På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Förskolechef/Rektor
Spela filmen

Förskolechef/Rektor

Från den 1 juli 2019 ska förskolechefer i Sverige benämnas rektorer

En förskolechef/rektor kan ibland vara ansvarig för flera förskolor. Förskolechefen leder och samordnar det pedagogiska arbetet på förskolan som handlar om att nå de mål som finns beskrivna i förskolans läroplan.

Arbetet i förskolan sker i tät samverkan med barnen och deras vårdnadshavare och föräldrar. Förskolechefen har det yttersta ansvaret för att alla barnet får det stöd och den hjälp som det har rätt till för att utvecklas och lära sig saker.

I likhet med rektor på grund- och gymnasieskolor har förskolechefen ansvar för personalen och håller utvecklingssamtal och lönesamtal samt ser till att personalen får kompetensutveckling som krävs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt.

Förskolechefen har också oftast ansvaret för förskolans arbetsmiljö och ekonomi.

Utbildning

De flesta förskolechefer är i grunden Förskollärare men det finns exempel på när förskolechefer har annan tidigare utbildningsbakgrund, t.ex lärare, fritidspedagoger, studie- och yrkesvägledare eller socionomer.

Det finns ett mindre antal verksamma förskolechefer som saknar formell eftergymnasial utbildning. De har i så fall arbetat som barnskötare i många år och gått fortbildningskurser, har bedrivit självstudier eller skaffat sig mer kunskap inom sitt yrke på andra sätt. Att få arbete som förskolechef utan någon form av eftergymnasial utbildning är väldigt svårt.

Från den 1 juli 2019 ska förskolechefer benämnas rektorer. I och med det måste också alla rektorer som nyanställs i förskolan gå den obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer, den så kallade Rektorsprogrammet, vilket är en befattningsutbildning på högskolenivå, som bl a hjälper till att skapa nätverk och sätta igång utvecklingsprocesser. Studierna på rektorsprogrammet omfattar 30 hp och behandlar tre områden: skoljuridik och myndighetsutövning, mål- och resultatstyrning samt skolledarskap.

Viktigt!
Ett krav för att arbeta i skola eller förskola i Sverige är ett rent belastningsregister. Du kan inte börja arbeta i förskola eller skola innan du visat upp detta! Du beställer utdrag ur belastningsregistret på polisen.se

Personliga egenskaper

En förskolechef behöver ha goda ledaregenskaper och förmågan skapa engagemang och delaktighet. 

Arbetsplats

Förskolechefen har det pedagogiska ledningsansvaret för en förskola och är chef för förskollärare, barnskötare och annan personal anställd på förskolan.

Visste du att...?

... från och med höstterminen 2018 är förskoleklass, för 6-åringar, obligatorisk och omfattas av skolplikten.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

116 Lediga jobb

Biträdande rektor till skolområde Sydväst 2

Arbetsgivare / Ort: Göteborgs kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-10-06
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Biträdande rektor

