På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Professor

Professor

Ordet Professor kommer från latin och kan översättas ungefär som "offentligt anställd eller avlönad lärare". Det är en titel för de högst utbildade lärarna vid högskolor och universitet.

Samma typ av tjänster finns inom flertalet universitetssystem i världen, även om titeln på en del språk även är en allmän benämning för "en lärare". Ämbetet för en professor brukar benämnas professur. När en professor går i pension får denne en titel "emeritus", som på latin betyder "före detta". 

Utbildning

Det finns universitets- och högskolelärare som huvudsakligen arbetar med undervisning. Det finns också de som har stora inslag av forskning i sitt jobb och som nästan inte undervisar alls.

För att få tjänst som lektor, forskarassistent eller professor krävs omfattande meriter från egen forskning på avancerad nivå och erfarenhet från undervisning på högskolenivå.

Grundläggande utbildning finns på bl a Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet eller Naturvetenskapsprogrammet.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

Lediga jobb

professor i immunologi

Arbetsgivare / Ort: Lunds Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 13 August (4 dagar kvar)
Publicerad: 2020-06-01
Källa: Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Om jobbet
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen. Anställningen kommer att vara placerad vid institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, sektionen för immunologi. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna omfattar i första hand självständig, avancerad forskning inom basal immunologi samt handledning av forskar- och mastersstudenter, men även deltagande i undervisning på grundnivå. I undervisningsuppdraget på grundnivå ingår även kursutveckling och att definiera nya kunskapsmål. Med basal immunologi avses att sökanden förväntas ha en bred förståelse för de centrala cellulära och molekylära mekanismerna inom hela ämnesområdet immunologi. Som exempel på sådana basala och centrala mekanismer kan nämnas mekanismer för etablering av immunologisk tolerans, interaktioner mellan medfött och adaptivt immunförsvar, reglering av immunsvar samt immunsystemets utveckling inklusive ett evolutionärt perspektiv. Sökanden bör även vara öppen för interaktioner med såväl kliniskt verksamma forskare som med det lokala näringslivet. Givet det stora intresset för ämnet förutsätts också att sökanden kan etablera och upprätthålla såväl internationella som nationella samarbeten. Även andra arbetsuppgifter kan ingå. Behörighet Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (Högskoleförordningen 4 kap 3 §). För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl. Bedömningsgrunder Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt ledarskaps- och samarbetsförmåga. Vid bedömningen kommer den vetenskapliga skickligheten att tillmätas särskild vikt. Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en god nationell och internationell nivå som forskare och ha erhållit forskningsanslag som huvudsökande i nationell eller internationell konkurrens. Den sökande ska ha mycket god samarbetsförmåga och dokumenterad skicklighet i att skapa/utveckla vetenskapliga nätverk. Den sökande ska vidare ha visat pedagogisk skicklighet såväl inom undervisning som inom handledning, både på grund/avancerad och forskarutbildningsnivå. Sökanden ska vidare kunna uppvisa erforderlig kompetens för att genomföra momenten nämnda under Arbetsuppgifter ovan. Vetenskapligt kan detta dokumenteras genom publikationer inom flera olika områden av den basala immunologin, samt att bilagd projektbeskrivning beskriver detsamma. Vad gäller utbildning är dokumenterad undervisningserfarenhet av hela immunologiämnet på grund- och forskarutbildningsnivå central. Erfarenhet av övergripande kursansvar skall beaktas som en särskild merit. Det skall ur grundutbildningsperspektivet speciellt framhållas att sökanden måste ha en djup och grundläggande förståelse för hela immunsystemets utveckling och funktion och ej endast behärska en isolerad tillämpning av en immunologisk princip. Den som anställs förväntas behärska det svenska språket (alternativt ett skandinavisk språk) inom en treårsperiod för att kunna undervisa på grundutbildningsnivå samt delta i universitetets administrativa arbete och olika organ. För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: http://www.medicin.lu.se/lfn Upplysningar Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden. Ytterligare upplysningar lämnas av: dekanus Erik Renström tel: 046-222 80 84 e-post: https://lu.varbi.com/center/tool/position/295303/edit/tab:2/checklist:Professor/[email protected] eller prefekt Madeleine Durbeej Hjalt tel: 073 640 72 63 e-post: https://lu.varbi.com/center/tool/position/295303/edit/tab:2/checklist:Professor/[email protected]  Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av: Chef enheten rekrytering, lön och HR-stöd Kajsa Johnsson tel: 046 222 08 22, e-post: https://lu.varbi.com/center/tool/position/295303/edit/tab:2/checklist:Professor/[email protected] Ansökningsförfarande Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2020-08-13. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se http://www.medicin.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV). Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Arbetsgivare
Lunds Universitet
Ansökan
Ansök senast 13 August (4 dagar kvar)

