På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Förskolechef/Rektor Spela filmen

Förskolechef/Rektor

Från den 1 juli 2019 ska förskolechefer i Sverige benämnas rektorer

Förskolechefen/Förskolerektorn har det pedagogiska ledningsansvaret för en förskola och är chef för förskollärare, barnskötare och annan personal anställd på förskolan. En förskolechef/rektor kan ibland vara ansvarig för flera förskolor. Förskolechefen leder och samordnar det pedagogiska arbetet på förskolan som handlar om att nå de mål som finns beskrivna i förskolans läroplan.

Arbetet i förskolan sker i tät samverkan med barnen och deras vårdnadshavare och föräldrar. Förskolechefen har det yttersta ansvaret för att alla barnet får det stöd och den hjälp som det har rätt till för att utvecklas och lära sig saker.

I likhet med rektor på grund- och gymnasieskolor har förskolechefen ansvar för personalen och håller utvecklingssamtal och lönesamtal samt ser till att personalen får kompetensutveckling som krävs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt.

Förskolechefen har också oftast ansvaret för förskolans arbetsmiljö och ekonomi.

En förskolechef behöver ha goda ledaregenskaper och förmågan skapa engagemang och delaktighet. 

Polisens Belastningsregister
Ett krav för att arbeta i skola eller förskola i Sverige är ett rent belastningsregister. Du kan inte börja arbeta i förskola eller skola innan du visat upp detta! Du beställer utdrag ur belastningsregistret här: polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola

Utbildning

De flesta förskolechefer är i grunden Förskollärare men det finns exempel på när förskolechefer har annan tidigare utbildningsbakgrund, t.ex är de utbildade lärare, fritidspedagoger, studie- och yrkesvägledare eller socionomer.

Det finns ett mindre antal verksamma förskolechefer som saknar formell eftergymnasial utbildning. De har i så fall arbetat som barnskötare i många år och gått fortbildningskurser, har bedrivit självstudier eller skaffat sig mer kunskap inom sitt yrke på andra sätt. Att få arbete som förskolechef utan någon form av eftergymnasial utbildning är väldigt svårt.

Från den 1 juli 2019 ska förskolechefer benämnas rektorer. I och med det måste också alla rektorer som nyanställs i förskolan gå den obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer, den så kallade "rektorsprogrammet".

Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning på akademisk (högskole-) nivå, som bl.a hjälper till att skapa nätverk och sätta igång utvecklingsprocesser. Studierna på rektorsprogrammet omfattar 30 hp, högskolepoäng, (motsvarande en termins heltidsstudier) och behandlar tre områden: skoljuridik & myndighetsutövning, mål- & resultatstyrning och skolledarskap.

Visste du att...?

... Från och med höstterminen 2018 är förskoleklass obligatorisk. Förskoleklass är en "skola" det för 6-åringar, som från höstterminen 2018 omfattas av skolplikten.
Källa: regeringen.se

Lilla ordboken

"Öppen förskola" - en mötesplats där föräldrar och barnen kan lära känna andra barn och vuxna, trivas och ha roligt tillsammans. Den drivs i kommunal regi, är avgiftsfri och ingen inskrivning eller förhandsanmälan brukar krävas.

Reviderad läroplan från sommaren 2019
Från sommeren 2019 får en svensk förskola en reviderad läroplan. För mer info se skolverket.se/reviderad-läroplan-för-förskolan.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.