På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Idrottslärare
Spela filmen

Idrottslärare

Att vara lärare med inriktning mot idrott och hälsa (idrottslärare) är ett yrke som många upplever som engagerande, stimulerande och omväxlande. Men det är också ett yrke som kan vara fysiskt och psykiskt krävande.

Idrottslärare undervisar i ämnet idrott och hälsa i grundskolan och gymnasieskolan. Idrottslärare kan också undervisa vid så kallade idrottsgymnasier inom en speciell idrottsgren; i särskola, i folkhögskola och på lärarutbildningarna vid universitet och högskolor. Med utbildning till idrottslärare kan man också arbeta som instruktör och tränare inom idrottsrörelsen eller i kommunal idrottsverksamhet och friskvård.

I idrottsämnet undervisas eleverna i att utvecklas inom både lagidrotter och individuella idrotter samt genom andra motoriska och fysiska aktiviteter. Idrottsläraren instruerar, visar hur övningarna ska gå till, och rättar när eleverna gör fel. I de tidigaste årskurserna är övningarna mer i form av lek, i senare årskurser kommer mer av teknik- och taktikträning in.

Det är idrottslärarens uppgift att väcka elevernas intresse för en allsidig träning utifrån sina förutsättningar så att de utvecklar sin motorik och sin känsla för rytm. I lagidrotterna tränar idrottsläraren eleverna att samarbeta mot ett gemensamt mål.

Förutom att ge kunskaper ska idrottsläraren också väcka intresse för fysisk träning och stimulera eleverna att fortsätta med regelbunden träning också efter skoltiden. Idrottsläraren informerar om hur man sköter sin kropp, om hur viktig fysisk träning är för hälsan och hur man kan förebygga framtida arbetsskador. För elever som har skador eller handikapp får idrottsläraren ofta göra upp individuella program där eleverna jobbar med de delar av kroppen som är friska.

Idrottsläraren planerar undervisningen, förbereder lektionerna och ansvarar för att dokumentera elevernas utveckling. Till arbetsuppgifterna kan höra att planera och leda skolans friluftsverksamhet. Idrottsläraren samarbetar med övriga lärare till exempel för att ordna temadagar och när det gäller friluftsverksamheten. Framförallt i grundskolan arbetar man ofta i arbetslag och planerar undervisningen i samverkan med de övriga lärarna i arbetslaget.

Idrottsläraren kan också ha ett särskilt ansvar för en grupp elever (vara "klasslärare" eller mentor). Då hålls utvecklingssamtal med eleven och föräldrarna där elevens studieresultat och sociala situation gås igenom. Idrottsläraren samarbetar också med elevvårdspersonalen.

Utbildning

För att arbeta som lärare med inriktning mot idrott (idrottslärare) utbildar man sig på lärarprogrammet inom universitet och högskolor.

Det finns olika vägar till ämneslärarexamen i idrott och hälsa:
1) I första hand utbildas ämneslärare i idrott och hälsa inom Ämneslärarprogrammet. Idrott och hälsa kan erbjudas som ingång i Ämneslärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan.
2) Inom KPU; Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 högskolepoäng kan man också utbilda sig till ämneslärare inom idrott och hälsa. För att antas till KPU ska man ha minst 90 högskolepoäng i ämnet för inriktning 7-9 hp och 120 hp för inriktning gymnasieskolan.
För att ha goda chanser att antas till KPU bör man ha behörighet i fler än ett undervisningsämne. Det rekommenderas att studerande som väljer den studievägen (alltså, via KPU) läser kurser i Idrott och hälsa I (1-30 hp), Idrott och hälsa II (31-60 hp) samt Idrott och hälsa III (61-90 hp). 
3) Dessutom kan man läsa Grundlärarprogrammet, åk 4-6 och välja idrott och hälsa som profil. Det innebär att man, inom programmet, läser en termin, 30 högskolepoäng i ämnet Idrott. Med en sådan examen får läraren behörighet att undervisa i idrott och hälsa även i årskurserna 1 - 3 på grundskolan; hen kan också bygga på med ytterligare studier i idrott och hälsa för utökad behörighet i åk 7-9 på grundskolan eller i gymnasieskolan.

Hur blir man behörig att undervisa i idrott på "lågstadiet"?
Man kan utbilda sig till grundlärare i åk 4-6 med tillvalet idrott. Då är man behörig att undervisa i idrott och hälsa på grundskolan i åk 1-6. Samma behörighet kan man få genom att utbilda sig till grundlärare med inriktning mot fritidshemmet, och tillvalet idrott och hälsa.

Kan man bli lärare i Idrott som Ett ämne, dvs endast i Idrott och hälsa (och ej i kombination med annat undervisningsämne)?
Ja. Om man har någon form av lärarexamen och dessutom 90 hp i ämnet Idrott och hälsa kan man få behörighet att undervisa i IdH även i gymnasieskolan (uppgift från maj 2018).
På så sätt blir kortaste vägen för att bli behörig lärare i idrott och hälsa - läs 90 hp (tre terminer på heltid) ämnesstudier i ämnet Idrott och hälsa först, och sedan läs påbyggnadsutbildning KPU, Kompletterande pedagogisk utbildning (90 hp) med inriktning mot åk 7-9. Efter detta kan man ta ut en ämneslärarexamen i ett ämne (IdH) med inriktning mot åk 7-9. Med denna examen blir man behörig att undervisa i IdH i åk 1-9 och i gymnasieskolan. Detta kommer att framgå av lärarlegitimationen som man kan ansöka om att få från Skolverket, efter att man har fått ut sin examen från lärosätet. Det går inte att läsa KPU innan man har läst ämnesstudier om minst 90 hp i ett ämne. Ämnesstudier och KPU behöver inte nödvändigtvis läsas på samma högskola/universitet, utan går att läsa på olika lärosäten.

Särskild behörighet till utbildningar på högskolenivå som leder till detta yrket är (uppgift från juni 2017): godkända betyg i gymnasiala kurser Idrott och hälsa 1, Matematik 2 och Naturkunskap 2. För dig med TIDIGARE GYMNASIEUTBILDNING: godkända betyg i Engelska B, Samhällskunskap A, Idrott och hälsa A, Matematik B och Naturkunskap B.

Övrigt

Forskning visar att mer idrottande är grund för eIevernas bättre studieresuItat i aIIa ämnen. Därför är idrott ett av de absolut viktigaste skoIämnen.

Lilla ordboken

RF - är en förkortning som står för Riksidrottsförbundet.

Visste du att... ?

... alla svenska gymnasieskolor måste erbjuda att välja någon kurs i idrott och hälsa utöver den som ligger i studievägen, dvs ännu en kurs förutom Idrott och Hälsa 1, som är en obligatorisk kurs på alla nationella svenska gymnasieprogram. Källa: Gymnasieförordningen, kap.4 paragraf 7.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.