Antagningshandläggare

Antagningshandläggare

En stor del av arbetet går ut på bedöma akademiska och gymnasiala meriter som utbildningssökande inkommer med. Man sysslar med en hel del avancerad administration.

Det ingår väldigt mycket administration med varierande uppgifter som bland annat kan innefatta elevadministrativa arbetsuppgifter, receptionsarbete, protokollskrivning vid diverse olika möten och ärendehantering samt även schemaläggning och "provhantering" t.ex att vid behov vara provvakt och samla in och ansvara för att provsvaren inte kommer bort, utan når de ansvariga lärare.

Arbetsuppgifterna kan gränsa och överlappa utbildningsadministratörernas arbetsuppgifter, vilket ofta sker på små arbetsplatser, t.ex inom Komvux i en liten kommun där antagningshandläggare, utbildningsadministratör och utbildningsinformatör kan vara en och samma person.

I arbetet som antagningshandläggare ingår det vanligtvis många interna och externa kontakter samt kontakter med sökande per telefon och e-post. Rollen innebär ett stort ansvarstagande och självständigt arbete, vilket medför att det är viktigt att man är trygg i att fatta beslut.

Som antagningshandläggare kan man ibland arbeta mycket ensam, men hos större arbetsgivare ingår man ofta i en grupp som arbetar mycket tillsammans. Antagningsarbetet brukar präglas av ständiga förändringar och det är därför nödvändigt att kunna anamma förändringar, dvs man behöver vara en flexibel och läraktig person.

Tjänster som antagningshandläggare är ofta placerade vid avdelningar för utbildningsadministration (AUA) inom högskolans/universitetsförvaltningen. AUA ansvarar för arbetet med processer, systemstöd, uppföljning och statistik inom antagning, studieadministration och examen.

Inom antagning och examen har avdelningen en stor del av produktionsansvaret för dessa områden. Avdelningen har också i uppgift att skapa och genomföra utbildning inom de studieadministrativa datasystem som det aktuella lärosätet använder sig av.

Arbetet omfattar ärendehandläggning, administration, förberedelser, informationsarbete samt bedömningar av akademiska och gymnasiala meriter från Sverige och från andra länder.

Som antagningshandläggare inom högskoleväsendet arbetar man i de svenska nationella studieadministrativa systemen LADOK och NyA.

Utbildning

Lämpliga utbildningar kan finnas inom olika skolformer. På gymnasiet rekommenderas det i första hand utbildning på samhällsvetenskapsprogrammet eller på handels- och administrationsprogrammet. Relevanta utbildningar på eftergymnasial nivå kan finnas bl.a inom högskola/universitet och inom yrkeshögskolan.

Personliga egenskaper, inställning till arbete och personlig mognad kan i vissa fall väga tyngre än de formella meriter som t.ex utbildningsbakgrund, men söker man jobb som antagningshandläggare på högskola/universitet krävs det ofta en akademisk examen.

Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift är nödvändiga för det dagliga arbetet som antagningshandläggare, oavsett vilken arbetsplats man arbetar på. Kunskaper i ytterligare språk är mycket meriterande.

Personliga egenskaper

Är du en ansvarstagande, serviceinriktad, stresstålig, öppen för nya arbetsuppgifter och en person som dessutom redan är eller kan bli en mycket van datoranvändare? Då är kanske yrket som antagningshandläggare helt rätt yrke för dig!

I sitt arbete behöver antagningshandläggare vara självgående och effektiv och det är en stor fördel om man gillar att få saker ur händerna, men de två kanske viktigaste egenskaper är organisationssinne och känsla för service. Vidare behöver man vara en god kommunikatör som har lätt för att sätta sig in i nya system och passar för att arbeta process- och serviceorienterat.

Det är en fördel om man gillar att lösa problem och har lätt för att samarbeta med andra. Man behöver också vara bra på att strukturera och prioritera sitt arbete då antagningshandläggare ständigt arbetar mot olika deadlines.

Arbetsplats

Antagningshandläggare är verksamma på alla de ställen där antagning till utbildningar görs, t.ex på gymnasieantagningskanslier runt om i Sverige, på Komvux, i anslutning till yrkeshögskoleutbildningar, KKU, folkhögskolorna och högskolor/universitet samt vid privata skolor.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.