På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

PTP-psykolog

PTP-psykolog

En PTP-psykolog är en psykolog som har tagit sin psykologexamen, men ännu inte fått sin legitimation. För att få legitimation ska du först jobba ett år som PTP-psykolog, samtidigt som du får handledning av legitimerat psykolog i minst en 1 timme per vecka. PTP är en förkortning som står för praktisk tjänstgöring som psykolog.

Psykologins delområden

Arbets- & organisationspsykologi - studerar individers och arbetsgruppers arbetsrelaterade upplevelser, erfarenheter och handlingar i förhållande till arbetets innehåll och organisering samt individuella förutsättningar. 

Biologisk psykologi - förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande biologiska skeenden.

Ekonomisk psykologi - ekonomisk relevant beteende med hjälp av teorier och metoder från psykologin.

Emotionspsykologi - studier av känslomässiga reaktioner och tillstånd.

Funktionsvariationspsykologi - studerar varaktiga funktionsnedsättningar ur olika aspekter.

Hälsopsykologi - om kroppslig hälsa & ohälsa.

Idrottspsykologi - forskningsverksamhet där individers idrottsrelaterade upplevelser, reaktioner & handlingar studeras under fysiskt arbete.

Klinisk psykologi - att förebygga, bota och lindra mänskligt lidande och ohälsa.

Kognitionspsykologi - hur människor förstår sin omvärld och sig själva samt hur de utvecklar och använder olika färdigheter.

Kulturell psykologi - om människan i sitt kulturella sammanhang.  

Militärpsykologi - den vetenskapliga psykologins teorier och metoder i militär verksamhet.

Miljöpsykologi - samband mellan egenskaper hos den fysiska miljön och människors psykologiska reaktioner och hur människors handlingar påverkar den fysiska miljön.

Missbrukspsykologi - handlar om riskbruk, missbruk och beroende.

Motivationspsykologi - drivkrafter för och reglering av mänskligt beteende (inklusive handlingar & tänkande). 

Musikpsykologi - människors upplevelser och beteenden i samband med musik.

Neuropsykologi - att förstå och förklara normala och sjukliga psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande skeenden i centrala nervsystemet.

Pedagogisk psykologi - olika aspekter av människors utveckling, förändring och lärande, samt vad som underlättar eller försvårar lärande i en utvecklingsprocess.

Perceptionspsykologi - hur biologiska organismer kan få information om den yttre och inre världen, miljöperception respektive kroppsperception, för att kunna interagera med omvärlden.

Personlighetspsykologi - nedärvda och förvärvade psykologiska strukturer och processer som på ett systematiskt sätt varierar mellan olika individer.

Politisk psykologi - vetenskapliga studier om hur psykologiska faktorer påverkar människors politiska uppfattningar och/eller politiska beteenden.

Psykofysik - forskning om samband mellan fysiska stimuleringar, neuropsykologiska faktorer i kombination med sinnesupplevelser. 

Religionspsykologi - handlar om att beskriva, förstå och förklara religionens psykologiska grunder, beståndsdelar och konsekvenser.

Rättspsykologi - utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv studeras gärningsmän, offer, vittnen, poliser och jurister, samt genom vetenskaplig forskning ta fram kunskap som kan omsättas i polisiära och juridiska sammanhang.

Socialpsykologi - är den del av psykologin som studerar och försöker förklara hur vår sociala omvärld (individer, grupper) påverkar vårt beteende (tankar, känslor och handlingar).

Teknikpsykologi - handlar om samspel mellan människor och mer eller mindre komplexa och automatiserade tekniska system.

Utvecklingspsykologi - är inriktad mot att beskriva och förklara såväl psykologiska förändringar som inträffar under hela livsförloppet, som kontinuitet i utvecklingen.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.