På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Förskollärare
Spela filmen

Förskollärare

Förskollärare arbetar med att utmana de yngre barnens lärande och utveckling fram till att de börjar på en grundskola. I det dagliga arbetet med barnen ingår bland annat lek, samtal, sång, drama och bild. Du har även föräldrakontakter och ansvar för pedagogisk dokumentation. 

Verksamheten i förskolan är en egen skolform som styrs av skollagen och läroplan för förskolan. Verksamheten i förskoleklass styrs av skollagen och av samma läroplan som grundskola och fritidshem.

Arbetet utförs i arbetslag tillsammans med exempelvis barnskötare, fritidspedagoger och grundskollärare. Som förskollärare har du det pedagogiska ansvaret tillsammans med arbetslaget. Med läroplanen som bas arbetar du med barn i grupp, men ser samtidigt till att varje enskilt barn får utmaningar som passar deras ålder, erfarenheter och kunskaper. Barnen lär av varandra och i samspel med andra människor lär de sig ta ansvar.

Utbildning

Förskollärarutbildningen är 210 hp, vilket innebär sju terminer på heltid. Programmet innehåller också verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ute på en förskola. Om du blir antagen till utbildningen och har pedagogiska studier med dig sedan tidigare, kan du ansöka om att tillgodoräkna dig dem.

Anpassade förskollärarutbildningar
Det finns förskollärarprogram som är speciellt anpassade för yrkesverksamma inom barnomsorgen. Utbildningen är 3,5 år och du får tillgodoräkna tidigare kurser och arbetslivserfarenheter.  

Kompletterande utbildning för utländska förskollärare
Det kan finnas uppdragsutbildningar för dig som har utländsk lärar- eller förskollärarexamen. Via ULV, Utländska Lärares Vidareutbildning kan du läsa en komplettering för att få en svensk förskollärarexamen. Se info om en sådan kompletterande utbildning på Stockholms Universitets hemsida.

Ett grundläggande krav för att arbeta i skola eller förskola i Sverige är att du inte har någon anmärkning i belastningsregistret.

Framtidsutsikter

Under de kommande åren kommer antalet barn i grundskolans tidigare år att öka. En sjättedel av de arbetande lärarna inom grundskolans tidigare år är äldre än 60 år och väntas gå i pension inom de närmaste åren.

Arbetsplats

Förskollärare arbetar oftast i förskola, öppen förskola, eller i förskoleklass för barn som fyllt sex år. Förskollärare kan även arbeta i integrerad verksamhet med barn mellan sex och nio år. Du arbetar inom kommunala förskolor, i förskoleklass eller privata/enskilda förskolor.

Lilla ordboken

Öppen förskola - en mötesplats där föräldrar och barn kan lära känna andra barn och vuxna, trivas och ha roligt tillsammans. Den är avgiftsfri och ingen inskrivning eller förhandsanmälan brukar krävas.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

636 Lediga jobb

Förskollärare till Vallens förskola

Arbetsgivare / Ort: Mjölby kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-10-01
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Vi finns till för dem som bor och verkar i Mjölby kommun. Med drygt 28 000 invånare möter vi dagligen människor i olika åldrar och livssituationer, från barnet på förskolan till våra äldre på äldreboendet, från enmansföretagare till stora internationella företag. Våra 2500 medarbetare hjälper, stöttar och servar människor på ett eller annat sätt under hela deras liv. Vill du också bli en av oss? Vill du vara med och utveckla förskolan genom ett lekfullt och lustfyllt lärande? Vallens förskola är belägen i centrala Skänninge och består av tre åldersindelade avdelningar. En stor gård som lockar till utforskande och lek omgärdar förskolan. På förskolan finns en gemensam ateljé som alla avdelningar har tillgång till. Avdelningarna arbetar i projekt där leken blir en central del i undervisningen. ARBETSUPPGIFTER Förskolläraren planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten för förskolebarn enligt läroplanen och verksamhetens styrdokument tillsammans med resten av arbetslaget och förskolan. Målen för verksamheten utgår från Förskolans läroplan, Skollagen och Skolförordningen. Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till barns utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. Förskolläraren ska leda de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen. Förskolläraren ska utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet. Förskolläraren är verksam inom förskolans verksamhetsområde på en eller flera förskolor och arbetsleds av rektor i förskolan. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du har förmågan att anpassa dig till förändrade förhållanden. Du uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ. Du har lätt för att anpassa dig och vara lyhörd i mötet med andra människor. Du har förmåga att reflektera och analysera dokumentation för att leda verksamheten vidare. Du har förmågan att både självständigt och tillsammans med andra fatta snabba och tydliga beslut. Du har en god förmåga att arbeta både självständigt samt kollegialt. Vi erbjuder dig ett omväxlande och roligt arbete där ingen dag är den andra lik och där du har möjlighet att vara med och utveckla förskolans framtid. ÖVRIGT Mjölby kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss all extern rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons.
Arbetsgivare
Mjölby kommun
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Förskollärare till Sörby förskola

