På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Enhetschef inom social omsorg
Spela filmen

Enhetschef inom social omsorg

Enhetschefer inom den sociala omsorgen leder och planerar verksamheten vid olika boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Uppgiften är att göra tillvaron värdig och meningsfull för de boende. Enhetschefen ansvarar för att de lagar och förordningar som finns på området följs. Det finns många olika arbetsplatser för enhetschefen, ett servicehus eller ett gruppboende, en dagverksamhet (enligt SoL eller LSS) eller chef för en grupp sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnaster. Du kan dessutom vara arbetsledare inom en del av hemtjänsten i en kommun. Hur arbetsgruppen man ska bedriva sitt chefskap över ser ut kan variera beroende på hur kommunens organisation ser ut.

Som enhetschef ansvarar man för att brukarna har det bra och att de får den omvårdnad de behöver. Chefen följer upp och utvärderar de vårdinsatser som görs. Man måste kunna skapa trivsel och trygghet och vara lyhörd för vårdtagarnas olika behov. Enhetschefen är arbetsledare för personalen. Detta innebär bland annat att man anställer och har ansvar för introduktionen av ny personal och ger handledning till anställda och praktikanter.

I arbetsuppgifterna ingår att planera hur personalen ska få lämplig vidareutbildning. Enhetschefen har ansvar för verksamhetens budget och ansvarar för de inköp som ska göras. Man lägger ofta schema och sköter lönerapportering. På servicehus eller gruppboende förekommer det även att enhetschefen planerar matsedlarna och ansvarar för matinköpen.

Utbildning

Som enhetschef inom social omsorg kan man ha en grundutbildning från Socionomprogrammet som omfattar 3,5 år. Utbildningen ges på ett flertal orter. För att vara behörig att söka krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet i matematik och samhällskunskap.
Man kan också ha andra utbildningar i grunden, ex. kandidatexamen med "social inriktning".

Framtidsutsikter

Arbetstillfällena inom äldreomsorgen kommer att öka de närmaste åren. Befolkningen blir allt äldre, och andelen äldre pensionärer ökar. I den gruppen finns ett stort behov av vård och omsorg. Särskilt kommer öppenvården att växa, då utvecklingen går mot att allt fler äldre vårdas i sitt hem istället för på vårdhem.

Då medelåldern inom yrket är hög och många pensionsavgångar väntas de närmaste åren pekar detta mot ett ökat behov av enhetschefer inom social omsorg. Dock kan ökande besparingskrav inom kommunerna i någon mån komma att minska personalbehovet under de kommande åren.

Visste du att...?

...Sju av 10 svenska chefer (2017) tros ha sömnproblem som påverkar deras livskvalité och även deras "chefsskap". Det är ett känt faktum att sömnbrist på 1,5 timme per natt försämrar hjärnans förmåga att vara pigg och därför också kunna fatta bra beslut med upp till 30%.

Hårda fakta: det finns ca åtta tusen hemlösa personer i Stockholm (uppgift från Jan 2019).

Wall of kindness
Ta en jacka du behöver – ge en jacka du har över, - så lyder budskapet bakom det välgörenhetsfenomenet "Wall of kindness". Källa: svt.se/nyheter/lokalt/halland.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

Lediga jobb

Enhetschef till Funktionshinderomsorgen

Arbetsgivare / Ort: Umeå kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 1 June (2 dagar kvar)
Publicerad: 2020-05-20
Källa: Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Enhetschef inom social omsorg

Om jobbet
Funktionshinderomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv. Inom verksamhetsområdet Ordinärt boende och sysselsättning finns 330 medarbetare som arbetar inom någon av verksamheterna daglig verksamhet, boendestöd, korttidsboende, Riksgymnasiet för rörelsehindrade samt ungdomsfritids. Inom daglig verksamhet arbetar vi med att skapa sysselsättning till personer som har en intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning. Vi har 18 interna verksamheter, ett antal företagsgrupper och cirka 100 externa placeringar på olika företag. Daglig verksamhet beviljas enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.  Om du vill jobba med ett närvarande ledarskap och skapa förutsättningar för relationen mellan medarbetare och brukare, då ska du söka jobb som enhetschef hos oss! Dina arbetsuppgifter Som enhetschef hos oss har du ansvar för verksamhet, brukare, personal och ekonomi. Huvuduppdraget är att se till att vi bedriver verksamheter med hög kvalitet där våra medarbetare ger det bästa stödet till våra brukare. Arbetsuppgifterna kommer bland annat att innebära: - ansvar för att mål uppnås och att beslutade aktiviteter genomförs  - ansvar för att det bedrivs ett systematiskt uppföljningsarbete inom verksamheten när det gäller verksamhetsmål, kvalitet, ekonomi m.m. - budget/ekonomiarbete - personalplanering, bemanning och rekrytering - att ge medarbetarna handledning och återkoppling i arbetet så att omsorgsarbetet utvecklas - att kommunicera värderingar, uppmuntra till dialog och samarbete  Du rapporterar till en biträdande verksamhetschef och du ingår i en grupp med 15 chefskollegor. Din arbetsplats finns centralt i Umeå på Rådhusesplanaden, men ett närvarande ledarskap förutsätter att du besöker och finns i dina verksamheter regelbundet.  Om dig Vi söker dig som har högskoleutbildning. Vi vill att du har erfarenhet som chef och av målgruppen inom funktionshinderomsorg. Önskvärt är erfarenhet av daglig verksamhet. Som enhetschef arbetar du ofta i ett högt tempo och du får vara med om att förutsättningar kan ändras snabbt. För att trivas i uppdraget måste du därför uppskatta att bli utmanad och vara lösningsfokuserad som person. Du är tydlig i din ledarroll och du arbetar målinriktat och systematiskt med ständiga förbättringar. Du är också prestigelös och klarar av att prioritera i pressade situationer. Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget. Om Umeå kommun Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 12 000 medarbetare. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss? Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om förmåner för medarbetare här. Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.
Arbetsgivare
Umeå kommun
Ansökan
Ansök senast 1 June (2 dagar kvar)

