Psykoterapeut

Psykoterapeut

En psykoterapeut är en person som har genomgått en godkänd utbildning i psykoterapi och som yrkesmässigt ägnar sig åt psykoterapi. I Sverige är det ett av de så kallade Legitimationsyrken>>, där SocialstyreIsen utfärdar Iegitimation.

Många psykoterapeuter är egna företagare med egen praktik. Det är också vanligt att arbeta inom barn- och vuxenpsykiatrin samt på vårdcentraler. 

Psykoterapeutens uppgift är att i samtal med patienten undersöka psykiska problem, kartlägga hinder och möjligheter och hjälpa patienten att hitta åtgärder för att hantera de identifierade problemen.

Behandlingen som psykoterapeuter genomför, kan ske som kort- eller långtidsterapi för individer, familjer eller grupper. Metoderna skiljer sig åt beroende på vilken form av psykoterapi det handlar om. Några exempel på etablerade psykoterapiformer är: psykoanalytisk och psykodynamisk terapi, kognitiv terapi och kognitiv beteendeterapi.
Många psykoterapeuter är egna företagare med egen privat praktik.

Du som är intresserad av detta yrke, kanske också vill ta del av andra yrkespresentationer, förslagsvis se i första hand information om Samtalsterapeut>>, Familjerådgivare>> och Familjebehandlare>> men du kan också läsa om andra yrken inom område Hälsa och sjukvård>> och inom Socialt arbete>>

För mer information var god gå in på www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se

Utbildning

Titel "psykoterapeut" och legitimation* nås i Sverige endast via en högskoIeutbildning Psykoterapeutprogrammet, som är en påbyggnadsutbildning för flera olika yrkesgrupper, till exempel för psykologer, socionomer och läkare. För att få tillträde till psykoterapeutprogrammet måste man bland annat ha genomgått en grundläggande psykoterapiutbildning**.

Legitimerade psykologer och läkare med specialistutbildning i psykiatri brukar anses vara behöriga till psykoterapeutprogrammet. Antagningskraven varierar dock, och man måste därför alltid kontrollera med respektive utbildningsanordnare. 

De flesta legitimerade psykoterapeuter i Sverige är i grunden Psykologer, (som psykolog kan man vidareutbilda sig till specialistpsykolog eller till psykoterapeut). En annan yrkesgrupp som ganska ofta forsätter vidareutbilda sig till psykoterapeuter är socionomer

*Legitimation för psykoterapeuter utfärdas av Socialstyrelsen. Den gäller endast för den terapiform (t.ex psykodynamisk terapi eIIer kognitiv beteendeterapi, en vanIig förkortning - KBT) den utfärdats för. Legitimationsgrundande utbildning till psykoterapeut finns på psykoterapeutprogrammet inom högskola/universitet. Utbildningen omfattar tre år på halvtid och finns vid flera av landets högskolor och universitet samt hos ett antal fristående (privata) utbildningsanordnare.

**Den grundläggande psykoterapiutbildningen ges bland annat av studieförbund och ett antal andra fristående (privata) utbildningsanordnare.

Övrigt

"Psykoterapiexamen" brukar på engelska heta Postgraduate Diploma in Psychotherapy.

För mer info om utbilIdning se Karolinska Institutets hemsida:
http://ki.se/utbildning/1qa067-basutbildning-i-psykoterapeutisk-metod
och
http://ki.se/utbildning/2pt16-psykoterapeutprogrammet

Fler nyttiga länkar
www.wonsa.se/sv/psykologisk-traumamottagning
www.bup.se/sv/Fraga-BUP
www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/vemfarjobbaivarden
www.samradsforum.se
Artikel "Forskning visar: tankar har läkande kraft" >>
https://pingpong.ki.se - information om psykoterapeutprogrammet på Karolinska Institutet;
www.uppdragpsykiskhalsa.se - Vad är psykisk hälsa?
www.psykoterapicentrum.se
http://angestgoteborg.blogspot.se
www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se

6 liknande yrke(n)