Obligatorisk prao

Obligatorisk prao

Sedan 1994 och fram till 2018 har svenska grundskolor inte haft någon obligatorisk PRAO, praktisk arbetslivsorientering (en sort "praktik"). Däremot har många skolor ändå valt att erbjuda någon form av PRAO. Men från hösten 2018 blev PRAO med minst 10 skoldagar obligatorisk igen, läs Reportage om obligatorisk-prao.
Regeringen återinförde obligatorisk PRAO i skollagen som gälla för eleverna på högstadiet.
Obligatorisk PRAO gäller elever som går i årskurserna 8 och 9 och ska omfatta minst 10 skoldagar (två kalenderveckor).
En av anledningar till återinförandet av PRAO är att alla elever ska få kunskap, erfarenhet och ett nätverk i arbetslivet. PRAO ger också skolan en tydligare samhällsförankring.  
PRAO har flera syften, eleverna får möjlighet att komma ut i arbetslivet, får viktiga erfarenheter, perspektiv och framförallt bekanta sig med något annat än skolmiljön.
Tydligare framtidsbilder ökar också elevernas motivation och resultat, vilket PRAO kan vara en viktig bidragande faktor till.
Det är dock viktigt att PRAO-platserna är givande och utvecklande. Det behöver inte handla om arbetsuppgifterna i sig utan kan omfatta andra erfarenhet, så som att arbeta självständigt och anpassa sig efter en arbetsplatsens rutiner och regler.
Däremot bör skolor jobba aktivt för att elever inte ska ”hamna” på sina föräldrars arbetsplats, då minskar syftet att vidga elevernas samhällsperspektiv. 
De som på grundskolorna arbetar med PRAO-frågorna är bland annat skolledare/rektorer, SYV-ar och praktiksamordnare.

Hänvisning/lästips: Reportage om obligatorisk-prao.