Ansök här

Enhetschef - semestervikariat

Arbetsgivare / Ort: Hammarö kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 11 dagar - 3 månader
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 7 June (8 dagar kvar)
Publicerad: 2020-05-20
Källa: Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Om jobbet
Vill du bli en del i vår växande framtidskommun? Hammarö växer och är en attraktiv boendekommun. Det ställer krav på oss som jobbar här, något som återspeglas i vårt sätt att jobba och det finns en tydlig framåtanda. Kommunen har drygt 16 000 invånare, är 54 kvadratkilometer stor och huvudorten är Skoghall. Vi är bra på mycket! Vi är bland annat Värmlands störst växande kommun sett till storlek, Sveriges tryggaste kommun, Sveriges 4:e bästa skolkommun och utsågs också till årets e-hälsokommun 2019. Här väntar vi inte på att framtiden ska komma, vi är där och skapar den varje dag! På Hammarö är du alltid nära. Nära vattnet, skogen, staden och naturen. Vi är även nära varandra. Det innebär också att du som medarbetare har närhet till besluten och möjlighet att påverka ditt jobb. Vi ser medarbetarna som vår viktigaste resurs. Med en gemensam värdegrund och medarbetarpolicy är arbetsglädjen hos oss stor och våra medarbetare tycker att de har ett meningsfullt och viktigt arbete. Socialförvaltningen ansvarar bland annat för äldre- och handikappomsorg, hälso- och sjukvård, psykiatri samt individ- och familjeomsorg. Förvaltningen har cirka 500 medarbetare och omsätter cirka 250 miljoner kronor. Socialförvaltningen på Hammarö har de senaste åren jobbat intensivt med digitalisering och välfärdsteknik. I syfte att förbättra patientsäkerhet, öka brukarens självständighet och att använda förvaltningens personella resurser på bästa sätt. Detta har lett till att förvaltningen i våras utnämndes till årets e-hälsokommun och nu i oktober fick motta det nyinstiftade priset Tunstall Award Stöd, trygghet, kvalitet och brukarperspektiv är några av nyckelorden i vår breda verksamhet. Här finns resurser för att stödja den enskilde att med egen kraft skapa ett bra liv. Vår verksamhet styrs bland annat av Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrande (LSS) samt Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL). Vi gör skillnad varje dag för Hammaröborna. ARBETSUPPGIFTER Som sommarvikarierande enhetschef inom Stöd, omsorg och social hållbarhet kommer du vara en extra resurs för de ordinarie enhetscheferna men även en resurs för bemanningsenheten. I händelse av sjukdom eller liknande har du personalansvar för en eller flera grupper. Du ansvarar för att verksamheten inom enheten bedrivs i enlighet med lagar, förordningar och de politiska målen i kommunen och förvaltningen. Du ser till att verksamheten håller en för brukaren god kvalitet utifrån givna ramar. Ett krav för att klara uppdraget är att du har körkort, då dina arbetsgrupper är spridda över hela ön. Som enhetschef kommer du att ha verksamhets-, ekonomi-, arbetsmiljö- och personalansvar för den egna enheten. Ett proaktivt och nyfiket arbetssätt genomsyrar vår verksamhet och tillsammans arbetar vi ständigt med att ligga i framkant i utvecklingen som rör vårt verksamhetsområde. du är underställd verksamhetschef för verksamhetsområdet Stöd, omsorg och socialhållbarhet och ingår i ledningsgruppen med övriga enhetschefer inom verksamhetsområdet. Du tillhör även chefsgruppen inom Socialförvaltningen som träffas regelbundet. KVALIFIKATIONER Du har universitetsexamen inom social omsorg, socionom eller annan examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig eller har precis slutfört en utbildning med motsvarande nivå. Meriterande är arbetsledarerfarenhet och/eller erfarenhet inom kommunal vård och omsorg. Du har kunskap om de olika lagstiftningarna som styr kommunal vård- och omsorgsarbete. . Du tar beslut och initiativ, är drivande och kan arbeta självständigt med verksamheten i fokus. Vi förväntar oss att Du har förmågan att arbeta målinriktat och är tydlig, strukturerad och entusiasmerande som ledare. Du skapar ett gott klimat för samarbete där delaktighet och utveckling uppmuntras. Du har förmågan att skapa och utveckla goda relationer med externa och interna aktörer där samarbete är i fokus. Du har förmåga att identifiera problem som uppkommer i vardagen och att lösa dem på ett konstruktivt sätt. Du är flexibel och kan möta skiftande verkligheter och situationer, såväl ur ett ekonomiskt perspektiv och personal- och verksamhetsmässigt. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift och B-körkort är ett krav. ÖVRIGT För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Arbetsgivare
Hammarö kommun
Hemsida: http://www.hammaro.se
Ansökan
Ansök senast 7 June (8 dagar kvar)