Arbetsgivare / Ort: Mjölby kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-10-12
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Vi finns till för dem som bor och verkar i Mjölby kommun. Med drygt 28 000 invånare möter vi dagligen människor i olika åldrar och livssituationer, från barnet på förskolan till våra äldre på äldreboendet, från enmansföretagare till stora internationella företag. Våra 2500 medarbetare hjälper, stöttar och servar människor på ett eller annat sätt under hela deras liv. Vill du också bli en av oss? Vill du vara en del i vårt fortsatta arbete med att utveckla vår nybyggda förskola som bidrar till optimalt lärande för varje barn både kunskaps- och känslomässigt? Vi söker en kollega till vår förskola där nytänkande och engagemang välkomnas! Sörby förskola ligger i ett nybyggt villaområde i Mjölby tätort, med närhet till fin natur och kommer att ha åtta avdelningar anpassade efter de riktlinjer som Skolverket angett samt restaurang och ateljéer. Vi söker nu dig som vill komma och utveckla utbildningen, med barnens bästa i fokus och läroplanens grundläggande värderingar som vägvisare. ARBETSUPPGIFTER Du ansvarar för att planera, dokumentera och utveckla undervisningen utifrån förskolans styrdokument. Du ska leda de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Din planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Du ansvarar för att spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen. Du utvecklar miljöer som inspirerar till utveckling och lärande. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Ditt förhållningssätt genomsyras av engagemang, kreativitet och nyfikenhet. Du har tillit till barnets kompetens, som tas tillvara som en viktig resurs i lärprocesserna. Du är tydlig och lyhörd i ditt sätt att kommunicera och förväntas vara en god förebild med ett respektfullt bemötande. Du har förmågan och intresset för att ta ett aktivt ansvar för att skapa och bibehålla goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. Du är medveten om ditt ledarskap och har god förmåga för samarbete med människor i olika sammanhang och funktioner. Du söker möjligheter till förbättring av organisationen och tar initiativ till förändring samt har god förmåga för att organisera och strukturera arbetet. I det systematiska kvalitetsarbetet arbetar du både med analys och bedömning för att fortsatt utveckla förskolans undervisning och utbildning. Vi erbjuder dig som förskollärare i Mjölby kommun ett positivt klimat för utveckling av förskolans verksamhet med en gemensam vision och utvecklingsplan för alla förskolor. Du får delta i ett ambitiöst introduktionsprogram med specialutbildade mentorer och får arbeta i en organisation där du har stor möjlighet att påverka såväl verksamheten som din egen arbetssituation. Ett lokalt samverkansavtal som ger alla förskollärare garanterad pedagogisk utvecklingstid varje vecka. ÖVRIGT Mjölby kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss all extern rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons.
Arbetsgivare
Mjölby kommun
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Förskollärare till Lars Wivallius förskola

