På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Enhetschef inom social omsorg Spela filmen

Enhetschef inom social omsorg

Enhetschefer inom den sociala omsorgen leder och planerar verksamheten vid olika boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Uppgiften är att göra tillvaron värdig och meningsfull för de boende. Enhetschefen ansvarar för att de lagar och förordningar som finns på området följs. Det finns många olika arbetsplatser för enhetschefen, ett servicehus eller ett gruppboende, en dagverksamhet (enligt SoL eller LSS) eller chef för en grupp sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnaster. Du kan dessutom vara arbetsledare inom en del av hemtjänsten i en kommun. Hur arbetsgruppen man ska bedriva sitt chefskap över ser ut kan variera beroende på hur kommunens organisation ser ut.

Som enhetschef ansvarar man för att brukarna har det bra och att de får den omvårdnad de behöver. Chefen följer upp och utvärderar de vårdinsatser som görs. Man måste kunna skapa trivsel och trygghet och vara lyhörd för vårdtagarnas olika behov. Enhetschefen är arbetsledare för personalen. Detta innebär bland annat att man anställer och har ansvar för introduktionen av ny personal och ger handledning till anställda och praktikanter.

I arbetsuppgifterna ingår att planera hur personalen ska få lämplig vidareutbildning. Enhetschefen har ansvar för verksamhetens budget och ansvarar för de inköp som ska göras. Man lägger ofta schema och sköter lönerapportering. På servicehus eller gruppboende förekommer det även att enhetschefen planerar matsedlarna och ansvarar för matinköpen.

Utbildning

Som enhetschef inom social omsorg kan man ha en grundutbildning på Socionomprogrammet som omfattar 3,5 år. Utbildningen ges på ett flertal orter. För att vara behörig att söka krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet i matematik och samhällskunskap.

Framtidsutsikter

Arbetstillfällena inom äldreomsorgen kommer att öka de närmaste åren. Befolkningen blir allt äldre, och andelen äldre pensionärer ökar. I den gruppen finns ett stort behov av vård och omsorg. Särskilt kommer öppenvården att växa, då utvecklingen går mot att allt fler äldre vårdas i sitt hem istället för på vårdhem.

Då medelåldern inom yrket är hög och många pensionsavgångar väntas de närmaste åren pekar detta mot ett ökat behov av enhetschefer inom social omsorg. Dock kan ökande besparingskrav inom kommunerna i någon mån komma att minska personalbehovet under de kommande åren.

Visste du att...?

...Sju av 10 svenska chefer (2017) tros ha sömnproblem som påverkar deras livskvalité och även deras "chefsskap". Det är ett känt faktum att sömnbrist på 1,5 timme per natt försämrar hjärnans förmåga att vara pigg och därför också kunna fatta bra beslut med upp till 30%.

Hårda fakta: det finns ca åtta tusen hemlösa personer i Stockholm (uppgift från Jan 2019).

Wall of kindness
Ta en jacka du behöver – ge en jacka du har över, - så lyder budskapet bakom det välgörenhetsfenomenet "Wall of kindness". Källa: svt.se/nyheter/lokalt/halland.

Länktips

5 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.