Rätt utbildning ger jobb!

Rätt utbildning ger jobb!

Här ger vi dig en sammanfattning av Arbetsförmedlingens senaste bedömning av var jobben kommer finnas 2014 och åren framöver.

Större chans – fixa gymnasiet!

Det viktigaste av allt för att få ett jobb är att ha gymnasiet klart och godkänt. Visste du att chansen att få jobb ökar väldigt mycket om du har klarat en gymnasieutbildning? Arbetsförmedlingen rapporterar att 120 000 av de arbetslösa saknar just gymnasieutbildning.

Efterfrågan på att du har specialiserat dig eller har en högre utbildning kommer också snarare öka än minska. Både industrin och offentliga tjänstesektorn (kommun, stat och landsting) har sagt att man höjer många av sina krav på kompetens.

Vidareutbildning

I rapporten Var finns jobben berättar Arbetsförmedlingen även att kraven på vidareutbildning efter gymnasiet ökar. Att utbilda eller vidareutbilda dig nu till ett yrke som har en bra arbetsmarknad lagom till du är färdig är ett smart drag. En vidareutbildning behöver dessutom inte betyda akademiska studier i 5 år på högskola eller universitet. Om du inte vill förstås.

Vilken typ och nivå av utbildning beror på vilket yrke du ska fortsätta mot. Men förutom högskolestudier finns det yrkeshögskoleutbildningar, arbetsmarknadsutbildningar, folkhögskolor, komvux och privata skolor. Utbudet är stort och valet bara ditt.

Störst brist på arbetskraft 

 • Datayrken som kräver högskoleutbildning
 • Ingenjörer/tekniker inom gruvteknik
 • Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård
 • Läkare
 • Övriga specialistutbildade sjuksköterskor
 • Civilingenjörer med olika inriktningar
 • Kockar med gott renommé eller specialistkunskap
 • Förskollärare
 • Byggnadsplåtslagare
 • Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker
 • Specialpedagoger
 • Lastbilsmekaniker
 • Gymnasielärare yrkesämnen

Fler jobb

På jobbfronten tror man överlag att det kommer finnas fler jobb att söka den närmsta tiden och att arbetsmarknaden sakta blir bättre. Dels går många i pension nu och konjunkturen blir sakta bättre.