobbochkarriär Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Arbetsgivare
Västerås kommun
Ansökan
Ansök senast 7 October (9 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Receptionist till OneMed

Arbetsgivare / Ort: Academic Work Sweden AB
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 10 October (12 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-10
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Fritidsledare

Om jobbet
Värdesätter du det första intrycket? Välkommen! Att vara en organisations första intryck, kontakt & ansikte utåt är en roll för dig som verkligen vet vad det innebär och hur viktigt det är! Det finns nu en möjlighet för dig som instämmer på meningen ovan att representera OneMed - Europas ledande partner till hälso- och sjukvården. Välkommen till en organisation där du inte bara är den viktiga representanten utan även den som bidrar till att kontoret fungerar som helhet. Du blir helt enkelt en viktig spelare i denna roll! OM TJÄNSTEN OneMed tillsammans med Academic Work söker nu efter en receptionist till deras kontor i centrala Malmö, Västra Hamnen med start i början av november. Med närvaro i tolv länder, drygt 800 medarbetare och en omsättning på cirka 4 miljarder kronor är OneMed en samarbetspartner som möjliggör bättre liv för patienter, underlättar vardagen för sjukvårdens medarbetare och bidrar till lägre vårdkostnader. Stämningen på kontoret är öppen, vänlig och välkomnande, lokalerna moderna, ljusa och trivsamma. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. ARBETSUPPGIFTER Som receptionist kommer du att vara den första kontakt som besökare har med OneMed. Du ansvarar för att ta emot besökare och besvara inkommande samtal men även för att det löpande underhållet av att kontoret fungerar. Du blir alltså även kontaktperson för externa leverantörer som exempelvis städfirma, växtleasing, kontorsartiklar och annan kontorsutrustning. Du kommer till exempel att ansvara för att: * Beställa kontorsmaterial. * Vara behjälplig vid hotell- och lunchbokningar. * Sammanställa information om möten och besökare på kontoret i veckoschema. * Vara behjälplig vid behov med avlastning på andra avdelningar som IT/inköp. Det här är ett långsiktigt uppdrag och om du visar framfötterna finns goda möjligheter för dig att ta dig ann ytterligare arbetsuppgifter och ansvarsområden. För att leverera i rollen är det viktigt att du tar egna initiativ och bidrar med förslag och idéer där du ser förbättringspotential. VI SÖKER DIG SOM Vi söker dig har ett gediget intresse men även förståelse för att ta sig an en roll som receptionist i ett internationellt bolag. För detta uppdrag krävs att du har: * Erfarenhet av service- och administrativt arbete, gärna som receptionist eller kontorsassistent från det senaste året. * Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska, då kontakt med kunder sker på dessa språk. * Har goda kunskaper i Officepaketet, främst Excel. Vi kommer lägga stor vikt vid personlighet i denna rekrytering, därav förväntar vi oss att du i din ansökan skickar med en personlig motivering för denna tjänst. Som person är du: * Flexibel * Serviceminded * Kommunikativ * Initiativtagande Övrig information * Start: Början av november * Omfattning: Heltid * Placering: Malmö * Rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och OneMeds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten hanteras av Academic Work. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen. INFORMATION OM FÖRETAGET Här kan du läsa mer om OneMeds värderingar. Nyfiken på att höra några medarbetare berätta om hur det är att arbeta på OneMed? Klicka då Här.
Arbetsgivare
Academic Work Sweden AB
Hemsida: http://www.academicwork.se
Ansökan
Ansök senast 10 October (12 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Ung i Staffanstorp rekryterar Fritidsledare

Arbetsgivare / Ort: Staffanstorps kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 11 October (13 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-22
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Fritidsledare

