På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Barnskötare

Barnskötare

Din uppgift som barnskötare är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar. Oftast arbetar du på en kommunal eller privat förskola, men det kan också vara på ett föräldrakooperativ där barnens föräldrar deltar i drift och verksamhet.

Som barnskötare kan man också arbeta i sitt eget hem. Då kallas verksamheten familjedaghem och personalen kallas dagbarnvårdare. Ofta samarbetar de med andra dagbarnvårdare i sitt bostadsområde.

Tillsammans med en förskollärare har du ansvar för upp till tjugo barn på en avdelning. Barnen kan vara i barnomsorgen från det att de är ungefär ett år gamla tills de börjar skolan.

Grunden för det som händer på förskolan är läroplanen för förskolan. Det är förskolläraren som har det pedagogiska ansvaret, men i det dagliga arbetet hjälps man åt. På många förskolor är barn och personal utomhus en stor del av dagen. Att utforska naturen och lekparken är viktigt för barnens fysiska utveckling.

Att hålla kontakten med föräldrarna är en viktig del av arbetet. Många föräldrar vill ha information om hur deras barn trivs på förskolan och fungerar i grupp med andra barn.

Det finns ett antal olika inriktningar inom barnomsorgen i Sverige. Några av de vanligaste är Montessori, Reggio Emilia och "Ur och Skur".

Utbildning

3-årig gymnasial utbildning, Barn- och fritidsprogrammet, kan vara en lämplig utbildning om man vill inrikta sig mot arbete inom barnsomsorgen. Se gymnasieguiden.se

Inom Komvux kan motsvarande utbildning för vuxna finnas och också kan eventuellt även eftergymnasial (påbyggnads-) utbildning för barnskötare finnas: för personer som har relevant yrkeserfarenhet.

Framtidsutsikter

Barnskötarnas arbetsmarknad är tuff och konkurrensen om de lediga jobben kommer att bli mycket hård i hela landet under det kommande året. Arbetslösheten inom yrket är högre än genomsnittet för samtliga yrken. Även på 5 till 10 års sikt bedöms det vara hård konkurrens om de lediga jobben och möjligheterna till arbete blir mindre goda.

Visste du att...?
De så kallade "baby-luckorna" där man kan lämna in en "oönskad bebis" har funnits i Tyskland sedan kring år 2000 och det är ca 500 spädbarn som har lämnats in under ca 17 år i de ca 100 tyska baby-luckorna. I Danmark hittas ca ett spädbarn per år lämnad "på gatan".

Övrigt

Det här yrket är i Sverige mycket kvinnodominerat: ca 89 % av yrkesverksamma är kvinnor (uppgift från SCB från mars 2017).

Reviderad läroplan från sommaren 2019
Från sommeren 2019 får en svensk förskola en reviderad läroplan. För mer info se skolverket.se/reviderad-läroplan-för-förskolan.

Lilla ordboken
"Öppen förskola" - en mötesplats där föräldrar och barnen kan lära känna andra barn och vuxna, trivas och ha roligt tillsammans. Den drivs i kommunal regí, är avgiftsfri och ingen inskrivning eller förhandsanmälan brukar krävas.

Obligatorisk förskoleklass
Förskoleklassen är i Sverige från och med höstterminen 2018 obligatorisk (enligt Riksdagens beslut).
Källa: regeringen.se/rattsdokument.

Länktips

  • skillsworld.se/barn-och-fritid - se en 3 min film om utbildning på Barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet
  • jobbafrisk.se - webbplatsen Jobba Frisk vill vi öka kunskapen om risken för astma & eksem i arbetslivet & hur man kan förebygga problem
  • fub.se - FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar & vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv
  • youtube.com/watch - en ca 2 min lång film från Kommunal om yrket Barnskötare.

9 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.