Utbildning som går i arv

Utbildning som går i arv

Det är sedan länge känt att föräldrarnas utbildningsbakgrund är den faktor som påverkar elevers studie- och yrkesval mest.

UHR har låtit göra en undersökning av tusen svenskars inställning till högskoleutbildning. Undersökningen visar precis som tidiagre studier att ”utbildning går i arv”.

Det framkommer också att ungdomar som har två högskoleutbildade föräldrar gynnas på flera sätt, bland annat:

  • får tidigare information om högre studier,
  • går oftare i skolor där fler läser vidare,
  • känner att de klarar sig bättre i grundskolan och gymnasiet,
  • får rådet att studera vidare av sina föräldrar,
  • sätter sina utbildningsmål högre,
  • beaktar utbildningens status,
  • är mer flyttbara och
  • läser oftare på högskolan.

Läs hela rapporten på UHR.se