Arbetsgivare / Ort: Örebro kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-10-15
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Vill du göra skillnad och arbeta för att ge barnen den bästa utbildningen genom omsorg, utveckling och lärande? Då är du välkommen att söka till Lars Wivallius förskola! Om tjänsten  Vi söker en legitimerad förskollärare till Lars Wivallius förskola i Baronbackarna, ett mångkulturellt område. Lars Wivallius förskola består har fyra avdelningar och många härliga barn. Denna tjänst kommer vara placerad på en avdelning med barn i åldrarna 3-5 år. Vi vill ge barnen möjlighet att påverka sin vardag och vi arbetar med barns delaktighet och inflytande. Vi lägger stor vikt vid leken och erbjuder barnen en trygg, rolig och lärande miljö. Vår förskola har språket i fokus och vi arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet för att upprätthålla en god kvalitet. Vi arbetar projekterande med stöd av observation, dokumentation och reflektion. Vi har regelbunden handledning av pedagogisk handledare och träffar för kollegialt lärande. Huvudsakliga arbetsuppgifter  • leda, organisera, planera, genomföra och utveckla undervisningen • arbeta projektinriktat där barnen får mötas i mindre grupper för dialog, utforskande och relationsbyggande • ansvara för att erbjuda en god lärmiljö för omsorg, utveckling och lärande • använda metoder och arbetssätt i utbildningen som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet • ansvara för att utbildningen dokumenteras, följs upp, analyseras och utvärderas Kompetenskrav • legitimerad förskollärare, alternativt inneha behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation Som förskollärare hos oss är det viktigt att du tar ansvar för att utveckla utbildningen i omsorg, utveckling och lärande. Du är trygg, stabil och kan skapa kontakter, vårda relationer samt har lätt att arbeta med andra människor. Du har god förståelse för hur andra människor tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du behärskar det svenska språket på ett sätt så du kan kommunicera med barn, vårdnadshavare och övrig personal samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver i våra system. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Övrigt meriterande  • erfarenhet av arbete som förskollärare • grundutbildning inom ICDP • handledarutbildning 7,5hp Omfattning och tillträde Anställningsform: tillsvidareanställning Sysselsättningsgrad: 100% Tillträde: 10 januari 2022 Antal tjänster: 1 Om arbetsplatsen Lars Wivallius förskola ligger i bostadsområdet Baronbacken som är ett mångkulturellt område med hyreshus byggda på 50-talet. Lars Wivallius är en förskola med fyra avdelningar. Förskolan inryms i en gammal skolbyggnad, med matsal och lekhall som barnen använder med glädje. Närmiljön består av en stor nyrenoverad gård, stora grönområden, fina lekplatser och närhet till skog. Vintertid finns en fin pulkabacke alldeles intill förskolan. Information om vår förskola hittar du på: orebro.se/larswivallius Läs mer om hur det är att arbeta som förskollärare i Örebro på orebro.se/jobb/forskollarare! Övrig information Förskollärarlegitimation ska bifogas i ansökan, alternativt examensbevis som berättigar dig till en legitimation. Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig. Ansökan Sista ansökningsdag är 27 oktober. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Välkommen med din ansökan! Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter
Arbetsgivare
Örebro kommun
Hemsida: http://www.orebro.se
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Förskollärare till Trädgårdsstadens förskola, tillsvidare heltid

Arbetsgivare / Ort: Skövde kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-10-13
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Lärare i förskola/Förskollärare

