På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Förskollärare
Spela filmen

Förskollärare

Förskolan är lika viktig för barns utveckling som för föräldrarnas behov av barnomsorg.

Förskollärare arbetar med att utmana de yngre barnens lärande och utveckling från de första orden fram tills dess att de börjar på en grundskola. I det dagliga arbetet med barnen ingår bland annat lek, samtal, sång, drama och bild. I arbetet ingår även föräldrakontakter och pedagogisk dokumentation.

Förskollärare (lärare i förskolan) arbetar med barn i förskoleåldern som är mellan ett och sex år gamla. Förskollärare arbetar oftast i förskola, öppen förskola, eller i förskoleklass (för barn som fyllt sex år som i folkmun ofta kallas för "sexårsverksamhet"). Förskollärare kan även arbeta i integrerad verksamhet med barn mellan sex och nio år. De flesta förskollärare arbetar vid kommunala förskolor eller i förskoleklass, men många är anställda vid privata/enskilda förskolor, till exempel personal- eller föräldrakooperativ. Verksamheten i förskolan är en egen skolform som styrs av skollagen och läroplan för förskolan. Verksamheten i förskoleklass styrs av skollagen och av samma läroplan som grundskola och fritidshem.

Arbetsuppgifter

Arbetet utförs i arbetslag tillsammans med exempelvis barnskötare, fritidspedagoger och grundskollärare och förskolläraren har det pedagogiska ansvaret tillsammans med arbetslaget. Med läroplanen som bas arbetar förskolläraren med barn i grupp, men ser samtidigt till att varje enskilt barn får utmaningar som passar deras ålder, erfarenheter och kunskaper. Det sker genom att skapa möjlighet till utforskande, lek och lärande där barnens inflytande ges utrymme. Barnen utvecklar sin fantasi, bland annat genom lek, samtal, sång och musik, drama, bild och form. Barnen lär av varandra och i samspel med andra människor lär de sig ta ansvar.


Barnen får till exempel utveckla sitt språk och lära sig om djur, natur, miljö, kultur och samhälle. Ofta arbetar förskolan temainriktat för att barnen ska förstå sammanhangen i sin tillvaro. Det innebär att ett tema går som en röd tråd genom verksamheten under en längre tid. Temat kan vara en aktuell fråga, till exempel vad en konstnär gör. Det kan också vara ett avgränsat område, till exempel vatten, som barnen på olika sätt utforskar, undersöker och experimenterar med. Förskolläraren ger barnen möjlighet att uppleva och skapa nya erfarenheter och reflektera.

För mer information, se en kort videofilm om Martin som arbetar som Förskollärare.

Andra yrkeskategorier som arbetar på förskolor tillsammans med förskollärare är barnskötare, mat/serveringspersonal och ibland också kock, och i fall barn med särskilda behov går på förskolan, finns det personliga assistenter som hjälper just de barnen (det kan handla om att barnet är autistisk, har nedsatt syn- och/eller hörsel eller en annan fort av funktionsnedsättning).

Polisens Belastningsregister
Ett krav för att arbeta i skola eller förskola i Sverige är ett rent belastningsregister. Du kan inte börja arbeta i förskola eller skola innan du visat upp detta! Du beställer utdrag ur belastningsregistret här: polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola

Utbildning

Förskollärarutbildningen omfattar 210 hp (högskolepoäng) och tar 3,5 år (sju terminer) på heltid att läsa. Kurser i förskolepedagogik varvas med kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan som ger dig generella lärarkunskaper som till exempel kunskapsbedömning och läroplansteori. Programmet innehåller också praktiska moment så som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ute på en förskola. Särskild behörighet till Förskollärarutbildningar: godkända betyg i gymnasiala kurser Engelska 6, Samhällskunskap 1b (eller 1a1 + 1a2) och Naturkunskap 1b (eller 1a1 och 1a2), uppgift från jan 2019.
Om man blir antagen till förskollärarutbildningen och har pedagogiska studier med sig sedan tidigare som motsvarar kurser i förskollärarutbildningen så kan man ansöka om att tillgodoräkna dem.