Om jobbet
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Bli en av oss! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: • öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande. • skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat. • öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar. Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola. Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning ARBETSUPPGIFTER Skolområde Sydväst 2 som omfattar Västerhedsskolan och Flatåsskolan söker nu en ny biträdande rektor som vill ta en naturlig plats i skolområdets ledningsteam! Från och med hösten 2021 bildar Västerhedsskolan tillsammans med Flatåsskolan samma skolområde, sydväst 2. Tre biträdande rektorer bildar tillsammans med rektorn för båda skolorna ett och samma ledningsteam. Västerhedsskolan är en trivsam F-3-skola med 240 elever som ligger belägen uppe på Högsbohöjd. Skolan ligger omgiven av vacker natur och har en inspirerande utemiljö med en egen skolskog. Västerhedsskolan är en skola med både traditioner och nytänkande där vi arbetar för att erbjuda våra elever en inkluderande skolmiljö. På Flatåsskolan går ca 550 elever från förskoleklass och upp till årskurs 6. På skolan finns också en särskild undervisningsgrupp. Flatåsskolan ligger centralt med närhet till friluftsområden och till Frölunda torgs och Göteborgs centrums rika kulturutbud. Detta utnyttjas i undervisningen utifrån skolans mångåriga profil med utomhuspedagogik. Vakansen är för tillfället som biträdande rektor för Västerhedsskolan. Skolledningsteamet vill dock utveckla tankarna kring ledning och styrning tillsammans med dig och på sikt kan rollfördelningen se annorlunda ut. Vi söker dig som har ett stort engagemang för att utveckla en verksamhet där vi har fokus på att: * öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande. * skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat. * öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar. Arbetet innebär att utöva ett ledarskap nära elever och medarbetare och ingå i skolledning. Biträdande rektor fokuserar på skolans kärnprocesser och arbetar dagligen med att göra skillnad för eleverna. Rollen innebär i hög grad att vara exekutiv och operativ under delegerat ansvar. Som biträdande rektor leder du arbetet på skolan per delegation från rektor. Här har du ett spännande och omväxlande arbete med stort engagemang från medarbetarna, ett välfungerande kollegialt samarbete samt ett gott och tryggt förhållningssätt. Du axlar rollen på ett inspirerande och naturligt sätt och tar det operativa ansvaret för det dagliga arbetet på plats, med allt vad det innebär. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har följande kvalifikationer: • Högskoleexamen om minst 180 hp med pedagogisk inriktning. • Ledarerfarenhet krävs. • Minst två års erfarenhet av arbete i skola. • Rektorsutbildning är meriterande. • Ledarutvecklingsprogram/-utbildning eller förberedandechefsutbildningar är meriterande. • Skolledarerfarenhet eller annan chefserfarenhet är meriterande. • Kunskaper om lagar/förordningar och övriga styrdokument på nationell och staden nivå för samtliga skol- och verksamhetsformer inom grundskolan. • Insikt om ekonomistyrning och resursfördelning. • Insikt om lagar/förordningar och kollektivavtal som berör arbetsgivaransvaret. • Vitsordad färdighet i att driva skolutveckling. • Vitsordade färdighet i ledarskap. Vi ser att du på ett effektivt sätt kan identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde och tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv. Vidare ser vi att du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs. Vi ser också att du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan både vara lyhörd för andra och även genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Du är van att arbeta mot uppsatta mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida. Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Arbetsgivare
Göteborgs kommun
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Rektor sökes till Fribergaskolan i Danderyds kommun

Arbetsgivare / Ort: Danderyds kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-09-28
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Rektor

Om jobbet
Välkommen till Danderyds kommun! Här möter vi invånarnas behov genom hela livet. Vi kombinerar den moderna trädgårdsstaden med en hållbar stadsmiljö. Vi är ca 1430 medarbetare som driver kommunen framåt inom våra olika verksamheter. Vi vill att varje medarbetare ska känna arbetsglädje och stolthet samt genom sitt uppdrag bidra till kommunens utveckling. Danderyds kommun ska bli Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i enligt kommunens vision. Vill du vara med på vår resa? I Danderyd är vi stolta över att ha grundskolor som är bland de allra bästa i Sverige när det gäller trygghet och kunskapsresultat. Danderyds kommun blev 2021 utsedd till den bästa skolkommunen i Stockholms län. Vill du vara med och leda en av Sveriges bästa grundskolor och bidra till våra fantastiska elevers utveckling? Fribergaskolan är en 7-9 skola med ca 560 elever och 75 medarbetare, som ligger centralt i Danderyd nära Mörby Centrum. Verksamheten är väl fungerande med olika inriktningar och många fina traditioner. Skolan är mycket populär och har ambitiösa trevliga elever med engagerade föräldrar som ger oss ett gott stöd i vårt arbete. Vi har mycket kompetenta och engagerade medarbetare, samt goda stödresurser i form av en väl utbyggd elevhälsa. På skolan finns även en särskild undervisningsgrupp för elever inom autismspektrat. Nu går vår rektor i pension efter över 10 år hos oss. Nu söker vi dig som vill fortsätta att utveckla skolan! ARBETSUPPGIFTER Som rektor på Fribergaskolan ansvarar du bland annat för ledning av skolan, vilket innebär personal-, arbetsmiljö och budgetansvar samt ledning av skolans utvecklingsarbete. Du kommer att planera, utveckla, följa upp och analysera skolans verksamhet mot uppsatta mål. Du arbetar bland annat med att ytterligare öka utbildningens kvalitet, elevernas trivsel och kunskap samt medarbetarnas trivsel. Din roll innebär också att utveckla det kollegiala lärandet hos lärarna. Du kommer att ha ett nära samarbete med kommunens andra rektorer för att utveckla kommunens samtliga skolor. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som: • Har en pedagogisk högskoleutbildning och rektorsutbildning. • Har erfarenhet av att arbeta som rektor med personal-, budget och arbetsmiljöansvar. • Är väl förtrogen med de aktuella styrdokumenten. • Har goda kunskaper i det systematiska kvalitetsarbetet. Det är meriterande om du: • Har erfarenhet av arbete som skolledare på högstadiet. • Har erfarenhet av att utveckla det kollegiala lärandet. • Har erfarenhet av att utveckla elevhälsoarbetet. Vi söker dig som är en skicklig skolutvecklare. Du är en trygg och tillgänglig ledare med en god organisatorisk samt kommunikativ förmåga. Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt och kan behålla ett gott humör vid pressade situationer. Vidare visar du på en god samarbetsförmåga med ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet, både med medarbetare, kollegor, elever och föräldrar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Provanställning kan komma att tillämpas. Intervjuer sker löpande och rollen kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut. ÖVRIGT Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobb/ om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan. Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju. Varmt välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Arbetsgivare
Danderyds kommun
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Biträdande rektor Furuboda folkhögskola