Om jobbet
I Staffanstorp finns många kreativa tankar och idéer om hur vi vill utveckla vår kommun i framtiden – och viljan och förmågan att förverkliga detta! Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med ca 25 000 invånare, ett utmärkt näringslivsklimat och attraktiva boendemiljöer. Våra ca 1000 anställda arbetar för att skapa en högkvalitativ service, trygghet och livskvalitet för våra invånare. I Staffanstorps kommun tänker vi utanför ramarna och långsiktigt. Kultur- och fritid i Staffanstorps kommun ingår i kommunstyrelseförvaltningen. Beredningen för kultur-, fritids-, och demokratifrågor lyder direkt under kommunstyrelseförvaltningen och ansvarar för att frågor kring bibliotek, allmänkultur, konsthall, badanläggning, musikskola, idrotts- och fritidsverksamhet samt demokratifrågor läggs fram till beslut för kommunstyrelsen. Vi har som målsättning att erbjuda alla kommuninvånare ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud, utifrån de behov och önskemål som finns hos våra medborgare. ARBETSUPPGIFTER Arbetet som fritidsledare inom Ung i Staffanstorp bedrivs i enlighet med verksamhetsuppdraget för den öppna fritidsverksamheten i Staffanstorp. Din roll innebär att du ingår som en del i arbetsgruppens dagliga arbete. Det dagliga arbetet innebär i första hand att möta målgruppen, alla unga i åldern 10-17 år. Din uppgift är att bedriva arbetet, tillsammans med ungdomarna, och sträva efter så hög delaktighet och så stort inflytande för de unga som möjligt. Detta gör du bland annat genom att: • Arbeta för att främja ungas intressen och drivkrafter för att därigenom skapa forum för informellt lärande. • Stödja ungas egen organisering genom coachning och rådgivning. • Samverka med övriga delar av kommunen samt civilsamhället. Kvälls- och helgtjänstgöring ingår i arbetet. Ung i Staffanstorp är också i behov av timanställda som kan arbeta vid behov, både schemalagt och med kort varsel, främst vardagskvällar och helger. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som: • Har eftergymnasial utbildning till Fritidsledare alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig. • Har erfarenhet av arbete med unga motsvarande minst 1 år. • Det är meriterande om du har körkort med B-behörighet. Du kan sätta definierbara mål, planera aktiviteter och projekt och tar möjliga förändringar i beaktande. Du utnyttjar tiden effektivt genom att identifiera och organisera resurser som behövs för att utföra uppgifter. Du kan skriva klart, tydligt och korrekt och om så krävs också övertygande på ett engagerande och uttrycksfullt sätt. Du undviker onödigt användande av jargong och komplicerat språk men formulerar dig ändå välstrukturerat och logiskt. Du kan strukturera information för att tillgodose behoven och förståelsen hos den tilltänkta mottagaren. Vi tycker det är viktigt att skapa goda relationer till unga och personal genom att bygga nätverk inom och utanför den egna organisationen. Du har ett positivt, lösningsfokuserat förhållningssätt gentemot andra men klarar också av att hantera konflikter. Som person har du förmågan att arbeta med människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag. Du är en lagspelare men har också förmågan att arbeta självständigt när uppdraget så kräver. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. ÖVRIGT En löpande urvalsprocess kan komma att användas och vi kan komma att anställa innan ansökningstiden löpt ut. Så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vill du veta mer om vår kommun så gå in på www.staffanstorp.se. Du som bor och jobbar i Staffanstorps kommun, vill du bli deltidsbrandman? Ring 046-25 11 90 och prata med oss, eller hör av dig till räddningstjänstens mailadress: rtj @ staffanstorp.se. Staffanstorps kommun tillämpar rökfri arbetstid. Inför rekryteringsarbetet har Staffanstorps kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Arbetsgivare
Staffanstorps kommun
Ansökan
Ansök senast 11 October (13 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Timledare på fritidsgårdar

