Arkivarie
Spela filmen

Arkivarie

Arkivariens uppgift är både administrativ och vetenskaplig. Arkivarier utreder, ordnar, vårdar och förtecknar arkivbestånd. De ger råd och service till arkivets användare och besökare.

Arkivarier arbetar med allt från att ordna historiska arkiv till att delta i att planera digitala informationssystem. De utreder, granskar och bedömer vilka handlingar som ska bevaras i arkiv och vad som är mindre viktig information och kan förstöras. Det gäller framförallt att ta vara på information som kan vara värdefull för forskningen nu och i framtiden. Handlingarna kan vara skriftliga dokument, kartor, ritningar, fotografier, film eller digitala dokument.

Att arkivera och bygga upp arkiv kräver systematisk förmåga. Arkiven måste vara lätta att hitta i för användarna. I dag är största delen av dokumenthanteringen digital.

En viktig del i arbetet är att plocka fram efterfrågat material ur arkiven. Det kan vara till forskare som behöver historiskt bakgrundsmaterial för sin forskning eller till beslutsfattare som behöver underlag inför ett beslut. Ibland har också arkivarien egna forskningsuppgifter.

Arkivarier informerar aktivt genom att bygga upp databaser med information om vad som finns i arkivet, publicera artiklar och ordna utställningar med samlingar av arkivmaterial.

Utbildning

Utbildning till Arkivarie finns inom högskola och universitet, både på kandidat- och masternivå.  Till exempel kan man skaffa sig en kandidatexamen (motsvarande 3 års studier på heltid), inom vilken man läser kurser i historia, kulturgeografi, ekonomisk historia, statskunskap eller idéhistoria men som också bör innehålla studier i arkivvetenskap. Det kan även finnas program i kulturvetenskap (ca 3-4 års studier) med arkivvetenskap i examen eller med en kurs i arkivvetenskap som påbyggnad. 

Förkunskapskraven inför högskoleutbildningar som leder till yrket Arkivarie kan variera mellan utbildningsorterna med allt från endast grundläggande behörighet till krav på tidigare högskolestudier. 

För anställning som arkivarie vid Språk- och folkminnesinstitutet och Svenskt visarkiv brukar följande utbildning krävas: högskoleutbildning med språkvetenskaplig, etnologisk eller musikvetenskaplig inriktning.

Framtidsutsikter

Idag har utbildade arkivarier ganska lätt att få jobb. Arkivarieyrket har stora inslag av arbete med elektroniskt lagrad information och datorer. Arkivarier med god IT-kompetens kommer sannolikt att vara efterfrågade i framtiden. En viktig arbetsuppgift att kommer att vara att finna lösningar på frågor kring hållbart långsiktigt digitalt bevarande.

Arkivlagen
Arkivlagen (1990:782) - är en svensk lag som anger de grundläggande bestämmelserna för hur de svenska myndigheterna och andra statliga och kommunala beslutande församlingar skall sköta sina arkiv.

Övrigt

De senaste rönen visar på att vi, homo sapiens, är mycket äldre än man tidigare trott. Den moderna människan tros vara 300 000 år gammal. Detta fastställdes 2017, efter att fynd av skelettdelar efter en ung man hittats, en man som på "sin tid" bodde i Sydafrika. Tidigare har man trott att homo sapiens var en ca 180.000 år gammal art.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  33 Lediga jobb som arkivarie

  VISA FLER LEDIGA JOBB


  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.