Ansök här

MiniMaria, Ungdomshälsan och Barncentrum söker ny Enhetschef

Arbetsgivare / Ort: Motala kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 7 June (8 dagar kvar)
Publicerad: 2020-05-20
Källa: Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Enhetschef inom social omsorg

Om jobbet
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Hos oss får du arbeta med engagerade kollegor, utveckla dig inom ditt område och jobba med det viktigaste som finns. Inom Sociala Resursverksamheten (SRV), Socialförvaltningen ger vi stöd, omsorg och behandling utifrån olika lagstiftningar så som SoL och LSS och olika beslut. De vi är till för är personer med funktionsvariationer, barn och ungdomar, familjer som behöver stöd av olika slag med flera. Vi erbjuder dig ett genomgripande, individuellt introduktionsprogram i stimulerande miljö. ARBETSUPPGIFTER Som enhetschef ansvarar du för att tillsammans med dina kollegor ta ett helhetsansvar för SRV. Du ska bidra till ett strategiskt och utvecklande arbetssätt gällande verksamhetsområdets ansvarsområden. Du är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Du har medarbetar-, arbetsmiljö- och ekonomiansvar för dina enheter. I ansvarsområdet ingår enheter som till största delen bedriver öppenvårdsinsatser och förebyggande arbete riktat till barn, unga och deras föräldrar inom Individ och familjeomsorg. MiniMaria och Ungdomshälsan är samorganiserade med Regionen i gemensamma lokaler och vänder sig idag till målgruppen unga och unga vuxna ca 13 tom 25 år. MiniMaria som riktar sig till unga med risk/missbruk av alkohol och/eller andra droger och deras anhöriga, utför till viss del även insatser på bistånd. MiniMaria bedriver även brottsförebyggande arbete i form av Medling och samordnaren för det drogförebyggande arbetet, ANDTS, är knuten till arbetsgruppen. Ungdomshälsan utgår från ett helhetsperspektiv på individens psykiska, fysiska, sexuella och sociala hälsa. Medarbetare med olika professioner gör att Ungdomshälsan kan erbjuda en mängd olika insatser på den unges uppdrag . Barncentrum vänder sig till barn och ungdomar 0-18 år samt deras föräldrar för att med barnets behov i centrum verka för tidig upptäckt, tidiga insatser, lättillgänglig kontakt för råd, stöd och information i form av t ex föräldraskapsstöd individuellt eller i grupp. Inom ramen för Barncentrum erbjuds även samarbetssamtal för föräldrar som behöver komma överens i frågor som gäller vårdnad, boende, umgänge eller ekonomi. Familjerådgivningen finns också organiserad inom ramen för BarnCentrum och bedrivs i dagsläget av privat utförare. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har ett stort engagemang för barn, unga och deras familjer, och du har tidigare erfarenhet av arbete som chef med verksamhets-, medarbetar- och ekonomiansvar inom socialtjänsten. Du har flera års erfarenhet av arbeta med barn, unga och deras familjer utifrån ett kunskaps- och evidensbaserat synsätt, samt att du är väl förtrogen med lagar och föreskrifter inom verksamhetsområdet. Om du även har erfarenhet från andra delar av socialtjänstens individ- och familjeomsorg, samt av både behandlingsarbete och myndighetsutövning, så är det meriterande. Eftersom du kommer att verka i en samverkansorganisation så krävs intresse, engagemang, samt kompetens och erfarenhet av samverkan, både med interna såväl externa partners. Vi söker dig som har förmåga att driva verksamheten mot uppsatta mål och givna uppdrag samtidigt som du ser utvecklingsmöjligheter för att tillmötesgå de framtida behoven för barn, unga och deras familjer. Du har förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos medarbetarna, är analytisk, strukturerad och förstår sammanhang. Du har förmåga att beskriva verksamheten utifrån behov, volymer och kostnadseffektivitet och att kontinuerligt anpassa verksamheten utifrån detta. Du leder självständigt dina enheter och det utvecklingsarbete som enheterna står inför men också i samverkan där det krävs. Enheternas art gör det viktigt att du trivs med att ha många bollar i luften, är flexibel, stresstålig och har förmågan att hålla en struktur. Som ledare är du trygg och modig. Du har ett positivt och lösningsfokuserad förhållningssätt. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor och dess långsiktiga betydelse. Du förmår att föra etiska resonemang. Du har en god och tydlig kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i skrift och tal på svenska. Ett nära samarbete med dina medarbetare och chefskollegor är viktigt för dig. Vi ser vidare att du samarbetar väl med andra och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. ÖVRIGT Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut. Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser.
Arbetsgivare
Motala kommun
Ansökan
Ansök senast 7 June (8 dagar kvar)