Om jobbet
I rollen blir du en del av sektor barn och utbildning. Hos oss står barnens och ungdomarnas utveckling i fokus. Vi arbetar med utbildning från förskola till gymnasieskola och vi strävar efter en pedagogisk helhetssyn från 1 till 20 år. Med ett jobb inom Skövde kommun får du möjlighet att påverka, må bra på jobbet och göra karriär. Här är du med och gör det omöjliga möjligt. Tillsammans tar vi Skövde framåt! ARBETSUPPGIFTER Tillsammans med övriga kollegor skapar du förutsättningar för barnens lärande och utveckling genom att stötta det enskilda barnet. Ditt arbete skapar en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn och du är en viktig del av barnens vardag och utveckling. I din roll som förskollärare arbetar du med läroplanen som bas i den dagliga verksamheten och har det övergripande ansvaret för att läroplanens riktlinjer efterlevs. Du har också en bidragande roll för verksamhetens utveckling. KVALIFIKATIONER Vi söker dig med starkt engagemang för barn och som gillar att arbeta med deras lärande och utveckling. Du är legitimerad förskollärare alternativt lärare mot tidiga åldrar med inriktning förskola. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbete. Du är en nyfiken och medforskande pedagog med en positiv människosyn som planerar verksamheten utifrån barnens behov. Du har ett positivt förhållningssätt, där barnet alltid står i fokus och bemöter alla med omtanke, vänlighet och respekt. Vår verksamhet bygger på kontinuerlig samverkan och utveckling, vilket innebär att det är viktigt att du även har en god samarbetsförmåga i förhållande till kollegor, barn, föräldrar och andra samarbetspartners både inom och utom den egna organisationen. Barnen står i centrum och det är viktigt att du som person passar in i verksamheten, vilket gör att vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Legitimerad förskollärare alternativt lärare mot tidiga åldrar med inriktning förskola. Gärna erfarenhet av liknande arbete. ÖVRIGT Skövde kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.
Arbetsgivare
Skövde kommun
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Förskollärare sökes till Virginsgatan 19

Arbetsgivare / Ort: Göteborgs kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-10-13
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Göteborgs Stads förskoleförvaltning omfattar cirka 390 kommunala förskolor och 179 fristående förskolor med cirka 30 000 barn. Förvaltningen har cirka 7 000 medarbetare som tillsammans arbetar med barnens lärande och utveckling i centrum. Förskoleförvaltningen söker dig som vill vara med att utveckla förskolan utifrån våra gemensamma inriktningar: - Förskolan lägger grunden för barnens fortsatta utbildning - En rolig trygg och lärorik förskola för alla barn - Vi utvecklar förskolan tillsammans - Vi satsar mer där det behövs mest Hos oss ger du barnen möjligheter till en bra framtid, varje dag! Välkommen till världens viktigaste jobb. Du är Göteborg. Följ gärna vår resa på LinkedIn: https://se.linkedin.com/company/f%C3%B6rskolef%C3%B6rvaltningen-g%C3%B6teborgs-stad ARBETSUPPGIFTER Förskolan Virginsgatan 19 ligger mycket naturskönt vid ingången till Renströmska Parken i Kålltorp med närheten till Apslätten och friluftsområdet Skatås. Förskolans äldre del har nu byggts samman med en helt nybyggd sektion. Den nya utemiljön har utrustats med olika sorters lekredskap som inbjuder till en varierad lekmiljö. Nu har det blivit dags att utöka vår verksamhet och starta upp avdelningar i vår nybyggda del av förskolan. Den nybyggda delen är en suterrängbyggnad i tre plan som erbjuder en fantastisk inomhusmiljö.Stora fönster skapar ljusa rum som ger en känsla av att man befinner sig mitt i den omgivande skogen med dess fåglar och djur. Materialval och färgsättning skapar en harmonisk helhet som inspirerar till kreativa processer i samklang med naturen. Nu söker vi förskollärare att förstärka vår enhet. Du har här en unik möjlighet att få vara delaktig i det viktiga uppdraget att starta upp en ny avdelning i samarbete med personal från den äldre delen av förskolan. Nya tankar och idéer skall kombineras med erfarenhet och kompetens så att vår nya förskola blir den allra bästa för våra barn. Tillsammans skall ni skapa en trygg, kreativ lärmiljö inne och ute som stimulerar och utmanar barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning. Du kommer att delta i lärsamtal som leds av en lärledare. Vid dessa träffar kopplas teorier till den dagliga praktiken. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad förskollärare. Du skall vara väl förtrogen med förskolans styrdokument och drivas av ett engagemang att göra verklighet av läroplanens intentioner. För att trivas hos oss skall du vara en positiv, kreativ samt lösningsinriktad pedagog som möter barn, vårdnadshavare och kollegor med värme och professionalitet. Är du nyutexaminerad förskollärare får du vid din anställning en mentor. Mentorn ingår i en central grupp och har som uppgift att bidra till att du får en bra start i ditt yrkesliv hos oss. Välkommen med din ansökan. ÖVRIGT Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida. Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Arbetsgivare
Göteborgs kommun
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.