Anpassade förskollärarutbildningar

Det finns förskollärarprogram som är speciellt anpassade för de yrkesverksamma, alltså om man jobbar som barnskötare och vill vidareutbilda sig till förskollärare. Dessa utbildningar kan se lite olika ut men grundar sig på att studenten har flera års erfarenhet av förskola och därför kan tillgodoräkna sig vissa poäng i utbildningen. Utbildningen löper under 3,5 år och under tiden kan studenten tillgodoräkna tidigare kurser och reell kompetens. Utrymmet som blir ”över” kan de studerande t.ex använda till att arbeta på sin arbetsplats i förskolan.
Var god se exempel på sådana anpassade program:
Erfarenhetsbaserad Förskollärarutbildning på Högskolan Kristianstad
och
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma på Högskolan i Borås

samt
Förskollärarprogrammet för dig med yrkeserfarenhet på Göteborgs Universitet.
Se även info om Förskollärarutbildning: Flexibelt variant på Malmö Universitet (för dig med minst 5 års erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan)
och
info om Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad, på Södertörns högskola (Stockholm).


Kompletterande utbildning för utländska förskollärare
Det kan finnas uppdragsutbildningar, riktade till personer som redan har en utländsk lärar- eller förskollärarexamen. Via ULV, Utländska Lärares Vidareutbildning kan de läsa en komplettering för att få ut en svensk förskollärarexamen och en svensk legitimation. Se info om en sådan kompletterande utbildning på Stockholms Universitets hemsida.

Legitimation

Du som har en lärar- eller förskollärarexamen har möjlighet att hos Skolverket ansöka om en legitimation. Du kan ansöka om legitimation med svensk eller utländsk examen och det finns möjlighet att komplettera din legitimation med fler behörigheter än det som din examen ger dig. Läs gärna mer om Förskollärarlegitimation på LR, lärarförbundets hemsida.
Se även information på Skolverkets hemsida om vilka behörighetskrav som ställs på personal på svenska skolor, förskolor och fritidshem.


Karriärmöjligheter
Förutom jobbet som förskollärare på en förskola, kan man med förskollärarutbildningen även få jobb som lekterapeut inom sjukvården; som ateljerista; som fritidsföreståndare; med viss vidareutbildning - som förskolechef/rektor. Man kan också "omskola" sig till en yrkeslärareBarn- och Fritidsprogrammet på gymnasiet.
Man kan också, pga att man har en akademisk utbildning, söka sig till jobben utanför förskola och skola - ex. kan man få jobb som arbetsförmedlare eller som utredare på FK, där "akademisk utbildninig" krävs, oavsett inriktning på utbildningen.

Övrigt

Det här yrket är i Sverige mycket kvinnodominerat: ca 95 % av yrkesverksamma är kvinnor (uppgift från SCB från mars 2017).

Reviderad läroplan från sommaren 2019
Från sommaren 2019 gäller det för en svensk förskola - en reviderad läroplan. 

Obligatorisk förskoleklass
Förskoleklassen är i Sverige från och med höstterminen 2018 obligatorisk (enligt Riksdagens beslut).
Källa: regeringen.se/rattsdokument.

Visste du att... ?

De så kallade "baby-luckorna" där man kan lämna in en "oönskad bebis" har funnits i Tyskland sedan kring år 2000 och det är cirka 500 spädbarn som har lämnats in fram till året 2017 i de cirka 100 tyska baby-luckorna. I Danmark hittas ca ett spädbarn per år, lämnad "på gatan".

Lilla ordboken

"Öppen förskola" - en mötesplats där föräldrar och barnen kan lära känna andra barn och vuxna, trivas och ha roligt tillsammans. Den drivs i kommunal regí, är avgiftsfri och ingen inskrivning eller förhandsanmälan brukar krävas.

 

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.