Habiliteringspersonal

Habiliteringspersonal

En hjälpmotor i det dagliga livet är en bra beskrivning av habiliteringspersonalens roll. I yrket arbetar du oftast med vuxna, men även med barn och ungdomar, som har funktionsvariationer.

Arbetet är omväxlande och ansvarsfullt och brukarens behov styr arbetsdagen.

Arbetsuppgifterna kan vara hjälp, stöd och vägledning kring personlig hygien, måltider, medicinintag, städning och samhällskontakter. Många brukare behöver även stöd och hjälp att kommunicera med sin hemkommun, sjukvården eller någon myndighet. 

Under dagen är brukarna vanligtvis på sin dagliga verksamhet och kommer hem igen framåt eftermiddagen. Då kan arbetet innebära att laga middag, städa och tvätta tillsammans med brukaren. En viktig del av arbetsuppgifterna är att stimulera brukaren att göra så mycket som möjligt själv för att utveckla sina förmågor.

Ofta är arbetet organiserat så att man är stödperson åt en särskild brukare i boendet. Det innebär stort ansvar för att samordna kontakterna mellan brukaren, hans eller hennes närstående, företrädare/gode män och andra aktörer, till exempel med sjukvården. Habiliteringspersonal har ansvar att löpande rapportera om man ser någon förändring i situationen för brukaren eller om det har hänt något speciellt i brukarens liv.

Utbildning

Rekommenderad grundläggande utbildning finns inom Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet. Många skolor ger möjlighet att välja inriktning mot att arbeta med personer med funktionsvariationer.

Meriter inom servicearbete och hantverk är fördelaktigt.

Arbetsplats

Du kan arbeta som habiliteringspersonal på en grupp- eller servicebostad eller inom daglig verksamhet.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.