På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Pedagogista

Pedagogista

Pedagogistas huvudsakliga arbetsuppgift är att ge pedagogisk handledning och kontinuerligt stöd åt personal på skolor och förskolor. Hen är på så sätt en sort "överpedagog", vars roll är att utmana barnens och kollegornas tänkande och lärande.
En pedagogista är något av en "pedagog åt andra pedagoger". Såväl arbetsmetoderna som "arbetstiteln" kommer från de kommunala Italienska förskolorna Reggio Emilia.

Pedagogista kan ingå, tillsammans med ateljerista, snickerista och/eller specialpedagog, i en supportgrupp som hjälper pedagogisk personal på skolorna att bedriva det systematiska kvalitetsarbetet och att arbeta kontinuerligt med att grunda verksamheten i sin pedagogiska plattform.
Pedagogista kan även finnas med i flera andra sammanhang där hen förväntas bidra och driva förskolans eller skolans utveckling.

Pedagogistan fungerar, alltså, inte som lärare/förskollärare/pedagog utan är ett reflektionsstöd och bollplank för lärare/förskollärare, pedagoger, skolechefer och annan skolpersonal. Pedagogistan arbetar således inte i barngrupper, förutom vid observationer inför handledningstillfällen.

Pedagogistans roll är också att få den pedagogiska verksamheten att hänga ihop, knyta ihop trådar och synliggöra förändringar. Pedagogistarollen är ofta förknippad med förskolor som har en Reggio Emila inspirerad arbetssätt. Om en liknande tjänst finns inom den "traditionella skolan", brukar den kallas för handledare eller utvecklingsledare.

Personliga egenskaper
Du ska vara en person som är aktiv och nyfiken, som håller sig á jour med det senaste forskningen på det pedagogiska och didaktiska kunskapsområde, som bidrar till arbetsglädje och ser möjligheter snarare än hinder, som fungerar väl i olika sorters arbetslag men som framgångsrikt kan bedriva ett självständigt arbete.

Utbilding

Pedagogistan är en förskollärare eller lärare med vidareutbildning i hur man hjälper till med miljöer och stöttar pedagogerna i deras projektarbeten.

Arbetsplatser

Pedagogista kan var anställd av "kommunen", och verka i så fall på de kommunala skolorna och/eller förskolorna. Hen kan också vara anställd av de privata utbildningsföretagen.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.