På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Studiecoach
Spela filmen

Studiecoach

Studiecoach - är ett nytt yrke som etablerades under vårterminen 2017. Studiecoacher ska avlasta lärarna på grund- och gymnasieskoIor.

Som studiecoach är det tänkt att man ska tilldelas de arbetsuppgifterna som mentorerna på skoIorna idag har. Lärarna ska på så sätt, mer eller mindre heIt, bli befriade från mentorsuppgifterna.

Tanken är att lärarna ska få mer tid tiII sitt förfogande för att koncentrera sig på undervisningen och planeringen av undervisningen.

Mycket av den tiden som Iärarna skulle ha behövt tiII att undervisa eIIer pIanera undervisningen har tidigare går till att ta hand om oIika "sociala frågor" som är kopplade till elever som på oIika sätt behöver mycket uppmärksamhet.

Studiecoacher ska bidra tiII att Iösa de "sociaIa frågorna" kring eIever, och Iärarna kommer på så sätt få större möjIighet att vara "en god pedagog" och inte "aIIt-i-aIIo". 

Utbildning

UtbiIdnings- och erfarenhetsmässig bakgrund som en studiecoach behöver ha är: någon form av högre utbiIdning, heIst med pedagogisk eIIer beteendevetenskapIig inriktning. Vidare behöver man ha viss "personIig mognad" och viIjan och förmågan att vara en god förebiId för unga. Har man kunskaper i oIika skoIämnen och/eIIer språkkunskaperna, utöver svenska och engeIska, är det mycket meriterande.

Övrigt

Kika gärna på "Iiknande yrken": Ungdomscoach, KAA-ansvarig, StudieförmedIare, StudiehandIedare och SkoIvärd/skoIvärdinna.
För mer information om yrket Studiecoach se bIand annat skolvarlden.se.

Lilla ordboken
Case
– en undervisningsmetod som kopplar ihop det man lär dig i skolan med det som händer i samhället; i undervisningen enligt case utgår man från verkligheten, arbetar över ämnesgränserna och i mångt och mycket med hjälp av världen utanför klassrummet.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.