Arbetsgivare / Ort: Skellefteå kommun
Omfattning / Varaktighet: Deltid / 3 - 6 månader
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 11 October (13 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-24
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Vi söker nu ett antal timledare till fritidsgårdarna Solsidan på Anderstorp och Grottan i Ursviken. Fritidsgårdarna är mötesplatser där unga människor på sin fritid ges möjlighet att utvecklas i samspel med vuxna. Målet är att bedriva en öppen verksamhet i drogfri miljö som utgår från ett hälsofrämjande perspektiv, där arbetet inriktas på att stärka och utveckla ungdomars frisk- och skyddsfaktorer. Verksamheten riktar sig i huvudsak till målgruppen högstadieelever. ARBETSUPPGIFTER Anställningen innebär att tillsammans med övriga på fritidsgården skapa en bra verksamhet för de ungdomar som besöker fritidsgården. I anställningen ingår arbete i direkt verksamhet med ungdomar enligt schema 2-3 kvällar per vecka. Du ska även delta i kompetensutveckling/utbildningar som erbjuds inom ramen för verksamheten. KVALIFIKATIONER Vi ser gärna att du har vana att arbeta med ungdomar och har kunskap och kännedom om ungdomsmiljöer. Du har lätt för att ta kontakt med människor och att skapa relationer. Du tar egna initiativ, är flexibel och har lätt för att samarbeta med andra. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Mångsidighet och specialintressen kan vara en merit. ÖVRIGT Kultur- och fritidskontoret är en aktiv del i samhällsbyggandet och ska verka för att erbjuda alla kommuninvånare möjligheter till en rik och aktiv fritid, en god allmänkulturell verksamhet, ett tillgängligt bibliotek och därutöver ett berikande samarbete med våra lokala föreningar. Vi vill säkerställa ett rikt utbud av fritids- och kulturaktiviteter för att skapa ett framåtsyftande och attraktivt Skellefteå. Genom verksamhet i egen regi och i nära samverkan med andra skapar vi förutsättningar för en berikande och hälsofrämjande fritid som bidrar till en attraktiv och stimulerande livsmiljö där hela människan kan växa och må bra. Genom vårt förhållningssätt stärker vi jämställdhet och integration, inbjuder till aktivitet och förmedlar en positiv bild av Skellefteå. Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/ Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.
Arbetsgivare
Skellefteå kommun
Ansökan
Ansök senast 11 October (13 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Rotundaskolan söker timvikarier

Arbetsgivare / Ort: Pysslingen Förskolor och Skolor AB
Omfattning / Varaktighet: Deltid / 3 - 6 månader
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 6 November (1 månad 9 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-09
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Fritidsledare

Om jobbet
Med 30 års erfarenhet av lärande står Pysslingen Skolor för både tradition och nytänkande. Totalt är vi 55 för- och grundskolor från Kalix i norr till Lund i söder med en mångfald i pedagogik och profiler men med gemensamt fokus på hög kvalitet. Varje skola är unik som skola och som arbetsplats, vilket ger våra medarbetare stor möjlighet att påverka sin vardag och bidra till skolans utveckling. Med drygt 1 300 medarbetare är vi en av Sveriges största arbetsgivare inom utbildningssektorn. Detta söker vi: Vi söker timvikarier till grundskolan (F-9) och fritids. Vi söker dig som är intresserad av arbete inom skola och ser gärna att du har erfarenhet av arbete med barn och unga.  Vi erbjuder: Vi erbjuder timvikariat i skolan och på fritids. Om verksamheten: Rotundaskolan är en skola med ca 400 elever från förskoleklass till och med åk 9. På Rotundaskolan känner eleverna att de når så långt som det är möjligt i sitt lärande, att det är nära mellan elever och vuxna och att vi har höga förväntningar och stor tilltro till varandra. Som medarbetare hos oss har du stor möjlighet att påverka och vara en del i en helhet. Låter detta intressant? Du söker tjänsten genom att klicka på knappen ansök nedan. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna din ansökan till oss så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 2020-11-06. Tjänsten är en visstidsanställning med timlön. Läs mer och ansök på www.pysslingen.se. Kontaktperson: Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Karin Bolin, [email protected], 021-156086 eller biträdande rektor Ann Eriksson, [email protected], 021-156073.  Välkommen med din ansökan Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Pysslingen Skolor är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan; förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.  
Arbetsgivare
Pysslingen Förskolor och Skolor AB
Hemsida: http://www.pysslingen.se/
Ansökan
Ansök senast 6 November (1 månad 9 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.