På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Förskollärare / Förskolelärare

Förskollärare / Förskolelärare

Förskolan är lika viktig för barns utveckling som för föräldrarnas behov av barnomsorg.

Förskollärare arbetar med att utmana de yngre barnens lärande och utveckling från de första orden fram tills dess att de börjar på en grundskola. I det dagliga arbetet med barnen ingår bland annat lek, samtal, sång, drama och bild. I arbetet ingår även föräldrakontakter och pedagogisk dokumentation.

Förskollärare (lärare i förskolan) arbetar med barn i förskoleåldern som är mellan ett och sex år gamla. Förskollärare arbetar oftast i förskola, öppen förskola, eller i förskoleklass (för barn som fyllt sex år som i folkmun ofta kallas för "sexårsverksamhet"). Förskollärare kan även arbeta i integrerad verksamhet med barn mellan sex och nio år. De flesta förskollärare arbetar vid kommunala förskolor eller i förskoleklass, men många är anställda vid privata/enskilda förskolor, till exempel personal- eller föräldrakooperativ. Verksamheten i förskolan är en egen skolform som styrs av skollagen och läroplan för förskolan. Verksamheten i förskoleklass styrs av skollagen och av samma läroplan som grundskola och fritidshem.

Arbetsuppgifter

Arbetet utförs i arbetslag tillsammans med exempelvis barnskötare, fritidspedagoger och grundskollärare och förskolläraren har det pedagogiska ansvaret tillsammans med arbetslaget. Med läroplanen som bas arbetar förskolläraren med barn i grupp, men ser samtidigt till att varje enskilt barn får utmaningar som passar deras ålder, erfarenheter och kunskaper. Det sker genom att skapa möjlighet till utforskande, lek och lärande där barnens inflytande ges utrymme. Barnen utvecklar sin fantasi, bland annat genom lek, samtal, sång och musik, drama, bild och form. Barnen lär av varandra och i samspel med andra människor lär de sig ta ansvar.

Barnen får till exempel utveckla sitt språk och lära sig om djur, natur, miljö, kultur och samhälle. Ofta arbetar förskolan temainriktat för att barnen ska förstå sammanhangen i sin tillvaro. Det innebär att ett tema går som en röd tråd genom verksamheten under en längre tid. Temat kan vara en aktuell fråga, till exempel vad en konstnär gör. Det kan också vara ett avgränsat område, till exempel vatten, som barnen på olika sätt utforskar, undersöker och experimenterar med. Förskolläraren ger barnen möjlighet att uppleva och skapa nya erfarenheter och reflektera.

För mer information, se en kort videofilm om Martin som arbetar som Förskollärare.

Andra yrkeskategorier som arbetar på förskolor tillsammans med förskolelärare är barnskötare, mat/serveringspersonal och ibland också kock, och i fall barn med särskilda behov går på förskolan, finns det personliga assistenter som hjälper just de barnen (det kan handla om att barnet är autistisk, har nedsatt syn- och/eller hörsel eller en annan fort av funktionsnedsättning).

Utbildning

Förskollärarutbildningen omfattar 210 högskolepoäng och tar 3,5 år på heltid att läsa. Kurser i förskolepedagogik varvas med kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan som ger dig generella lärarkunskaper som till exempel kunskapsbedömning och läroplansteori. Programmet innehåller också praktiska moment så som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ute på en förskola.

Legitimation

Du som har en lärar- eller förskollärarexamen har möjlighet att hos Skolverket ansöka om en legitimation. Du kan ansöka om legitimation med svensk eller utländsk examen och det finns möjlighet att komplettera din legitimation med fler behörigheter än det som din examen ger dig. Läs gärna mer om Förskollärarlegitimation på LR, lärarförbundets hemsida.

Karriärmöjligheter
Förutom jobbet som förskollärare på en förskola, kan man med förskollärarutbildningen även få jobb som lekterapeut inom sjukvården; som fritidsföreståndare; som förskolechef/rektor. Man kan också, pga att man har en akademisk utbildning, söka sig till jobben utanför förskola och skola - ex. kan man få jobb som arbetsförmedlare eller som utredare på FK, där "akademisk utbildninig" krävs, oavsett inriktning på utbildningen.

Övrigt

Det här yrket är i Sverige mycket kvinnodominerat: ca 95 % av yrkesverksamma är kvinnor (uppgift från SCB från mars 2017).

Reviderad läroplan från sommaren 2019
Från sommaren 2019 gäller det för en svensk förskola - en reviderad läroplan. 

Visste du att...?
De så kallade "baby-luckorna" där man kan lämna in en "oönskad bebis" har funnits i Tyskland sedan kring år 2000 och det är ca 500 spädbarn som har lämnats in under ca 17 år i de ca 100 tyska baby-luckorna. I Danmark hittas ca ett spädbarn per år lämnad "på gatan".

Lilla ordboken
"Öppen förskola" - en mötesplats där föräldrar och barnen kan lära känna andra barn och vuxna, trivas och ha roligt tillsammans. Den drivs i kommunal regí, är avgiftsfri och ingen inskrivning eller förhandsanmälan brukar krävas.
 
Obligatorisk förskoleklass
Förskoleklassen är i Sverige från och med höstterminen 2018 obligatorisk (enligt Riksdagens beslut).
Källa: regeringen.se/rattsdokument.

Länktips

8 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.