Ansök här

Enhetschef LSS Servicebostäder/Gruppbostäder

Arbetsgivare / Ort: Finspångs kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 9 June (10 dagar kvar)
Publicerad: 2020-05-20
Källa: Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Enhetschef inom social omsorg

Om jobbet
Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande. Finspångs kommun har idag drygt 22 000 invånare. Kommunen präglas av tillväxt, utveckling och befolkningsökning sedan 2009 – vilket ställer krav på såväl investeringar i infrastruktur, bostäder och fastigheter som på en utvecklingsorienterad organisation. Näringslivet domineras av högteknologiska internationella industrier. Närheten till naturen och ett stort utbud av idrotts- och motionsanläggningar, bland annat ett äventyrsbad med friskvårdsanläggning, är några av våra lokala plusvärden. Genom Vision 30/35 siktar vi på att bli 30 000 invånare år 2035. I arbetet med detta är skolor och utbildning utpekade som centrala framgångsfaktorer. Finspångs kommun arbetar aktivt för att de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, ska prägla kommunens styrning och ledning. Kommunen är organiserad i sektorer under en verksamhetsnämnd; kommunstyrelsen. Finspångs kommun har cirka 1 800 anställda. Vi blev utsedda till Årets Employer Branding-kommun 2018 och var nominerade till Årets kulturkommun 2018. Beskrivning Tjänsten ingår i verksamhetsgrenen LSS och socialpsykiatri som är en av tre delar inom Sektor social omsorg. Sektorn har cirka 300 medarbetare och bedriver verksamhet inom LSS, kommunal psykiatri, individ och familjeomsorg, boende för ensamkommande barn och ungdomar samt försörjningsstöd och arbetsmarknadsenhet. Nu söker vi en enhetschef för servicebostäder och gruppbostäder som har förmågan och engagemanget att leda och coacha sina medarbetare i sitt dagliga arbete. Arbetsuppgifter Som enhetschef kommer du att ansvara för fyra gruppbostäder enligt LSS tillsammans med ca 30 medarbetare. På tre av dessa gruppbostäder bor personer med autism och eller psykiska funktionshinder. Med ditt engagemang och din erfarenhet kommer du att tydliggöra målen och tillsammans med brukare, medarbetare och kollegor delta i att utveckla verksamheten. Till ditt stöd finns verksamhetsnära stödfunktioner såsom stödpedagog och administratör. Du ingår i grupp med fem andra enhetschefskollegor inom övrig LSS/socialpsykiatri Som enhetschef leder du medarbetare och arbetsmiljöarbetet, ansvarar för enhetens utveckling samt har fullt budgetansvar.  Du är direkt underställd verksamhetschef LSS Kvalifikationer Du har relevant högskoleutbildning eller annan relevant erfarenhet samt erfarenhet av att arbeta som chef inom en politiskt styrd organisation. Du är insatt i kommunal verksamhet och dess uppdrag. Du har god kännedom och kunskap om personkretsar inom LSS samt dess insatser och övergripande mål. Vi ser också att du är: •  trygg i din ledarroll och har flera års ledarerfarenhet •  har en positiv människosyn och ser människors olika förmågor •  kan uttrycka dig väl i tal och skrift •  körkort B •  Du har tidigare erfarenhet inom verksamhetsområdet och gärna erfarenhet av autism och psykiatri Stor vikt läggs på personlig lämplighet Villkor Tillsättning snarast. Vi tillämpar treåriga chefsförordnanden i Finspångs kommun. Samtliga chefer har en tillsvidareanställning i grunden. Finspångs kommun strävar efter att erbjuda heltidsanställningar. Det innebär att arbetet kan komma att utföras på flera enheter i kommunen. Övrig information Vi har en förmånsportal genom företaget Benify; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag. För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. Finspångs kommun är finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har goda kunskaper i finska, eller andra språkkunskaper, som kan bidra till utveckling av våra verksamheter. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid. Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.  
Arbetsgivare
Finspångs kommun
Ansökan
Ansök senast 9 June (10 dagar kvar)

