Enhetschef inom social omsorg
Spela filmen

Enhetschef inom social omsorg

Enhetschefer inom den sociala omsorgen leder och planerar verksamheten vid olika boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Uppgiften är att göra tillvaron värdig och meningsfull för de boende. Enhetschefen ansvarar för att de lagar och förordningar som finns på området följs.

Som enhetschef ansvarar du för att brukarna har det bra och att de får den omvårdnad de behöver. Chefen följer upp och utvärderar de vårdinsatser som görs.

Enhetschefen är arbetsledare för personalen. Detta innebär bland annat att du anställer och har ansvar för introduktionen av ny personal och ger handledning till anställda och praktikanter.

I arbetsuppgifterna ingår att planera hur personalen ska få lämplig vidareutbildning. Enhetschefen har ansvar för verksamhetens budget och ansvarar för de inköp som ska göras. Du lägger ofta schema och sköter lönerapportering. På servicehus eller gruppboende förekommer det även att enhetschefen planerar matsedlarna och ansvarar för matinköpen.

Utbildning

Som enhetschef inom social omsorg kan du ha en grundutbildning från Socionomprogrammet som omfattar 3,5 år. Utbildningen ges på ett flertal orter.

För att vara behörig att söka krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet i matematik och samhällskunskap. Du kan också ha andra utbildningar i grunden, t ex kandidatexamen med social inriktning.

Grundläggande gymnasiekunskaper finns bl a på Samhällsvetenskapsprogrammet.

Passande utbildning kan även finnas inom yrkeshögskolan.

Framtidsutsikter

Arbetstillfällena inom äldreomsorgen kommer att öka de närmaste åren. Befolkningen blir allt äldre, och andelen äldre pensionärer ökar. I den gruppen finns ett stort behov av vård och omsorg. Särskilt kommer öppenvården att växa, då utvecklingen går mot att allt fler äldre vårdas i sitt hem istället för på vårdhem.

Då medelåldern inom yrket är hög och många pensionsavgångar väntas de närmaste åren pekar detta mot ett ökat behov av enhetschefer inom social omsorg. Dock kan ökande besparingskrav inom kommunerna i någon mån komma att minska personalbehovet under de kommande åren.

Behovet kan variera mellan kommunerna.

Personliga egenskaper

Man måste kunna skapa trivsel och trygghet och vara lyhörd för vårdtagarnas olika behov.

Arbetsplats

Det finns många olika arbetsplatser för enhetschefen, ett servicehus eller ett gruppboende, en dagverksamhet (enligt SoL eller LSS) eller chef för en grupp sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnaster.

Du kan dessutom vara arbetsledare inom en del av hemtjänsten i en kommun. Hur arbetsgruppen man ska bedriva sitt chefskap över ser ut kan variera beroende på hur kommunens organisation ser ut.

Visste du att...?

....sju av 10 svenska chefer tros ha sömnproblem som påverkar deras livskvalité och även deras chefskap. Det är ett känt faktum att sömnbrist på 1,5 timme per natt försämrar hjärnans förmåga att vara pigg och därför också kunna fatta bra beslut med upp till 30%.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.