PTP-psykolog
Spela filmen

PTP-psykolog

En PTP-psykolog är en psykolog som har tagit sin psykologexamen, men ännu inte fått sin legitimation. För att få legitimation ska du först jobba ett år som PTP-psykolog, samtidigt som du får handledning av legitimerat psykolog i minst en 1 timme per vecka. PTP är en förkortning som står för praktisk tjänstgöring som psykolog.

Utbildning

Psykologprogrammet är en yrkesexamen på avancerad nivå och tillhör legitimationsyrken, med 5 års studier på heltid. För att få legitimation krävs även minst ett års heltidstjänstgöring, så kallad praktisk tjänstgöring som psykolog (PTP).

För den som har läst minst sex terminer på Psykologprogrammet finns möjlighet att arbeta som psykologassistent.

Psykologexamen heter på engelska Degree of Master of Science in Psychology.

Rekommenderad grundkunskap finns på gymnasiets Samhällsvetenskapsprogrammet.

Psykologins delområden

Arbets- & organisationspsykologi - studerar individers och arbetsgruppers arbetsrelaterade upplevelser, erfarenheter och handlingar i förhållande till arbetets innehåll och organisering samt individuella förutsättningar. 

Biologisk psykologi - förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande biologiska skeenden.

Ekonomisk psykologi - ekonomisk relevant beteende med hjälp av teorier och metoder från psykologin.

Emotionspsykologi - studier av känslomässiga reaktioner och tillstånd.

Funktionsvariationspsykologi - studerar varaktiga funktionsnedsättningar ur olika aspekter.

Hälsopsykologi - om kroppslig hälsa och ohälsa.

Idrottspsykologi - forskningsverksamhet där individers idrottsrelaterade upplevelser, reaktioner och handlingar studeras under fysiskt arbete.

Klinisk psykologi - att förebygga, bota och lindra mänskligt lidande och ohälsa.

Kognitionspsykologi - hur människor förstår sin omvärld och sig själva samt hur de utvecklar och använder olika färdigheter.

Kulturell psykologi - om människan i sitt kulturella sammanhang.  

Militärpsykologi - den vetenskapliga psykologins teorier och metoder i militär verksamhet.

Miljöpsykologi - samband mellan egenskaper hos den fysiska miljön och människors psykologiska reaktioner och hur människors handlingar påverkar den fysiska miljön.

Missbrukspsykologi - handlar om riskbruk, missbruk och beroende.

Motivationspsykologi - drivkrafter för och reglering av mänskligt beteende.

Musikpsykologi - människors upplevelser och beteenden i samband med musik.

Neuropsykologi - att förstå och förklara normala och sjukliga psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande skeenden i centrala nervsystemet.

Pedagogisk psykologi - olika aspekter av människors utveckling, förändring och lärande, samt vad som underlättar eller försvårar lärande i en utvecklingsprocess.

Perceptionspsykologi - hur biologiska organismer kan få information om den yttre och inre världen, miljöperception respektive kroppsperception, för att kunna interagera med omvärlden.

Personlighetspsykologi - nedärvda och förvärvade psykologiska strukturer och processer som på ett systematiskt sätt varierar mellan olika individer.

Politisk psykologi - vetenskapliga studier om hur psykologiska faktorer påverkar människors politiska uppfattningar och/eller politiska beteenden.

Psykofysik - forskning om samband mellan fysiska stimuleringar, neuropsykologiska faktorer i kombination med sinnesupplevelser. 

Religionspsykologi - handlar om att beskriva, förstå och förklara religionens psykologiska grunder, beståndsdelar och konsekvenser.

Rättspsykologi - utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv studeras gärningsmän, offer, vittnen, poliser och jurister, samt genom vetenskaplig forskning ta fram kunskap som kan omsättas i polisiära och juridiska sammanhang.

Socialpsykologi - är den del av psykologin som studerar och försöker förklara hur vår sociala omvärld (individer, grupper) påverkar vårt beteende , våra tankar, känslor och handlingar.

Teknikpsykologi - handlar om samspel mellan människor och mer eller mindre komplexa och automatiserade tekniska system.

Utvecklingspsykologi - är inriktad mot att beskriva och förklara såväl psykologiska förändringar som inträffar under hela livsförloppet, som kontinuitet i utvecklingen.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  20 Lediga jobb som ptp-psykolog

  VISA FLER LEDIGA JOBB


  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.