Arbetsgivare / Ort: Ideella Fören Furuboda Åhus Med Firma Furuboda K / Åhus
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-09-29
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Biträdande rektor

Om jobbet

Föreningen Furuboda driver folkhögskola, arbetsmarknadsutbildningar, konferensverksamhet samt assistansbolag. Verksamheten bedrivs på vår huvudanläggning söder om Åhus och vid våra filialer i Kristianstad, Malmö, Lund och Karlskrona.

Vår vision är: "Självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle"

Vi söker biträdande rektor till Furuboda folkhögskola med ansvar för Yngsjö/Furuboda enheten

Tjänsten

Som biträdande rektor driver du och utvecklar verksamheten i Yngsjö/Furuboda tillsammans med övriga kollegor. Du har ansvar för skola och byggnader i anläggningen i Yngsjö i detta ingår ansvar för personal, budget och arbetsmiljö. Ansvar för rapportering till berörda myndigheter. Du ingår i Furubodas ledningsgrupp och rapporterar till rektor/verksamhetschef. Som biträdande rektor får du en viktig roll för den gemensamma utvecklingen i föreningen Furuboda. Tjänsten är placerad i Furuboda.

Du som söker

Vi söker dig som tycker om att leda, utveckla och hitta hållbara lösningar! Du har pedagogisk utbildning och erfarenhet av arbetsledning. Erfarenhet från folkbildning och skola är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid de personliga egenskaperna. Erfarenhet och/eller utbildning kring människor med funktionsnedsättning är meriterande.

Tjänsten är tillsvidare 100 % med tillträde snarast efter överenskommelse. Provanställning kommer att tillämpas.

Urval kommer att ske löpande, skicka därför din ansökan snarast.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetsgivare
Ideella Fören Furuboda Åhus Med Firma Furuboda K
Furubodavägen 247
29686 Åhus
Hemsida: http://furuboda.org
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE

Biträdande rektor, Huddingegymnasiet

Arbetsgivare / Ort: Huddinge kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 21 oktober (1 dag kvar)
Publicerad: 2021-10-07
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Rektor

Om jobbet
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Huddingegymnasiet är en medelstor gymnasieskola söder om Stockholm. Vi är högskoleförberedande med NA-, SA-, EK- och TE- programmen. Vi har vidare NIU-elever (fotboll och ishockey) liksom elever inom språkintroduktion och en grupp elever med autismspektradiagnos (f d Aspergers syndrom). För mer information se vår hemsida: www.huddingegymnasiet.se - Arbetsuppgifter Som biträdande rektor är du direkt underställd skolans rektor och ingår i skolans ledningsgrupp. I överenskommelse med rektor ansvara du självständigt för delar av ledningsuppdraget, vilket inkluderar bl a elev-, ekonomi-, schemaläggnings- och personalansvar. Som biträdande rektor arbetar du i stor utsträckning operativt och nära den dagliga verksamheten. Du representerar gymnasieskolan i olika forum, till exempel i förvaltningsövergripande grupper. Du är en förebild och kulturbärare för de värderingar som är viktiga i vår verksamhet, utifrån våra uppdrag. Tillsammans med skolans ledningsgrupp ansvarar du för att verksamheten drivs enligt gällande styrdokument, mot uppställda mål. Du ansvarar för att skolan håller hög kvalitet och att eleverna når goda kunskapsresultat. Din profil Du ska ha en högskoleexamen med pedagogisk inriktning, ha goda pedagogiska insikter och ett genuint intresse för frågor kring barn och ungdomars lärande samt god IKT-kompetens. Det är önskvärt att du har tidigare chefserfarenhet liksom erfarenhet av kommunal verksamhet. Huddingegymnasiet är för närvarande inne i ett starkt utvecklingsskede med fokus på pedagogik och IKT. Det är därför önskvärt att du har egna kunskaper och erfarenheter av att driva utveckling inom dessa områden. Tjänsten har ansvar för samhälls- och ekonomiämnen liksom SA- och EK-programmen på skolan (inklusive NIU). Därför är det önskvärt att du har egna lärarerfarenheter av dessa ämnen/program. Du ska vara analytisk och strategisk med förmåga till helhetssyn, vara resultat- och prestationsinriktad med ett strukturerat arbetssätt. I tjänsten ingår många kontakter med elever, föräldrar och lärare, varför goda relationella kompetenser är nödvändiga. Förmåner För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner Facklig kontaktperson För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Arbetsgivare
Huddinge kommun
Hemsida: www.huddinge.se
Ansökan
Ansök senast 21 oktober (1 dag kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Biträdande rektor till Slottsparksskolan