Ansök här

Professor i landskaps biogeovetenskap

Arbetsgivare / Ort: Göteborgs Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 14 August (5 dagar kvar)
Publicerad: 2020-06-11
Källa: Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Professor

Om jobbet
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Ämnesområde Landskaps Biogeovetenskap Ämnesbeskrivning Ekologisk, biogeokemisk och miljöforskning har traditionellt fokuserat på specifika ekosystem med strikta ekosystem gränser. Ändå krävs övergripande strategier för att ta hänsyn till de interaktioner, återkopplingar och storskaliga konsekvenser som sker över större avrinningsområden, landskap och regioner. Landskaps Biogeovetenskap behandlar den rumsliga variationen (landskapets heterogenitet) i biogeokemiska flöden och processer. Ämnet behandlar utbyte av ämnen och energi mellan biosfär, pedosfär, atmosfär och hydrosfär. Detta leder till en integrerad förståelse av biogeokemiska cykler på en landskapsskala. Arbetsbeskrivning De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar forskning inom Landskap Biogeovetenskap, samt att vara stationsföreståndare för GUs infrastruktur: "Fältstationer för Earth System Science", vilket är en del av SITES och ICOS-nätverken. Tjänsten innefattar även undervisning (20%) på kandidat- och magisterkurser i geovetenskap, geografi och miljövetenskap. Tid för kompetensutveckling kommer att beviljas (minst 10%). Andra uppdrag (ex. kommittéarbete och administration) kan vara en del av befattningen. Vi söker en kandidat vars forskningsfokus bör innefatta hur vatten- och näringscykler är kopplade på en landskapsnivå och integrerar olika ekosystem (t.ex. skogar, våtmarker, sjöar). Kandidatens forskning förväntas komplettera och stärka institutionens befintliga forskningsområden inom biogeokemi, hydrogeologi / hydrogeokemi och regionalklimat samt att anknyta till forskning vid närliggande institutioner inom och utanför Göteborgs universitet. Som stationsföreståndare för GUs infrastruktur "Fältstationer för Earth System Science" föreligger det att ansvara för anläggningarna, dess personal (för närvarande 5 fält- och labbtekniker) och kvaliteten på det data som produceras vid infrastrukturen. De huvudsakliga aktiviteterna inom infrastrukturen sker vid Skogaryd Research Catchment. Infrastrukturens mål är att främja och utveckla kvantifiering av växthusgasbalanser på en landskapsskala vilket innefattar utbytet mellan land-atmosfär, land-vatten och vatten-atmosfär samt att främja undersökningar av de underliggande biogeokemiska processer, ekofysiologisk studier och atmosfärisk kemi i skogens kronskikt. Infrastrukturen har flera mikrometeorologiska master för flödesmätningar av växthusgaser, inklusive ett mobilt Eddy covariance system (3D-SkyGas), och ett stort antal vattenflödes- och sjöstationer för mätningar av transport av näringsämnen på en landskapsnivå. Innehavaren förväntas samverka med samhället i stort samt specifika avnämare genom att koppla forskningen till samhällets krav och bidra till praktiska tillämpningar. Samverkan och kommunikation är därmed en viktig del av arbetsuppgiften. Behörighet Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 -4§ högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i ett ämnesområde som är relevant för anställningen är ett krav. Kandidaten ska vara vetenskapligt meriterad inom ämnesområdet, ha god undervisningsförmåga och ha bevisad förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering.  OBSERVERA: för fullständig annons och hur du ansöker hänvisas till https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/Lediga_anstallningar-detaljsida/?id=5735 Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Arbetsgivare
Göteborgs Universitet
Hemsida: http://www.gu.se/
Ansökan
Ansök senast 14 August (5 dagar kvar)

Ansök här

Professor tillika ämnesföreträdare i tillämpad geokemi

Arbetsgivare / Ort: Luleå Tekniska Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 30 September (1 månad 21 dagar kvar)
Publicerad: 2020-06-12
Källa: Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Professor

