Skolforskare

Skolforskare

Utbildning

När studierna på akademisk grundnivå, tre års heltid, och minst ett års studier på avancerad nivå är avslutade på högskola/universitet, är man behörig till forskarutbildning.

För en blivande skolforskare är lärarexamen eller utbildning till Studie- och yrkesvägledare - en bra grund att bygga vidare på.

Utbildningen på forskarnivå är två till fyra år och leder till licentiat- respektive doktorsexamen. Det tar alltså minst åtta år innan den som börjar på en akademisk utbildning idag, är färdig med sin doktorsexamen.

Arbetsplats

Skolforskare kan vara knuten till olika myndigheter och organisationer och bland annat till Institutet för näringslivsforskning.

Övrigt

Skolplikt - 1723 infördes en lag om att alla föräldrar skulle se till att deras barn lärde sig att läsa. Skolplikt infördes med folkskolestadgan 1842. En sexårig skolplikt fastställdes i Sverige 1882 och sjuårig skolplikt - 1936.

Idag gäller "grundskole-skolplikt" för alla personer som är bosatta i Sverige. Skolgång i grundskolan är sedan 1962 obligatorisk för alla barn i åldrarna 7-16 år. Om en elev har gått om en eller flera årskurser, kan skolplikten upphöra senare, dock senast när eleven fyller 18 år.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

24 Lediga jobb

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.