På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Studiecoach

Studiecoach

Studiecoach - är ett nytt yrke som etablerades under vårterminen 2017. Studiecoacher ska avlasta lärarna på grund- och gymnasieskoIor.

Som studiecoach är det tänkt att man ska tilldelas de arbetsuppgifterna som mentorerna på skoIorna idag har. Lärarna ska på så sätt, mer eller mindre heIt, bli befriade från mentorsuppgifterna.

Tanken är att lärarna ska få mer tid tiII sitt förfogande för att koncentrera sig på undervisningen och planeringen av undervisningen.

Mycket av den tiden som Iärarna skulle ha behövt tiII att undervisa eIIer pIanera undervisningen har tidigare går till att ta hand om oIika "sociala frågor" som är kopplade till elever som på oIika sätt behöver mycket uppmärksamhet.

Studiecoacher ska bidra tiII att Iösa de "sociaIa frågorna" kring eIever, och Iärarna kommer på så sätt få större möjIighet att vara "en god pedagog" och inte "aIIt-i-aIIo". 

Utbildning

UtbiIdnings- och erfarenhetsmässig bakgrund som en studiecoach behöver ha är: någon form av högre utbiIdning, heIst med pedagogisk eIIer beteendevetenskapIig inriktning. Vidare behöver man ha viss "personIig mognad" och viIjan och förmågan att vara en god förebiId för unga. Har man kunskaper i oIika skoIämnen och/eIIer språkkunskaperna, utöver svenska och engeIska, är det mycket meriterande.

Övrigt

Kika gärna på "Iiknande yrken": Ungdomscoach>>, KAA-ansvarig>>, StudieförmedIare>>, StudiehandIedare>> och SkoIvärd/skoIvärdinna>>.
För mer information om yrket Studiecoach se bIand annat http://skolvarlden.se

Länktips

mecenat.com - Mecenatkortet, det kostnadsfria förmåns- & medlemskortet för studerande på gymnasiet & på högskolenivå
Motverka-avhopp - info på Universitets-&Högskolerådets hemsida
www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/minska-avhopp-fran-gymnasiet - processstöd från Skolverket för att minska antal elever som inte slutför sina studier
www.mattecentrum.se/raknestugor - info om Räknestugorna där man kostnadsfritt kan få hjälp med matten
www.gymnasieguiden.se/informeras/merit - info om meritpoäng vid ansökan till högskoleutbildning för dig med Examensbevis (bl a finns där info om vilka gymnasiala kurser i språk som ger meritpoäng)
https://soundcloud.com/snsinfo - Podcast (längd ca 2 tim 30 min) "Bidrar digitala läromedel till bättre skolresultat?"
www.sociology.su.se/om-oss/nyheter - info på Stockholms universitets hemsida "Så påverkas våra studieval av släktskap långt tillbaka i tiden"
http://sverigesradio.se/sida/artikel - om kunskapskraven på grund- & gymnasieskolorna (är de för svåra?) - artikel från 16 mars 2018
www.framtid.se/reportage - Reportage "Obligatorisk Prao från HT18"
http://sverigesradio.se - Är det dags att återinföra studentexamen?
https://dialangweb.lancaster.ac.uk - ett diagnostiskt Språktest (självtestning/uppskattning) framtaget av flera universitet i Europa som täcker de europeiska språken
www.uhr.se - BEDA, gemensamma betygsdatabasen
studera.nu/att-valja-utbildning/nationella-minoriteter - om modersmål för nationella minoriteter
www.fragasyv.se/info/Ovanligasprak - info om var undervisning i "ovanliga språk" på gymnasieskolorna finns
www.csn.se/partner/nyhet - om Högre bidrag för elever som läst på Introduktionsprogrammen (från 1 juli 2018)

www.framtid.se/reportage
www.pluggakuten.se

15 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.