Arbetsgivare / Ort: Täby kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 21 oktober (1 dag kvar)
Publicerad: 2021-09-21
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Biträdande rektor till Slottsparksskolan Näsbyparksskolans rektorsområde i Täby kommun består av tre skolor - Näsbyparksskolan, Slottsparksskolan och Norskolan. Näsbyparksskolan är en åk 3-9-skola med ca 700 elever. Slottsparksskolan och Norskolan är F-3 skolor inklusive fritidsverksamhet som har ca 200 elever vardera. Skolorna arbetar tätt tillsammans med samsyn kring lärande och utveckling, under ledning av rektor. Vi söker nu en biträdande rektor till Slottsparksskolan som ligger naturskönt vid Näsby slott i Täby och har goda kommunikationer till Stockholm via Roslagsbanan. Samsyn i ledning Du kommer att ingå i rektorsområdets ledningsgrupp tillsammans med rektor, övriga biträdande rektorer samt intendent. Att kunna arbeta i team, och ha en vilja att utveckla och dela idéer, är en viktig drivkraft för denna tjänst. Vårt fokus är att alltid ha ett öppet förhållningssätt för att bidra med våra olika kompetenser mot våra gemensamma verksamhetsmål, även om vi inom ledningsgruppen är ansvariga för olika skolor.  Ett tryggt ledarskap med fokus på utveckling Slottsparksskolan är en väl fungerande skola som vilar på trygga och genomarbetade rutiner. I ditt ledarskap är det viktigt att du både kan förvalta och upprätthålla tydliga strukturer samtidigt som du är intresserad av att utveckla skolan ytterligare, med systematik och utgångspunkt i forskning såväl som beprövad erfarenhet. Det systematiska kvalitetsarbetet är en viktig del av tjänsten. Att ha förmåga att skapa vi-känsla och omsätta den i kollegiala processer som för lärandet framåt på flera olika nivåer i skolan är också en värdefull förmåga i uppdraget. Dina arbetsuppgifter Som biträdande rektor planerar och organiserar du både för Slottsparksskolans arbete lokalt och även för rektorsområdets övergripande processer tillsammans med övriga i skolledningen. Du har personalansvar för ca 30 medarbetare bestående av pedagoger i skola och fritidshem. Du har fullt mandat att driva Slottsparksskolan inom ramen för rektors delegation. Vem är du? Vi vill att du: • Har pedagogisk examen från högskola/universitet • Är samarbetsinriktad och intresserad av att bidra till verksamhetens professionella utveckling.  • Är en kommunikativ och entusiasmerande ledare med god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. • Har god kunskap om skolans uppdrag och de styrdokument som reglerar skolans verksamhet • Har förmåga att arbeta både enskilt och tillsammans med andra • Har god digital kompetens och erfarenhet av att arbeta i administrativa IT-system • Vill arbeta både operativt med att lösa vardagens utmaningar och arbeta långsiktigt mot strategiska mål Det är meriterande om du: • Har tidigare erfarenhet av skolledning och personalansvar • Har genomgått det statliga rektorsprogrammet. • Har erfarenhet av att arbeta på lågstadiet och i fritidshem  Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.   Övrigt Tillsättning sker enligt överenskommelse inför vt-22.  Låter det intressant? Registrera din ansökan på vår hemsida genom knappen ”Ansök”. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via mejl eller brev. Sista ansökningsdag är 2021-10-17. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Om Täby kommun Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation. Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas – hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Arbetsgivare
Täby kommun
Hemsida: https://www.taby.se/
Ansökan
Ansök senast 21 oktober (1 dag kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.