Om jobbet
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 650 anställda och 15 500 studenter. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Forskningsämnet Tillämpad geokemi tillhör Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, där forskning och utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet bidrar till utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi söker nu en professor tillika ämnesföreträdare i Tillämpad geokemi för att leda och utveckla ämnet vid samhällsomställningen till grönare teknik. Ämnet har sedan början av 1990-talet framgångsrikt kombinerat tillämpad forskning med grundforskning. Grundforskningen syftar till att förstå koncentrationsnivåer och mobilitet av grundämnen under naturliga förhållanden. Den tillämpade forskningen omfattar föroreningseffekter från olika typer av mänskliga aktiviteter och åtgärder för att minska utsläppen av föroreningar och begränsa deras skadeverkningar. Gruvindustrins miljöfrågor har varit och kommer att vara ett av ämnets viktigaste forskningsområden, men ämnet har stora möjligheter att breddas mot tillämpningar inom infrastruktur och samhällsbyggande. Analytisk kemi, isotopgeokemi och miljöforensik är viktiga delar i ämnets forskningsområden. Ämnesbeskrivning Tillämpad geokemi omfattar studier av grundämnenas förekomst och mobilitet i berg, mark och vatten, med fokus på metoder för att förhindra eller minska miljöeffekter från metallutvinning och samhällsbyggande. Arbetsuppgifter Befattningen som professor med uppdrag som ämnesföreträdare är en ledarroll med övergripande ansvar för att leda och utveckla ämnet avseende forskning, forskarutbildning samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. För en professor ingår även att följa ämnets internationella utveckling, att handleda doktorander samt bistå i undervisning. Dessutom ingår i uppdraget att vidareutveckla samverkan inom avdelningen och med andra ämnen vid universitetet, samt att stärka kopplingen till relevanta nationella och internationella forskningsmiljöer och industri. Ämnesföreträdare har ett särskilt ansvar för att attrahera externa medel och säkerställa finansiering för såväl egen forskning som för att främja den akademiska miljön vid ämnet i stort. En viktig arbetsuppgift för ämnesföreträdaren är att bygga ett starkt forskningsämne där doktorander, medarbetare och studenter växer och utvecklas. Befattningen som professor tillika ämnesföreträdare är en tillsvidareanställning. Behörig att anställas som professor är den som: visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande: * uppvisa akademiskt ledarskap, samt förmåga att driva och utveckla forskning inom ämnet i samverkan med det omgivande samhället * vara framstående inom sitt ämnesområde och uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard, här ingår en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar * ha dokumenterat sin erfarenhet av att söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt * uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och ska om inte synnerliga skäl finns ha varit huvudhandledare för minst en doktorand fram till doktorsexamen. Handledartiden ska omfatta merparten av doktorandens forskarutbildning * uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och god samverkan med det omgivande samhället i utbildningssammanhang i syfte att bidra till utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet Bedömningsgrunder För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder: * vetenskaplig skicklighet * pedagogisk skicklighet * förmåga att leda och utveckla verksamhet och personal Övriga bedömningsgrunder (utan inbördes rangordning): * goda kontakter med internationella nätverk med inriktning mot gruvrelaterad miljöforskning eller annan tillämpad geokemisk forskning * förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel * ha goda kunskaper i engelska i tal och skrift * kontakter med industri och våra svenska studenter förutsätter goda kunskaper i svenska, och sökande som inte behärskar svenska språket förväntas förvärva dessa kunskaper inom 1–2 år efter anställning * förmåga att samverka internt inom universitetet och med det omgivande samhället Information För mer information, vänligen kontakta: Charlotta Johansson, prefekt [email protected] , +46 (0)920-49 1867 Fackliga representanter: SACO-S Kjell Johansson, [email protected] tel +46 (0)920-49 1529, OFR-S Lars Frisk, [email protected]  +46 (0)920-49 1792 Ansökan Vänligen ansök om tjänsten genom att klicka på ansökningsknappen nedan och bifoga begärda ansökningshandlingar inklusive examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk självreflektion och publikationer etc. Vi föredrar att sökande följer instruktionerna för sökande.  Observera att den sökandes utbildningskvalifikationer bör vara särskilt dokumenterade. Skriv din ansökan på engelska. Vi har ofta engelsktalande externa experter. Sista dag för ansökan: 30 september 2020 Referensnummer: 1615-2020
Arbetsgivare
Luleå Tekniska Universitet
Hemsida: http://www.ltu.se
Ansökan
Ansök senast 30 September (1 månad 21 dagar kvar)

Ansök här

Professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot Health Governance

Arbetsgivare / Ort: Göteborgs Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 30 September (1 månad 21 dagar kvar)
Publicerad: 2020-06-15
Källa: Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Professor

