Medicinhistoriker

Medicinhistoriker

Medicinhistoriker kan i grunden vara historiker eller läkare, men du kan också ha en annan vetenskaplig bakgrund, inom t ex naturvetenskap.

Medicinhistoriker är en forskare som undersöker medicinvetenskapens historia med dess framgångar och de misstag som har begåtts på vägen till den moderna medicinen, som vi känner till idag.

Medicinhistoriker skriver ofta böcker och artiklar som publiceras i de naturvetenskapliga eller historiska magasin, inte sällan i populärhistoriska och populärmedicinska tidskrifter.

Utbildning

Lång akademisk utbildning krävs och oftast måste du även ha disputerat, ha skrivit och försvarat en doktorsavhandling och fått den godkänd, samt publicerat ett antal artiklar i akademiska tidskrifter.

Bra grundkunskaper får du på gymnasiets Humanistiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet eller på Samhällsvetenskapsprogrammet.

Framtidsutsikter

Det finns inget som tyder på att färre kommer att vilja jobba i sektorn, eller att det kommer finnas fler jobb. En fortsatt hård konkurrens förutspås av Statistiska Centralbyrån.

Inom Musei- och kulturmiljöyrken ryms en mängd olika yrken, med delvis skiftande förutsättningar.

Arbetsplats

Medicinhistoriker kan arbeta på museer eller inom olika organisationer och myndigheter. Du kan också verka som högskolelärare och undervisa bl a blivande historiker.

Visste du att...?

... fram till början på 1900-talet användes både honung och socker flitigt som medicin. Det användes i sjukvården, både i skolmedicin och inom folklig läkekonst, som vid förkylning, katarrer, halsinfektioner och på svåra sår.

Visa mer
Visa mindre

89 Lediga jobb som medicinhistoriker

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.