Ansök här

Göteborgs stadsmission söker biträdande enhetschef till Ingseredsstiftelsen

Arbetsgivare / Ort: Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entr
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 10 June (11 dagar kvar)
Publicerad: 2020-05-20
Källa: Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Enhetschef inom social omsorg

Om jobbet
Göteborgs Stadsmission är en idéburen, ickevinstdrivande organisation som arbetar för att stödja människor som lever i utsatta livssituationer. Tillsammans vill vi skapa ett Göteborg där alla är inkluderade. En stad där vi möter människan, inte problemet. Göteborgs stadsmission söker biträdande enhetschef till Ingsered Ingseredsstiftelsen  Ingsered ligger vid Västra Ingsjön och är omgiven av en vacker, lantlig miljö. Området erbjuder rogivande promenadstråk, bad, fiske, odling samt stora gräsytor som används för bland annat fotboll och andra sociala aktiviteter. Vi har 25 platser för vuxna människor med psykisk ohälsa i kombination med beroendeproblematik. Personalgruppen består av enhetschef, samordnare, boendeassistenter, vaktmästare och kökspersonal. Vi har en stark tro på de boende och uppmuntrar alltid nya initiativ och förslag Här kan du läsa mer om oss: https://www.stadsmissionen.org/detta-gor-vi/boenden/ingseredsstiftelsen/ Rollen som biträdande enhetschef Biträdande enhetschef leder och fördelar det dagliga arbetet. Du är närvarande i ditt ledarskap och du ger stöd och metodhandledning till medarbetarna. Du fattar beslut enligt delegation i olika frågor som rör boendet. Tillsammans med enhetschef och samordnare driver du verksamhetens utveckling och kvalitétssäkringsarbete. I arbetet ingår samverkan externt med socialtjänst och andra vårdgivare, samt internt mellan Stadsmissionens olika enheter. Du arbetar i nära samverkan med enhetschef, och du rapporterar direkt till enhetschef. I rollen ingår att vara ställföreträdande när enhetschef inte är på plats. Ingsered ska genomsyras av hög kvalité för dem vi är till för. Ditt ledarskap är avgörande för att skapa en framgångsrik verksamhet som kan hantera dagens och morgondagens utmaningar. Vi erbjuder dig utvecklande och självständiga arbetsuppgifter i en organisation som formas av engagemang, kompetens och medkänsla. Vem är du? Du ska vara socionom eller ha annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som tillståndsbärande. Du har flera års yrkeserfarenhet av socialt arbete med personer med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av arbetsledande befattning och fördjupad kunskap i lagstiftning, metod och kvalitetsfrågor som berör verksamheten. Du har en god förmåga att hantera svenska språket i tal och skrift. Körkort är ett krav. Meriterande är erfarenhet av utredande och behandlande insatser av individer, familjer och nätverk. Vi utgår i från att du som söker jobb hos oss delar vår syn att alla människor har rätt till en plats i vårt samhälle, ett eget hem och en röst. Läs mer om vår värdegrund här: https://www.stadsmissionen.org/om-oss/var-vardegrund/ Vi ser mångfald som en styrka och ser fram emot sökande med olika bakgrunder, intressen och erfarenheter. Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret är ett krav innan anställning kan ges. Tjänsten är en tillsvidareanställning (med provanställning max 6 månader) på 100 % dagtid. Tillträde enligt överenskommelse. Du är varmt välkommen med din ansökan senast 2019-06-10. Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. För frågor om tjänsten kontaktas Katarina Wennersten, enhetschef på tfn 031-755 37 90. Vill du veta mer om Göteborgs stadsmission? Hemsida: www.stadsmissionen.org Facebook: Göteborgs stadsmission Linkedin: Göteborgs stadsmission Instagram: @gbgstadsmission @stadsmissionenssecondhand_gbg Vill du stödja Göteborgs stadsmissions arbete?  Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster Göteborgs Stadsmission gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.
Arbetsgivare
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entr
Ansökan
Ansök senast 10 June (11 dagar kvar)

Ansök här

Enhetschef Personlig assistans

Arbetsgivare / Ort: Enköpings kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 10 June (11 dagar kvar)
Publicerad: 2020-05-27
Källa: Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Enhetschef inom social omsorg