Om jobbet
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor och är den enda handelshögskolan i Sverige som är Triple Crown-ackrediterad. Företagsekonomiska institutionen söker nu en professor. Vård- och hälsosektorn är en central komponent i den moderna välfärdsstaten. Sektorn är av stor samhällsekonomisk betydelse, omsätter stora ekonomiska belopp och erbjuder ett stort antal arbetstillfällen. Göteborgs universitet har en stark forsknings- och utbildningsmiljö inom vård- och hälsosektorn. Vid Handelshögskolan bidrar samtliga fyra institutioner med kunskap om såväl vård- och hälsosektorns verksamhet och behov som till dess praktiska styrning, ledning och resursutnyttjande. En alltmer specialiserad och tekniskt komplicerad vård ställer nya krav på såväl ökad samordning och koordinering som nya terapeutiska och medicintekniska innovationer och andra förändringar som förbättrar vårdkvaliteten. Vidare finns det betydande utmaningar förknippade med att mäta, kalkylera, och på andra sätt bedöma kostnadsbesparingar och/eller ökad nytta av organisatoriska förändringar eller ny kunskap, nya terapier, och ny teknologi. Föreliggande tjänst som professor i företagsekonomi med inriktning mot Health Governance har som målsättning att stärka den företagsekonomiska forskningen om vård- och hälsosektorns ledning och styrning i bred bemärkelse. Detta kan ske genom kunskapsutveckling om • sjukvårdens utveckling, organisering, styrning och ledning, • processer för framtagandet av ny kunskap och praktiker samt utvecklandet av nya terapier och medicinteknisk utrustning, • etablerandet av robusta försörjningskedjor (supply chains), • värdeskapande samarbeten mellan privata och offentliga aktörer, • samarbeten över professionsgränser, • demografiska förändringar och dess implikationer för vård- och hälsosektorn, samt • användandet av produktivitets- och effektivitetsmått Det finns en betydande teoretisk och metodologisk bredd inom forskning om Health Governance såväl som inom det företagsekonomiska ämnet mer generellt, och sökanden är rimligen välinformerad om dominerande teoribildningar i disciplinen såsom beslutsteori och klassisk organisationsteori. Handelshögskolan betonar dock värdet av akademisk och intellektuell frihet och välkomnar konstruktivt nytänkande och risktagande som gagnar såväl disciplinen som vård- och hälsosektorn i stort. Arbetsuppgifter Målsättningen med tjänsten som professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot Health Governance är att stärka svensk företagsekonomisk forskning om vård- och hälsosektorns ledning och styrning genom att initiera och bedriva kvalificerad och internationellt konkurrenskraftig forskning, samt att vidareutveckla grund- och forskarutbildning inom forskningsfältet. I många fall finns det goda förutsättningar för transdisciplinära samarbeten över institutions- och fakultetsgränser. Du förväntas ta aktivt ansvar för följande arbetsuppgifter: • Bedriva forskning om vård- och hälsosektorns ledning och styrning, samt publicera i ledande vetenskapliga journaler • Initiera, säkerställa finansiering för, samt driva externfinansierade forskningsprojekt/program inom området Health Governance som definierats ovan • Vara drivande i att bygga upp en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö i Health Governance • Stärka och utveckla forskningen om Health Governance och bidra till ökat samarbete mellan forskare inom området, dels vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och vid universitetets övriga fakulteter, samt i ett internationellt sammanhang • Medverka till samverkan med näringsliv och offentlig sektor i syfte att nyttiggöra forskningsresultat och initiera nya forskningsprogram på basis av de praktiska utmaningar som näringsliv, offentlig sektor, samt vårdtagare och dess intresseorganisationer formulerar • Undervisa eller bedriva annan institutionstjänstgöring om cirka 20 %. Undervisningen skall främst äga rum inom utbildning på forskar- och avancerad nivå. Involvering i uppdragsutbildning kan även bli aktuellt Behörighet Behörighet för anställning som professor regleras i Högskoleförordningen 4 kap samt i Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet samt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan. För behörighet till anställning som professor förutsätts genomgången forskarutbildning i ämnet företagsekonomi. För behörighet krävs såväl dokumenterad vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Anställningen Tillsvidareanställning 100 %, vid Företagsekonomiska institutionen. Information Sista ansökningsdag är 30 september 2020. För fullständig annons, behörighetskrav, instruktioner samt kontaktuppgifter till arbetsgivare och personalorganisationer, hänvisas till www.gu.se.  Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Arbetsgivare
Göteborgs Universitet
Hemsida: http://www.gu.se/
Ansökan
Ansök senast 30 September (1 månad 21 dagar kvar)

Ansök här
Visa mer


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.