Förskolechef/Rektor
Spela filmen

Förskolechef/Rektor

Från den 1 juli 2019 ska förskolechefer i Sverige benämnas rektorer

En förskolechef/rektor kan ibland vara ansvarig för flera förskolor. Förskolechefen leder och samordnar det pedagogiska arbetet på förskolan som handlar om att nå de mål som finns beskrivna i förskolans läroplan.

Arbetet i förskolan sker i tät samverkan med barnen och deras vårdnadshavare och föräldrar. Förskolechefen har det yttersta ansvaret för att alla barnet får det stöd och den hjälp som det har rätt till för att utvecklas och lära sig saker.

I likhet med rektor på grund- och gymnasieskolor har förskolechefen ansvar för personalen och håller utvecklingssamtal och lönesamtal samt ser till att personalen får kompetensutveckling som krävs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt.

Förskolechefen har också oftast ansvaret för förskolans arbetsmiljö och ekonomi.

Utbildning

De flesta förskolechefer är i grunden Förskollärare men det finns exempel på när förskolechefer har annan tidigare utbildningsbakgrund, t.ex lärare, fritidspedagoger, studie- och yrkesvägledare eller socionomer.

Det finns ett mindre antal verksamma förskolechefer som saknar formell eftergymnasial utbildning. De har i så fall arbetat som barnskötare i många år och gått fortbildningskurser, har bedrivit självstudier eller skaffat sig mer kunskap inom sitt yrke på andra sätt. Att få arbete som förskolechef utan någon form av eftergymnasial utbildning är väldigt svårt.

Från den 1 juli 2019 ska förskolechefer benämnas rektorer. I och med det måste också alla rektorer som nyanställs i förskolan gå den obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer, den så kallade Rektorsprogrammet, vilket är en befattningsutbildning på högskolenivå, som bl a hjälper till att skapa nätverk och sätta igång utvecklingsprocesser. Studierna på rektorsprogrammet omfattar 30 hp och behandlar tre områden: skoljuridik och myndighetsutövning, mål- och resultatstyrning samt skolledarskap.

Viktigt!
Ett krav för att arbeta i skola eller förskola i Sverige är ett rent belastningsregister. Du kan inte börja arbeta i förskola eller skola innan du visat upp detta! Du beställer utdrag ur belastningsregistret på polisen.se

Personliga egenskaper

En förskolechef behöver ha goda ledaregenskaper och förmågan skapa engagemang och delaktighet. 

Arbetsplats

Förskolechefen har det pedagogiska ledningsansvaret för en förskola och är chef för förskollärare, barnskötare och annan personal anställd på förskolan.

Visste du att...?

... från och med höstterminen 2018 är förskoleklass, för 6-åringar, obligatorisk och omfattas av skolplikten.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.