Om jobbet
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi enligt det salutogena förhållningssättet för att ta tillvara och stärka de resurser personer har. Vi ansvarar för äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättningar. Som medarbetare hos oss arbetar du nära människor för att skapa en meningsfull och trygg vardag. Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga? Vill du veta mer om oss som arbetsgivare? Titta in på vår jobbsida: https://jobb.enkoping.se ARBETSUPPGIFTER I Enköpings kommun är chefs-och ledarskapet ett prioriterat område sedan flera år tillbaka. Vi tror att bra ledare är den enskilt viktigaste faktorn för att locka nya medarbetare och få befintliga att fortsätta utvecklas med oss. Bra ledare bidrar till en god arbetsmiljö och till att medarbetarna kan utveckla bra och effektiva verksamheter för Enköpingsborna. Vi tror också att lösningarna på våra utmaningar ligger i en utveckling som drivs av kompetenta ledares och medarbetares kreativitet, inre motivation och vilja att bidra till ständiga förbättringar. För att nå dit präglas vår styrning och ledning av ett förhållningssätt grundat på tillit. Ditt ansvar som enhetschef inom personlig assistans omfattar ansvar för medarbetare, verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö. Du blir ansvarig för ca 25 medarbetare och arbetar både strategiskt och operativt. Till din hjälp finns en bemanningsfunktion som ansvarar för den dagliga bemanningen. KVALIFIKATIONER Krav: Akademisk examen som exempelvis socionom, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och relevant för uppdraget. Behärska svenska väl i tal och skrift B-körkort Relevant arbetslivserfarenhet Meriterande: Gärna chefserfarenhet eller annan erfarenhet som ledare inom personlig assistans eller från annan liknande och relevant verksamhet. Kunskaper om arbetsmiljö och arbetsrätt Kunskaper om LSS-lagen Personliga förmågor: Du ser till helheten och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll väl och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört sätt. Du lyssnar, kommunicerar tydligt, löser konflikter på ett konstruktivt sätt och är prestigelös i ditt förhållningssätt. Du leder, motiverar och stärker dina medarbetare, skapar engagemang och delaktighet. Du är uppdragsfokuserad, strukturerad och målinriktad och förstår vem verksamheten ytterst är till för. Du prioriterar, planerar och agerar med utgångspunkt i aktuella lagar, mål och uppdrag. Du visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Du är trygg i dig själv och har god självinsikt. Du har en förmåga att se relationer i sitt rätta perspektiv där du skiljer på det personliga och det professionella. ÖVRIGT Varmt välkommen med din ansökan! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan. Har du frågor om systemet eller hur du ska göra din ansökan, kontakta Visma Recruit på 0771-693 693. Personuppgiftsansvariga nämnder för rekryteringen är kommunstyrelsen och rekryterande nämnd. Din ansökan sparas i 2 år. Om du blir anställd sparas din ansökan i din personakt. Dina personuppgifter kan komma att överföras till ett eventuellt anställningsavtal. Rättslig grund för att ta in dina personuppgifter är intresseavvägning. Ansökningarna hanteras av en extern leverantör. Om du anställs får du mer information om vad som gäller för dina personuppgifter i din anställning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har kan du läsa mer på enkoping.se/personuppgifter. Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Arbetsgivare
Enköpings kommun
Ansökan
Ansök senast 10 June (11 dagar kvar)

Ansök här

Enhetschef till omsorgsverksamhet inom LSS

Arbetsgivare / Ort: Hylte kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 15 June (16 dagar kvar)
Publicerad: 2020-05-25
Källa: Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Enhetschef inom social omsorg

Om jobbet
Välkommen till oss i Hylte! Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna där våra medarbetares trygghet och utveckling alltid går hand i hand med organisationens vision. Våra verksamheter karaktäriseras av korta beslutsvägar där du som medarbetare kan göra skillnad med ditt engagemang. Då vi arbetar med att leverera samhällsservice till våra invånare bidrar du inte bara till din egen utveckling utan även till samhällets utveckling i stort. Vi är stolta över vår kommuns verksamheter och dess drygt 1100 medarbetare. Vill du vara med och skapa framtiden med oss? Vi söker dig Enhetschef med ansvar för verksamheter inom LSS område. Du ska som chef jobba med Att leda, organisera och utveckla verksamheten. Du ansvarar bland annat för våra kunder, medarbetare, arbetsmiljö, ekonomi och kvalitet och utveckling. Ledarskap I Hylte kommun har vi ett relationsinriktat och modernt ledarskap där individer utvecklas och känner meningsfullhet. Du som ledare . Är ett gott föredöme . Visar personlig omtanke . Inspirerar och motiverar . Är nyfiken och vågar prova nytt Dina kvalifikationer Vi söker dig som har examen från sociala omsorgslinjen, socionomprogrammet med inriktning mot äldre- och handikappomsorg eller annan högskoleutbildning eller erfarenhet/utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi värdesätter om du har erfarenhet som chef och ledare. Du som inte har det men som i övrigt uppfyller våra krav är välkommen att söka din första chefstjänst hos oss. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Anställningsform Tillsvidareanställning Omfattning Heltid Lön Individuell lönesättning Tillträdesdag Snarast Sista ansökningsdag 15/6-2020 Inför rekryteringsarbetet har Hylte kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Löpande urval och intervjuer kan komma att bli aktuellt under ansökningstiden, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt! Upplysningar Berit Winbladh, omsorgschef, telefon 0345-180 29 Jörgen Lövgren, Ledarna 0345-18443 Övriga upplysningar Välkommen med din ansökan! Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och CV. Logga in/skapa en användare först innan du fyller i din ansökan
Arbetsgivare
Hylte kommun
Hemsida: www.hylte.se
Ansökan
Ansök senast 15 June (16 dagar kvar)

