På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Habiliteringspersonal

Habiliteringspersonal

En hjälpmotor i det dagliga livet. Så kan man beskriva habiliteringspersonalens roll. I yrket arbetar man oftast med vuxna (men kan även arbeta med barn och ungdomar) som har funktionsvariationer. Arbetet är omväxlande och ansvarsfullt, och brukarens behov styr arbetsdagen.

Arbetsplatser
Grupp- eller servicebostad (där brukare har egna lägenheter) eller daglig verksamhet.

Habiliteringspersonal i Grupp- eller servicebostaden
Arbetet utförs i brukarens hem. Dessutom brukar det finnas en så kallad "gemensam lägenhet" som personal och brukare delar på och där sker både administration och gemensamma aktiviteter.
Gruppbostäder är oftast bemannade dygnet runt.
Arbetsuppgifterna kan vara hjälp/stöd/vägledning kring personlig hygien, måltider, medicinintag, städning och samhällskontakter. Många brukare behöver stöd och hjälp att kommunicera, exempelvis genom olika former av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation).

Under dagen är brukarna vanligtvis på sin dagliga verksamhet, och kommer hem igen framåt eftermiddagen. Då lagar man kanske middag, städar eller tvättar tillsammans med brukaren. Brukaren är hela tiden med i arbetet, och en viktig del av arbetsuppgiften är att stimulera honom eller henne att göra så mycket som möjligt själv för att utveckla sina förmågor. Många personer med funktionsnedsättning har en aktiv fritid och habiliteringspersonal hjälper i så fall att tillgodogöra sig aktiviteterna på bästa sätt. Det är dock inte alla som har en aktiv fritid och en viktig arbetsuppgift kan då istället vara att motivera och stödja personen i detta.

Stödperson
Ofta är arbetet organiserat så att man är stödperson åt en särskild brukare i boendet. Det innebär stort ansvar för att samordna kontakterna mellan brukaren, hans eller hennes närstående, företrädare/gode män och andra aktörer, till exempel med sjukvården. Habiliteringspersonal har ansvar att löpande rapportera om man ser någon förändring i situationen för brukaren eller om det har hänt något speciellt i brukarens liv.

Habiliteringspersonal inom Daglig verksamhet
Man kan även arbeta inom daglig verksamhet. Där ansvarar man för att personer med funktionsnedsättning får en meningsfull sysselsättning och stimulans under dagen. En sådan verksamhet kan anordnas både inom kommunen, av privata aktörer och ute på den vanliga arbetsmarknaden.

Utbildning

Lämplig utbildning för att arbeta inom boende eller inom daglig verksamhet finns inom det treåriga Vård- och omsorgsprogrammet i gymnasieskolan eller Barn- och fritidsprogrammets sociala inriktning. Många skolor ger möjlighet att välja inriktning mot att arbeta med personer med funktionsnedsättning. Personer med lång erfarenhet från andra yrkesområden kan vara efterfrågade, eftersom en bra personalgrupp är en mix mellan olika kompetenser. Om man arbetar i en daglig verksamhet är det även bra att vara kunnig i någon form av hantverk eller annat praktiskt yrkesarbete, exempelvis erfarenhet av restaurang och café.

Visste du att...?
SMSlivräddare
är ett system för att larma frivilliga livräddare till ett misstänkt hjärtstopp.
Redan 2010 började systemet användas för ett forskningsprojekt verksamt i Stockholms län.
Resultaten av forskningen visade att när frivilliga livräddare larmades med hjälp av SMS ökade andelen utförd hjärt-lungräddning med mer än 30 %. Källa: smslivraddare.se.

Visa mer
Visa mindre

6 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.