Se in i framtiden!

Se in i framtiden!

Vilka yrken som finns, finns det inte någon exakt vetenskap kring. Det är en komplicerad och ständigt pågående process, där yrken "överlappar" varandra, några försvinner, andra uppstår. Men kan man "se in i framtiden" och få, en hint om vilka yrken är "på ingång" på den svenska arbetsmarknaden? Jo, kanske...

TRR, Trygghetsrådet i samarbete med analysföretaget United Minds har (också med hjälp av experter, statistik och undersökningar) tagit fram en lista på 10 nya "jobbtitlar" som man tror kan uppenbara sig på den svenska arbetsmarknaden under kommande år.

De nyaste "yrkestitlar" kommer, troligtvis, att heta någonting i stil med ... :

Distansare
Diverse olika yrkeskategorier som arbetar på distans, sittandes på ett kontorshotell eller hemifrån.

DNA-coach 
Bistår kunder/användare med analys av DNA för att optimera deras livsstil, däribland träning och kost. DNA-coach förväntas följa upp resultaten med hjälp av data från smarta klockor och andra "manicker" och även klädesplagg. Läs mer på framtid.se/yrke/dna-coach

Etikutvecklare
Jobbar med etiska ramverk och bland annat kontrollerar att organisationen/företaget och även dess underleverantörer gör, etiskt sett, rätt för sig.

Gig-manager
Hjälper gigare (egenanställda som utför enskilda, ofta konstnärliga, uppdrag, "gig". Läs mer på framtid.se/yrke/gig-manager

Klimatrevisor 
Kontrollerar att företag och organisationer sköter sina hållbarhetsredovisningar.

Kulturflätare
Ansvarar för att "fläta samman" organisationer med olika företagskulturer för att de, genom ett gemensamt arbetssätt, ska bli mer effektiva och strävar åt samma mål.
Man tror att "kulturflätare" kommer att i allt större grad behövas på grund av att vi i framtiden ska jobba ännu mer i nätverk, där diverse olika organisationer samarbetar med andra organisationer/företag och med enskilda experter - för att uppnå gemensamma mål.

Molnvakt 
Håller ordning på data så att den hanteras på ett säkert sätt. Läs mer på framtid.se/yrke/it-molnspecialist

Oldfluencer
En senior ("runt 50+" och äldre) influencer, som driver frågor i sociala medier inom sitt intresseområde. Dagny Carlsson och Amalia Adamo, inflytelserika bloggare som riktar sig mot en lite äldre, köpstark målgrupp, kan ses som exempel på oldfluencers. Att bli oldfluencer är samtidigt ett sätt för äldre personer att få en ny inkomstkälla.

Robotpersonlighets-designer
Utformar robotarnas personlighet, röster och ansiktsuttryck så att de fungerar bättre på arbetsplatser, i samarbete med människor.

Vertikalodlare
En sort "stadsbonde". Hen odlar längs med husväggarna - däri namnet "vertikal"-odlare. Läs mer på framtid.se/yrke/vertikalodlare

Källa: TRR.