Ansök här

Friab söker samordnande chef

Arbetsgivare / Ort: Kullabygdens Dbt-Hem AB / NYHAMNSLÄGE
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 30 June (1 månad kvar)
Publicerad: 2020-05-26
Källa: Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Önskvärt
 • Enhetschef inom social omsorg

Om jobbet


Om Friab och Kullabygdens DBT-hem

Friab grundades år 2001, vi består av specialiserade verksamheter som arbetar för att skapa en positiv miljö med individen i fokus. Med ett stort engagemang och ett varmt bemötande bedrivs våra verksamheter på ett professionellt och etiskt hållbart vis.

Kullabygdens DBT-hem består av tre boenden vars primära behandlingsmetod är dialektisk beteendeterapi kombinerat med individualterapi och färdighetsträning. Villa Lerhamn ligger vackert beläget i natursköna Lerhamn ute på Kullahalvön. Vi är ett litet behandlingshem med fem platser för flickor mellan 14 och 18 år. Vi anpassar vård och behandling utifrån ungdomens kunskaper och behov. Vi är specialister inom DBT och arbetar med flera olika metoder som är KBT-inriktade. Målet är att skapa hållbar förändring.


Arbetsbeskrivning

Som samordnande chef på Villa Lerhamn leder du och fördelar det dagliga arbetet. Du deltar även i att planera och genomföra verksamhetens utveckling på kort och lång sikt. Exempel på arbetsuppgifter:

 • Ansvar för dokumentation.
 • Kontakten med vårdnadshavare, socialtjänst och andra vårdinstanser/myndigheter.
 • Schemaläggning.
 • Arbeta målinriktat mot, och utvärdera, uppsatta mål.
 • Omvärldsbevakning gällande sådant som påverkar verksamhetens inriktning.
 • Tillse att enheten drivs i enlighet med lagar och föreskrifter.
 • Motivera och handleda såväl ungdomar som personal.
 • Vidareutveckla och utvärdera arbetsmetoder (DBT).
 • Samarbeta med andra enheter inom Friab och Kullabygdens DBT.

Om dig vi söker

Vi söker dig som är ödmjuk och brinner för att hjälpa andra människor att växa. Du är entusiastisk, noggrann och bra på att arbeta strukturerat. Du har B-körkort och relevant högskoleutbildning. Vi ser gärna att du har tidigare ledningserfarenhet och kompetens inom DBT.

Ansök senast 2020-06-30, intervjuer genomförs löpande.

Tillträde 2020-09-01.

Provanställning sex månader.

Lön enligt överenskommelse.

Arbetsgivare
Kullabygdens Dbt-Hem AB
Lerhamns lid 6
26376 NYHAMNSLÄGE
Ansökan
Ansök senast 30 June (1 månad kvar)

Ansök via mejl
[email protected]

Enhetschef - LSS

Arbetsgivare / Ort: Hedemora kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 30 June (1 månad kvar)
Publicerad: 2020-05-26
Källa: Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Enhetschef inom social omsorg

