På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratörer finns vid grund- och gymnasieskolor, folkhögskolor, yrkeshögskolor, högskolor och universitet, och i organisationer, på företag och inom studieförbund. Andra benämningar för utbildningsadministratörer är studieadministratörer, utbildningssekreterare, kurssekreterare och kursadministratörer. Yrkestitel skolassistent används ofta på grund- och gymnasieskolor.

Utbildningsadministratör är en administrativ position, oftast inom akademisk utbildning, dvs på en högskola eller ett universitet, med ansvar för ett eller flera utbildningsprogram.

För att en utbildning ska kunna genomföras är det mycket som ska fungera, och det är ofta utbildningsadministratören som håller i trådarna genom att ansvara för studieadministrationen tillsammans med lärare, studierektor eller andra inom skolan eller organisationen.

I utbildningsadministratörens arbetsuppgifter kan ingå att registrera de nya studerande på skolan, att förbereda kursbetyg och examensbevis inför påskrift av rektor, rapportera in studieresultat i olika databaser, t.ex i LADOK (Sveriges utbildningsregister), rapportera in statistiska uppgifter till SCB, se till att de studerandes betyg och poäng kommer till CSN för att de studerande ska få ut de studiebidrag/studielån som de har rätt till.

Att följa upp resultat och göra utvärderingar av utbildningarna kan också höra till arbetsuppgifterna samt att delta i arbetet med att skapa nya kurser, till exempel genom att göra utredningar.

Mentorsroll

Utbildningsadministratörer kan också kombinera sina administrativa uppgifter med andra arbetsuppgifter, ex. kan de vara mentorer. En mentor, som oftast inte undervisar och inte sätter några betyg, har till uppgift att stötta och coacha elever under deras studietid på skolan.

Utbildning

Utbildningsadministratörer/sekreterare kan ha olika utbildningsbakgrunder. En utbildning inom pedagogik, ekonomi eller beteendevetenskap kan vara lämpliga inriktningar. Studier inom det ämnesområde eller program som man ska arbeta i är en annan väg.

Utbildningskraven för studieorganisatörer varierar. Det är vanligt med krav på högskoleutbildning med exempelvis pedagogisk inriktning, men gymnasial utbildning kan ibland räcka. På vissa företag kan interna utbildningar förekomma.

Utbildningsadministratören på grund- eller gymnasieskola kan samtidigt även ha andra arbetsuppgifter, t.ex kan man arbeta samtidigt även som närvarocoach.

Visste du att...?

Det har gjorts försök att automatisera narvaro-tagnigen på den svenska gymnasieskolan (uppgift från januari 2019). Biometri, av de grekiska orden bi'os (liv) och me'tron (mått), är en sammanfattande term som används för ett antal olika matematiska och statistiska metoder, som används inom biologin. Ett exempel på användning av biometriska metoder är att en kamera "känner igen" eleverna när de går in i klassrummet och noterar narvaron (på så sätt slipper lärarna sköta administration kring elev-närvaron).

Obligatorisk förskoleklass
Förskoleklassen är från och med höstterminen 2018 obligatorisk i Sverige, enligt Riksdagens beslut.
Källa: regeringen.se/rattsdokument

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.