Lärare i fritidshem

Lärare i fritidshem

Som lärare i fritidshem jobbar du med barn i olika åldrar, från sexåringar som möter skolans värld för första gången till tolvåringar på väg in i högstadieåldern. Fritidshemmet har en viktig roll för elevers sociala utveckling och lärande.

Fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt genom att erbjuda aktiviteter som på olika sätt knyter an till och förstärker arbetet med läroplanens mål. Skapande arbete och lek är väsentliga delar av verksamheten.

Fritidshemmet ger barn möjligheter att lära på andra sätt än i skolan och att tillämpa kunskaper i praktiken. Att läsa, skriva och räkna ingår i många aktiviteter, till exempel när ni spelar sällskapsspel, när mängden varm choklad ska beräknas inför en utflykt eller vid förberedelser inför olika uppträdanden.

Ett krav för att arbeta i skola eller förskola i Sverige är ett att du inte har någon anmärkning i belastningsregister. För att få börja arbeta i förskola eller skola behöver du visa upp ett utdrag. 

Utbildning

Utbildning till lärare i fritidshem finns på Lärarhögskolorna. Du läser ett treårigt program på heltid för att få ut examen som lärare i fritidshem. På gymnasiet rekommenderas utbildning på Barn- och fritidsprogrammet.

Framtidsutsikter

Det ökande rekryteringsbehovet styrs till stor del av ökande pensionsavgångar och ökad efterfrågan på fritidsverksamhet. Sedan den 1 juli 2019 gäller även krav på lärarlegitimation med behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisningen i fritidshemmet, vilket ökar behovet av utbildade fritidshemslärare.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

833 Lediga jobb

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.