Om jobbet
Hedemora – Dalarnas äldsta stad – är en ekokommun i södra Dalarna med 15 300 innevånare. Förutom en levande landsbygd finns i Hedemora modern industri med gamla anor. Här erbjuds stora möjligheter till ett rikt friluftsliv, närhet till högskola och goda förbindelser med bl a Stockholmsregionen. Hedemora kommuns vision är att skapa en bygd med framtidstro, där människor och näringsliv utvecklas. Hedemora kommun är kommunens största arbetsgivare med över 1400 medarbetare inom ett hundratal olika spännande yrken. Kommunens övergripande strategiska mål är att skapa möjligheter för en god livskvalitet och god omsorg, få människor att välja Hedemora kommun som bostadsort. God livskvalitet innebär bland annat att Hedemora kommun är en ekokommun med goda boendemiljöer, att vi utvecklar kultur- och naturmiljöer, erbjuder bra förskolor och grundskolor, en gymnasieskola med utbildning av högsta kvalitet, samt utvecklar en positiv och stimulerande miljö för näringslivet. ARBETSUPPGIFTER Hedemora kommun, Omsorgsförvaltningen söker en Enhetschef till LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Arbetsuppgifter: Som enhetschef har du ansvaret för ekonomiskt resultat, personalledning, arbetsmiljön och verksamhetsutveckling. Du arbetar tillsammans med medarbetarna för att sätta brukaren i centrum. Du har ett helhetsperspektiv för verksamheten och arbetar utifrån verksamhetens mål och värdegrund. I arbetet ingår att du följer beslut, mål, riktlinjer som är övergripande för omsorgsförvaltningen. Du ingår i en grupp av enhetschefer som tillsammans tar ett gemensamt ansvar för LSS i Hedemora kommun. KVALIFIKATIONER Socionomprogrammet eller socialarbetarprogrammet. Meriterande är om du har ledarerfarenhet och goda kunskaper inom gällande lagstiftning och regelverk samt om du har kunskaper eller har arbetat med personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Du har lätt att uttrycka dig i både tal och skrift, är flexibel och har lätt för att samarbeta. Vid sidan av kraven på kompetens och erfarenhet är det viktigt att du är en positiv person. Du måste kunna arbeta självständigt, vara initiativrik samt ha förmåga att arbeta strukturerat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. B-körkort krävs. ÖVRIGT Som medarbetare inom Hedemora kommun är det viktigt att du delar den gemensamma värdegrunden KRAM som står för Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod. Vi eftersträvar mångfald på vår arbetsplats. Vi har gjort vårt mediaval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare samt rekryteringsbolag. VÄLKOMMEN med Din ansökan via offentliga jobb.
Arbetsgivare
Hedemora kommun
Hemsida: http://www.hedemora.se
Ansökan
Ansök senast 30 June (1 månad kvar)

Ansök här

Platschef Skyddat Boende i Stockholm

Arbetsgivare / Ort: Patia AB
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 14 November (5 månader 15 dagar kvar)
Publicerad: 2020-05-28
Källa: Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Enhetschef inom social omsorg

Om jobbet
Patias skyddade boenden tar emot personer med eller utan barn som har ett skyddsbehov utifrån bland annat våld i nära relation och hedersrelaterat våld. Vi söker nu en platschef till vårt nystartade kollektiva skyddade boende. Våra kollektiva boenden dygnet-runt-bemannas med personal med kompetens inom våld i nära relationer och/eller hedersrelaterat våld. Platschefen har även Patias skyddskonsulenter som utför skyddsbedömning-/utredningar till sitt förfogande. Du som söker kan ha socionom- eller motsvarande beteendevetarexamen med erfarenhet av arbete med våld i nära relationer, stöd för ungdomar/unga vuxna mm. Du bör även ha kompetens inom BBIC då du ansvarar för att den sociala dokumentationen medarbetarna skriver är adekvat och följer genomförandeplanen. Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara att se till att skydds- bedömningar/utredningar genomförs, leda och fördela arbetet för medarbetarna som är inblandade i skyddsärenden. Detta inkluderar bland annat att du: - tar emot placeringar och tillsammans med klienten och kontaktpersonen i ärendet upprättar en genomförandeplan - se till att vi utför krisbearbetande samtal med kvinnor och i förekommande fall barn (Trappan-samtal) - informerar socialtjänsten om våra skyddade boenden för att kunna ta emot fler kvinnor och i förekommande fall deras barn - samverka med andra verksamheter inom Patia då skyddsärenden inte sällan innehåller annan problematik såsom psykosociala problem, beroendeproblematik mm - se till att boendet är bemannat utifrån riskanalyser, riskbedömningar och beläggning Personlig lämplighet är avgörande för att lyckas i denna roll. Vi tror att du är en driven person som sporras av eget ansvar och av att utveckla en god och kvalitativ verksamhet. Du tycker om att arbeta i ett ofta högt tempo både självständigt och samtidigt ha en god förmåga att samarbeta och skapa ett gott samarbetsklimat med såväl socialtjänst, kollegor och andra samverkansparter Patia är ett omsorgsföretag verksamt inom vård och behandling av unga och vuxna. Våra omsorgstjänster sätter människan i centrum och med utgångspunkt i individens situation och önskemål skapar vi en innehållsrik, trygg och utvecklande tillvaro. Patias vårdkedja består av skyddade boenden, HVB-hem för ungdomar med beroendeproblematik, Akut- och utredningshem för föräldrar med omsorgssvikt, stödboenden, omsorgsboende för vuxna med beroendeproblematik, öppenvård, jour- och familjehem och LSS-boenden. Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Arbetsgivare
Patia AB
Hemsida: http://www.patia.se
Ansökan
Ansök senast 14 November (5 månader 15 dagar kvar)

Ansök här
Visa mer


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.